RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 351
Wydział Podatków i Opłat

Składanie deklaracji podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przez osoby prawne

(JZS_PIO_003_01)
Opis uslugi

Obowiązek składania Deklaracji na podatek od nieruchomości do 31 stycznia, natomiast podatek rolny oraz podatek leśny w terminie do 15 stycznia, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Do korekty deklaracji powinno być dołączone pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Kogo dotyczy

Osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Wymagane dokumenty

Odpowiedni druk deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami

Formularze/wnioski do pobrania

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r., do chwili obecnej tj. 2024

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów

 2. DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów

 3. DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Wersje do pobrania - PDF

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Wersja edytowalna
 2. Załącznik do deklaracji; Dane o nieruchomościach ZDN-1 Wersja edytowalna
 3. Załącznik do deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDN-2 Wersja edytowalna
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”- DN-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDN-1(1) i ZDN-2(1)

 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1
 5. Załącznik do deklaracji: Dane o nieruchomościach ZDR-1
 6. Załącznik do deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDR-2
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY”- DR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDR-1(1) i ZDR-2(1)

 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1
 8. Załącznik do deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZDL-1
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZDL-2
  BROSZURA DO FORMULARZA „DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY” - DL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZDL-1(1) i ZDL-2(1)

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wersja edytowanla DN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN- 1/B wersja edytowalna ZN-1/B
   
 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1 wersja edytowalna DR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B , wersja edytowalna - ZR-1/B
   
 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1, wersja edytowalna - DL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B

Formularze obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017r.

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wersja edytowanla DN-1
 2. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A wersja edytowalna ZN-1/A
 3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN- 1/B wersja edytowalna ZN-1/B
   
 4. Deklaracja na podatek rolny DR -1 wersja edytowalna DR-1
 5. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ZR-1/A, wersja edytowalna - ZR-1/A
 6. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B , wersja edytowalna - ZR-1/B
   
 7. Deklaracja na podatek leśny DL-1, wersja edytowalna - DL-1
 8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A
 9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZL-1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B
Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Nowy Targ, Daniel Kwak, Pokój 013, tel. 18 26 11 207,

e-mail – daniel_kwak@um.nowytarg.pl

Miejsce składania dokumentów

Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Dokumenty można również składać:

 • pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Złożenie wniosku elektronicznie

Dostępne są formularze w wersji elektronicznej do załatwienia sprawy on-line przez portal ePUAP (wymagane jest posiadanie konta) w dziale Podatki, opłaty, cła - Rozliczenie podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości oraz na stronie eurzad.nowytarg.pl

Termin załatwienia sprawy

Deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia, natomiast podatek rolny oraz podatek leśny w terminie do 15 stycznia, a korekty w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Do korekty deklaracji powinno być dołączone pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Podstawa prawna
 • Art. 6 ust. 9 - 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 70 z późn. zm)
 • Art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. Poz. 333 z późn. zm)
 • Art. 6 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. Poz. 888 z późn. zm)
 • Uchwała Nr LVIII/658/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 Listopada 2023 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Dz.U. 2019 poz. 1104
Uwagi i dodatkowe informacje

Podatek od nieruchomości

Wysokość rocznych stawek podatkowych od podatku od nieruchomości określona została Uchwałą Nr LVIII/658/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 Listopada 2023 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego i leśnego na rok 2024 wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 q żyta) - od 1 ha przeliczeniowego - 224,075 zł
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu (równowartość pieniężną 5q żyta) od 1 ha - 448,15 zł

Podatek leśny

 • Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,0346 zł zł od 1 ha użytków leśnych.

Obowiązek złożenia w/w deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień ustawowych i zwolnień zarządzonych przez Radę Miasta.

Wpłaty z tytułu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe.

W celu informacji dotyczącej rachunku prosimy o kontakt:

daniel_kwak@um.nowytarg.pl

tel. 18 26 11 207


Pliki do pobrania

jzs_pio_003_01.pdf (187) KB

Opracował: Daniel Kwak
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2024-01-01
Data aktualizacji: 2024-01-04
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE