X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70

Wystąpienie burmistrza na sesji po ślubowaniu na rozpoczęcie kadencji 2006-2010 - w dniu 6.XII.2006r.

 

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Szanowni Państwo!

Dzień dzisiejszy i Sesja Rady Miasta Nowego Targu, podczas której złożyłem uroczyste ślubowanie rozpoczynając nową kadencję 2006-2010 jest dla mnie dniem szczególnym.

W wyborach samorządowych 12 XI 2006r. zostałem wybrany po raz czwarty na burmistrza Miasta, a po raz drugi w wyborach powszechnych, podczas których podobnie jak cztery lata temu mieszkańcy miasta już w I turze wyborów zdecydowali, że powinienem kontynuować swoją pracę sprawując zaszczytny urząd burmistrza. Za ten wybór i okazane mi zaufanie dziękuję dzisiaj wszystkim, dla których moja praca i zaangażowanie na rzecz miasta i jego mieszkańców były przekonującym argumentem, żeby na mnie głosować. Postaram się na miarę moich możliwości nie zawieść tych oczekiwań.

Z woli Opatrzności Bożej dzięki wsparciu wyborców i pomocy przyjaznych ludzi stoję dzisiaj przed Państwem dziękując:

 • mojej Żonie Dorocie i całej licznej Rodzinie, wśród których szczególną rolę odgrywa moja Mama i bracia, którzy wspierali mnie duchowo, co jest dla mnie najważniejsze,
 • Radzie Miasta poprzedniej kadencji z p. Przewodniczącym Zbigniewem Sięką,
 • moim najbliższym współpracownikom zastępcom Eugeniuszowi Zajączkowskiemu, Janowi Kolasie, p. Sekretarz Stanisławie Szołtysek, p. skarbnikowi Józefowi Młynarczykowi, wszystkim urzędnikom, dyrektorom szkół, jednostek miejskich i spółek, których praca przez ostatnie cztery lata była dla mnie wielka wsparciem i pomocą, dlatego równocześnie proszę ich o dalszą współpracę.
 • samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu,
 • Panu Wojewodzie i wszystkim instytucjom państwowym takim jak Urząd Skarbowy, Sanepid, Archiwum Państwowe, Zakładowi Energetycznemu i innym,
 • służbom mundurowym Policji, Straży Pożarnej, Wojsku,
 • nowotarskim parafiom – ich proboszczom i duszpasterzom, reprezentowanym dzisiaj przez ks. Prałata Mieczysława Łukaszczyka,
 • Zgromadzeniu Sióstr Serafitek,
 • Podhalańskiej Wspólnocie Samorządowej, z której to kandydowałem na burmistrza
  i która mnie na wszelki możliwy sposób wspierała,
 • wszystkim instytucjom i stowarzyszeniom, które pomagały wypełniać zadania miasta oraz wszystkim indywidualnym osobom, które swoją radą, a często dobrym słowem i gestem pozwalały nie zwątpić w sens dalszej pracy.

Praca ta przyniosła swój wymierny efekt wyrażony realizacją wielu inwestycji, żeby wymienić tylko przyłączenie studni głębinowych do sieci miejskiej, ale również wysokimi miejscami miasta w samorządowych rankingach, żeby wspomnieć tylko Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ( 33 miejsce) i Ranking „Trzy Korony Małopolski”, którego Miasto zostało laureatem.

Poprzedni samorząd pozostawił miasto w dobrej kondycji finansowej: zadłużenie wynosi ok. 7,6% budżetu przy dopuszczalnym limicie 60%, a spłata zobowiązań jest na poziomie 2,2% przy dopuszczalnej granicy 15%.

Przed nami kolejna kadencja, podczas której mamy ogromną szansę aby kontynuować dalszy dobry rozwój miasta przy wykorzystaniu zapowiadanych na lata 2007-2013 dużych środków pomocowych z Unii Europejskiej. Wymaga to od nas wszystkich ogromnej pracy i dobrej współpracy w samorządzie, do której zapraszam wszystkich. Niech samorząd nasz będzie miejscem zgodnej współpracy, merytorycznych dyskusji i znajdowania najlepszych rozwiązań dla spraw i problemów, które są przed nami. Nie bierzemy złych przykładów od polityków z Warszawy czy też nawet z Krakowa, o których codziennie dowiadujemy się z mediów. Mieszkańcy Nowego Targu mają prawo tego od nas oczekiwać i z tego będą nas w swoim czasie rozliczać.

Za najważniejsze dziedziny, na które trzeba położyć szczególną uwagę uważam sprawy związane z komunikacją, edukacją, rekreacją i sportem, ale również budownictwem mieszkaniowym, ochroną środowiska i kulturą.

Wśród wszystkich spraw związanych z inwestycjami w tych kierunkach nie zamierzam zapomnieć o tych mieszkańcach miasta, którzy z różnych przyczyn dotknięci są problemami społecznymi. Przy ich rozwiązywaniu mogą zawsze na mnie liczyć, a ufam, że i na cały samorząd. Nadal zamierzam wspierać funkcjonowanie świetlic terapeutyczno – wychowawczych przy szkołach i dożywianie uczniów.

Ważnym elementem dobrego rozwoju miasta jako stolicy regionu jest podtrzymywanie i rozwijanie dobrych kontaktów z samorządem powiatowym, wojewódzkim oraz ze wszystkimi samorządami Podhala, wśród których szczególna rola przypada z różnych względów Zakopanemu.

Wszelka możliwa pomoc dla prężnie rozwijającej się Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na czele z jej Rektorem Prof. Stanisławem Hodorowiczem ma dla miasta ogromne znaczenie, bo „Podhalańska Wyższa” to przecież motor napędowy rozwoju Nowego Targu i Podhala.

Dobre funkcjonowanie Urzędu Miasta, jego wizerunek i przyjazne odnoszenie się do wszystkich, którzy załatwiają tu swoje sprawy, to dla mnie również rzecz, której nie można zaniedbywać. Aby kontynuować to co było dobre i poprawić braki zamierzam już w przyszłym roku wdrożyć w Urzędzie system zarządzania jakością pracy tak aby uzyskać certyfikat ISO 9001.

Aktywność obywatelska mieszkańców przejawiająca się działalnością stowarzyszeń, organizacji i związków pozarządowych może być bardzo pomocna w naszych działaniach, dlatego będę często się do niej odwoływał i zapoznawał się z ich opiniami.

Są to tylko niektóre zamierzenia i plany, ale nie sposób powiedzieć dzisiaj o wszystkim. Już z tego, z konieczności skrótowego ich omówienia wynika, że pracy i miejsca do niej nie zabraknie dla nikogo. Dlatego proszę, żeby czuli się do niej zaproszeni wszyscy – również ci, którzy mają inne widzenie spraw i rozwiązań dla miasta. Ani burmistrz, ani żadna grupa nie ma monopolu na wiedzę i właściwe rozwiązania, dlatego tylko z merytorycznych dyskusji a nawet sporów mogą powstawać te najkorzystniejsze dla Nowego Targu i jego mieszkańców. Do takiej dyskusji dotyczącej przyszłości miasta zaproszeni są wszyscy, nie tylko Ci, którzy od wieków są Nowotarżanami, ale i Ci, którzy niedawno wybrali Nowy Targ za swoje miejsce na ziemi, czy też mieszkając z dala od niego w Polsce, Europie, czy Ameryce myślą o nim i dobrze mu życzą.

Nasz kochany, obchodzący w tym roku jubileusz 660-lecia Nowy Targ ma dobrą przyszłość. Od nas wszystkich zależy dobre wykorzystanie szans i sprzyjającej koniunktury dla jego rozwoju.

Jestem głęboko przekonany, że wspólnie damy radę i odniesiemy sukces. Niech w tym wszystkim dopomaga nam opieka i wstawiennictwo św. Katarzyny Aleksandryjskiej – wielkiej Patronki Miasta od 1346 roku.

Na te działania, pracę i dobrą współpracę wszystkim życzę Szczęść Boże!


Marek Fryźlewicz

Burmistrz Nowego Targu

Aktualizacja: 08-12-2006r.
Oglądane: 6034 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE