X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74

Wystąpienie Burmistrza podczas uroczystości 125-lecia OSP w Nowym Targu 1.X.2006r.

Wystąpienie Burmistrza podczas uroczystości

125-lecia OSP w Nowym Targu 1.X.2006r.

 

Dzisiejsza uroczystość 125-lecia OSP Nowy Targ-Kowaniec odbywająca się w roku jubileuszu 660-lecia miasta ma wymiar szczególny.

Świętujemy bowiem dzisiaj rocznicę działalności wspólnej stowarzyszenia stawiającego sobie od początku istnienia niesienie bezinteresownej pomocy bliźniemu w potrzebie. Bezpośrednimi inicjatorami jej powstania byli Józef Schowal i Edmund Hoszard. Rozpoczęta we wrześniu 1881r. działalność po zatwierdzeniu przez Radę Miejską statutu i oficjalnej rejestracji dokonanej przez Namiestnictwo C.K. we Lwowie służyła nie tylko miastu i jego mieszkańcom ale i sąsiednim miejscowościom nie posiadającym OSP, żeby wspomnieć tylko o akcjach naszej OSP w Zakopanem i w Cichem.

Wstępowali w jej szeregi ochotnicy, którzy jak mówił statut byli nieposzlakowanego życia i fizycznie uzdolnieni będąc wcielani do trzech oddziałów pożarników, wodnego i bezpieczeństwa. Byli też od początku honorowi członkowie wspierający na różny sposób, a głównie finansowy jej działalność. Stawiane ochotnikom wymagania były nie tylko potwierdzane przez 2 członków organizacji przy wstępowaniu, ale i na bieżąco weryfikowane poprzez pochwały ale i poprzez kary aż do wyrzucenia włącznie. Przekonali się o tym nawet znani z późniejszych zasług nowotarżanie, których wydalono ze służby za „nieposłuszeństwo, lenistwo, krnąbrność i kłótliwość”.

Wszystkie te wymogi i ich praktyczne stosowanie sprawiały, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna była zawsze bardzo prężną organizacją zaangażowaną nie tylko w niesienie pomocy, ale i w różnorakie działania m.in. związane z istnieniem Orkiestry Strażackiej, która swoimi wystąpieniami uświetniała wszystkie uroczystości narodowe, miejskie, kościelne i kulturalne. Organizowane były często ćwiczenia pozwalające na podniesienie sprawności fizycznej i operacyjnej oddziału, ale też posiadana biblioteka dysponowała nie tylko literaturą fachową.

Cechą charakterystyczną OSP Nowy Targ-Kowaniec była od początku jej istnienia ścisła więź z miastem i regionem. Wiele zasłużonych dla Nowego Targu postaci żeby wymienić tylko burmistrzów Juliana Wiśniewskiego, Jakuba Podkanowicza, Mikołaja Halikowskiego, Józefa Rajskiego i Franciszka Dworskiego było nie tylko członkami OSP, ale i jej protektorami. Pomagali straży Księża, a wśród tych najbardziej aktywnych wymienić należy Księży Ferdynanda Muchowicza i Franciszka Karabułę. Aktywnie włączali się w działalność OSP przedstawiciele społeczności żydowskiej, a wśród ówczesnych ochotników zdarzały się też kobiety jak np. Maria Dworska. Członkowie OSP byli zawsze nastawieni bardzo patriotyczne walcząc o odzyskanie niepodległości Polski w szeregach Legionów oraz w I i II Wojnie Światowej.

Przez 125 lat zmieniały się czasy, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania, przychodziły nowe pokolenia - ale działalność OSP trwała nieprzerwanie ze wzlotami ale i upadkami i problemami. Sama jednak istota, cechy i charakter działalności OSP przetrwały i są dzisiaj rozwijane tak jak niegdyś w łączności z miastem, Parafią Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu pod fachowym nadzorem i przy pomocy jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Dlatego też dzisiaj świętując tak piękny jubileusz 125-lecia wypowiadam w imieniu władz miasta oraz własnym jako wnuk strażaka Władysława i druh serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomagali i pomagają naszej OSP.

Szczególne podziękowania kieruję do Rady Miasta oraz do p. gen. Wiesława Leśniakiewicza – Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wywodzącego się z naszych stron – z Jordanowa, który był naszym komendantem rejonowym PSP. Dziękuję za przekazaną z Komendy Głównej kwotę 10 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia naszej OSP.

Gratuluję i dziękuję druhnom i druhom, którzy tworzyli i nadal budują jej działalność i dobry wizerunek w społeczności lokalnej miasta i Podhala. Niech nasze uroczystości będą okazją do świętowania, wspomnień, refleksji i podsumowań, ale i do wyznaczenia i mobilizacji do podejmowania nowych zadań i obowiązków, które niesie z sobą codzienność.

Wszystkim na dalsze owocne lata działalności OSP w Nowym Targu życzę Szczęść Boże!

Marek St. Fryźlewicz

Aktualizacja: 09-10-2006r.
Oglądane: 12252 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE