X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53
Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez marszałka województwa (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska)

(JZS_OMiP_008_01)
Opis uslugi

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miasta Nowy Targ wniosku o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie miasta Nowy Targ.
 2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Opis obiektu
Formularze/wnioski do pobrania
Opłaty

Nie podlega opłatom.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, Nr pokoju: 003, parter
Nr telefonu: 0-18 26 11 234
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001

Termin załatwienia sprawy

Wpis do ewidencji do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 2211)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Na terenie Nowego Targu ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi prowadzi Burmistrz Miasta Nowy Targ. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania do  urzędu informacji o:
  • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych,
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

Pliki do pobrania

jzs_omip_008_01.pdf (247) KB
jzs_omip_008_01_d1.odt (9) KB
jzs_omip_008_01_d2.doc (44) KB

Opracował: Zofia Jędrysko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-06-14
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE