X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie:
ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ.

______________

Uchwała utraciła moc na podstawie UCHWAŁY NR VIII/79/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 maja 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.) Rada Miasta w Nowym Targu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się górną granicę opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie Miasta Nowy Targ:

1) samochody osobowe - 3,00 zł za pierwszą godzinę, 4,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
2) samochody ciężarowe - 5,00 zł za godzinę
3) motocykle, motorowery - 2,00 zł za godzinę
4) autobusy - 12,00 zł za godzinę
5) na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej i przy ul. Nadwodniej wprowadza się również miesięczne abonamenty w wysokości do 20 zł.

2. Ustala się górną granicę opłat za korzystanie z miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej, miejsc postojowych przy Placu Słowackiego od ul. Sokoła do ul. Parkowej, na odcinku ulicy Krzywej na wysokości budynku Urzędu Miasta, na ul. Szkolnej, na ul. Długiej na odcinku od ul. Orkana do ul. Krzywej, na ul. Sokoła na odcinku od ul. Długiej do ul. Szkolnej w następującej wysokości:

1) postój za pierwszą godzinę – 1,00 zł
2) postój za każdą następną godzinę - 4,00 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do wprowadzenia „zerowej” stawki opłat za postój pojazdu poniżej 15 minut na niektórych odcinkach dróg.

4. Lokalizacje miejskich parkingów oraz miejsc postojowych, o których mowa w ust. 1  i ust. 2, określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 

Opłaty za korzystanie z parkingów i miejsc postojowych pobierane będą przez najemców lub przez osoby upoważnione bądź parkomaty.

§ 3. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do ustalania zasad funkcjonowania, korzystania oraz ustalenia opłat na parkingach i miejscach postojowych

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2016_187.pdf (76) KB

Data wprowadzenia: 2016-04-19
Wprowadził: Marcin Bryniarski
Oglądane: 1653
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE