RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94

Zagospodarowanie przestrzenne w Nowym Targu

Politykę przestrzenną Nowego Targu, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.

Jednym z najważniejszych zadań i kompetencji samorządu lokalnego jest uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym dokumentem, który wpływa bezpośrednio na zagospodarowanie przestrzenne na terenie danej gminy i możliwość inwestowania zarówno dla indywidualnych inwestorów jak i dla firm i innych podmiotów. Istnienie planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu przyspiesza znacznie i upraszcza proces inwestycyjny.

 

Nowy Targ jest miastem, w którym od kilku kadencji Rada Miasta systematycznie uchwala kolejne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, sporządzane przez Urząd. W naszym mieście takich planów jest 26 i obejmują one tereny o pow. 3755,88 ha, co stanowi 98,8 % pow. zurbanizowanej miasta.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenów oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

Z dniem 31 grudnia 2002 r. stracił ważność miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. Obecnie na terenie Nowego Targu obowiązuje kilkanaście planów miejscowych, które obejmują mniejsze fragmenty miasta – a mianowicie:

 

 • NOWY TARG 1 – pow. ok. 0,06 ha
 • NOWY TARG 6.I – pow. ok. 76,90 ha, /Waksmundzka – oczyszczalnia/
 • NOWY TARG 6.II – pow. ok. 13,85 ha, /Targ przy ul. Targowej/
 • NOWY TARG 8 – pow. ok. 34,27 ha, /Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych/
 • NOWY TARG 12 – pow. ok. 4,5 ha, /obszar pomiędzy ul. Krakowską, Podtatrzańską, al. Solidarności oraz projektowanym przedłużeniem ul. Józefczaka/
 • NOWY TARG 13 – pow. ok. 53,4 ha, /Ibisor/
 • NOWY TARG 15.I – pow. ok. 64,43 ha, /NZPS/
 • NOWY TARG 16 – pow. ok. 48,03 ha, /Nowy cmentarz - targowica/
 • NOWY TARG 16-30 – pow. 19,19 ha /Podmieścisko południe/
 • NOWY TARG 17 – pow. ok. 26,3 ha, /Czerwone Niżne/
 • NOWY TARG 20 – pow. ok. 76,94 ha, /Oleksówki – Dziubasówki/
 • NOWY TARG 21 – pow. ok. 520 ha, /Lotnisko wraz z otoczeniem/
 • NOWY TARG 22 – pow. ok. 117,35 ha, /Centrum/
 • NOWY TARG 23 – pow. ok. 468,82 ha, /Niwa – Grel/
 • NOWY TARG 24 – pow. ok. 879,48 ha, /Dział/
 • NOWY TARG 25 – pow. ok. 746,83 ha, /Kowaniec – Kokoszków/
 • NOWY TARG 25.I – pow. ok. 0,3 ha, /Zielona/
 • NOWY TARG 26 – pow. ok. 281,07 ha, /Równia Szaflarska/
 • NOWY TARG 27 – pow. ok. 50,41 ha, /Gliniki/
 • NOWY TARG 30 – pow. ok. 59,52 ha, /Podmieścisko – Stawiska/
 • NOWY TARG 31 – pow. ok. 2,25 ha, /Ogród Działkowy KROKUS/
 • NOWY TARG 32 – pow. ok. 3,48 ha, /Ludźmierska I/
 • NOWY TARG 33 – pow. ok. 14 ha, /Zajezdnia/
 • NOWY TARG 34 – pow. ok. 119 ha,  /Spółdzielnie mieszkaniowe/
 • NOWY TARG 35 – pow. ok. 53,5 ha, /Ceramiczna – Składowa – Bór/
 • NOWY TARG 36 – pow. ok. 22 ha /Ludźmierska II/

W trakcie sporządzania i zmiany są następujące projekty planów miejscowych i Studium:

 • Zmiana mpzp NOWY TARG 15.I – pow. ok. 1,14 ha /NZPS/
 • Zmiana mpzp NOWY TARG 24 – pow. ok. 7,67 ha /Dział/
 • Zmiana mpzp NOWY TARG 26 – pow. ok. 281 ha /Równia Szaflarska/
 • Zmiana mpzp NOWY TARG 34 – pow. ok. 119 ha /Spółdzielnie mieszkaniowe/
 • mpzp NOWY TARG 37 – pow. ok. 22 ha /Kasprowicza/
 • Zmiana Studium uwarunkowań – pow. ok. 6 ha /ul. Ludźmierska (betoniarnia)/

 

 

 

Aktualizacja: 17-03-2023r.
Oglądane: 42431 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE