X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73

Uchwała Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie:
określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu
______________

Uchwała zmieniona UCHWAŁĄ NR XLII/393/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515, z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz.U. poz. 849 z późn. zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 2013, poz. 465z póź. zm) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

 1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości -Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4- do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

 1. określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
 2. określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
 3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny- Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A ) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
 4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

 1. określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
 2. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
 3. określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek leśny - Dane o nieruchomościach leśnych(ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
 4. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) stanowiący załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 01.12.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2015_148.pdf (417) KB
urm_2015_148_z01.pdf (121) KB
urm_2015_148_z02.pdf (100) KB
urm_2015_148_z03.pdf (306) KB
urm_2015_148_z04.pdf (333) KB
urm_2015_148_z05.pdf (248) KB
urm_2015_148_z06.pdf (310) KB
urm_2015_148_z07.pdf (222) KB
urm_2015_148_z08.pdf (241) KB
urm_2015_148_z09.pdf (238) KB
urm_2015_148_z10.pdf (243) KB
urm_2015_148_z11.pdf (221) KB
urm_2015_148_z12.pdf (224) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2015-12-17
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3756
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE