RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 147

Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo. Przemoc w rodzinie to agresywne zachowanie członka rodziny, które narusza Twoje lub Twoich bliskich prawa i dobra osobiste powodując fizyczne i psychiczne , cierpienie lub poniżenie.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

–RATUJ SIĘ! NIE WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
 • znęcanie się fizyczne lub moralne nad członkiem swojej rodziny lub osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną –art. 207 Kodeksu Karnego. Uwaga: aby przemoc mogła być uznana za przestępstwo znęcania się, musi ona mieć charakter ciągły.
 • zmuszanie, tj. używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się –art. 191 Kodeksu Karnego.
 • zgwałcenie –art. 197 Kodeksu Karnego. Uwaga: przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę do stosunku płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż gwałcąc własną żonę.
 • uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego –art. 209 Kodeksu Karnego.
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona –art. 190 Kodeksu Karnego.
 • uderzenie człowieka lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej –art. 217 Kodeksu Karnego.
 • dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia –art. 201 Kodeksu Karnego.
 • rozpijanie małoletniego dostarczając mu napojów alkoholowych, ułatwiając mu ich spożywanie, lub nakłaniając do spożywania takich napojów –art. 208 Kodeksu Karnego.
 • porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny –art. 210 Kodeks u Karnego.
 • uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny –art. 211 Kodeksu Karnego.
 • dopuszczenie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15 –art. 200 Kodeksu Karnego.
Gdzie szukać pomocy?
 • Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie /telefon bezpłatny/ nr 0801 1200 02 (płatny pierwszy impuls), (0-22) 666 - 00- 60 (numer płatny)
 • NKA. “Rodzina”Nowy Targ ul. Kościuszki 8, telefon interwencyjny 18 266-29-32 /pomoc prawna/, grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, pok. 207, tel. 18 2611232, 
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka, Kraków, ul. Lubomirskiego 21, tel. /0-12/ 421-07-09, wt. –czw. 14-17.
 • Ośrodek Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Kraków, os. Azory, ul. Radzikowskiego 29, tel. /0-12/ 423-85-37, pn.-pt. 15-20.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Kraków, ul. Radziwiłowska 8b, tel. /0-12/ 421-92-82 /całodobowo/
 • Schronisko dla Ofiar Przemocy, Kraków, tel. /0-12/ 425-81-70 /całodobowo/.
 • Towarzystwo “Kobiety Przeciw Przemocy”, Kraków, /0-12/ 657-02-64, pn.-pt. 7,30-15,30.
 • Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Leczenia Odwykowego, Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10a, 443-78-68, pn.-czw. 8-12, wt.–śr. 10-12.

Aktualizacja: 21-07-2014r.
Oglądane: 14193 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE