X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82

O schronisko na Turbaczu

Gazeta Podhalańska Nr 12 z dnia 29 kwietnia 1934r.

Spalenie w ub. roku schroniska na Turbaczu, odbiło się głośnem echem nietylko wśród szerokich mas turystów z całej Polski, ale i wśród naszych Podhalańców, którzy może nie wiele wiedzieli o ruchu turystycznym w naszych Gorcach. Z powodu braku schroniska na Turbaczu, ustał również masowy ruch turystyczny w Gorcach.

Każdy z Podhalańców zdaje sobie już dzisiaj dobrze sprawę, jaką rolę odgrywają dla jego bytu przedsiębiorstwa pensjonatowe, a przedewszystkiem schroniska turystyczne. Wie każdy, że przez te ostat­nie przepływają rzesze turystów nie tylko z Polski, ale i zagranicy które oprócz roznoszenia hyru o na­szej ziemi po całym świecie, zasilają nas materjalnie, dając nam taki czy owaki zarobek,

W pozycji dobrobytu naszej ludności przemysł turystyczny jest bardzo ważnym węzłem życiowym.

Schroniska pobudowane są na wypośrodkowanych punktach szlaków turystycznych i dają przytułek tym, którzy w czasie swych wędrówek potrzebują. Jest więc wybudowane dla ich wygody.

Na szlakach turystycznych trudniejszych, gdzie niema podobnych schronów, frekwencja turystów jest bardzo mała i szlaki te są rzadziej odwiedzane. Natomiast szlaki zaopatrzone stacjami turystycznemi, roją się od masowych wycieczek i ludzi szukających wytchnienia na łonie przyrody, którzy pragną podzi­wiać najpiękniejsze dzieła rąk Boskich.

Celem dania możności wszystkim zapoznania się z pięknem przyrody i różnemi terenami górskiemi, towarzystwa wzięły na siebie tak piękny cel, jak bu­dowa schronisk. Niestety, towarzystwa te nie są w stanie swemi skomnemi funduszami, przeznaczonemi na schroniska podołać zadaniu, jaki narzuca im masowy ruch turystyczny, prosząc o nowe schroniska.

Obowiązkiem każdego z nas, a przedewszystkiem Podhalańców, jest iść Towarzystwu turystycznemu z jak najwydatniejszą pomocą. Grosz dowożony do wspólnego dobra wynagrodzi się nam stokrotnie.

Dla przykładu - jeżeli weźmiemy pod uwagę, że schronisko na turbaczu w sezonach zimowych by­ło przepełnione, nie mogąc pomieścić masowych wy­cieczek i ruch ten z dnia na dzień rósł, to łatwo zrobimy bilans dodatni, ile mogli zarobić obywatele m. Nowego Targu i okolicznych miejscowości.

Z powodu braku schroniska obniżył się nie tyl­ko ruch turystyczny w naszych Gorcach, ale również obniżył się i bilans handlowy naszego miasta, bo zbyt towaru w schronisku zupełnie ustał. Nowy Targ podwójnie traci, bo straci również część letników, dla których turystyka jest w programie ruchu letniskowe go. Ci pójdą tam, gdzie te warunki znajdą.

Jak wspomniałem, dzisiaj jest bardzo mało turystów, którzyby się obeszli bez schroniska.

Zarząd Twa "Gorce" nie zakłada rąk, ale idzie całą siłą pary naprzód, aby jak najprędzej schronisko na Turbaczu odbudować. Schronisko to ma być większe i odpowiadające wymogom dzisiejszych schronisk. Nowe schronisko stanie nie daleko od szczytu Turbacza w stronie płn.-wsch., w pobliżu 7 wydajnych źródeł, na gruncie, własnym (3'/ 4 morga) z pięknym wi­dokiem na całe Tatry, Pieniny, Babią Górę i płn. li­manowskie góry. Pierwsze kroki około budowy schro­niska są w pełnym .toku. Plany wykonane przez Pp. inż. Wimmerów ze Zakopanego projektują schronisko z kamienia i drzewa.

Aby schronisko to jak najprędzej wybudować, należy przyjść z jak najwydatniejszą pomocą Towa­rzystwu, które przecież nie dla siebie, ale dla wszyst­kich buduje ten piękny pomnik turystyczny.

Zef.

Aktualizacja: 19-06-2006r.
Oglądane: 7675 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE