RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76
Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie:
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Ustala się wzór formularzy: 

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1 - zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1- zgodnie z załącznikiem nr 2
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach – ZN-1/A - zgodnie z załącznikiem nr 3
 4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZN-1/B - zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się wzór formularzy: 

 1. Deklaracja na podatek rolny- DR -1- zgodnie z załącznikiem nr 5
 2. Informacja w sprawie podatku rolnego – IR-1- zgodnie z załącznikiem nr 6
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A - zgodnie z załącznikiem nr 7
 4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-1/B - zgodnie z załącznikiem nr 8

3. Ustala się wzór formularzy: 

 1. Deklaracja na podatek leśny – DL-1 - zgodnie z załącznikiem nr 9
 2. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1 - zgodnie z załącznikiem nr 10
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A - zgodnie z załącznikiem nr 11
 4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZL-1/B - zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 2.

Traci moc uchwała nr 106/XXIII/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r. 

Pliki do pobrania

urm_2011_102.pdf (71) KB
urm_2011_102_z01.pdf (62) KB
urm_2011_102_z02.pdf (45) KB
urm_2011_102_z03.pdf (42) KB
urm_2011_102_z04.pdf (61) KB
urm_2011_102_z05.pdf (71) KB
urm_2011_102_z06.pdf (55) KB
urm_2011_102_z07.pdf (34) KB
urm_2011_102_z08.pdf (42) KB
urm_2011_102_z09.pdf (48) KB
urm_2011_102_z10.pdf (53) KB
urm_2011_102_z11.pdf (34) KB
urm_2011_102_z12.pdf (35) KB

Opracował: Biuro Rady
Data wprowadzenia: 2011-12-09
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 4576
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE