X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 98

Wywiad u burmistrza p. Józefa Rajskiego miasta Nowego Targu
„Gazeta Podhalańska”, Nr 52, 23 grudnia 1928 r., s. 4

Wywiad u burmistrza p. Józefa Rajskiego miasta Nowego Targu.

Współpracownik naszej redakcji zwrócił się do burmistrza p. Józefa Rajskiego z zapytaniem, czy nowo budująca się cegielnia miejska będzie w tym roku ukończona, wzgl. kiedy może być puszczona w ruch, na co utrzymał następującą odpowiedź:

Budowa cegielni jest już na ukończeniu, jednak wewnętrzne jej urządzenia potrzebne do uruchomienia, wymagają jeszcze dosyć długiego czasu i mogą być wykończone najwcześniej w połowie roku przyszłego, lecz wszystko to zależnem jest pierwsze od otrzymania potrzebnej na ten cel gotówki, oraz sprzyjających warunków w dostawie maszyn, motoru i całej automatyki, która ma być wedle najnowszych zdobyczy technicznych zastosowana.
Po długich zabiegach, jakie czynił Burmistrz, celem uzyskania pożyczki na ten cel, otrzymał przyrzeczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, że Gmina miasta Nowego Targu dostanie większą potyczkę amortyzacyjną długoterminową w listach zastawnych opiewających na dolary i ze zrealizowanie tej pożyczki nastąpi skoro tylko poprawi się kurs tychże papierów na rynku zagranicznym. Jednak do ukończenia budowy, którą należało przed zimą doprowadzić przynajmniej pod dachy i przepalić nawo zbudowany piec kręgowy, celem jego wysuszenia przed mrozami, okazało się kontecznem zdobycie w tym roku jeszcze gotówki i to conajmniej 200.000 zł. tak aby terminy płatności zaciągniętych pożyczek wekslowych dotrzymać, oraz na wypłatę robotnikom zajętym przy budowie, regularnie wypłacać.
Dzięki życzliwości naszych władz i wielkiemu zrozumieniu dla tej sprawy Pana Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego Generała Góreckiego otrzymała gmina przyrzeczenie, oraz (promessę) na pożyczkę gotówkową 200000 zł, która po dokonaniu wymaganych formalności zostanie temi dniami zrealizowana, - a stało się to dzięki poparciu naszych Posłów, oraz Pana Ganerała Dreszera, który ułatwił Burmistrzowi przekonać Prezydjum Banku o konieczności udzielenia tejże potyczki, - natychmiast.
Zdobycie pożyczki w tym czasie dla gminy okazało się wielkiem dobrodziejstwem, bo przez to nietyiko że uruchomione zostaną wcześniej nowa cegielnia, lecz uratowane zostaną od zniszczenia przez śnieg i mrozy piec i budynki, które zdołaliśmy wykończyć drobnemi pożyczkami zaciąganemi na weksle w różnych instytucjach za poręką Burmistrza i członków Zwierzchności.
Na zapytanie Burmistrza, na jaką ilość produkcji przewidziana jest nowa cegielnia i jakie wyroby w zakres ceramiki wchodzące będą wyrabiane, tenże podaje, że cegielnia gdy będzie w pełnym ruchu potrafi wyprodukować rocznie do ośmiu miljonów sztuk, czyli licząc kampanje roku przez 9 miesięcy a ponadto przewidzianem jest zaprowadzenie urządzeń wyrobu cegły pustakowej, cegły radjowej do budowy kominów, cegły gzymsowej skośnej w różnych formatach, ponadto pustaków do wsuwanek stropowych i sufitowych, wyrób dachówek i dren różnego rodzaju. To wszystko przeprowadzonem zostanie po zupełnem ukończeniu i wyposażeniu nowej cegielni i przerobieniu starej, która nadaje się na wyrób tego rodzaju wyrobów ceramicznych ze względu na to, że posiada dużo naturalnych suszni polowych.

Jakie zyski przewiduje Pan Burmistrz z tego przedsiębiorstwa dla gminy ?

Na podstawie dotychczasowej praktyki przy administrowaniu starą cegielnią prowadzoną we własnym zarządzie mogę z całą stanowczością, oświadczyć, że nowa cegielnia, która przyczyni się przedewszystkiem do odbudowy i rozbudowy nietylko miasta Nowego Targu, lecz Zakopanego, Rabki, Szczawnicy i całego Podhala przez dostarczanie taniego i doborowego materjału budowlanego, przy dobrej gospodarce nietylko się sama jako przedsiębiorstwo wyposażona kosztem blisko miljona złotych oprocentuje i zamortyzuje, ale rok rocznie przynosić będzie miastu jako właścicielce zakładu 100.000 zł. a nawet i więcej w miarę rozwoju i zapotrzebowania wyprodukowanych materjałów, a co najważniejsze przyczyni ona się do złagodzenia bezrobocia, zatrudniając stale pewną liczbę robotników, zapewniając im i ich rodzinom stały dochód, jako pracownikom fabrycznym.

Czy gmina jako samorząd miejski potrafi należycie administrować takim wielkim przedsiębiorstwem w własnym zarządzie? otrzymaliśmy od Burmistrza odpowiedź naitępającą:

Każdy samorząd miejski, czy to wielkiego czy miasteczka powinien dążyć do posiadania takich zakładów przemysłowych, które służyć maja. do użyteczności publicznej, jak światło, woda, które w nowoczesnych urządzeniach powinny stanowić elektrownie, wodociągi, kanalizacje, zakłady czyszczenia, rzeźnie, chłodnie ale nie mniej winien zakładać i prowadzić takie przedsiębiorstwa fabryczne, które mają ułatwić produkcję i nabywania materjałów budowlanych i powinny je prowadzić we własnym zarządzie przez odpowiednich i fachowych kierowników sposobem handlowo przemysłowym z tego względu, że oprócz korzyści dochodowych, jakie osiąga się przez prowadzenie wa własnym zarządzie, winno mieć się na względzie regulowanie cen na te materiały przez gminę.
W Nowym Targu od szeregu już lat odstępuje miasio dla miejscowej ludności cegłę i inne rnaterjały budowlane po cenach zniżonych, przez co ułatwia się mieszkańcom rozbudowę wiasnych domków, co w znacznej mierze złagodziło u nas i rozwiązało kwestję mieszkaniową.

- Prowadzenie tego rodzaju przedsiębiorstw przemysłowych we własnym zarządzie zadaje zarządowi miasta a w szczególności urzędującemu Burmistrzowi dużo kłopotu i wytężonej pracy, to jednak uważam to za bardzo ważny cel, do osiągnięcia jak największego uprzemysłowienia miasta i zdobycia dla niego jak największej korzyści. Nie jestem przeciwnym prywatnej inicjatywie w tym kierunku, lecz owszem chętnie bym po-parł każdego, któryby zechciał podjąć się założenia takowej placówki, która ma rację bytu i liczyćby mogła na powodzenie u nas.
Ody jednak w tym kierunku brak inicjatywy prywatnej, oraz trudności pieniężne nie pozwalają jednostkom fizycznym do zakładania przemysłu, czynię to i czynić będę nadal za pośrednictwem gminy dla miasta o tyle, o ile mi na to warunki pozwolą.

Aktualizacja: 19-06-2006r.
Oglądane: 7195 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE