X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 108
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

(JZS_OMiP_014_01)
Opis uslugi

Udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Nowy Targ.

Kogo dotyczy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

 1. Kserokopia tzw. „stałego” zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z niego.

 2. Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony punkt gastronomiczny/detaliczny sprzedaży napojów alkoholowych.

 3. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych

 4. Pisemna zgoda administratora terenu na sprzedaż napojów alkoholowych

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jzs_omip_014_01_d1, formularz elektroniczny na portalu https://eurzad.nowytarg.pl lub ePUAP (wymaga posiadania konta na portalu ePUAP).

Opłaty

Opłata za zezwolenia jednorazowe wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta:

68124015741111000007897564,Bank Pekao S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A, przed wydaniem zezwolenia w wysokościach:

43,75zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

43,75zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/;

175,00zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, pokój 003 parter

tel.18 26 11 233, 234.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu

 • poprzez platformę ePUAP

Złożenie wniosku elektronicznie

Istnieje możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną. Formularz elektroniczny na portalu https://eurzad.nowytarg.pl lub ePUAP (wymaga posiadania konta na portalu ePUAP).

Termin załatwienia sprawy
 1. do 30 dni

 2. w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej: do 2 miesięcy.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
 2. Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018r. w  sprawie: ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
 3. Uchwały Nr II/8/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec wobec Burmistrza Miasta Nowy Targ prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi i dodatkowe informacje

O wydanie jednorazowego zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający już zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie jest wydawane na okres do 2 dni.


Pliki do pobrania

jzs_omip_014_01.pdf (70) KB
jzs_omip_014_01_d1.odt (14) KB

Opracował: Beata Krzysztofek
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-14
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE