X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 120

SPRAWY OŚWIATOWE

Gazeta Podhalańska , Nr. 4 z dnia 24 stycznia 1932 roku.

SPRAWY OŚWIATOWE

AKCJA DOŻYWIANIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POWIECE NOWOTARSKIM

Zdawać by się mogło, że „dożywianie” nie jest sprawą oświatową, - że zalicza się do działalności filantropijnej. Ale nie. Dożywianie młodzieży szkolnej ma ogromne znaczenie wychowawcze. Wpływa ono niezmiernie dodatnio na stosunek dziecka do szkoły, która okazuje mu tyle troskliwości. Taki sam wpływ wywiera też na postawę dorosłego społeczeństwa wobec szkoły.

„Dożywianie” prowadzone zwykle w formie drugiego śniadania (mleko, bułka), dawanego bezpłatnie ubogim, niedożywionym dzieciom, podnosi też bardzo wydajność pracy w szkole. Wiadomo, że dziecko ubogie, licho odżywione, nędznie ubrane, nie może zazwyczaj podołać wymaganiom szkoły. Złe warunki ekonomiczne odbijają się ujemnie na wynikach pracy.

W Niemczech np. badano ostatnio wpływ bezrobocia ojców na postępy w szkole dzieci. Badania wykazały obniżenie się postępów, przyczem postępy uczniów dobrych uległy znaczniejszemu obniżeniu niż postępy uczniów dostatecznych. (Praca szkolna Nr. 9 listopada 1931).

Zagadnienie wpływu stosunków materjalnych na wyniki prac w szkole jest bardzo rozległe. Narazie stwierdzamy tylko konieczność „dożywiania”, ze względu na jego znaczenie społeczne i pedagogiczne.

W szkołach naszego powiatu osiągnięto już w tej dziedzinie wcale poważne wyniki.

Na przykład: W N. Targu w szkołach powsz. żeńskiej i męskiej prowadzą dożywianie Zw. Pracy Obyw. Kobiet i Zrzeszenie Kobiet Żydowskich. W szkole żeńskiej korzysta z dożywienia 105 uczennic, w tem 31 dzieci bezrobotnych. W wyniku zorganizowanej przez Grono naucz. akcji „uczenice dla uczenic” obdarzono 53 niezamożne dziewczynki odzieżą, bielizną, obuwiem i t. p.

W szkole męskiej dożywa się 88, chłopców.

W szkole im św. Jana Kantego w Kościelisku utworzono Komitet Rodzicielski, który zajmuje się zbiórką na rzecz dzieci bezrobotnych i ubogich rodziców.

W szkole 11. w Starem Bystrem 2 dziewczynki dostają drugie śniadanie od pp.nauczycielek.

W szkole im. J. Piłsudskiego w Jabłonce prowadzi dożywianie Z. P. O. K. W 7 kl. szkole w Zakopanem na Olczy Rada szk. Miejsc. Na wniosek kier. szkoły wstawiła w budżet 400 zł. rocznie na dożywiane - od1/XII 1931 40 dzieci dostaje drugie śniadanie, 6-cioro dzieci otrzymuje podręczniki i przybory szkolne, jedno dziecko ubranie od Grona naucz.

W Szczawnicy zajmują sie tą sprawą Z. P. O. K i Komitet Rodzicielski pod przew. p. Bielawskiego. Korzysta z dożywiania 70 dzieci, w tem 30 dzieci bezrobotnych.

Dla 7 kl. Szkoły powsz. Męskiej w Zakopanem Rada Szk. Miejscowa przeznaczyła 180 zł. mies. na dożywianie. Korzysta z tego 88 dzieci. Jedno dziecko otrzymuje bezpłatnie obiad w domu pp. Schabenbeków. Nadto z funduszów Komitetu Rodzicielskiego (562 zł. 15 gr.), zakupiono 13 płaszczy, 18 par butów i td.

W szkole 7 kl. żeńskiej w Zakopanem prowadzi się akcję dożywiania z zasiłków Rady Szk. Miejsc (150 zł. mies.) i ZPOK na resztę składa się „Pom. Koleżańska”, pomoc grona naucz. i „Fundusz Rodzicielski” z dobrowolnych składek. 104 ucznice dostają drugie śniadanie we wspólnej jadalni szkolnej, 10 ucz. tran. Z „ Funduszu Rodzicielskiego” zakupiono 12 par obuwia, 9 szt. bielizny, 6 swetrów, 12 par pończoch, 10 par rękawiczek. Z darów „Pomocy kol”., członków Grona i osób prywatnych zebrano i rozdano ubogim dziewczynkom znaczną ilość odzieży i obuwia. Nadto zamożniejsze uczenice przynoszą śniadanie biedniejszym.

W Czarnym Dunajcu powstał z inicjatywy kier. Szkoły „Komitet” dla niesienia pomocy dzieciom najbiedniejszym i bezrobotnych. Urządzono zbiórkę żywności od gospodarzy, od inteligencji pieniędzy i odzieży – sklepy, trafiki i restauracje opodatkowały się dobrowolnie.

Z przytoczonych przykładów widać, że sprawa dożywiania, sprawa pomocy dla ubogiej młodzieży rozwija się u nas pomyślnie wydała już piękne owoce.

Niestety, są jeszcze i takie gminy, gdzie nawet mimo wysiłków nauczycielstwa ogół nie daje się porwać do pracy. Mamy nadzieję, że się to zmieni, że nie będziemy musieli wymieniać tych gmin, gdzie każdy sobie rzepką skrobie, nieczuły na niedolę bliźnich.


KONFERENCJA REJONOWA.

W N. Targu odbyła się 15/I br. konferencja rejonowa przy współudziale p. insp. Niżyńskiego, p. dyr. Czecha, p. dyr. Szybowskiego i Nauczycielstwa szkół żeńskiej i męskiej.

Na porządku dziennym konferencji była m. i. Lekcja wzorowa z jęz. polskiego w kl V., referaty : „Rola nauczycielki w organizacjach kobiecych”. „Pochodzenie i rozwój polskiego jęz. w literackiego”.

Lekcja i referaty były podłożem ogromnie ożywionej dyskusji. Szeroko omawiano zwłaszcza zadania i cele społeczne organizacji kobiecych – i środków ku tym celom wiodące.

CZYTELNIA PEDAGOGICZNA

Dnia 13. lutego o godzinie 18 ej odbędzie się w N. Targu uroczyste otwarcie Czytelni pedag., przeznaczonej dla całego nauczycielstwa tut, powiatu. Czytelnia będzie pomieszczona w jednej z sal parterowych tutejszego państwowego Gminazjum. Członkiem Czytelni może być P. T. Nauczycielstwo wszystkich szkół. Za cel swej pracy obrała sobie Czytelnia następujące dziedziny: 1) pogłębianie nabytej wiedzy pedagogicznej 2) omawianie zagadnień chwili bieżącej i 3) wzajemne zbliżenie towarzyskie.

Redakcja zachęca P. T. Nauczycielstwo do licznego udziału i ufa, że Czytelnia będzie ośrodkiem skupienia się sił nauczycielskich dla dobra szkoły.

Jednym z punktów uroczystego otwarcia będzie referat Ks. Kani o ideach wychowawczych Komisji Edukacji Narodowej.

Aktualizacja: 16-11-2007r.
Oglądane: 5953 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE