X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie:
przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) mając na względzie Uchwałę Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego" zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 14 października 2013 r. poz. 6007) - ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych oraz poziomów docelowych zanieczyszczeń powietrza w strefie małopolskiej w zakresie pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz benzo(alfa)pirenu, Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023”, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2015_058.pdf (93) KB
urm_2015_058_z01.pdf (3 335) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2015-04-23
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2644
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE