X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78

Podhale jako region uzdrowiskowy

Gazeta Podhala, 17 października 1937 r Nr 21

Podhale jako region uzdrowiskowy

Sprawy dotyczące rozwoju Podhala a w szczególności Zakopanego i Podtatrza jako regionu uzdrowiskowego były już przedmiotem kilku specjalnych konferencji i ankiet.

Pierwsze takie większe zebranie odbyło się w r. 1912 w Zakopanem i wyrażono wówczas opinię i postulaty związane z rozwojem Zakopanego i najbliższych miejscowości.

W Odrodzonej Polsce została zwołana w r. 1919 w Zakopane druga ankieta już o większym rozmiarze, gdyż uczestniczyli w niej reprezentanci 5 zainteresowanych Ministerstw oraz 70 delegatów rozmaitych władz instytucji, stowarzyszeń i związków.

Jeśli pierwsza ankieta obejmowała sprawy prawie, że tylko Zakopanego, to druga zajęła się już Podtatrzem, a wynikiem jej był protokół z obrad wydany drukiem pt. „Plan rozwoju Zakopanego i innych letnisk tatrzańskich”.

Ostatnia konferencja odbyta również w Zakopanem w r. 1929 rozszerzyła już swoje zainteresowanie na Podhale, Spisz i Orawę z wyjątkiem Rabki, która wówczas należała do b. powiatu makowskiego. Wynikiem tej trzydniowej ankiety z r. 1929 był protokół ogłoszony pod nazwą „Sprawy Tatr, rozwój Podhala i Zakopanego”, a zawierający referaty wygłoszone na konferencji, poruszane głosy w czasie dyskusji oraz postulaty ujęte blisko w 190 konkretnych wnioskach odnoszących się do spraw letniskowych Podhala, turystycznych, uzdrowiskowych, sanitarnych, szkolnych i. t. d. Wiele z tych wniosków zostało stopniowo już zrealizowanych, dużo pozostaje do urzeczywistnienia, a część jest obecnie nieaktualna.

Następna taka konferencja mogłaby zostać zwołana np. w r. 1939 o ile naturalnie byłyby ku temu odpowiednie warunki i rzeczywiście zachodziła potrzeba zwołania takiej konferencji.

W międzyczasie bowiem powstały stałe instytucje opiekujące się już nie tylko Podhalem, ale i całą góralszczyzną, jak Związek Ziem Górskich i Komisja Planu Regionalnego Okręgu Krakowskiego.

Od czasu pierwszej ankiety dużo zmieniło się na Podhalu i niejedna miejscowość dokonała przekształcenia swojego oblicza, a trzeba przyznać, że stało się to głównie dzięki rozwijającemu się w sposób nieoczekiwany ruchowi letniskowo – turystycznemu i uzdrowiskowemu.

Największy rozwój wykazało Zakopane, przemieniając sie z małej wioski podtatrzańskiej w letnią, a następnie zimową stolicę Polski, a wreszcie w całoroczną stację klimatyczną i wieli ośrodek turystyki i sportu. Ten niepohamowany rozwój Zakopanego pociągnął za sobą wzrost letnisk podtatrzańskich jak Poronina, Bukowiny, Kościelisk, Białki, Witowa, Jurgowa i innych. Uprzywilejowany bogato przez naturę pas podtatrzański stał się jednym letniskiem.

Na drugim zaś krańcu najstarsze uzdrowisko Polski Szczawnica od wielu już lat nie wykazywała rozwoju. Dopiero budowa wspaniałego na skalę europejską gmachu inhalatorium poruszyła tę miejscowość, mającą tak doskonałe warunki lecznicze w chorobach dróg oddechowych. Dalszy rozwój Szczawnicy uzależniony jest jednakże w dużym stopniu od budowy kolei Nowy Targ – Szczawnica, bez której zwiększenie się napływu kuracjuszy i letników, już nie tylko do Szczawnicy, ale i do miejscowości drugiego uprzywilejowanego przez naturę pasa od Szczawnicy po Krościenko, Sromowce, Czorsztyn, Tylmanową, Maniowy, Ochotnicę i inne, trudne jest do zrealizowania.

Trzecim uzdrowiskiem rozwijającym się w sposób niezwykle silny w ciągu kilku ostatnich lat jest Rabka położona na trzecim krańcu powiatu. Rabka jako uzdrowisko staje się całoroczną stacją klimatyczną i specjalizuje się jako nowoczesne uzdrowisko szczególnie dla dzieci.

Te trzy wielkie uzdrowiska skupiające corocznie przeszło 80 % letników i kuracjuszy przybywających do powiatu stanowią wraz ze swoim zapleczem ważki czynnik zarówno w gospodarce powiatu jako też państwowej.

Od pomyślnego rozwoju tych trzech wielkich uzdrowisk zależy w dużym stopniu i rozwój reszty powiatu.Nie znaczy to, by inne miejscowości letniskowe powiatu pominąć. Wręcz przeciwnie – należy je otoczyć specjalną opieką i pomóc w ich rozwoju. Nie należy również zbyt obawiać się konkurencji między sobą poszczególnych uzdrowisk czy letnisk.

W dzisiejszych czasach widzi się bowiem, że uzdrowiska specjalizują się w pewnych kierunkach podobnie jak i letniska, choć w mniejszym zakresie i juz z góry niektóre kategorie osób predestynuje się na przyszłych gości.

Prócz tych trzech wielkich uzdrowisk w centrum powiatu na skrzyżowaniu dróg z północy na południe i z zachodu na wschód położona jest stolica Podhala stare miasto Nowy Targ wraz z letniskową dzielnicą Kowańcem.

Centralne położenie Nowego Targu, węzeł kolejowy Chabówka – Zakopane i Nowy Targ – Sucha Góra, jako też i projektowanej kolei do Szczawnicy, a wreszcie zapomnianego projektu kolei Nowy Targ – Bukowina – Jurgów, siedziba władz administracyjnych, sądowych, szkolnych, straży granicznej, centrum handlu i przemysłu, ośrodek kulturalno oświatowy z Gimnazjum z dwoma typami liceów, i wysokogórską Szkołą Rolniczą stwarza dla tegoż miasta odrębne zadania w regionie podhalańskim.

Z Nowego Targu – zwracał uwagę wielki znawca spraw podhalańskich inż. Karol Stryjeński – łatwiej, bo bezstronnej objąć można okiem całokształt bieżących problemów podhalańskich, niż zainteresowanych z wielu względów innych miejscowości.

Rozwój Nowego Targu i jego rola kierują się również na odpowiednią drogę. Bardzo ważne znaczenie ma tutaj będące w stadium wykończenia wielkie lotnisko pasażerskie. Udogodnieniem dla ludności Podhala będzie Sąd Okręgowy w Nowym Targu, dla którego Zarząd Miejski zakupił już odpowiedni budynek. Lepsze warunki pocztowo – telekomunikacyjne otrzyma Nowy Targ i najbliższa okolica z chwilą wzniesienia gmachu pocztowego, co ma juz nastąpić w najbliższych miesiącach.

Należało by również zwrócić uwagę na wielkie czwartkowe jarmarki w Nowym Targu, na które ściąga ludność z całego Podhala, Spisza i Orawy. Poza znaczeniem gospodarczym tych jarmarków można by je wykorzystać dla celów propagandowych i urządzić n. p. raz do roku w okresie sezonu letniego specjalny jarmark na wzór „Kaziuka” wileńskiego, czy też jarmarku poleskiego. Wpierw jednak Nowy Targ musi uporządkować swoje ulice, chodniki i t.d. na co już w ostatnich latach zwrócił baczniejszą uwagę Zarząd Miejski w Nowym Targu.

Podobnie jak Nowy Targ również inne miejscowości Podhala o charakterze miasteczek jak Czarny Dunajec, Jabłonka, Krościenko, a nawet Maniowy mające charakter osiedla, miasteczka, odgrywają swoistą rolę w stosunkach gospodarczo – społecznych na Podhalu.

Naturalną rzeczą, iż dalszy rozwój Podhala jako reprezentacyjnego regionu uzdrowiskowego uzależniony jest od pomyślnego rozwiązywania całego szeregu spraw jak drogowych, sanitarnych, budowlanych i zabudowy osiedli, stanu szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i t. d. . Również i nastawiona w odpowiednim kierunku sprawa rolnictwa jest dla Podhala w równym stopniu ważnym zagadnieniem jak ruch letniskowo – turystyczny.

Mgr. M. Wroński

Aktualizacja: 04-03-2008r.
Oglądane: 8065 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE