X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 34
Wydział Podatków i Opłat

Wydawanie zaświadczeń

(JZS_PiO_006_01)
Opis uslugi

Postępowanie wszczyna się na wniosek Strony, a kończy wydaniem zaświadczenia, na podstawie ewidencji podatkowej, ewidencji gruntów i dostarczonych dokumentów własności.

Kogo dotyczy

Podatników, organów ścigania, sądów

Wymagane dokumenty

Wniosek (podanie) zainteresowanego: podatnika, organów ścigania, sądu o wydanie zaświadczenia – wzór stanowi załącznik nr 1.

Formularze/wnioski do pobrania

Wzór wniosku jzs_pio_006_01_d1.rtf

Opłaty
  1. Od zaświadczeń wydawanych w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych - 21 zł
  2. Od pozostałych zaświadczeń - 17 zł
  3. Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego są zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej, (Dz.U. z 2020r.,poz. 1546 z późn.. zm. ) cz. II, pkt. 21 (kol. 4 pkt 11)
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Nowy Targ, Alicja Gryguś, Pokój 016, tel. 18 26 11 203,

e-mail – alicja_grygus@um.nowytarg.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Dokumenty można również składać pocztą tradycyjną na adres urzędu.

Złożenie wniosku elektronicznie

poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

Termin załatwienia sprawy

7 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 306 a, 306 e, 306 f i 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. , poz. 1325 z późn. zm)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawca otrzymuje postanowienie, od którego przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin odwołania: 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzoną przez Wydział ewidencję, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu Wydziału.Zaświadczenie może być odebrane osobiście lub za pośrednictwem poczt na wskazany we wniosku adres.

W celu informacji dotyczącej rachunku prosimy o kontakt:

alicja_grygus@um.nowytarg.pl

tel. 18 26 11 203


Pliki do pobrania

jzs_pio_006_01.pdf (428) KB
jzs_pio_006_01_d1.rtf (53) KB

Opracował: Alicja Gryguś
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2021-01-01
Data aktualizacji: 2021-06-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE