X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 215

Opinia burmistrza na temat rozwoju województwa małopolskiego w latach 2007-2013

Nasz znak: GNiPP.0210-1/05
Nowy Targ, dnia 27 października 2005

Szanowny Pan
Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
ul.Basztowa 22
31-156 Kraków

 

Po zapoznaniu się projektem dokumentu „Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013” – stwierdzam, że zawiera ona istotne kierunki polityki, których zrealizowanie pozwoli na powstanie nowoczesnego województwa.
W pełni zgadzam się ze stanowiskiem wynikającym z przeprowadzanych warsztatów powiatowych, że najważniejszym zagadnieniem jest rozwój i poprawa jakości powiązań komunikacyjnych we wszystkich jego aspektach, ponieważ szybka dostępność do terenów, obiektów - determinuje rozwój wszystkich pozostałych kierunków rozwoju.
Ponieważ, jak wynika z dokumentu, sposobem postępowania ma być „odważna strategia”, nie może w niej zabraknąć działań nowoczesnych w komunikacji.
W tym kontekście wnoszę o uzupełnienie projektowanych działań w kierunku polityki III.3- Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu  -  o  rozwój małej awiacji, wykorzystując do tego celu, jako miejsce lokalizacji, istniejące lotnisko sportowe w Nowym Targu. Budowa lotniska lokalnego może być zarówno działaniem w zakresie rozbudowy infrastruktury lotniskowej, jak i w zakresie dowozu pasażerów lotniska w Balicach do atrakcyjnych miejsc województwa, w tym również transportem małego ruchu lotniczego.
Istniejący obecnie zapis w projekcie strategii dotyczący rozbudowy infrastruktury lotniskowej jest tak sformułowany, że może dotyczyć wyłącznie lotniska w Balicach.
Oprócz budowy małego lotniska najważniejszymi ponadlokalnymi zadaniami przewidywanymi do realizacji w Nowym Targu są również :

  1. rozbudowa Państwowej  Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej – działanie w zakresie I.1 – Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców Modernizacja bazy dydaktycznej i socjalnej szkół wyższych;
  2. budowa obwodnicy północnej Nowego Targu wraz z mostem na pot. Czarny
    Dunajec, zapewniającej dojazd o odpowiednich parametrach do szpitala powiatowego w Nowym Targu i PPWSZ z drogi krajowej nr 47 i 49
    oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 Jabłonka Nowy Targ wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową do Zakopanego dla poprawy dostępności do przejścia granicznego w Chyżnem i dostosowania do obowiązujących parametrów – działania w zakresie III.1 – Rozwój powiązań drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym;

Inwestycje te są zgodne z założeniami strategii „Małopolska 2015”. Ich zrealizowanie będzie miało również wpływ na rozwój turystyki, aktywności gospodarczej i poziomu życia. Dlatego samorząd miasta Nowego Targu deklaruje aktywny udział (tereny, współfinansowanie) w realizacji celów strategicznych, które nie należą do jego kompetencji.

 

Marek Fryźlewicz
Burmistrz Miasta

Aktualizacja: 03-11-2005r.
Oglądane: 6816 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE