X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 126

Wystąpienie burmistrza podczas seminarium

„Europa und Polen – Personen und Themen zwischen Straßburg, Brüssel und Warschau“
referat wygłoszony 29.09.2007r. w Königswinter podczas seminarium „Europa in Bewegung”

Temat, o którym będziemy dzisiaj mówić jest bardzo ciekawy, ale i trudny do obiektywnego przedstawienia. Jest również bardzo obszerny, dlatego postaram się pokazać najważniejsze jego elementy z mojego punktu widzenia.

Zaznaczam, że nie zajmuję się zawodowo, a tym bardziej naukowo tymi sprawami, dlatego będę o nich mówił jako polityk lokalny od 1990 roku, kiedy to odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej wolne i demokratyczne wybory do samorządów lokalnych, a od 1996 roku burmistrz 35-tysiecznego miasta Nowy Targ, położonego na południu Polski zaprzyjaźnionego z Radevormwald. Jako przedstawiciel średniego pokolenia przeżywałem czasy komunistycznej dyktatury, ale i zryw „Solidarności”, demokratyczne przemiany w Polsce i w Europie i integrację w ramach Unii Europejskiej.

Nie należę obecnie do żadnej partii politycznej, a moje doświadczenia w tym względzie są bardzo negatywne, bo należałem kiedyś do jedynej do tej pory mojej partii – Akcji Wyborczej Solidarność, z której to zostałem wykluczony wraz z moimi zastępcami i 14 radnymi Rady Miasta za samodzielne myślenie i niepodporządkowanie się nakazom płynącym od decydentów z góry. Jak się niedawno okazało głównym orędownikiem wyrzucenia nas z partii AWS był jej regionalny przywódca będący od wielu lat tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Dopowiadając, moje sympatie polityczne oscylują wokół centrum i prawej strony naszej sceny politycznej. Mówię o tym Państwu, bo uważam, że ma to wszystko wpływ na moje ujęcie dzisiejszego tematu.

Ponad 3 lata temu, 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Był to jeden z najważniejszych faktów w naszej współczesnej historii. Po latach tragicznej II wojny światowej i prawie pół wieku systemu komunistycznego Polska wkroczyła z powrotem do rodziny demokratycznych krajów Europy, a dzięki pomocy mechanizmów Wspólnoty Europejskiej może nadrabiać cywilizacyjne zapóźnienie i zaległości kilku dziesiątków lat w gospodarce, przemyśle, rolnictwie i innych dziedzinach życia.

Wydaje mi się, że sensowne będzie zajęcie się najpierw tematami „pomiędzy Strasburgiem, Brukselą i Warszawą”. Osobiście dołożyłbym do tych symbolicznych miast Berlin, bo dla Polaków kontakty i stosunki z Niemcami są bardzo ważne i mają wpływ i przełożenie na nasze miejsce w Unii Europejskiej.

Mówiąc o tematach rozpocząć trzeba od tych ogólnych, o których toczy się dyskusja w mediach i społeczeństwie. Stawiane są w niej podstawowe pytania o jej przyszłość i rolę.

"Dla rządzącej aktualnie w Polsce ekipy Prawa i Sprawiedliwości braci Kaczyńskich jest to głównie model obrony naszych interesów, wizja konfrontacji i nieustannej walki." Uwaga skupiona jest jak twierdzi Bogusław Sonik, eurodeputowany z Krakowa, na "personaliach, przywódcach, szczytach". Według mnie dla nas najważniejszymi aktualnie sprawami są:

jak najlepsze wykorzystanie kwoty 67,3 mld Euro jako unijna pomoc dla Polski w latach 2007 – 2013 poprzez 3 instrumenty finansowe, którymi są:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  • Europejski Fundusz Społeczny,
  • Fundusze Spójności,

działania w Unii Europejskiej na rzecz liberalizacji gospodarki, uniezależnienia systemu energetycznego od monopolu powiązań z Rosją, wspólnej polityki wschodniej.

Ważną rolę może uzyskać Polska w dziedzinie odnowy środowiska naturalnego w której mamy do zaoferowania wiele obszarów nieskażonej przyrody oraz we współpracy kulturalnej.

Osobiście uważam, że Polska powinna być członkiem UE, który umie wznieść się ponad istniejące podziały i różnice poprzez podejmowanie działań służących wzmocnieniu jej integracji oraz wypracowaniu i pozyskaniu dla niej sojuszników własnej wizji przyszłości Europy. Jako przedstawiciel samorządu lokalnego uważam, że powinniśmy większą uwagę poświęcić aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego dla realizacji tych wszystkich spraw. Klimat jest do tego nader przychylny bo po 3 latach ponad 75% naszego społeczeństwa uważa, że Polska zyskała na wejściu do UE.

Od 1 stycznia 2008r. Polska przekroczy kolejny etap integracji – wejdzie w życie układ z Schengen co z pewnością będzie czynnikiem sprzyjającym integracji państw i społeczeństw UE.

Nie jest jaśnie określona data i mało się o tym mówi kiedy Polska wprowadzi Euro jako środek płatniczy a taka dyskusja powinna toczyć się już teraz, aby za kilka lat nie było to pole do kolejnych sporów i konfliktów.

Tocząca się w Unii debata o polityce rolnej jest bardzo ważna dla Polski, która jest największym beneficjentem pomocy dla rolników. W związku z tym Unię czeka przegląd polityki rolnej i jej wpływu na rolnictwo w poszczególnych krajach członkowskich.

Zgodnie ze strategią lizbońską Polska powinna działać na rzecz likwidacji i ograniczanie barier rozwoju przedsiębiorczości , tak aby podatki, przepisy, świadczenia, limity nie hamowały przedsiębiorczości i samodzielności obywateli.

Wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie przekraczającym 6% rocznie nie będzie trwał wiecznie, dlatego trzeba już dzisiaj myśleć o tym aby go podtrzymać i przedłużyć. Będzie to korzystne i dla innych członków UE i to nie tylko dla nowych 10 członków. Otwartym tematem do dyskusji stają się kryteria przyznawania pomocy dla regionów, bo powoli odchodzi się od koncepcji, że mają ja dostawać tylko regiony najbiedniejsze. Przygotowana będzie niedługo nowa perspektywa budżetowa – w tej sprawie trzeba być aktywnym i szukać sojuszników .

W dzisiejszej rzeczywistości w której innowacyjność i informacja stanowi podstawę rozwoju społecznego Polska musi położyć nacisk na funkcjonowanie i zwiększenie ilości instytucji badawczych we wszelkich dziedzinach życia. Trzeba wykorzystać przy tym, te już istniejące i mające swoją renomę jak np. Ośrodek Studiów Wschodnich, która może służyć całej Unii analizami koniecznymi do opracowania i prowadzenia polityki wschodniej UE.

Tematem o którym dużo się w Polsce mówi jest sposób i styl prowadzenia przez radzących w Polsce polityków negocjacji i i polityki unijnej.

Różnie jest to w Polsce odbierane i zależy głównie od sympatii politycznych. Wydaje się jednak że rację ma eurodeputowany Sonik pisząc iż „dzisiaj w Europie mamy nowe pokolenie przywódców – Merkel, Sarkozy, Brown, Barroso. Są pragmatyczni, potrafią sie porozumieć ze swoimi przeciwnikami politycznymi w kwestiach zasadniczych dla Unii Europejskiej. Nam dzisiaj potrzeba takiej postawy”. Tylko tacy politycy będą budować polski autorytet w UE poprzez swój profesjonalizm, kreatywność, skuteczność oraz umiejętność przekazywania i przekonywania innych do swoich racji. Polska nie chce być odbierana jako członek UE hamujący postęp w jej integracji ale ma prawo i obowiązek mieć i wyrażać swoje zdanie.

Wśród tematów wspólnych dla Polski i całej UE i bardzo ważnych dla Wspólnoty Europejskiej są sprawy dotyczące obecnych stosunków Polski i Niemiec. Niemcy są dla Polski nie tylko sąsiadem, ale i krajem z którym wiążą nas odwieczne związki historyczne, kulturowe i cywilizacyjne. Są krajem, który poprzez integrację europejską przezwyciężył swoją niechlubną i tragiczną kartę historii. Jako jedno z państw inicjatorów powstania UE są Niemcy głównym jej motorem i po sportowemu mówiąc „rozgrywającym”. Media dużo o tym mówią ukazując głównie sprawy problemowe, które łatwo wywołują emocje nie służące ich rozwiązaniu. Wśród nich wymieniłbym min.

  • Inicjatywa powstania w Berlinie Centrum Wypędzonych firmowana przez Erikę Steinbach
  • niemieckie wsparcie dla projektu budowy gazociągu po dnie Bałtyku
  • sprawa zwrotu mienia dla Niemców wypędzonych i przesiedlonych z byłych terenów Niemiec należących obecnie do Polski.
  • Zwrot przez Polskę zbiorów archiwalnych Biblioteki Berlińskiej tzw. Berlinki


Nie zamierzam zgłębiać szczegółowo tych problemów, ale mam nadzieję, iż w dyskusji będzie możliwość porozmawiania o nich. Sądzę iż przy dobrej woli Polaków i Niemców uda się je z korzyścią dla obu stron rozwiązać.

Szkoda że media (przynajmniej te polskie) mało informują o tych pozytywnych stronach naszej współpracy i kontaktów. Jestem przekonany, że stosunki polsko-niemieckie na „dole” są o wiele lepsze i normalniejsze niż te oficjalne. Dzięki włożonej pracy i zaangażowaniu wielu instytucji, stowarzyszeń, fundacji, samorządów i osób indywidualnych dzieje się w tej dziedzinie wiele dobrego. Polsko – niemieckie pojednanie na dole stało się już dawno faktem, a my żyjemy nadzieją iż i te oficjalne między rządami i politykami będą się poprawiać. Wkrótce zobaczymy jak wpłyną na to zbliżające się wkrótce (już za niespełna 3 tygodnie) wybory parlamentarne w Polsce.

Zajmując się tematem Europa i Polska wypada wspomnieć kilka postaci, które według mnie znacząco przyczyniły się do tego , że możemy odbywać dzisiaj takie seminarium i otwarcie rozmawiać o naszych sprawach. Jestem z pokolenia które pamięta jeszcze czasy kiedy byłoby to niemożliwe. Każdy wyjazd zagraniczny poprzedzony był wtedy rozmową z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, a otrzymanie paszportu (tylko na czas wyjazdu) zależało wtedy od jego dobrej czy częściej złej woli. Nie wspominam już o rozmowach przy oddawaniu paszportu.

Wybór tych postaci jest oczywiście subiektywny, ale są one dla mnie symbolem działań służących Polsce, Niemcom i Europie. Czasem mogą to być osoby kontrowersyjne, ale nie jest to dla mnie ważne przy naszym temacie.

Karl Dedecius – urodzony w 1921 roku w Łodzi, niemiecki tłumacz i popularyzator literatury polskiej. W 1980 roku założył i był pierwszym dyrektorem do 1988 roku Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt. Jako autor i twórca kultury aktywnie działa na rzecz współpracy i zbliżenia pomiędzy narodami polskim i niemieckim.

Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany i odznaczany w Polsce i w Niemczech. Otrzymał m.in. Wielki Federalny Krzyż Zasługi z Gwiazdą, Doktorat Honoris causa Uniwersytetów w Kolonii, Łodzi, Toruniu, Lublinie i Krakowie oraz Order Orła Białego.

Helmut Kohl – urodził się w 1930 roku w Ludwigschafen. Jako polityk i przewodniczący CDU w latach 1973 – 1998 oraz Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982 – 1998 kształtował proces zjednoczenia Niemiec i znacząco wpłynął na proces jednoczenia się Europy. Promował hasło zjednoczenia Niemiec poprzez zjednoczenie Europy. Był zdecydowanym zwolennikiem zacieśnienia integracji europejskiej, utworzenia Unii Europejskiej, Unii Gospodarczej i Unii Walutowej. W tym celu ściśle współpracował z Francją prowadząc jednocześnie aktywną politykę wschodnią dążąc do odprężenia w stosunkach z ZSRR i Polską.

Współtworzył proces pełnej normalizacji i współpracy z Polską poprzez podpisanie traktatów o potwierdzeniu istniejącej granicy oraz traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Przyczynił się do umocnienia roli Niemiec nie tylko w Europie ale i w świecie utrzymując również dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jego wizyta w Polsce w 1989 roku i przekazanie znaku pokoju Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu w Kreisau stało się symbolem pojednania polsko – niemieckiego i pozostało nim do dzisiaj.

W 1998 roku Helmut Kohl otrzymał najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.

Władysław Bartoszewski – urodzony w 1922 roku w Warszawie – polski polityk, działacz społeczny, profesor historii, dziennikarz, pisarz. W czasie wojny był więźniem Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego.

Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Po wojnie nie pogodził się z panującym w Polsce systemem i stał się działaczem opozycyjnym za co spędzi 5 lat w więzieniu. Po okresie przemian demokratycznych w Polsce, w które włączył się bardzo aktywnie był 2-ktornie Ministrem Spraw Zagranicznych oraz ambasadorem Polski w Wiedniu. Pomimo swoich życiowych i osobistych tragicznych przeżyć związanych z II wojną światową całe swoje życie Profesor Władysław Bartoszewski angażuje się na rzecz dobrych stosunków i współpracy polsko – niemieckiej. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami Niemiec i Polski – Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RFN i Orderem Orła Białego otrzymał również Tytuł Honorowego Obywatela Państwa Izrael za ratowanie i wspieranie Żydów w czasie wojny.

28 kwietnia 1995 roku w Bonn jako jedyny zagraniczny mówca wystąpił z ponad godzinnym przemówieniem podczas uroczystej sesji Bundestagu i Bundesratu z okazji 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Kardynał Franciszek Macharski – urodzony 1 1927 roku w Krakowie. Jako biskup, kardynał i Metropolita Krakowski w latach 197-2005 stojąc na czele Kościoła Krakowskiego wspierał wszelkie formy współdziałania polsko – niemieckiego. Jedną z nich było partnerstwo pomiędzy diecezjami Köln i Kraków. Pomagał przy rozwijaniu współpracy pomiędzy poszczególnymi parafiami w tych diecezjach, a również pomiędzy samorządami. To z jego inicjatywy i przy jego pomocy Nowy targ nawiązał partnerstwo z Radevormwald. Najpierw jeszcze za poprzedniego systemu była to pomoc charytatywna przekazywana za pośrednictwem Kościoła Katolickiego do Nowego Targu, która z czasem przekształciła się w oficjalne partnerstwo pomiędzy naszymi miastami, które owocuje dzisiaj wieloma bezpośrednimi kontaktami naszych obywateli, a szczególnie młodzieży. Wspominam o tej ważnej postaci, bo powszechnie znana jest otwarta postawa, życzliwość i wsparcie Kardynała Macharskiego dla idei pojednania i współpracy polsko – niemieckiej oraz idei integracji europejskiej.

Można by jeszcze wymienić i pokazać wiele postaci związanych z naszym tematem, ale jest to z oczywistych względów niemożliwe. Można tylko powiedzieć, że wszystkie te osoby włożyły znaczący wkład w to wielkie dzieło, któremu na imię wspólny dom – Europa.

Podsumowując moje nie za długie mam nadzieję wystąpienie uważam, że Polska ma szansę stawać się coraz bardziej mocnym elementem Unii Europejskiej. Pomimo wszystkich trudności i problemów bilans naszego ponad 3-letniego członkostwa w Unii Europejskiej jest bardzo korzystny. Rozwija się i to w dużym tempie gospodarka, rośnie eksport, powiązania polskiej waluty z Euro przyciąga inwestorów, ogromne dotacje z Unii Europejskiej pomagają wyrównywać poziom cywilizacyjny naszych regionów. Obecność Polski w Unii Europejskiej nie okazała się, rzecz jasna panaceum na wszystkie polskie problemy, a szczególnie te związane z gospodarką, systemem prawnym i sądowniczym. Ponad milion młodych ludzi, a głównie fachowców wyjechało z kraju szukając lepszych warunków życiowych i płacowych w krajach starej Europy (głównie w Anglii i Irlandii). Nadal niewydolny jest system prawny i sądowniczy, od którego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, co przekłada się na wysokość i jakość inwestycji tak zagranicznych jak i rodzimych.

To wszystko musimy jeszcze dostosować do systemu unijnego co wymaga nie tylko czasu ale i zaangażowania.

Najważniejszą refleksją z naszej obecności w Unii Europejskiej może być jak mi się wydaje stwierdzenie Jana Kułakowskiego – jednego z głównych twórców i negocjatorów warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, że na „Unii nikt nie stracił”.

Kończąc tym optymistycznym akcentem moje wystąpienie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do dyskusji, bo przez nią możemy realizować motto naszego spotkania: „Wir schmieden keine Staaten zusammen, wir vereinigen Menschen.”


Marek Stanisław Fryźlewicz

Aktualizacja: 05-10-2007r.
Oglądane: 5398 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE