X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Uchwała nr XXXVIII/448/09 Rady Miasta Nowy Targ  z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Nowy Targ
______________

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku; Dz. U. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
  3. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  4. od autobusów,
- jak w załączniku nr 1do niniejszej uchwały.
 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 2do niniejszej uchwały.
 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3do niniejszej uchwały.
 1. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 4do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 107/XII/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych, Uchwała Nr 112/XIII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XII/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych, Uchwała Nr 96/XXXIV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XII/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych, Uchwała Nr XIV/131/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych .

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Pliki do pobrania

urm_2009_448.pdf (27) KB
urm_2009_448_z01.pdf (24) KB
urm_2009_448_z02.pdf (25) KB
urm_2009_448_z03.pdf (26) KB
urm_2009_448_z04.pdf (24) KB

Opracował: Biuro Rady
Data wprowadzenia: 2009-12-14
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 4226
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE