X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 93

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miasto Nowy Targ.

Uchwała Nr 8/06
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu
z dnia 19 października 2006 r.w sprawie:
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miasto Nowy Targ w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm), art. 2 ust. 2, w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm) zgodnie z §§ 7 i 9 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy - Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zgodnie ze zgłoszeniami Komitetów Wyborczych oraz wynikami publicznego losowania, powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w składach jak w załączonym do niniejszej uchwały wykazie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Bogusław Giełczyński

Aktualizacja: 23-10-2006r.
Oglądane: 5577 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE