RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82

Kronika wydarzeń - rok 2004

Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego Rok 2004

Styczeń

 • Nowy 2004 Rok nowotarżanie witali na sylwestrowych balach, przyjęciach lub w domach w gronie najbliższych. Wielu przybyło nocą do Rynku, gdzie tradycyjnie wystrzeliły w niebo sztuczne ognie i korki od szampana a zebrani, głównie młodzi ludzie, spontanicznie składali sobie najlepsze życzenia.
 • 2 stycznia Radio BIS w swoim ogólnopolskim programie w cyklu „Krajo­brazy” wyemitowało prawie godzinną audycję poświęconą naszemu miastu. W programie wzięli udział: burmistrz Marek Fryźlewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sięka, ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk – zasłużony w dziedzinie odnowy zabytków i prac konserwatorskich, wybitna sportsmen­ka Ewa Pawlikowska, poetka Wanda Szado-Kudasik, rektor PPWSZ Stanisław Hodorowicz, Adolf Szpytma – działacz Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i dyrektor LO Franciszek Janczy, który przygotowuje uroczystości okazji stulecia szkoły.
 • 3 stycznia w Spotkaniu Noworocznym, zorganizowanym przez burmistrza Nowego Targu już po raz czternasty, wzięło udział około 300 osób. Zaproszeni zostali parlamentarzyści, radni, samorządowcy, przedstawiciele miejskich in­stytucji, różnych służb, stowarzyszeń i związków oraz przedsiębiorcy i ducho­wieństwo. Spotkanie zaszczycili swą obecnością m.in. biskup Kazimierz Nycz, wojewoda Jerzy Adamik, marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł i minister kultury Waldemar Dąbrowski. Burmistrz Marek Fryźlewicz w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok, podkreślił osiągnięcia miasta i powody do satysfakcji, wspomniał też o trudnościach i kłopotach, których w ubiegłym roku nie brakowało. Toast noworoczny wzniósł zastępca przewodniczącego Rady Leszek Mikołajski. Zespół uczniów Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Marty Łapczyńskiej uświetnił wieczór koncertem kolęd, a potem uczestnicy spotkania, które odbyło się w restauracji „Ruczaj”, składali sobie życzenia i bawili się przy muzyce zespołu „Omeg Band”.
 • 3 i 4 stycznia po raz pierwszy w Nowym Targu odbyły się zorganizowane przez oddział Związku Kynologicznego zawody psich zaprzęgów na średnim dystansie, będące edycją Pucharu Polski. Trasa wiodła znad nowotarskiego pensjonatu „Jodła” na Turbacz, Stare Wierchy, Maciejową i z powrotem przez Turbacz do Nowego Targu. Nie należała do łatwych i zaprzęgi musiały dziennie pokonać trasę długości 42 km. Do wyścigu stanęły syberiany, alaskany, husky, malamuty, grenlandy oraz mieszańce ras północnych z psami myśliwskimi, w sumie 13 załóg. Najlepsze zaprzęgi mieli: Daniec Filo ze Słowacji, Dariusz Kowalczyk z Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzej Świst – nowotarżanin, Grze­gorz Górowski i Ireneusz Miskowiec z Rabki. Każdy z nich odniósł sukces w swojej klasie.
 • 6 stycznia – święto Trzech Króli członkowie nowotarskiego Związku Pod­halan od lat obchodzą bardzo uroczyście. Tradycyjny opłatek w tym roku rów­nież miał wyjątkowo bogaty program. Po mszy św. w kościele św. Katarzyny, w czasie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci członkowie Związku Podhalan, w sali widowiskowej MOK odbył się uroczysty koncert zorganizowany przez Zespół „Śwarni”, Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” i MOK, zatytułowany „To juz pora na Wilijom – to juz cas”. Kolędy śpiewali: Chór „Gorce”, Anna Chowa­niec-Rybka z zespołem, „Śwarni” i zespół „Hurda” z Janem Karpielem–Bułecką, a poezje czytała Wanda Szado-Kudasikowa. Po koncercie uczestnicy przeszli piętro wyżej, gdzie dokonano otwarcia i poświęcenia kolejnego pomieszcze­nia dołączonego do Izby Regionalnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Potem już Podhalanie połamali się opłatkiem, zasiedli do wspólnej wieczerzy i wspólnego kolędowania.
 • Także 6 stycznia burmistrz Marek Fryźlewicz i przewodniczący Rady Miej­skiej Zbigniew Sięka złożyli na ręce ks. kardynała Franciszka Macharskiego gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia posługi biskupiej wraz z serdecznymi podziękowaniami za wszelką pomoc i wsparcie okazane naszemu miastu i Podhalu, za pasterską troskę wykazywaną obecnością na ważnych wyda­rzeniach w Nowym Targu, zainteresowanie życiem miasta, jego mieszkańców i działalnością władz samorządowych. Ks. kardynał przyjął honorowe obywa­telstwo naszego miasta, po które przyjechał do Nowego Targu, by je odebrać osobiście. Warto odnotować, że sakrę biskupią przyjął z rąk Jana Pawła II i był pierwszym biskupem wyświęconym przez polskiego papieża. W styczniu 1979 roku Metropolita Krakowski przyjechał do stolicy Podhala odprawić pierw­szą mszę po swoim ingresie. Prezentem od Nowego Targu z okazji jubileuszu była płaskorzeźba wykonana w drewnie jaworowym przez nowotarskiego artystę amatora Kazimierza Góreckiego.
 • 7 stycznia w noworocznym klimacie odbyło się w Warszawie kolejne spo­tkanie opłatkowe, na które prymas Józef Glemp zaprosił prezydentów i burmi­strzów miast, które gościły Ojca Świętego Jana Pawła II. Wśród kilkudziesięciu miejscowości jest także Nowy Targ, jedno z pierwszych miast – gospodarzy papieskich wizyt. To właśnie na tych spotkaniach zrodził się znakomity pomysł budowania papieskiego „Żywego pomnika” przez fundowanie stypendiów dla zdolnych, ale ubogich młodych ludzi. Dotychczas udało się już zgromadzić 4 miliony zł. Wśród stypendystów są też młodzi z Podhala. W czasie spotkania burmistrz Marek Fryźlewicz miał okazję wręczyć ks. prymasowi drugie wydanie pierwszej monografii naszego miasta zatytułowanej Z przeszłości miasta Nowego Targu. Był to gest symboliczny, gdyż w 1956 roku jego poprzednikowi Prymaso­wi Tysiąclecia kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w czasie wizyty w Nowym Targu i spotkania z mieszkańcami miasta na nowotarskim Rynku wręczono wśród innych prezentów egzemplarz pierwszego wydania tej książki.
 • 9 stycznia w MBWA „Jatki” odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Sta­nisława Stacha – absolwenta Wydziału Grafiki krakowskiej ASP, kierownika Galerii w Olkuszu.
 • Galeria MBWA „Jatki” odwiedzana jest nie tylko z okazji działalności wy­stawienniczej, dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane tam imprezy muzyczne. Do tego rodzaju spotkań należał zorganizowany 10 stycznia wieczór kolęd „Gwiazdka”, w czasie którego prezentowali swój kunszt nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej w Nowym Targu. Na program złożyły się staro­polskie kolędy, światowe standardy bożonarodzeniowe oraz utwory utrzymane w lekkim jazzowym klimacie. Kolejne koncerty uczniów i profesorów odbyły się 15 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury.
 • Również 10 stycznia goprowcy zorganizowali w swojej siedzibie na Dłu­giej Polanie tradycyjny opłatek dla seniorów Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • 11 stycznia po raz kolejny zagrała nowotarska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tym razem pod Miejskim Ośrodkiem Kultury, który przez cały dzień i wieczór tętnił życiem, głośną muzyką i śpiewem. Impreza rozpoczęła się pokazem filmu Przystanek Woodstock, następnie na parkingu obok budynku prezentowali swe umiejętności goprowcy, strażacy i pracownicy pogotowia ratunkowego. Potem rozpoczął się koncert zespołów artystycznych w sali wido­wiskowej MOK. Odbyła się też aukcja prowadzona przez Marcina Kudasika za­kończona pełnym sukcesem – sprzedano wszystko, co wystawiono na licytację. O godz. 20.00 rozbłysło „światełko do nieba” i przez kilkanaście minut można było podziwiać pokaz ogni sztucznych, a na zakończenie programu wystąpił kabaret „Truteń” i zespół jazzowy. W mieście kwestowało 68 ekip, głównie młodzież szkół średnich. Choć wolontariusze starali się dotrzeć do wszystkich ofiarodawców i zawędrowali nawet pod obydwa wyciągi narciarskie, wynik finansowy był nieco gorszy niż w roku ubiegłym, ale i tak udało się zebrać 29 929,23 zł, 523 dolary i 5 euro.
 • W tym samym dniu 60 zaprzęgów paradnych z całego Podhala przyjechało na Wielką Gońbę do Szaflar. Parada zaprzęgów zimowych w Szaflarach otwiera całą serię przeglądów i zawodów „końskich”, zyskujących na Podhalu coraz większą popularność i przyciągających coraz liczniejsze grono widzów.
 • 13 stycznia z inicjatywy dyrektora Krakowskiej Izby Celnej Edwarda Czej­kowskiego odbyło się kolejne spotkanie z samorządowcami. Gościny udzielił burmistrz Marek Fryźlewicz. Samorząd interesuje się sprawami miejscowych służb celnych z wielu powodów, m.in. dbania o jakość obsługi mieszkańców, utrzymania miejsc pracy i zapobiegania odpływowi wykwalifikowanej kadry. Etap likwidacji Izby Celnej został zakończony (12 osób przeniesiono do Kra­kowskiej Izby, 50 etatów oddano do przemyskiej) i na razie w Nowym Targu pozostał Urząd Celny. Jak się sprawy dalej potoczą, jeszcze nie wiadomo.
 • 15 stycznia Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu zorgani­zował ciekawe noworoczne spotkanie, na które zaprosił przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, delegatury Kuratorium Oświaty, ZNP oraz sponsorów, instytucje i organizacje wspierające działalność Ośrodka. Spotkanie upłynęło pod hasłem „Kulinarna podróż po Europie” i na suto zastawionym stole rzeczywiście znalazły się potrawy europejskie typowe dla Włoch, Rosji, Czech, Niemiec czy krajów skandynawskich. Oczywiście były także potrawy polskie. Kulinarne specjały przygotował dział kucharski Szkoły Zawodowej. Uczestnicy spotkania nie szczędzili ciepłych słów i najlepszych życzeń dla pracowników i uczniów Ośrodka.
 • Warto odnotować, że nowotarskie Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w ogólnopolskim rankingu szkół średnich za 2003 uplaso­wało się na 124 miejscu w kraju i na 8 w Małopolsce. Ranking przeprowadził dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”. W porównaniu z ro­kiem poprzednim LO przesunęło się do przodu o 153 miejsca, co jest dużym sukcesem zważywszy, że tego typu placówek oświatowych w kraju jest ponad 5 tysięcy.
 • Uczniowie LO biorą udział w rozlicznych konkursach, niektóre organizują ze swoimi nauczycielami, jak np. przeprowadzony niedawno konkurs zaty­tułowany „Moje spotkania z przyrodą”, w którym wzięło udział 47 uczniów. Najciekawsze prace przedstawiła Emilia Voit z IV d. Nagrody wręczył dyrektor Franciszek Janczy. Dyrektor wręczył też nagrody (programy multimedialne o tematyce ekologicznej) drużynie z I b o profilu humanistycznym, która zaję­ła ósme miejsce w ogólnopolskim konkursie internetowym „Ekologia w Unii – my w Unii”.
 • Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” zorganizowało spotkanie z ks. Wła­dysławem Zarębczanem ze Zgromadzenia Michaelitów na temat działalności Polaków w Watykanie (Pierwszy ślad obecności Polaków w kurii rzymskiej odnotowano w 1261 roku). Swoją pracę habilitacyjną ks. dr poświęcił obec­ności i działalności Polaków przewijających się przez urzędy kurii rzymskiej i pracujących w papieskiej dyplomacji. Wśród dzisiejszych watykańskich osobistości są też absolwenci naszego liceum, m.in. arcybiskup Stanisław Dziwisz i arcybiskup Józef Wesołowski.
 • Burmistrz Marek Fryźlewicz i skarbnik miejski Józef Młynarczyk zaprezen­towali na konferencji prasowej 15 stycznia projekt budżetu na rok bieżący, który już wcześniej przekazany został do dyskusji radnym. Mówiono o tym, skąd miasto bierze pieniądze, którymi dysponuje, jak i na co przede wszystkim zamierza je wydać. Sporo uwagi poświęcono wydatkom na sport, głównie modernizację i remonty obiektów sportowych, jak i finansowanie samej dzia­łalności sportowej.
 • 16 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Korespondencja sztuk” – tym razem zatytułowane „Teologia i sztuka – o powołaniu Vincenta van Gogha”. Jezuita Krzysztof Mądel, znawca twórczości van Gogha, od lat analizujący związki pomiędzy teologią i sztuką, opowiadał o kolejach życia wybitnego malarza i jego drodze artysycznej.
 • W tym samym dniu w nowotarskim Ratuszu odbył się zorganizowany przez Muzeum Podhalańskie PTTK i MDK finał III Konkursu Wiedzy o Nowym Targu, w którym uczestniczyli uczniowie tylko czterech szkół. W kategorii szkół pod­stawowych pierwsze miejsce uzyskała nowotarska ”5”, w kategorii gimnazjów pierwsze miejsce otrzymało Gimnazjum nr 1. Drugie miejsca przypadły Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko­we dyplomy, a zwycięzcy piękne nagrody książkowe i okazałe puchary, które wręczył im burmistrz Marek Fryźlewicz.
 • Karczma „U Borzanka” przyjmuje już gości od kilku tygodni, jednak oficjalne otwarcie i poświęcenie lokalu w obecności władz miejskich i licznych zapro­szonych gości odbyło się 17 stycznia. W czasie uroczystości Michał Borzęcki – właściciel otrzymał od burmistrza Marka Fryźlewicza adres i Medal 650-lecia Miasta za odbudowanie zabytku i przywrócenie mu dawnego charakteru.
 • 17 stycznia odbył się powiatowy zjazd Platformy Obywatelskiej w Nowym Targu. W czasie zjazdu podjęto uchwałę dotyczącą dążenia do rozwoju Podhala, ostro krytykowano władze powiatowe, czyli koalicję Związku Podhalan i Ligi Polskich Rodzin, oraz postanowiono budować silną alternatywę programową i organizacyjną, aby w następnych wyborach przejąć władzę w powiecie.
 • W tym samym dniu w Galerii MOK „Pod Aniołem” w Rabce-Zdrój młodzież z koła plastycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej zorganizowała wernisaż wy­stawy rysunku i malarstwa. Prace można było oglądać od 17 stycznia.
 • Natomiast na „Orawskie Kolędowanie”, które odbyło się 18 stycznia, zapro­siło Orawskie Centrum Kultury i Sportu w Jabłonce. W programie przewidziano występ grup kolędniczych i jasełkowych, jak również występ laureatów XXV Gminnego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia­-Florka. Wszystko odbyło się w Auli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Dyrekcje Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce i Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem zaprosiły wszystkich na otwarcie wystawy prac Profesorów tych szkół zatytułowanej „Progi zdumienia, zachwytu i zawierzenia” (ścieżkami „Tryptyku rzymskiego”). Wystawa ta została poświęcona Ojcu Świętemu w 25-lecie Pontyfikatu, można ją było obejrzeć w Auli ZZS w Jabłonce.
 • Także w tym dniu jeszcze w starej siedzibie Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem burmistrza Marka Fryźlewicza i sekretarza starostwa Bronisława Bublika. Kolędy zastąpiły że­glarskie pieśni, a muzyczną oprawę spotkania zapewnił zespół „Swim Cream”. Wśród tradycyjnych żeglarskich życzeń były też życzenia rychłego przekazania dla PTŻ obiecanej nowej siedziby w budynku MOK, co obecnie jest kwestią zgody Rady Miasta. Warto wspomnieć, że żeglarze opiekują się „Porankową rodziną” – czyli dziećmi pierwszego rodzinnego domu dziecka w Rabce. Każde z dzieci na urodziny dostaje tort, a przy okazji cała gromadka zapraszana jest do tawerny na zabawę.
 • Również w tym dniu w nowotarskiej parafii św. Katarzyny odbył się Re­jonowy Opłatek Akcji Katolickiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich działających na terenie Podhala Parafialnych Oddziałów Akcji Ka­tolickiej. Obecnie jest ich siedem.
 • 19 stycznia w restauracji „Góralsko Strawa” nowotarski Cech Rzemiosł Róż­nych zorganizował spotkanie noworoczne.
 • Dzięki grupie zapaleńców udało się przygotować i wydać po prawie pięć­dziesięciu latach drugą edycję książki Kazimierza i Tadeusza Baranów oraz Ludwika Wyrostka zatytułowaną Z przeszłości miasta Nowego Targu. Uroczysta promocja odbyła się 21 stycznia w Ratuszu i pomyślana została jako swoista lekcja historii, w czasie której po wprowadzeniu burmistrza Marka Fryźlewi­cza wykłady wygłosili: dyr. Archiwum Barbara Słuszkiewicz, która przy okazji zaprezentowała skarby nowotarskich zbiorów archiwalnych: średniowieczne pergaminy z pieczęciami i staropolskie dokumenty monarsze; ks. prałat Mieczy­sław Łukaszczyk na temat rozwoju parafii; Krystyna Góźdź autorka suplementu do książki na temat nowotarskich nazwisk oraz architekt Tadeusz Jędrysko, który przygotował świetny wykład na temat nowotarskiej architektury, dawnego układu urbanistycznego i szlaków komunikacyjnych, ilustrowany planszami, rycinami i własnymi grafikami, m.in. najstarszego drewnianego ratusza i do­mostwa nowotarskiego odtworzonego na podstawie opisów. Wypowiadała się także obecna na promocji i bardzo wzruszona uroczystością córka prof. Kazimierza Barana – Janina Zielińska. Promocji towarzyszyła wystawa starych zdjęć i pocztówek.
 • 23 stycznia występem artystycznym młodzieży gimnazjalnej oraz meczem towarzyskim piłki siatkowej rozpoczęto uroczystość otwarcia sali gimnastycz­nej w Łapszach Niżnych. Na uroczystość zaprosił wójt Gminy oraz dyrektorzy gimnazjum i szkoły podstawowej w Łapszach Niżnych.
 • Dla nowotarskich dzieci na czas ferii zimowych przygotowano ciekawą i różnorodną ofertę. Półkolonijną akcję zorganizowały cztery szkoły podstawo­we: nr 2, 5, 6, 11. Każda z nich przygotowała swój własny program, w którym poczesne miejsce zajęły zajęcia profilaktyczne (półkolonie organizowane są dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych), a także zajęcia rekreacyjno-spor­towe i wycieczki. Miasto wsparło tę akcję kwotą 18 tysięcy zł. Młodzieżowy Dom Kultury zaprosił uczniów do udziału w organizowanych w czasie ferii warsztatach: tanecznych, plastycznych, teatralnych, wspólnego muzykowania itp. a Kino „Tatry” na atrakcyjne poranki filmowe. O dzieciach pomyślało także Informatyczne Centrum Edukacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie one mogły bezpłatnie korzystać z komputerów i internetu.
 • W Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce Zdroju 24 stycznia miała miejsce premiera sztuki Marii Konopnickiej O krasnoludkach i sierotce Marysi. Sztukę stworzyli: Arkadiusz Klucznik – adaptacja i reżyseria, Bronisław Trytko – scenografia, Włodzimierz Szomański – muzyka. Na spektakl zaprosiła Dyrekcja oraz Zespół Teatru.
 • 25 stycznia odbył się I Bieg Podhalański im. Jana Pawła II – masowa im­preza sportowa, nad którą honorowy patronat objął ks. kardynał Franciszek Macharski oraz marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł. Trasa wiodła z Gliczarowa Górnego przez Leśnicę, Szaflary do Nowego Targu i jeszcze (to dla wytrwałych!) 15 km pętlą wokół lotniska, czyli razem 40 km. Zawody miały charakter otwarty. Wzięli w nich udział zawodnicy i mnóstwo narciarzy amatorów w różnym wieku i kondycji. Każdy, kto ukończył bieg, otrzymał dyplom, swój numer startowy oraz pamiątkę, a zwycięzcy – nagrody. I Bieg Podhalański zakończył się na lotnisku wspólną zabawą przy muzyce góralskiej. Udana, sprawnie przeprowadzona przez miasto masowa impreza ma szanse wpisania się na stałe do kalendarza nowotarskich imprez sportowych.
 • W tym samym dniu odbył się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu tradycyjny koncert kolęd w wykonaniu chórów podhalańskich, orkiestry dętej, scholi i „Stokrotek” z przedszkola ss. Serafitek. Warto odnotować, że wcześniej chórzyści z „Echa Gorczańskiego”, tworząc wraz z chórzystami z Raby Wyżnej i Zakopanego Chór Podhalański, wzięli udział w Warszawskim Festiwalu „Cuda, cuda...”. Zaprezentowali program utrzymany w góralskim klimacie, który przez publiczność festiwalową i media uznany został za jeden z najlepszych. Również w tym dniu w Kościele św. Marii Magdaleny w Rabce odbył się koncert kolęd zespołów: Triola, Triolki, Małe Triolki i Akolada pod dy­rekcją Marioli i Piotra Burcanów z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w uzdrowisku.
 • 26 stycznia w Krakowie Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Seweryn Dyja przekazał uroczyście samochód specjalny – podnośnik hydrau­liczny SH-30 Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Targu. W uroczystości wziął udział m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju oraz wojewoda i marszałek województwa małopolskiego.
 • Po raz drugi w Nowym Targu odbył się konkurs na najpiękniejszą dekora­cję świąteczno-noworoczną. 27 stycznia komisja oceniająca dekoracje podała wyniki rywalizacji. Wśród dekoracji blokowych balkonów najwyżej oceniono ozdoby przygotowane przez Renatę Piżanowską-Zarytkiewicz i dekorację Do­miniki Bolechowskiej; w kategorii domów jednorodzinnych – iluminacje posesji Stanisława Piątka oraz domu Stanisława Grzegorczyka. W kategorii instytucji nagrodzono sklepy: „Oskar” i „Jedynka” w Rynku.
 • 28 stycznia nowotarscy radni przyjęli na sesji (po raz pierwszy od kilku lat jednogłośnie) uchwałę budżetową na rok 2004. Plan dochodów wynosi: 42 389 tys. zł, wydatki zaplanowano na kwotę 43 342 tys. zł. Deficyt w wy­sokości 953 tys. zł pokryty ma być z pożyczek i kredytów. Zaznaczyć należy, że wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę 10 milionów zł. Jak stwierdził bur­mistrz Marek Fryźlewicz, budżet jest ostrożny, trudny, ale realny.
 • W hierarchii problemów społecznych alkoholizm plasuje się na drugim miejscu zaraz po bezrobociu. Niestety, od tej plagi nie jest wolne nasze mia­sto. Szacuje się, że od alkoholu uzależnionych jest w Nowym targu ponad 1 000 osób a 2 400 pije „szkodliwie”, choć na razie bez uzależnienia. Przepro­wadzone badania wskazują, że ponad 96% mieszkańców oczekuje od lokalnej władzy radykalnych działań zmniejszających skalę problemów alkoholowych. W czasie sesji został przyjęty przez radnych Miejski Program Profilaktyki i Rozwią­zywania Problemów Alkoholowych autorstwa Marcina Jagły. Program skupia się na działalności informacyjnej i edukacyjnej, dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych, udzielaniu pomocy rodzinom itp., ale naj­większy nacisk położono na tworzenie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu i stwarzania możliwości w tym zakresie. Duże znaczenie w tym względzie mają świetlice socjoterapeutyczne, szeroka oferta sportowo-rekreacyjna itp.
 • W styczniu na terenie nowotarskiej parafii św. Katarzyny rozpoczął działal­ność niecodzienny pub noszący nazwę „Dobry Club”. Bez piwa i papierosów, ale w odpowiednim nastroju przy świecach, w Sali Ducha Świętego co piątek od­bywają się koncerty, które już zyskały sporą publiczność, zwłaszcza młodą.
 • Od początku roku administrowanie nowotarskim cmentarzem komunalnym przejęła w wyniku przetargu prywatna firma Bogusława Sięki. Umowa zawiera dokładne zapisy dotyczące obowiązków administratora i powinna gwarantować sprawne administrowanie i właściwe utrzymanie cmentarza.
 • 30 stycznia w Galerii MBWA „Jatki” zorganizowano otwarcie wystawy prac Tadeusza Ciemierkiewicza Malarstwo – „Biografie”. W czasie wernisażu odbył się minirecital autora wystawy.
 • Odnotować należy, że 31 stycznia przeniosły się do nowego gmachu ostatnie funkcjonujące w starym szpitalu oddziały: ginekologia, położnictwo i oddział noworodków. Jakość robót wykończeniowych i praca włożona przez sam per­sonel w przygotowanie sprzętu i pomieszczeń budzi najwyższe uznanie.
 • 31 stycznia w Czarnym Dunajcu w Remizie OSP odbyło się „XX Muzyko­wanie na Duchową Nutę”. Muzykowanie zorganizowali: Urząd Gminy oraz Oddział Związku Podhalan w Czarnym Dunajcu.

  Potela się górol na Świecie ostanie
  Pokiela utrzymie śpiewanie i granie.
  Kochoj śpiyw, muzyke pokiel ci siył stanie
  Kcąc się w tym pokrzepić przydź na Muzykowanie.

 • Miło odnotować, że nowotarscy hokeiści zaczynają odnosić znaczące sukce­sy. Po zwycięstwie w Interlidze kolejnym sukcesem było pokonanie 31 stycznia na warszawskim Torwarze Nestii Toruń 5:2 i zdobycie Pucharu Polski.
 • Hokeiści nowotarskiego klubu Wojas Podhale triumfowali także w kolej­nym plebiscycie „Dziennika Polskiego” na najpopularniejszych sportowców Podhala. Pierwsze miejsce zdobył Jarosław Różański, czwarte Martin Voznik a piąte Sebastian Łabuz. Drugie miejsce w tym plebiscycie przypadło mistrzyni świata w kategorii lekkiej karate kyokushin nowotarżance Ewie Pawlikowskiej, która uzyskała ponadto szóstą lokatę w plebiscycie na 10 Asów Małopolski w 2003 roku. Nasza wybitna sportsmenka uhonorowana została także statuetką i dyplomem „Solidarni w sporcie”, przyznanymi przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska.

Luty

 • Jak co roku Miejski Ośrodek Kultury w Rabce oraz Małopolski Związek Szachowy w Krakowie zorganizowali Mistrzostwa Podhala w Szachach. W tym roku przypadły Jubileuszowe – XX Mistrzostwa. Ogłoszenie wyników i wrę­czenie Pucharu Starosty Nowotarskiego odbyło się 1 lutego.
 • 3 lutego w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się konkurs zatytułowany „Szkolne potyczki z językiem polskim”, który był sprawdzianem znajomości zabawnych książek z serii „Mikołajka”. W imprezie zorganizowanej na wzór telewizyjnych teleturniejów wzięły udział dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz drużyny z Szaflar i Ludźmierza.
 • Polsko-Niemieckie Forum Podhale po raz drugi zorganizowało Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Główną nagrodą jest tygodniowy pobyt w Berlinie. Do finału, który odbędzie się w Zakopanem, zakwalifikowała się już drużyna uczniów z nowotarskiego Gimnazjum nr 1, która pokonała dziewięć konkurencyjnych grup gimnazjalnych.
 • 6 lutego Miejski Ośrodek Kultury zaprosił na otwarcie wystawy prac plastycz­nych dwóch artystów, laureatów ostatniego Konkursu Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Swoje prace zaprezentowali: Halina Urzędowska z Nowego Targu, która otrzymała Nagrodę Główną za tkaninę artystyczną (niezwykłe prace łą­czące haft z aplikacją) oraz Rafał Zębalski z Krzeszowic, laureat III nagrody za rzeźbę w kamieniu i metalu.
 • 7 lutego Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło „Podhale” w Waksmundzie w 57. rocznicę śmierci mjr. Józefa Kurasia „Ognia” organizował tradycyjny opłatek. Uroczyste spotkanie rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Waksmundzie, natomiast w miejscowej szkole pod­stawowej dzieci przedstawiły ciekawy program artystyczny. W uroczystościach rocznicowych wziął udział starosta nowotarski Jan Hamerski.
 • 7 lutego na scenie sali widowiskowej MOK wystąpił Marcin Daniec ze swoim kabaretem. Spragnieni rozrywki nowotarżanie szczelnie wypełnili salę na dwóch koncertach.
 • 8 lutego w nowotarskiej OSP odbyło się walne zebranie. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu złożył prezes Bogusław Giełczyński. Dotychczasowy szef Jan Łapsa zrezygnował ze stanowiska, a jego miejsce zajął dotychczasowy zastępca Jakub Waligórski. W czasie zebrania strażacy uhonorowali złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” burmistrza Marka Fryźlewicza, który jest członkiem OSP. Medal wręczył komendant po­wiatowy PSP Józef Galica.
 • W Nowym Targu powstaje w pomieszczeniach kupionych od syndyka Roy­ce-Polska Firma Demar mająca produkować obuwie. Dyrektor Bohdan Sendel planuje rozpoczęcie produkcji już w marcu a do końca roku chce zatrudnić 400 osób, co dla nowotarskiego rynku pracy ma wielkie znaczenie. Od po­wstającej firmy nowotarscy strażacy z OSP otrzymali już dar w postaci obuwia ochronnego. Dyrektor Sendel nie wyklucza, że nowe modele obuwia testować będą właśnie nowotarscy ochotnicy.
 • Dorocznym zwyczajem członkowie nowotarskiego koła Karpackiego Związku Pszczelarzy spotkali się, aby podsumować miniony rok, porozmawiać o aktualnych sprawach i uhonorować najbardziej zasłużonych bartników. W tym roku brązowe odznaki Polskiego Związku Pszczelarzy otrzymały panie: Anna Hajnos, Grażyna Sadowska, Maria Waksmundzka.
 • 10 lutego uczestnicy Posiadów w Izbie Regionalnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w MOK wysłuchali wykładu prof. Rudolfa Klimka zatytułowanego „Dr Andrzej Chramiec i hrabia Władysław Zamoyski – przyjaciele i obrońcy spraw polskich na Podhalu”. Prof. Klimek nie ograniczył się do przedstawienia biografii wybitnych postaci, ale uwzględnił także tło historyczne i realia zako­piańskiego życia pod koniec XIX wieku.
 • 12 lutego odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Współpracy Polsko-Sło­wackiej w Nowym Targu, mieszczącego się w pięknie odrestaurowanych po­mieszczeniach na pierwszym piętrze kamienic Herza i Laura przy nowotarskim Rynku. Na uroczystości reprezentowane były ministerstwa spraw wewnętrznych i zagranicznych obu państw, kręgi parlamentarne, urzędy: marszałkowski, woje­wódzki, powiatowy i miejski oraz przedstawiciele gmin – członków Euroregionu „Tatry”, samorządowcy z polskiej i słowackiej strony i najbardziej zasłużeni dla dzieła integracji – inicjatorzy powołania przed dziesięciu laty Euroregionu „Tatry”. Symboliczną wstęgę przecięła ciupagą Grażyna Węclewska – dyrektor Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE. Antoni Nowak – sekretarz ET przybliżył gościom bogatą historię tych murów, w których od przełomu XIX i XX wieku był hotel, oberża, skład win, gdzie założono Galicyj­skie Towarzystwo Tatrzańskie, a po wojnie mieścił się Powiatowy Dom Kultu­ry, a potem zbiory Muzeum Podhalańskiego PTTK. Narodziny Ośrodka wiążą się z inicjatywą ET poprzedzoną pomysłem Antoniego Nowaka wysuniętym pięć lat po zaistnieniu transgranicznego związku. Rada Miasta podjęła decyzję o użyczeniu pomieszczeń na piętrze na Ośrodek, a pieniądze na generalny remont i adaptację pozyskano z kontraktu wojewódzkiego i przede wszystkim z funduszy Phare 2000. Ośrodek służyć ma budowaniu i umacnianiu dobrosą­siedzkich więzi na pograniczu polsko-słowackim przez stworzenie materialnej i instytucjonalnej bazy oraz realizowanie wartościowych programów współpra­cy, co ma szczególne znaczenie w czasie zbliżającego się wstąpienia Polaków i Słowaków do Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że Euroregion „Tatry”, ma­jący siedzibę w naszym mieście, jest pierwszym spośród szesnastu istniejących w kraju euroregionów, który dopracował się takiego Ośrodka Współpracy służącego poznaniu, zbliżeniu i integracji społeczności pogranicza.
 • W tym samym dniu rozstrzygnięty został konkurs na sztandar Liceum Ogól­nokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego z okazji zbliżającego się jubileuszu szkoły. Zgłoszone na konkurs projekty wyeksponowano w szkolnej auli, by mo­gli je obejrzeć uczniowie i nauczyciele, a następnie wybrać najlepszy. Zwyciężył projekt mgr inż. arch. Małgorzaty Sawickiej. Trafi on następnie do zawodowej hafciarki ze Skawiny i ma być gotowy na obchody stulecia szkoły.
 • Także w tym dniu w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się kolejny etap kon­kursu biblijnego. Wzięło w nim udział 107 uczniów z 57 szkół podstawowych. Uczestnicy, którzy wykazali się najlepszą wiedzą na temat przypowieści ewan­gelicznych, będą reprezentować swoje szkoły na konkursie w Krakowie.
 • Następnego dnia po uroczystym otwarciu Ośrodka Współpracy Polsko-Sło­wackiej odbyła się tam już pierwsza impreza zorganizowana przez Podhalańska Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Była to promocja książki Orkan czytany dzisiaj, która powstała z materiałów przygotowanych na ubiegłoroczną Sesję Orkanowską. Książkę zaprezentowała dr Maria Madejowa kierująca Instytutem Humanistycznym PPWSZ wraz z mgr Anną Mlekodaj – współautorką publikacji. W promocji udział wzięli także: prof. Bolesław Faron z Akademii Pedagogicznej i dr Wojciech Kudyba.
 • 13 lutego w walentynkowym klimacie i dekoracjach z girlandami czerwo­nych serc oraz różnokolorowych baloników przebiegała impreza przygotowana w Miejskiej Bibliotece dla młodzieżowych czytelników. Słodkie wróżby, won­ne kadzidełka i inne miłe niespodzianki czekały na młodzież tłumnie w tym dniu odwiedzającą bibliotekę. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs (z nagrodami!) czytania poezji miłosnej.
 • Również 13 lutego odbył się w MOK w ramach cyklu Korespondencja Sztuk wykład Justyny Łukaszewskiej z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie na temat życia i twórczości średniowiecznej muzy mistycznych sztuk Hildegardy von Bingen. Była to intelektualistka, benedyktyn­ka, łamiąca stereotypy epoki średniowiecza. Jej wizje zostały spisane w trzech Księgach, które Justyna Łukaszewska tłumaczy z języka łacińskiego.
 • 14 lutego w MOK odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komisję Historii Wojskowości. W programie znalazł się m.in. wykład, ilustrowany przezroczami, zatytułowany „Zamek Czorsztyn – jego dzieje i upadek, lata chwały i trwanie w ruinie”. O średniowiecznej warowni opowiadali dr Stanisław Kostka Michal­czuk i architekt Piotr Stępień.
 • Jak co roku w Kluszkowcach, 14 lutego gospodynie przygotowały smakołyki góralskie na odbywający się już po raz dziewiąty Konkurs Potraw Regionalnych. W programie przewidziano między innymi degustację, prezentację programów artystycznych przygotowanych przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich, występy zespołów regionalnych, wręczenie nagród oraz zabawę do białego rana.
 • 15 lutego odbyło się walne zgromadzenie członków Związku Wędkarskie­go Koła nr 16 w Nowym Targu. Wędkarze podsumowali roczną działalność, ocenili sportową rywalizację wśród wędkarzy, wręczyli medale i dyplomy za pracę na rzecz ochrony wód i ochrony środowiska naturalnego. Otrzymali je wyróżniający się wędkarze oraz instytucje.
 • Również 15 lutego, pomimo niesprzyjającej aury, odbyły się na stoku w Kluszkowcach zawody narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan. W klasyfikacji zespołowej najwięcej punktów i tym samym Puchar Przechodni zdobyli nowotarżanie.
 • 16 lutego nowotarscy strażacy odebrali nowoczesny podnośnik hydraulicz­ny zbudowany na podwoziu volvo (można nim sięgnąć na wysokość 30 m, a w poziomie na 21 m) i otrzymali szansę na przeprowadzanie akcji ratow­niczych na znacznych wysokościach.. Nowoczesny sprzęt pozwala nie tylko ewakuować ludzi z zagrożonych wysokich budynków, ale także gasić ogień z góry. Kosztował 960 tysięcy zł. W tej kwocie swój udział miały samorządy gmin; miasto Nowy Targ dołożyło na ten ważny cel 30 tysięcy zł.
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej wraz z Zespołem Szkół im. Bohaterów Wester­platte w Jabłonce Orawskiej otworzyli wystawę pracy twórczej dzieci i młodzieży z prowadzonej pod kierunkiem Moniki Tlałki pracowni plastycznej przy OPP w Rabce, z filią w Jabłonce. Uroczystość otwarcia wystawy zatytułowanej „Linia Plama Barwa” miała miejsce 19 lutego.
 • 20 lutego w stylowej sali Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej odbył się Koncert Karnawałowy w wykonaniu nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.
 • 21 lutego w sali widowiskowej MOK odbyło się spotkanie ze znaną i ce­nioną krakowską aktorką Anną Dymną. Artystka czytała wiersze, fraszki i treny renesansowego poety Jana Kochanowskiego.
 • W tym samym dniu odbyła się tradycyjna impreza plenerowa, której głów­nym organizatorem jest nowotarski oddział Związku Podhalan – „Karnawał na śniegu”.
 • W ramach 100-lecia Ruchu Regionalnego oraz 85-lecia Związku Podha­lan obchodzono w Chochołowie 158. rocznicę powstania chochołowskiego. W ramach obchodów przeprowadzono zawody w skokach i biegach narciar­skich. Uroczystości miały miejsce od 20 do 22 lutego.
 • Komenda Powiatowa Policji podsumowała 2003 rok. Jak wynika z podanych informacji, przeprowadzono 3 300 śledztw i dochodzeń, czyli o 9% mniej niż w roku poprzednim. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 62% i był o 10% wyższy niż średnia wojewódzka, a w zakresie przestępstw kryminalnych wykryto prawie połowę sprawców. W 2003 roku w powiecie nowotarskim przypadło 147 prze­stępstw na 10 tysięcy mieszkańców, wzrosła liczba przestępstw gospodarczych i niebezpiecznie było na podhalańskich drogach, na których zginęły 22 osoby. Mimo to nasze miasto pod względem bezpieczeństwa plasuje się wysoko na tle Małopolski, która też jest znacznie bezpieczniejsza niż inne regiony kraju.
 • 22 lutego zakończyły się trwające tydzień VII Światowe Rekolekcje Podha­lańskie w Rzymie. Wśród 170 Podhalan z kraju i zagranicy była jak zwykle grupa nowotarżan. W trakcie rekolekcji burmistrz Marek Fryźlewicz i prałat Mieczysław Łukaszczyk znaleźli stosowną chwilę, by przekazać zaproszenie na obchody 100-lecia najstarszej szkoły średniej na Podhalu arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi, który jest jednym z licznego grona jej absolwentów. Na jubileusz zaproszono też arcybiskupa Józefa Wesołowskiego – nuncjusza apostolskiego w Kazachstanie, również absolwenta nowotarskiego liceum. Motto rekolekcji: „Modlitwa” miało odbicie w wielu interesujących wykładach i rozważaniach, w programie przewidziano też zwiedzanie, a na zakończenie każdy uczestnik w czasie prywatnej audiencji przedstawiony był Ojcu Świętemu.
 • 23 lutego na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowotarskiego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia procesu formalnej likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kotlinie. W związku z decyzją sądu nakazującą oddać obiekt poprzedniemu właścicielowi, czyli Federacji Polskich Związków Obrony Ojczyzny w Krakowie, starosta postanowił połączyć Ośrodek z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 mieszczącym się przy ul. Jana Pawła II. Rodzicom wychowanków trudno się z tym pogodzić, protestują przeciw połączeniu i grożą zabraniem dzieci do innych placówek.
 • 24 lutego odbyły się na Zadziale zawody narciarskie zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 o Puchar Józefa Rajskiego patrona szkoły. W zawo­dach wzięli udział uczniowie nowotarskich szkół podstawowych. Najlepiej spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 i do ich szkoły trafił Puchar. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, a trzecie Szkoły Podstawowej nr 2.
 • Warto odnotować, że Gimnazjum nr 1 zorganizowało pod patronatem Am­basady Amerykańskiej w Warszawie Konkurs Piosenki Angielskiej. Pierwsza edycja odbyła się w Galerii MBWA „Jatki” w bardzo miłej atmosferze. Wystąpiło 47 wykonawców, w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepszymi wykonaw­cami angielskich utworów byli: Konrad Bachleda z Zakopanego i Ali Al-Ani z nowotarskiego Gimnazjum nr 1, każdy w swojej grupie. Ponieważ konkurs cieszył się dużą popularnością, organizatorzy zapowiedzieli, że będzie to im­preza cykliczna.
 • 26 lutego burmistrz Nowego Targu i Muzeum Podhalańskie PTTK zaprosili na otwarcie wystawy prac malarskich Stanisława Gałka, jednego z największych pejzażystów tatrzańskich. Wystawie towarzyszył barwny katalog z tekstem Jolanty Flach.
 • Z okazji Jubileuszu 50-lecia Grupy Podhalańskiej GOPR na stoku Maciejo­wej w Rabce zorganizowano w dniach 26–29 lutego Międzynarodowe Zimowe Zawody Ratowników Górskich.
 • 27 lutego na stoku Zadział w Nowym Targu odbyła się V Spartakiada Zimowa zorganizowana przez Małopolskie Stowarzyszenie „Sprawni Razem” dla dzieci i młodzieży specjalnej troski. Do rywalizacji w narciarskim biegu i slalomie sta­nęło blisko 200 wychowanków z ośrodków specjalnych z całej Małopolski, któ­rzy wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych. Zawody były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski „Sprawni Razem”. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu. Pobyt w górach, radość z uprawiania sportów zimowych i sam start w imprezie był nagrodą za dobre sprawowanie w szkole.
 • 27 lutego w remizie OSP na Kowańcu odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów przewidzianych pod planowaną inwestycję „Stacja narciarska Dziu­basówki”.
 • 28 lutego odbyły się zawody narciarskie należące do imprez towarzyszących obchodom 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyń­skiego. Organizatorzy zaprosili do udziału wszystkich absolwentów, uczniów i profesorów szkoły. Zawody odbyły się w dwu konkurencjach: slalom gigant i bieg płaski.

Marzec

 • 2 marca Szkolny Klub Europejski „Horyzont” działający w ZSZS nr 5 w Nowym Targu zaprosił na „Dzień Europejski” do Szkolnego Ośrodka Wycho­wawczego nr 1 w Nowym Targu. W ramach spotkania przeprowadzono konkurs „Europejski ekspres”, jak również gry i zabawy edukacyjne oraz degustację potraw wybranych państw. „Dzień Europejski” zorganizowała dwa dni później również Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu. Rozpoczął go uroczysty wieczór „Nasza szkoła bliżej Europy”, później wystąpił zespół „Wiolinki” i wy­głoszono prelekcje oraz przedstawiono spektakl w języku niemieckim.
 • 3 marca po długiej chorobie w wieku 54 lat zmarł Wojciech Kryj – radny miasta Nowy Targ, pełniący w tej kadencji niełatwą funkcję przewodniczą­cego komisji rewizyjnej, jeden ze współzałożycieli „Podhalańskiej Wspólnoty Samorządowej”, przez wiele lat zaangażowany w prace samorządu miejskiego i wszelkie inicjatywy ważne dla społeczności lokalnej. Był od wielu lat preze­sem nowotarskiej PSS „Społem”, hojnym dla charytatywnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i szkół, cenionym przez przyjaciół i współpracowników za życiowy optymizm, pogodę ducha i poczucie humoru. Pogrzeb odbył się 6 marca na nowotarskim cmentarzu.
 • Zarząd Główny Związku Podhalan oraz Oddział Zakopane rozpoczęli 4 marca w Zakopanem uroczystości jubileuszowe 100-lecia Ruchu Regionalnego oraz 85-lecia Związku Podhalan. W ramach obchodów odbyła się uroczysta msza św. z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Związku Górali w Sta­rym Kościółku w Zakopanem. Następnie delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze na grobach założycieli Zarządu Głównego. Uroczystości zakończono posiedzeniem ZG i Oddziału Zakopane w Karczmie „U Wnuka”.
 • 5 marca w nowo otwartym Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się X Kongres Euroregionu „Tatry” z udziałem około 40 delegatów z polskiej i słowackiej strony. Sprawozdanie za miniony rok złożył przewodniczący Rady ET Wendelin Haber. Sporo uwagi poświęcono projektom i rozdziałowi środków finansowych w ramach Funduszu Małych Projektów Phare. Kongres poparł dwa projekty, które mają szansę na dofinansowanie: jeden ekologiczny – wykonanie studium ochrony wód granicznych rzeki Czarna Orawa, drugi turystyczny – studium szlaku historyczno-krajobrazowego zatacza­jącego pętlę wokół Tatr. Byłby to szlak turystyczny dla piechurów, rowerzystów, zimą dla narciarzy biegowych.
 • „Sztuka ma wtedy sens, jeżeli wywiera wpływ na ludzi” – to motto nowo­tarskiej artystki Joanny Borowicz, która przedstawiła swoje prace rzeźbiarskie i malarskie w Galerii MBWA „Jatki”. Otwarcie wystawy odbyło się 5 marca a wernisaż uświetnił występ Sylwii Basty-Fryźlewicz.
 • Także tego dnia członkowie i sympatycy Koła nr 1 Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” zebrali się, aby omówić plan pracy na rok bieżący i przygotować się do walnego zgromadzenia delegatów.
 • 6 marca w MOK otwarta została retrospektywna wystawa w 10. rocznicę śmierci Antoniego Krzystyniaka – malarza amatora, którego twórczość zaliczana jest do kręgu malarstwa naiwnego. Z potrzeby serca i z pasją, której mógł się poświęcić dopiero na emeryturze, malował pejzaże, kościółki, wnętrza domostw góralskich, obrzędy i sceny z życia górali. Poszczególne cykle opowiadały o Nowym Targu i Podhalu w dawno minionych czasach, a uzupełniane były systematycznie prowadzoną kroniką. Twórca pod koniec życia ofiarował swemu miastu 28 obrazów. W czasie wernisażu komisarz wystawy Zdzisława Stefanik podarowała burmistrzowi Markowi Fryźlewiczowi kronikę, którą przed laty ofiarował jej Antoni Krzystyniak.
 • W tym samym dniu Polskie Towarzystwo Historyczne przyjęło pod swe skrzydła nowotarską Komisję Historyków Wojskowości. Osiemnastu członków założycieli podczas pierwszego zebrania nowotarskiego Oddziału PTH wybrało swoje władze. Prezesem został Robert Kowalski, a jego zastępcą ds. naukowych Krzysztof Wielgus z Krakowskiego Muzeum Lotnictwa. Omówiono także plany na najbliższą przyszłość. Członkowie zamierzają inicjować prace badawcze na naszym terenie, organizować wykłady, seminaria, konferencje naukowe, wy­stawy oraz publikować prace historyczne.
 • 8 marca rozpoczęła pracę na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Nowym Targu mgr Barbara Pachniowska, która zastąpiła Leszka Pustówkę odwołanego przez burmistrza Nowego Targu pod koniec ubiegłego roku.
 • Marcowe Posiady Góralskie nowotarskiego oddziału Związku Podhalan poświęcone były wspomnieniom z rzymskich rekolekcji. Uczestnicy spotkania dzielili się swymi refleksjami z pobytu we Włoszech i oglądali przywiezione zdjęcia.
 • 10 marca w MOK otwarto wystawę zatytułowaną „Polacy z Bukowiny”, przygotowaną przez oddziały: cieszyński i nowotarski PTH. Organizatorzy pokazali także film dokumentalny przygotowany przez TV Polonia Polacy z Bukowiny. Ponadto uczestnicy spotkania mogli posłuchać muzyki ludowej z Rumuńskiej Bukowiny.
 • Również 10 marca odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami osiedla Niwa, którzy największe zainteresowanie wykazali planami związanymi z modernizacją „zakopianki” i mapą z jej przebiegiem z ominięciem osiedla. Spotkanie poświęcone było także sprawom kanalizacji tej części miasta i innym planowanym inwestycjom. Burmistrzowie Marek Fryźlewicz i jego zastępca Jan Kolasa zapewnili zebranych, że już w przyszłym roku w budżecie będą zapewnione pieniądze na prace kanalizacyjne, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę.
 • 11 marca w MOK w ramach cyklu „Korespondencja sztuk” odbyła się impreza zatytułowana „W pępku świata Tadeusza Brzozowskiego”, którą poprowadził Wawrzyniec Brzozowski. Był to pokaz prac Tadeusza Brzozowskiego ze zbiorów rodziny oraz wspomnienia i refleksje na temat twórczości wybitnego artysty.
 • Warto odnotować, że Firma Wojas Podhale (zatrudnia 560 pracowników z terenu Podhala i produkuje ponad 700 tysięcy par obuwia rocznie) znalazła się wśród laureatów konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce 2003”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich. Ogłoszenie wyników, prezentacja firm i wręczenie nagród laureatom odbyło się 11 marca w Krakowie podczas specjalnej konferencji w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa.
 • Miłe spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 10 na os. Klikuszów­ka. W jego trakcie zaproszona na „poranek” nowotarska poetka Wando Szado­-Kudasikowa słuchała swoich wierszy w pięknych dziecięcych interpretacjach. Autorka odwdzięczyła się uczniom pisząc wiersz specjalnie dla nich.
 • 13 marca w Spółdzielczym Domu Kultury odbyło się spotkanie z Bogdanem Pękiem – posłem z Ligi Polskich Rodzin.
 • 17 marca w sali obrad nowotarskiego Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedsiębiorców z powiatu nowotarskiego z przedstawicielem Netherlands Bussines Support Office w Krakowie odpowiedzialnym za pomoc w znajdowa­niu partnerów gospodarczych dla firm holenderskich. Zebranie miało na celu nie tylko przybliżenie możliwości współpracy z zagranicznymi firmami, ale także zebranie danych na temat potencjału produkcyjnego w celu stworzenia oferty gospodarczej powiatu nowotarskiego. W zebraniu wzięło udział ponad 60 przedsiębiorców z Podhala.
 • W tym samym dniu w MOK odbyły się eliminacje XLIX edycji Ogólnopol­skiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowane przez Starostwo Nowotarskie, Starostwo Tatrzańskie i MOK. Do konkursu zgłosiło się 50 uczestników. Jury, w skład którego weszli aktorzy scen krakowskich, wytypowało do eliminacji rejonowych w Nowym Sączu m.in. Jakuba Ceglarza z I LO w Nowym Targu i wyróżniło Agnieszkę Bułę również z nowotarskiego LO im. Seweryna Gosz­czyńskiego.
 • Wyciąg narciarski na stoku Zadział w Nowym Targu działa już od pięć lat. Gospodarze obiektu Wojciech Plewa i Stanisław Handzel zostali w tym sezonie wyróżnieni w konkursie zorganizowanym przez Gazetę Krakowską.
 • 19 marca odbył się wykład z cyklu „Problemy XXI wieku” zatytułowany „Społeczność internetu”, który wygłosił prof. Ryszard Tadeusiewicz – rektor kra­kowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Spotkanie zorganizowały Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Podhalańska Wspólnota Samorządowa i Związek Podhalan.
 • Także 19 marca (w św. Józefa) Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”, MOK i MBP zaprosiły na „Imieniny ks. prof. Józefa Tischnera”. Spotkanie poświęcone pamięci słynnego filozofa z Łopusznej wypełnione było refleksją, liryką, poezją śpiewaną, nie zabrakło także humoru i dowcipu. Na zakończenie brat ks. prof. – Kazimierz Tischner przekazał od Stowarzyszenia dla Miejskiej Biblioteki Pu­blicznej dar w postaci książek autorstwa ks. prof. Józefa Tischnera.
 • 22 marca w sali kominkowej MOK odbył się wieczór autorski Macieja Pinkwarta – dziennikarza, publicysty, autora wielu przewodników oraz dwóch powieści. W czasie spotkania autor czytał fragmenty swych powieści: Siódmy krąg i Dziewczyna z Ipanemy.
 • W naszym mieście rozpoczęły się wiosenne porządki, które mają się zakoń­czyć przed świętami. Ekipa porządkujących nasze drogi i chodniki rozpoczęła pracę od centrum. Po długiej i śnieżnej zimie jest mnóstwo prac porządkowych i nowotarżanie już od dłuższego czasu sprzątają przed swoimi posesjami.
 • Zgodnie ze szkolną tradycją w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 uczniowie nie tylko sami szyją, ale i prezentują swoje prace dyplomowe. Tegoroczny pokaz prac dyplomowych był najciekawszy z dotychczasowych – uczniowie zaprezentowali ubiory z różnych stron świata.
 • Na scenie widowiskowej MOK prezentowali swe umiejętności uczniowie nowotarskiej Szkoły Muzycznej „Yamaha”. Przed publicznością wystąpiło kilku­dziesięciu młodych i utalentowanych wychowanków. W urozmaiconym repertu­arze klasycznym i rozrywkowym znalazła się też Oda do radości Beethovena.
 • 23 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu starosta nowotarski Jan Hamerski wręczył nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
 • W związku ze zbliżającym się terminem wstąpienia do Unii Europejskiej nasiliła się w marcu akcja informacyjna i promocyjna w instytucjach oświatowych i kulturalnych. Ciekawe imprezy przygotowali nauczyciele wraz z uczniami m.in. w Szkole Podstawowej nr 11, gdzie zorganizowano cykl imprez pod hasłem „Nasza szkoła bliżej Europy”, w tym konkursy: plastyczny pod hasłem „Moje miejsce w Europie”, wiedzy o Europie i konkurs na najciekawsze przebranie w stroje charakterystyczne dla mieszkańców krajów UE, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, gdzie Klub Europejski „Horyzont” przeprowadził turniej klas w formie konkursu na najatrakcyjniejszą prezenta­cję walorów wylosowanego wcześniej kraju europejskiego. Nie zapomniano o sprawach kulinarnych i sporą atrakcją była degustacja narodowych specjałów przyrządzonych przez dział kucharski tej szkoły.
 • W dniach 26–28 marca Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu i Stowa­rzyszenie „Drogami Tischnera” zorganizowały „Rekolekcje z Tichnerem – Jak żyć”. Program był bardzo urozmaicony: msze św. z homiliami ks. red. Adama Bonieckiego, projekcje filmowe z dyskusjami, wspólne modlitwy. W rekolek­cjach uczestniczyła spora grupa nowotarżan.
 • Transgraniczny Związek Euroregion „Tatry” obchodził dziesięciolecie dzia­łalności. Jubileuszowy Kongres podsumowujący polsko-słowacką współpracę w ramach ET zorganizowany został w słowackim Kieżmarku 26 marca, a zakoń­czył go uroczysty koncert. Wśród licznych wykonawców byli m.in. nauczyciele nowotarskiej Szkoły Muzycznej oraz Chór „Gorce” z bogatym repertuarem, który zakończył swój występ Beethovenowską Odą do radości.
 • 27 marca w sali regionalnej MOK nowotarski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizował odczyt historyka z Uniwersytetu Rzeszowskiego Jacka Magdonia zatytułowany „Generał Andrzej Galica wobec polityki Józefa Pił­sudskiego 1914–1930”. Odczyt ilustrowany był slajdami a zakończył się projekcją unikatowego filmu z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu.
 • 28 marca, już po raz trzeci, za sprawą ks. Sławomira Kowalskiego z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, wystawiono na scenie sali widowiskowej MOK Misterium Męki Pańskiej na osnowie pism Marii Valtorty. W przygotowanie Pasji zaangażowanych było w charakterze aktorów i obsługi sceny około stu osób; włączyły się także placówki kulturalne, władze miasta i wielu ludzi dobrej woli. Kostiumy zaprojektowano i uszyto w nowotarskim Sokole, a scenografię przygotował nowotarski plastyk Marcin Ozorowski. Przygotowania trwały przez trzy miesiące pod kierunkiem Piotra Piechy z Krakowa, który ponadto wcielił się w główna rolę Jezusa. Według jego zamysłu, tegoroczna inscenizacja kładła akcent na zmartwychwstanie. Zainteresowanie Misterium było ogromne. Przed Wielkanocą odbyło się pięć przedstawień, które obejrzało około dwóch i pół tysiąca osób.
 • Od dłuższego czasu trwały dyskusje i ostre polemiki na temat udziału No­wego Targu w projekcie pod nazwą „Ochrona wód powierzchniowych zlewni górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego” (zwanym krótko ISPA), przygo­towywanym przez Podhalański Związek Gmin, a głównie przez jego prezesa Marka Skrzypka. Radni, zdając sobie sprawę, że głosowanie dotyczące udziału w programie będzie zapewne najważniejsze w obecnej kadencji, w ciągu ostatnich miesięcy na oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach zapoznali się z argumentami „za” i „przeciw” i zdecydowali, że Nowy Targ nie przystąpi do tego projektu. Na sesji w dniu 31 marca wszyscy zagłosowali przeciw przystą­pieniu Nowego Targu do realizacji projektu ISPA. Głównym powodem jego od­rzucenia było zbyt wielkie ryzyko dla miasta i jego mieszkańców spowodowane koniecznością przekazania wielkiego majątku miasta niedawno powstałej spółce pod nazwą Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, która nie dysponowała wówczas biznesplanem na tak poważną inwestycję ani nawet studium jej wy­konalności, została więc przez radnych uznana za mało wiarygodną.
 • 31 marca otwarto w naszym mieście nowy supermarket sieci E.L’eclerc i chociaż nowotarżanie nie narzekają na brak sklepów, to jednak na otwarciu kolejnego zjawiły się tłumy. Zachęceni promocjami klienci kupowali wielkie ilości towaru, który następnie znosili do samochodów zapełniających nie tylko parking, ale i wszystkie okoliczne place i skwery. Zakorkowane zostały ulice Ludźmierska i Składowa. Cukru, który kupowali całymi workami, wystarczy im chyba do otwarcia nowego supermarketu, który buduje Krakchemia przy ul. Szaflarskiej.
 • Ze sportu: miło odnotować, że „nowotarskie szarotki” zakończyły sezon zdobyciem zaszczytnego tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie. Do pełnego triumfu niewiele brakowało, jednak decydujący mecz z Unią hokeiści Wojas Podhale przegrali 1:2.
 • Sukces świętowali także nowotarscy oldboye z Podhala Nowy Targ, którzy w finale XII Mistrzostw Polski Oldboyów w hokeju na lodzie pokonali drużynę Stoczniowca Gdańsk. Zawody zgromadziły mnóstwo gwiazd polskiego hokeja, wielokrotnych uczestników mistrzostw Polski, świata i igrzysk olimpijskich. Championat Polski Oldboyów był punktem kulminacyjnym obchodów 70-lecia KS Podhale.

Kwiecień

 • 1 kwietnia w nowotarskiej Galerii MBWA „Jatki” odbył się poetycko-mu­zyczny wieczór wielkopostny w wykonaniu zespołu muzyczno-wokalnego „Hilaritas” działającego przy Gimnazjum w Krempachach pod kierunkiem Sylwii Basty-Fryźlewicz. Zespół zaprezentował różnorodny repertuar połączony sakralnym motywem pasyjnym.
 • 2 kwietnia Akcja Katolicka przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zorganizowała już po raz trzeci Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Nabożeństwo rozpoczęło się pod Krzyżem Misyjnym przed kościołem NSPJ, skąd wyruszyła procesja z wielkim krzyżem, w której szły setki wiernych z pochodniami i świecami.
 • W tym też dniu zawiązało się w Nowym Targu Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych województwa małopolskiego. Dyrektorzy szpitali zamierzają wspólnie wynegocjować z NFZ lepsze warunki finansowania, pozwalające skutecznie i fachowo leczyć. Członkowie założyciele biorą pod uwagę także bardziej radykalne niż rozmowy środki perswazji w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Przed obchodami 100. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu spotkał niespodziewany zaszczyt – szkoła otrzymała z Wa­tykanu adres opatrzony papieskimi godłami i podpisany własnoręcznie przez papieża Jana Pawła II. W liście skierowanym do całej społeczności szkolnej, której Jan Paweł II udzielił apostolskiego błogosławieństwa, Ojciec Święty podkreślił znaczenie szkoły, jej tradycje, a także zapewnił o duchowym uczest­nictwie w obchodach jubileuszowych. List ten nade wszystko jest wyrazem łączności papieża z naszym miastem i szkołą. Został odczytany we wszystkich nowotarskich parafiach.
 • Wśród wielu imprez organizowanych z okazji 100-lecia LO im. Seweryna Goszczyńskiego rozegrany został także mecz hokejowy absolwenci kontra profesorowie. W emocjonującym pojedynku, który się odbył 3 kwietnia, zwy­ciężyli absolwenci, wśród których nie brakowało byłych reprezentantów Polski w hokeju na lodzie. Organizatorem meczu był dr Hubert Wolski.
 • Z początkiem kwietnia bez wielkiego szumu otwarta została nowa restaura­cja Villa Toscana. Wprawdzie z okien rozciąga się widok na nowotarski Rynek, jednak restauracja nawiązuje do toskańskich tradycji, a jej głównymi zaletami są stylowe wnętrza i bogate włoskie menu.
 • Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju przy Starym Kościółku – Muzeum zorganizowało 4 kwietnia w ramach „Święta Bazi” najstarszy na Podhalu Konkurs Palm Wielkanocnych. Natomiast 10 kwietnia odbyło się po raz pierwszy Święto Zwyków Wielkanocnych.

  W Święcie Zwyków Wielkanocnych
  staropolskim zwyczajem,
  stuknijmy się jajem.

 • 6 kwietnia przez cały dzień na scenie sali widowiskowej MOK odbywały się eliminacje XVII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Skawina–Kraków 2004”. Do finału w Skawinie z naszego miasta zakwalifikowały się cztery śpiewające dziewczyny oraz zespoły: Fant, Every Body, Biedroneczki, Sylaba, Pieguski i Efekt.
 • 7 kwietnia w nowotarskim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie informa­cyjne dotyczące szkolenia dającego kwalifikacje europejskie, przygotowanego dla dorosłych przez Informatyczne Centrum Edukacyjne. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych otrzymany po ukończeniu szkolenia będzie doku­mentem poświadczającym zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych.
 • W okresie przedświątecznym Akcja Katolicka przy parafii św. Katarzyny zorganizowała czwartą już zbiórkę żywności, dzięki której nowotarżanie mogli pomóc czterdziestu ubogim rodzinom. W zbiórce wydatnie pomogli wolonta­riusze z Gimnazjum nr 1. W sumie zebrano kilkaset kilogramów mąki, cukru, makaronów, oleju i innych artykułów żywnościowych. Zgromadzono także spo­ro środków czystości niezbędnych w każdym domu, zwłaszcza przed Świętami. Dary trafiły do ludzi biednych, najbardziej potrzebujących pomocy.
 • 10 kwietnia w 3 programie TVP wyemitowano reportaż o nowotarskim hokeju oraz o historii pieśni Góralu, czy ci nie żal. W programie wystąpił m.in. zespół „Śwarni”.
 • Rząd RP zatwierdził listę obszarów proponowanych do europejskiej sie­ci ochrony przyrody „Natura 2000” i tym samym zobowiązał się do dbałości o te tereny, a zwłaszcza o utrzymanie ich stanu przyrodniczego. Jeżeli warunki zostaną spełnione, w przyszłości można będzie uzyskać dla tych terenów spore pieniądze z UE. Na liście znalazły się m.in. Gorce, Tatry, Pieniny, Babia Góra i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.
 • Nowy Targ pozyskał za pośrednictwem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno­-Epidemiologicznej nabyty za unijne środki pyłomierz. Został on zainstalowany na dachu MOK i od 1 marca rozpoczął oznaczanie zawartości pyłu drobno­cząsteczkowego w powietrzu przy głównej arterii miasta. Wyniki badań po analizie próbek w Krakowie potwierdziły powszechną opinię, że nasze miasto jest jednym z najbardziej zapylonych miast w województwie. Nowy Targ od dawna figuruje w raportach krakowskiej WSSE jako miasto o dużym zagrożeniu ponadnormatywnym stężeniem pyłu zawieszonego oraz – co groźniejsze – pyłu drobnocząsteczkowego i kwalifikuje się do wdrożenia programu naprawczego. Wojewódzkie służby ochrony środowiska przymierzają się do tego od dwóch lat, ale nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na podjęcie konkretnych działań.
 • 12 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny w przepełnionej słuchaczami ka­wiarence w pomieszczeniach parafii św. Katarzyny odbył się koncert muzyczny zorganizowany przez Wspólnotę „Odnowa w Duchu Świętym” w ramach cyklu „No drugs, no cigarettes, no alcohol”. Nowotarscy muzycy zaprezentowali róż­ne rodzaje muzyki: jazz, rock, blues, a także muzykę klasyczną i sprawili, że w świąteczny dzień w czasie trzygodzinnego maratonu muzycznego młodzież bawiła się wspaniale bez żadnych używek. Śmigus dyngus związany z tym dniem na szczęście miał mniej zwolenników niż w latach ubiegłych.
 • 13 kwietnia nowotarski Oddział Związku Podhalan zorganizował w Izbie Regionalnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w MOK Posiady Góralskie przy tra­dycyjnym „święconym”, czyli smakowitych świątecznych pokarmach. Gościem spotkania był polonista, poeta i jednocześnie senator Franciszek Bachleda­-Księdzulorz, który zaprezentował zebranym Tatrzański Psałterz Dawidowy, czyli poetycki przekład na góralską gwarę psalmów przypisywanych przez tradycję biblijną Dawidowi. Autor obdarował Psałterzem wybranych uczestni­ków Posiadów.
 • Starosta nowotarski Jan Hamerski wręczył regionalny obraz malowany na szkle Mateuszowi Rutkowskiemu – mistrzowi świata juniorów w skokach nar­ciarskich. Uroczystość wręczenia nagrody starosty oraz Gminy Szaflary odbyła się 14 kwietnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem.
 • 15 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zorganizowała w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej kolejną VIII Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Nowotarskiego. Tematem konferencji były zagadnienia związane z informacja lokalną i regionalną. Ponadto bibliotekarkom zaprezento­wano „Perły Orawy” liczący 1340 woluminów księgozbiór regionalny przekazany przez księdza Władysława Pilarczyka Gminnej Bibliotece w Lipnicy Wielkiej. Na zakończenie uczestnicy Konferencji zwiedzili w Kiczorach wystawę zbiorów przekazanych rodzinnej wsi przez księdza Pilarczyka. W zbiorach znajdują się medale pamiątkowe, obrazy, dokumenty i pamiątki osobiste.
 • 16 kwietnia w MBWA „Jatki” odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Międzynarodowy Plener z Miechowa”, na której zaprezentowano wybór prac malarskich z czterech ostatnich międzynarodowych plenerów organizowanych w Miechowie.
 • Również w tym dniu w sali obrad nowotarskiego Urzędu Miasta odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Import – Eksport po 1 maja 2004 roku – nowe uregulowania prawne”. Szkolenie prowadzili pracownicy nowotarskiego Urzędu Celnego.
 • W dniach 16–18 kwietnia w Czarnym Dunajcu odbyły się po raz XXIX Prze­patrzowiny Teatrów Regionalnych Małopolski. Na konkursie powiat nowotarski reprezentowały grupy z następującymi tytułami przedstawień: Prowda z Szaflar – „Lekorz mimo własnyj wole”, Tatry z Ratułowa – „Pase jo se pase bydełko za lasem”, Watra z Bańskiej Wyżnej – „Polywacka”, Orawa z Lipnicy Wielkiej – „Rafacki”, Kumoratki z Podwilka – „Wesele orawskie”, Honielnik z Czerwien­nego – „Na Matke Boskom Zielnom”, Frydmanianie z Frydmana – „Medycyna po śpisku”, Śwarni z Nowego Targu – „Gawędy Skalnego Podhala”, Pieniny z Krościenka – „Hej Pieniny, Pieniny”.
 • Zmienna kwietniowa pogoda daje się jeszcze we znaki, ale nowotarżanie mają nadzieję, że zima, bardzo w tym roku długa, ciężka i kosztowna, wreszcie zrobi miejsce wiośnie. Na Podhale przyleciały już bociany.
 • 17 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury otwarta została wystawa fotogra­ficzna Agnieszki Szatkowskiej i Daniela Malaka „Przez trzy kontynenty”. Wernisaż urozmaicił pokaz slajdów z egzotycznych podróży autorów fotografii.
 • W tym samym dniu w nieco późniejszej porze Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z oddziałem nowotarskim PTH i Związkiem Podhalan zaprosili do Izby Regionalnej im. ks. prof. Józefa Tischnera na promocję książki prof. An­drzeja Skorupy Zabytkowe kościoły Niżnego Podhala. Profesor prezentował przy pomocy nowoczesnego sprzętu perły sakralnej architektury z terenów gminy Nowy Targ i Czarnego Dunajca, które są tematem promowanej publi­kacji zamykającej cykl poświęcony kościołom polskiego Spisza, Orawy, Pienin i Skalnego Podhala.
 • 18 kwietnia zmarł Jan Starczowski – kombatant, uczestnik walk pod Tobru­kiem i Monte Cassino, odznaczony Medalem "Zasłużony dla Miasta Nowego Targu". Pochowany został 21 kwietnia na nowotarskim cmentarzu.
 • Nowy Targ już po raz trzeci uczestniczył w ogólnopolskiej kampanii „Za­chowaj trzeźwy umysł”. Koordynatorem szkolnych akcji z ramienia Urzędu Miasta był Marcin Jagła – pełnomocnik burmistrza miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W kwietniu zakończył się konkurs plastyczny pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł” – nagrody laureatom wręczył burmistrz miasta, a najlepsze prace wyeksponowano przed salą obrad UM. W ramach tej akcji Gimnazjum nr 1 przygotowało widowisko słowno-muzyczne, które spotkało się z tak wielkim zainteresowaniem młodzieży z innych szkół, że trzeba było je powtórzyć.
 • W Zespole Szkół nr 3 w Nowym Targu 19 kwietnia odbył się finał konkursu wiedzy historycznej pod hasłem „Czy znasz świętą Jadwigę Królową”. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat życia świętej Jadwigi Królowej – przyszłej Patronki Szkoły.
 • 19 kwietnia w samo południe Komenda Policji została powiadomiona o podłożeniu bomby w budynku sądu przy ul. Ludźmierskiej. Policjanci i strażacy ewakuowali pracowników i interesantów, a następnie rozpoczęli poszukiwanie ładunku wybuchowego i autora kosztownego, choć fałszywego na szczęście alarmu. Udało się go zatrzymać kilka godzin później.
 • 19 kwietnia Autobus Europejski, którym podróżowali działacze popula­ryzujący wiedzę na temat Unii Europejskiej i działalności Europarlamentu, przyjechał do Nowego Targu z godzinnym opóźnieniem. W opustoszałym wieczorową porą Rynku nie było już wielu nowotarżan. Zainteresowani unijną problematyką spotkali się z posłem i równocześnie obserwatorem Parlamentu Europejskiego Bogdanem Klichem w siedzibie Euroregionu „Tatry” i wysłuchali prelekcji „NATO i UE od podszewki”, a następnie mieli okazję wziąć udział w dyskusji na tematy polityczne.
 • 20 kwietnia otwarta została w naszym mieście pierwsza ogólnie dostępna i bezpłatna Czytelnia Internetowa. Stało się to możliwe dzięki staraniom władz miasta, Biblioteki i MOK, a przede wszystkim programowi Ikonka, dzięki któ­remu można było otrzymać nowe, wysokiej klasy komputery.
 • W tym też dniu Młodzieżowy Dom Kultury zaprosił do swojej siedziby na otwarcie wystawy pokonkursowej „Talencik 2004”. Organizatorzy otrzymali 236 prac plastycznych z 15 placówek oświatowych. Jury nagrodziło 22 autorów prac oraz przyznało 26 wyróżnień. Narody laureatom wręczał burmistrz Marek Fryźlewicz. Konkurs skierowany jest do najmłodszych i pozwala jak najwcześniej odnajdywać utalentowane dzieci.
 • 20–23 kwietnia Czarny Dunajec gościł amatorskie grupy teatralne z całej Małopolski, które przyjechały na XXIX Przepatrzowiny Teatrów Regionalnych. Grand Prix konkursu otrzymał teatr z Okleśnej. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnym Dunajcu wystawiono w sumie 22 przedstawienia, nawią­zujące do regionalnych zwyczajów, świąt, uroczystości, codziennych obrzędów występujących jeszcze na terenie Małopolski. W Przepatrzowinach wysoko oceniono teatry z regionu Podhala, Spisza i Orawy. W kategorii dorosłych teatrów dramatycznych nagrodę Złotej Maski otrzymał teatr z Frydmana na Spiszu „Frydmanianie” za „Medycynę po spisku”, a Srebrną Maskę „Świarni” z Nowego Targu za „Gawędy Skalnego Podhala”. Wyróżnienie otrzymał teatr z Szaflar „Prawda” za „Lykorza mimo własnej woli”. W kategorii dziecięcych i młodzieżowych teatrów obrzędowych Złotą Maskę przyznano „Watrze” z Bań­skiej Niznej za „Polywackę”, a Srebrną Maskę teatrowi „Kumoterki” z Podwilka na Orawie za przedstawienie „Wesele Orawskie”. Wśród nagrodzonych znalazł się także teatr „Orawa” z Lipnicy Wielkiej za przedstawienie „Rafacki”.
 • 22 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej zorganizował otwarcie wystawy pokonkursowej zatytułowanej „Obraz mojej miejscowości na pod­stawie rodzinnych opowiadań”. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z 17 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z terenu gminy Nowy Targ.
 • Także 22 kwietnia w MOK odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kore­spondencja sztuk”. Wykład pod tytułem „Petersburg magiczny” wygłosiła Anna Baranowa z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jak zwykle w kwietniu nowotarskie szkoły średnie organizują dni otwarte, w czasie których można uzyskać wszelkie informacje na temat szkoły oraz zachętę do jej wyboru. Ułatwia to gimnazjalistom trudny wybór dalszego kształcenia.
 • Pełną parą ruszyły remonty nowotarskich dróg. Trwa już remont mostu na al. Tysiąclecia, rozpoczęto też prace związane z remontem ul. Szaflarskiej i modernizacją skrzyżowania tej ulicy z al. Tysiąclecia. Planowana jest także przebudowa dość niebezpiecznego skrzyżowania ul. Jana Pawła II z al. Tysiąc­lecia. Ma tam powstać rondo. Remonty i to na taką skalę powodują mnóstwo utrudnień dla mieszkańców, a kierowcy narzekają zwłaszcza w dni targowe, kiedy to tworzą się ogromne korki, ale za to już niedługo poruszanie się po Nowym Targu będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze.
 • 24 kwietnia w Muzeum Podhalańskim PTTK na I piętrze Ratusza odbyło się otwarcie V Jubileuszowej Podhalańskiej Wystawy Historyczno-Modelarskiej połączonej z seminarium naukowym „Koniec wojny – początek nowej epoki. Tajne wynalazki lotnicze 1944\1945”.
 • W tym samym dniu w przeddzień otwarcia sezonu żeglarskiego PTŻ zor­ganizowało w MOK uroczysty koncert „Szanty 2004” z udziałem zespołów szantowo-folklorystycznych i grup wokalnych, m.in. „Swim cream”, „Dzieci Dunajca”, „Hilaritas”, „Optymistki” i in.
 • 24 kwietnia delegacja Nowego Targu w składzie: burmistrz Marek Fryźlewicz, Mirosława Czyż – zastępca dyrektora LO i Stanisław Jaskułka – aktor, absolwent LO wzięła udział w uroczystościach z okazji 100-lecia nowotarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego zorganizowanych w Chicago przez mieszkających tam absolwentów: Stanisława Bafię, Marię Bernatowicz, Janusza Temeckiego oraz Edwarda Siekę i Ludwika Mozdyniewicza. W ramach uroczystości odprawiona została w kościele św. Brunona uroczysta msza św., którą koncelebrowali księża – absolwenci nowotarskiego LO, a przewodniczył nowotarżanin ks. Franciszek Florczyk – II kapelan Związku Podhalan w Ame­ryce Północnej, i odbył się uroczysty bankiet z udziałem ponad trzystu osób. Uroczystości jubileuszowe były bardzo udane, a rozpropagowało je m.in. Radio „Na góralska nutę” J. Bafii i A. Gędłka oraz Polvision – chicagowska telewizja polonijna, w której gościła nowotarska delegacja. Podczas jednego z oficjalnych spotkań burmistrz Marek Fryźlewicz poinformował burmistrza Chicago R.M. Delaya o uroczystościach jubileuszowych 100-lecia LO w Polsce i Chicago, wręczył mu – jako pierwszej osobie – Pamiątkowy Medal 100-lecia naszego liceum i akwarelę z widokiem kościoła św. Katarzyny.
 • 25 kwietnia w sali widowiskowej MOK z inspiracji Społecznego Komitetu im. Jana Pawła II odbył się koncert charytatywny, z którego dochód przezna­czony został na rzecz oddziału dziecięcego nowotarskiego szpitala. Program wypełniły zespoły artystyczne z Młodzieżowego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury, a całość prowadził Marcin Kudasik.
 • Również w tym dniu w sąsiednim Ludźmierzu odbyło się Święto Bacowskie, na które przybyli bacowie z całego Podhala. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz z siedzibą w Nowym Targu podsumował tegoroczny eksport. Jak stwierdził dyrektor biura Jan Janczy, za pośrednictwem Związku wyekspor­towano do Włoch 390 ton żywca, spełniając tym samym wstępne ustalenia i oczekiwania hodowców. Po poświęceniu stad redyki ruszą na hale. Bacowie szacują, że na wypas pójdzie około 50 tysięcy owiec.
 • Przyjemnie odnotować, że w zorganizowanym po raz drugi przez Polsko­-Niemieckie Forum Podhale Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych wygrała drużyna uczniów z LO im. Seweryna Goszczyńskiego. W nagrodę pojadą w czasie wakacji na tydzień do Berlina.
 • Dwaj nowotarscy przedsiębiorcy: Leszek Jędrysko i Mieczysław Rzadkosz zgłosili pomysł zorganizowania ścieżki rowerowej na dawnej trasie kolejowej z Nowego Targu do Chochołowa. Ma to związek z ubiegłoroczną tragiczną śmiercią ich przyjaciela Adama Różańskiego, który uległ śmiertelnemu wy­padkowi podczas wycieczki rowerowej. Burmistrz Marek Fryźlewicz zaprosił pomysłodawców na konferencję prasową, aby przedstawili dziennikarzom swoją ideę. Na konferencji był też obecny zastępca nadleśniczego Andrzej Głodkiewicz, który zapewnił o daleko idącej współpracy, co jest o tyle ważne, że planowana trasa prowadzi Borem przez tereny Nadleśnictwa. Pierwsze prace (na razie porządkowe) zaplanowano na 1 maja. Zaproszono też nowotarżan do licznego udziału w Majówce Rowerowej.
 • 27 kwietnia w nowotarskiej Szkole Podstawowej nr 11 odbył się finał I Konkursu Internetowego „Regiony Polski – Małopolska”, który łączył w sobie konieczność znajomości historii, geografii i informatyki. Wśród laureatów byli uczniowie nowotarskich szkół: Dariusz Francuz i Sebastian Matląg.
 • 28–29 kwietnia Euroregion „Tatry” zorganizował konferencję pt. „Orawa – Podhale 2004. Dlaczego warto do nas przyjechać”. W programie były wer­nisaże dwóch wystaw: fotografii Vlada Medzihrodskeho „Dzień dobry Orawo” i rysunku Jurija Langera „Z wędrówek po Podhalu”, prezentacje Orawy i Podhala, dyskusje dotyczące możliwości rozwoju turystyki i wycieczka krajoznawcza.
 • 29 kwietnia w czasie sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie udzielili abso­lutorium burmistrzowi Markowi Fryźlewiczowi, który dziękując radnym przypo­mniał, że ubiegły rok był pod względem finansów trudniejszy od poprzednich, a jednak udało się przeznaczyć 22% budżetu na inwestycje oraz zmniejszyć zadłużenie z 16% do 11% rocznych wpływów. Tuż przed głosowaniem absolu­torium zaprzysiężono nowego radnego. Miejsce śp. Wojciecha Kryja przypadło Antoniemu Kolasie – geodecie pracującemu w Powiatowym Ośrodku Doku­mentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Będzie pracował w dwóch komisjach merytorycznych: budżetowej i komunalnej. Radni wysłuchali także sprawozdania naczelnika Podhalańskiej Grupy GOPR Mariusza Zaróda z działalności zrze­szającej 51 osób nowotarskiej sekcji operacyjnej. Dziękował on samorządowi miejskiemu za dobrą współpracę. Nadmienić trzeba, że w radzie zasiada dwóch goprowców: Zbigniew Sięka – przewodniczący rady i Józef Trzciński, a sama organizacja cieszy się w naszym mieście ogromnym szacunkiem.
 • W tym też dniu w sali widowiskowej MOK odbyły się III Regionalne Prze­słuchania Muzyczne Uczniów Klas Instrumentów Dętych, Drewnianych i Bla­szanych 24 szkół muzycznych regionu krakowskiego. Ponad stu uczestników Przesłuchań oceniało grono profesorów krakowskiej Akademii Muzycznej. Sukcesem zakończyły się występy uczniów nowotarskiej Szkoły Muzycznej, a zwłaszcza klarnecistów, z których Wojciech Kwiatek uzyskał pierwsze miejsce w swojej grupie, a Radosław Chwistek – trzecie.
 • 30 kwietnia ośmiu Podhalan wyruszyło z nowotarskiego Rynku na dzie­więciodniową motocyklową wyprawę do Rzymu. Jest to pierwsza tego typu wyprawa podhalańskich harleyowców, wśród których są także nowotarżanie: Stanisław Jachymiak i Alfred Pieprzak. Trasę liczącą ponad 5 000 km rozpoczęli honorową rundą wokół Rynku przy sporym zainteresowaniu przechodniów, a zwłaszcza młodzieży.
 • Ze sportu: Mistrzostwa Polski Młodzików w Hokeju na Lodzie rozegrane w Tychach zakończyły się zwycięstwem zespołu z Nowego Targu.

Maj

 • 1 Maja Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Już o północy na przejściu granicznym na Łysej Polanie górale z Bukowiny Tatrzańskiej i słowackiego miasta Vysokie Tatry wspólnie przecięli symboliczny szlaban graniczny – i tak na Podhalu rozpoczęto świętowanie doniosłego wydarzenia: wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • 1 maja w unijnych nastrojach nowotarscy miłośnicy turystyki rowerowej spotkali się w Borze na „Rowerowym czynie majowym” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Rodzinnej Turystyki Rowerowej, a głównie przez Leszka Jędryskę i Mieczysława Rzadkosza. Do pracy stawiło się około 50 osób z własnym sprzętem. Udało się im przygotować kilkukilometrowy odcinek pięknej, śródle­śnej trasy. Inicjatywa trafiła w świetny moment, gdyż akurat Słowacy wykazali wielki entuzjazm dla idei przedłużenia trasy rowerowej i poprowadzenia jej dookoła Tatr, co miało swoje odbicie w czasie konferencji pod hasłem „Orawa – Podhale 2004. Dlaczego warto do nas przyjeżdżać?”, zorganizowanej przez Euroregion „Tatry” we współpracy z Kanadyjskim Instytutem Urbanistycznym z Toronto, który ma siedzibę w Dolnym Kubinie. Stwarza to dobre warunki na pozyskanie unijnych funduszy z programu Phare.
 • 2 maja Europejską Majówkę na krakowskich Błoniach rozpoczęła godzinnym koncertem piosenki francuskiej Gośka Bańka – nowotarżanka mieszkająca na stałe w Paryżu. Towarzyszył jej zespół muzyczny, którego członkowie także związani są z naszym miastem.
 • Również w tym dniu w nowotarskim MOK odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Teatrów Amatorskich z udziałem wszystkich nagrodzonych. Stało się tak za sprawą nowotarskiego zespołu, który wystawił Misterium Męki Pańskiej i otrzymał za ten spektakl I nagrodę, a zgodnie ze zwyczajem konkursu finał odbywa się u laureata. Nowotarżanie mieli więc okazję jeszcze raz podziwiać Misterium.
 • W Klikuszowej 2 maja poświęcono budynek Remizy Strażackiej oraz samo­chód. Po mszy świętej w kościele św. Marcina odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom ochotnikom. Również 2 maja odbyły się obchody Jubileuszu 50-lecia Straży Pożarnej w Krośnicy.
 • 3 maja Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Nowym Targu zaprosili nowotarżan na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Katarzyny z udziałem chóru „Gorce”, potem po przemówieniu okolicznościowym poczty sztandarowe, przedstawi­ciele władz powiatowych i miejskich, związków i organizacji oraz mieszkańcy miasta przemaszerowali wraz z orkiestrą miejską do Rynku, gdzie pod Ratuszem złożono kwiaty.
 • Burmistrz Marek Fryźlewicz uczestniczył w obchodach święta 3 Maja w Stanach Zjednoczonych, gdzie był oficjalnym gościem mayora Chicago Delaya na uroczystości zorganizowanej dla polskiej części mieszkańców tego miasta. Dzięki staraniom rodaków odbyło się w chicagowskim Domu Kultu­ry spotkanie burmistrzów: Marka Fryźlewicza i Richarda M. Delaya. Polskim gościom towarzyszył konsul Franciszek Adamczyk. Kilkudniowy pobyt naszej delegacji był sposobnością do spotkań z przedstawicielami Polonii. Przy tej okazji absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego mieszkający za „wielką wodą” zebrali dla swojej szkoły około 7 000 dolarów, a 1 500 dolarów na potrzeby szkoły ofiarował Związek Podhalan w Ameryce Północnej – nowotarskie Koło nr 2 im. Władysława Orkana.
 • 5 maja obradowała Rada Programowa „Bezpieczne Miasto”. Głównym te­matem posiedzenia było funkcjonowanie monitoringu w centrum miasta.
 • 6 maja po raz pierwszy w stolicy Podhala, po trzech latach istnienia PPWSZ odbyło się studenckie święto – I Podhalańskie Juwenalia. Zainaugurował je barwny korowód kadry nauczycielskiej i studentów, który przeszedł dookoła Rynku, następnie rektor prof. Stanisław Hodorowicz przeciął wstęgę, burmistrz Marek Fryźlewicz przekazał studentom klucze do miasta i rozpoczęły się stu­denckie zabawy z ciekawym programem artystyczno-rozrywkowym.
 • 7 maja w nowotarskiej hali lodowej otwarto IX Podhalańskie Targi Budow­nictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, na których 70 wystawców przez trzy dni prezentowało swoje oferty. Targi wzbudziły duże zainteresowanie no­winkami technicznymi w zakresie systemów grzewczych, wyposażenia kuchni i łazienek, materiałów budowlanych, a szczególnym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyła się branża motoryzacyjna. Targi Stoiska obejrzało około 5 tysięcy osób. Jury przyznało „Złote Ciupagi” trzem firmom: „Saint Gobain” Isover Polska (przedstawiciel Sambud Nowy Targ – za prezentację systemu we­wnętrznej renowacji akustycznej „Optima Sonic”, firmie „Makroterm” za prezen­tację zintegrowanego systemu ogrzewania oraz Wytwórni Kotłów Grzewczych „Protech II” za ekologiczny kocioł „Eko plus”. Puchary za najlepszą aranżację stoiska organizatorzy przyznali firmom: Adama Batkiewicza z Nowego Targu, Alarm System z Zakopanego i Secret Service z Nowego Targu oraz PPHU „Wolski” z Kluszkowiec.
 • Prezes oraz Zarząd Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec dokonali 8 maja uroczystego otwarcia spływu Przełomem Dunajca na przystani flisackiej w Sromowcach Kątach. Po mszy św. i poświęceniu łodzi oraz przystani rozpoczęto pierwszy tegoroczny spływ wraz z orkiestrą.
 • 8 maja na scenie sali widowiskowej MOK Zespół Góralski „Śwarni” przed­stawił spektakl zatytułowany Gawędy Skalnego Podhala. Licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała efekty reżyserskiego zacięcia kierownika ze­społu Marcina Kudasika i grę aktorów, którzy świetnie wykorzystali nie tylko dowcipne teksty, ale także zasoby własnego humoru.
 • 9 maja strażacy obchodzili swoje święto. Powiatowe uroczystości odbyły się w Ludźmierzu, a wysoki prestiż, jakim mają strażacy, sprawił, że w ich święcie wzięło udział mnóstwo znamienitych gości. Po mszy świętej polowej w Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej odbyło się spotkanie, w czasie którego dokonano podsumowania działalności w ostatnim roku. Był to okres pomyślny tak dla straży zawodowej, jak i ochotniczej, zwłaszcza pod względem doposażenia w niezbędny, nowoczesny sprzęt. Komendant powiatowy Józef Galica podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dzień Strażaka był okazją do wręczenia awansów oficerskich nadanych rozkazem komendanta głównego oraz uhonorowania medalami wyróżniających się strażaków.
 • W tym dniu także w Nowym Targu odbyło się spotkanie byłego szefa UOP generała Gromosława Czempińskiego z burmistrzem Markiem Fryźlewiczem i szefem Centralnej Szkoły Spadochronowej Stanisławem Świerczkiem. Rozmowy dotyczyły nowotarskiego lotniska, a głównie możliwości przystosowania go do przyjmowania niewielkich samolotów pasażerskich.
 • 10 maja w Gimnazjum nr 2 otwarto wystawę malarstwa Krzysztofa Gila – absolwenta Gimnazjum, wywodzącego się ze społeczności romskiej.
 • Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie zorganizowały 13 maja wystawę zatytułowaną „Orawski Pielgrzym Ignacy Dziurczak-Brzezowicki”.
 • 13 maja Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała dla nowotarskich gimnazjalistów konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej. Jury złożone z opiekunów startujących grup: Agnieszki Batkiewicz z Gimnazjum nr 1 i Marka Bocheńskiego z Gimnazjum nr 2 oraz specjalisty ds. europejskich Wojciecha Lorka z Urzędu Miasta najwięcej punktów przyznało zespołowi uczniowskie­mu z Gimnazjum nr 1, ale podkreśliło dużą wiedzę na temat UE wszystkich startujących. Bibliotekarki zadbały o nagrody książkowe, słodki poczęstunek, odpowiedni wystrój Czytelni i miłą atmosferę.
 • Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaprosiła dziennikarkę NTVk i Radia ALEX Sabinę Palkę do poczytania dzieciom baśni i współczesnych opowiadań. Pani redaktor wywiązała się z zadania znakomicie – słuchacze, najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, byli zasłuchani i zachwyceni.
 • Nowotarska Szkoła Podstawowa nr 3 już po raz trzeci była gospodarzem eli­minacji Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas drugich i trzecich. Zwycięzcy wezmą udział w etapie wojewódzkim, ponadto otrzymali nagrody książkowe, a dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy i poczęstunek.
 • 15 maja na Stadionie im. J. Piłsudskiego zainaugurowano po raz 23 Tur­niej Dzikich Drużyn. Do Turnieju przystąpiło 28 drużyn, w tym jedna złożona wyłącznie z dziewcząt („Kaczuchy” z Waksmunda. Honorowy patronat nad tą masową sportową imprezą (łącznie ponad 300 uczestników) objął burmistrz Marek Fryźlewicz.
 • W dniach 15–16 maja odbyła się zorganizowana przez Gminę Czarny Du­najec i Powiat Nowotarski I Papieska Majówka na Bachledówce – Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej.
 • 16 maja w Nowym Targu odbyły się I Podhalańskie Targi Odzieżowo-Obuw­nicze. Stoiska z firmowymi kolekcjami 25 kuśnierzy zainstalowane w Miejskim Ośrodku Kultury zwiedziło mnóstwo osób. Targom towarzyszył prowadzony przez Marcina Kudasika blok estradowy, w którym program artystyczny przepla­tał się z prezentowaniem przez modelki odzieży skórzanej. Impreza miała także inny wymiar. Zebrane przez Stowarzyszenie im. Jana Pawła II w czasie akcji „Uśmiech dziecka” pieniądze – w kwocie 12 700 – zł organizator imprezy Andrzej Wiatr przekazał na ręce ordynatora oddziału dziecięcego nowotarskiego szpitala dr. Grzegorza Zamojskiego na dofinansowanie niezbędnych zakupów.
 • 17 maja w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu prof. Zyta Gilowska z Platformy Obywatelskiej spotkała się z działaczami swojej partii z powiatu nowotarskiego. Miejscowi aktywiści (nie było ich zbyt wielu) pytali o sytuację w kraju, w sejmie i przewidywany rozwój sytuacji polityczno­-gospodarczej w Polsce.
 • W tym samym dniu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w Ludź­mierzu poświęcona problemowi zagrożeń wobec rodziny. Gościem sesji był biskup Jan Szkodoń, a wykłady wygłosili: duszpasterz rodzin o. Andrzej Rębacz, były minister Kazimierz Kapera, redaktor Ewa Polak-Pałkiewicz i poseł Zofia Krasicka Domka.
 • 17 maja w ramach trwającej wizytacji biskupiej parafii św. Katarzyny Urząd Miasta, który znajduje się na terenie tej parafii, odwiedził ks. biskup Albin Ma­łysiak i spotkał się z władzami miasta.
 • 19 maja w Hali Sportowej „Gorce” odbył się II Międzynarodowy Turniej Szacho­wy, w którym uczestniczyło 29 zawodników. Nasze miasto reprezentowali głównie wychowankowie Marka Gotkiewicza, który prowadzi sekcje szachową w MDK.
 • 21 maja staraniem nowotarskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Histo­rycznego, Związku Podhalan i Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się w Izbie Regionalnej MOK seminarium historyczne pod hasłem „Zbójnictwo i bunty chłopskie na Podhalu w XVII wieku”. Trafny dobór tematów i wykładowców zapewnił zainteresowanie licznych słuchaczy. Pojawiły się też głosy, że zbój­nictwo i jego legenda mogą być świetnym elementem promocji regionu.
 • Również w tym dniu Miejski Ośrodek Kultury zorganizował w sali komin­kowej „Wieczór z poezją”, w czasie którego Paweł Dziadkowiec prezentował swój debiutancki tomik poezji Bez tytułu, oraz wernisaż wystawy fotografii Andrzeja Wojnara zatytułowanej „Natura i nasze ślady”.
 • 22 maja odbył się finał imprezy „Wybory Miss Ziemi Nowotarskiej 2004”, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i krakowską agencję modelek „Rores Models” pod patronatem „Gazety Krakowskiej”. Urodziwe finalistki rywa­lizowały o tytuł i koronę, ale także o cenne nagrody, a przede wszystkim prawo udziału w etapie wojewódzkim Miss Polski, czyli Konkursie Miss Małopolski 2004. Tytuł najpiękniejszej jury przyznało piętnastoletniej Jolancie Majchrzak z Nowego Targu, I wicemiss została piętnastoletnialetnia Marta Galik, a II wi­cemiss Danuta Wolanin, obydwie z Nowego Targu. Wyborom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak pokazy najnowszych kolekcji mody oraz występ Ma­teusza Źiółko, który przypomniał widowni standardy rockowe. Wybory miss, zorganizowane już po raz piąty, cieszyły się podobnie jak w latach poprzednich wielkim zainteresowaniem publiczności.
 • W tym też dniu nowotarski Oddział Związku Podhalan zorganizował Ma­jówkę w bacówce Anny i Andrzeja Fryźlewiczów na Szuflowie.
 • 23 maja Szkoła Podstawowa nr 11, Gimnazjum nr 2 oraz Akcja Katolicka przy kościele NSPJ zorganizowały na placu przy szkole VI Festyn Rodzinny. Przygotowano moc atrakcji, ale z powodu niesprzyjającej aury (padał chwilami nawet śnieg!) program trzeba było modyfikować. Dzieciom to specjalnie nie przeszkadzało, przybyły tłumnie, natomiast dorośli pojawiali się w przerwach między opadami. Dochód z festynu, jak w latach ubiegłych, przekazano na dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych działających przy szkołach współorganizujących imprezę.
 • W izbie regionalnej MOK odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta i gminy nowotarskiej, wójtów romskich gmin, dyrektorów szkół i nauczycieli z reprezentantami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mało­polskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie służyło podsumowaniu efektów kolejnego roku wcielania w życie pilotażowego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej, a dyskusja dotyczyła problemów związanych z niższymi niż planowano dotacjami finansowymi. Warto nadmienić, że w naszym mieście mieszka około 350 Romów, w tym około 70 dzieci w wieku szkolnym. Biorąc pod uwagę wysiłki samorządu i efekty od kilku lat realizowanego programu, prezes Romów Tadeusz Gabor stwierdził, że Nowy Targ jest wzorcową miej­scowością pod względem współpracy ze społecznością romską.
 • 25 maja nowotarski Młodzieżowy Dom Kultury uroczyście obchodził Dzień Matki. Przede wszystkim podsumowano XXIX Małopolski Konkurs Plastyczny zatytułowany „Matka w oczach dziecka”, otwarto wystawę pokonkursową, laureatom rozdano nagrody i wyróżnienia, a potem zaprezentowano program artystyczny z występami tanecznymi i pokazem mody. Podczas tegorocznego Dnia Matki przeprowadzono w Nowym Targu akcję profilaktyczną „Różowa wstążeczka” –w ramach Wielkiej Kampanii Życia – Avon Kontra Rak Piersi. W programie znalazły się wykłady lekarzy, porady lekarskie w punktach kon­sultacyjnych, występy artystyczne i „pochód nadziei” z Miejskiego Ośrodka Kultury do Rynku. Koordynatorem akcji był pion oświaty i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Również w tym dniu w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej odbył się IX Przegląd Piosenki „Od Podhala do Opola”. Gościnnie podczas przeglądu wystąpił zespół „Koraliki” ze Skórca koło Siedlec.
 • W sali kominkowej Miejskiego Ośrodka Kultury czynna była w drugiej po­łowie maja wystawa największych i najbardziej niebezpiecznych pająków świata – ptaszników. Niezwykła wystawa trafiła do Nowego Targu dzięki Andrzejowi Schmidtowi i Marcinowi Lewandowskiemu, którzy są związani z Krakowskim Stowarzyszeniem Miłośników Egzotycznych Zwierząt.
 • Miło odnotować sukcesy nowotarskich uczniów. Maksymilian Kacprzak i Maciej Mikulski z Gimnazjum nr 2 zostali wyróżnieni w centralnym etapie Konkursu Wiedzy o Parlamencie RP zorganizowanym przez Kancelarię Senatu. Reprezentowali wraz z kolegą z Gorlic województwo małopolskie.
 • Etap wojewódzki XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Tury­styczno-Krajoznawczego PTTK w kategorii szkół średnich wygrali uczniowie LO im. Seweryna Goszczyńskiego: Krystyna Dul, Beata Janczy i Krzysztof Potoczak. Ich opiekunką była Wanda Teper. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów najlepszy okazał się zespół uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 6. Zwycięzców czeka etap centralny, który odbędzie się w Górach Świętokrzyskich.
 • Władze miasta zdecydowały się na przeprowadzenie dużej inwestycji – zmianę systemu chłodzenia tafli lodowej. Zrezygnowano z niebezpiecznego amoniaku, który został wywieziony cysternami do Tarnowa w celu zutylizo­wania, a zastąpiono go glikolem. To pierwszy etap prac nad modernizacją Hali Lodowej. Na inwestycję ma być przeznaczona pokaźna kwota z budżetu miasta – 2 miliony zł.
 • 27 maja burmistrz Nowego Targu i Muzeum Podhalańskie PTTK zapro­sili do sal muzealnych w Ratuszu na otwarcie wystawy malarstwa na szkle ks. Władysława Podhalańskiego zatytułowanej „Ojciec Święty Jan Paweł II”. Autor zaprezentował na wystawie 84 portrety Ojca Świętego przygotowane w ciągu ostatnich dwóch lat na 84. urodziny Jana Pawła II.
 • W tym samym dniu w MOK koncertował Chór Męski Radevormwalder Man­nerchor. Profesjonalny, blisko pięćdziesięcioosobowy Chór, wcześniej (23 maja) koncertował już w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; występował także w Zakopanem, Krakowie oraz w podziemnej sali wielickiej kopalni soli.
 • Także 27 maja odbyła się ważna i miła uroczystość w auli LO im. Sewery­na Goszczyńskiego – promocja książki: Jubileusz „Goszczyńskiego”. Pierwsze 100 lat 1904–2004. Zaproszeni na spotkanie mieli możliwość nabycia książki, posłuchania, jak powstawała (zbieranie materiałów trwało ponad rok), a także obejrzenia programu artystycznego. Całość prowadziła prof. Ludmiła Figiel – redaktor naczelny promowanego wydawnictwa. Według jej słów, książka jest swobodną gawędą od serca, ale każde zdanie opiera się na dokumentach, sprawozdaniach rad pedagogicznych i kronikach szkoły, a czego brak w do­kumentach, można znaleźć we wspomnieniach absolwentów.
 • Jubileusz dziesięciolecia Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym odbył się w Szczawnicy 27 maja. Po Mszy św. w kościele św. Wojciecha otwarto wystawę prac uczestników zajęć Koła PSOUU w Szczawnicy w budynku „Perła”, natomiast w sali kina „Pieniny” odbyła się uroczystość jubileuszowa połączona z programem artystycznym.
 • V Polsko-Słowackie Forum Gospodarcze to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poświęcony tematyce produktów regionalnych. Rozpoczął się 28 maja seminarium naukowym w siedzibie Ośrodka Współ­pracy Polsko-Słowackiej Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu. Podczas części seminaryjnej forum zaprezentowano 11 referatów: cztery ze strony słowackiej i siedem ze strony polskiej. Referaty zostały umieszczone w opracowaniu pod nazwą: V Polsko-Słowackie Forum Gospodarcze „Znaczenie produktów regio­nalnych w związku z wejściem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej”. Nowy Targ 28–29 maja 2004 r., rozdawanym uczestnikom seminarium. Uczestnicy seminarium mogli pokosztować również potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Równocześnie na nowotarskim rynku trwała wystawa oferty producentów i wytwórców produktów regionalnych ze strony polskiej i słowackiej. Na wystawie znalazło się 40 stoisk z produktami regional­nymi, w tym 17 ze Słowacji: były oscypki, kożuchy, dzwonki, metaloplastyka, stroje regionalne, ceramika słowacka, hafty, koronki i wiele innych różności. Drugiego dnia, tj. 29 maja 2004 r., odbyły się warsztaty branżowe połączone z wizytami studyjnymi u producentów/wytwórców produktów regionalnych. Grupy tematyczne odwiedziły pasiekę pszczelarską w Czarnym Dunajcu, pa­siekę pszczelarską w Maruszynie, zakład stolarski w Ostrowsku, bacówkę na Hali Majerz w Czorsztynie, Osadę Turystyczną Czorsztyn, pracownię kuśnierską w Nowym Targu. Na potrzeby Forum został przygotowany również informa­tor promocyjno-gospodarczy Katalog produktów regionalnych pogranicza polsko-słowackiego, który zawiera bogatą dokumentację fotograficzną i opisy produktów regionalnych oraz spis producentów/wytwórców biorących udział w Forum.
 • 29 maja nowotarskie Szkoły Podstawowe nr 4 i nr 10, które w nieodległej przyszłości mają być połączone, zorganizowały wspólnie bardzo udany festyn. Była to przede wszystkim okazja do zaprezentowania dorobku artystycznego uczniów obydwu szkół, wspólnej zabawy z mnóstwem atrakcji, także kulinar­nych, a wszystko odbywało się w pięknym miejscu, na placu obok kościoła, skąd roztacza się wspaniała panorama na miasto i Tatry z zaśnieżonymi (jesz­cze) wierzchołkami.
 • W tym też dniu w ogrodzie nowotarskiej „Chatki” – budynku Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym odbył się II Piknik z okazji Dnia Dziecka Niepełnosprawnego.
 • Również w tym dniu w Pasiece „Pod Lasem” w Spytkowicach i w Robowie w Nowym Targu po raz piętnasty zorganizowano „Majówkę-Sobótkę” – świę­to odbiorców miodu z pasieki „Pod Lasem”. Podczas majówki degustowano miód, zwiedzano pasiekę, galerię św. Ambrożego, „Skansen Pszczelarskiego Podhala” oraz rozmaite wystawy; można było także zakupić książki i pamiąt­ki związane tematycznie z pszczelarstwem, jak również wysłuchać prelekcji nt. „Jak nie zepsuć dobrego miodu” oraz zabawić się podczas występu kabaretu „Truteń” ze Skawy.
 • Warto odnotować, że działający od dziesięciu lat Punkt Rehabilitacyjno­-Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu został powiększony, wyremontowany i wreszcie spełnia niezbędne wymogi sanitarne. Korzystają z niego nie tylko dzieci nowotarskie, ale także z okolicznych miejscowości.
 • 31 maja w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy za­tytułowanej „W kręgu rodziny”, będącej efektem konkursu zorganizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Na konkurs nadesłano 376 prac plastycznych, a 32 uczestników otrzymało nagrody i wy­różnienia.
 • W tym też dniu zorganizowano w naszym mieście kolejną akcję profi­laktyczno-edukacyjną związaną z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu. W Miejskim Ośrodku Kultury można było bezpłatnie zbadać ciśnienie tętnicze, przeprowadzić badania spirometryczne, a także otrzymać materiały edukacyj­no-informacyjne.
 • W ostatnim dniu maja Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Podhalańska Wspólnota Samorządowa oraz Euroregion „Tatry” zorganizowały kolejne spotkanie z cyklu Problemy XXI wieku. Gościem spotkania był Michał Jagiełło – dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, a program zawierał impresje na temat „Moje góry, moja literatura”.
 • Ze sportu: odnotować warto kolejny sukces Ewy Pawlikowskiej – zdobycie brązowego medalu na XVIII Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushin, które odbyły się w Niemczech.

Czerwiec

 • 1 czerwca w nowotarskim Ratuszu, zgodnie z przyjętym zwyczajem, już po raz ósmy w Dniu Dziecka burmistrz Marek Fryźlewicz podejmował najmłod­szych nowotarżan. W tym roku były to dzieci z Przedszkola nr 2 na Kowańcu. Przedszkolaki najpierw zaprezentowały przygotowany na tę okazję program artystyczny, potem wdały się w rozmowę z burmistrzem, który podarował im kilka pudeł zabawek, a następnie zaprosił do stołu zastawionego łakociami. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano tak dużą liczbę różnych imprez, że obchody tego radosnego święta trwały przez kilka dni. Zaczęły się w ostatnich dniach maja piknikiem dla dzieci niepełnosprawnych, zawodami wędkarskimi przygotowanymi dla ponad dwustu dzieci przez wędkarzy z nowotarskiego koła PZW, którzy zadbali o to, aby ryba brała i w przeddzień zawodów wpuścili do ludźmierskiego stawu ponad 500 hodowlanych pstrągów, i Dniem Dziecka pod Żaglami , który zorganizowali żeglarze z Podhalańskiego oddziału PZŻ na Jeziorze Czorsztyńskim. Mnóstwo imprez z tej okazji odbyło się w szkołach i instytucjach kulturalno-oświatowych, m.in. w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie połączono obchody Dnia Dziecka ze Świętem Szkoły, która – jako jedyna na Podhalu – nosi tytuł „Szkoły z klasą”. Zamiast zwykłych szkolnych zajęć uczniowie mogli uczestniczyć w konkursach, zabawach, koncertach, zawodach sportowych (furorę zrobił pokaz cyklotrialu), a także w turnieju o tytuł mistrza dobrych manier. Także tradycyjnie z tej okazji w ogrodach kościoła św. Kata­rzyny odbył się Festyn Rodzinny.
 • 2 czerwca w sali widowiskowej MOK odbył się koncert zatytułowany „Dzieci Dzieciom” w wykonaniu dzieci z nowotarskich przedszkoli. Radosna prezentacja programu słowno-muzycznego była równocześnie obrazem całorocznej pracy wychowawczej przedszkolanek.
 • W tym samym dniu Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował kolejny Konkurs Wiedzy o Podhalu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Z 18 drużyn zgłoszonych z całego regionu do finału zakwalifikowało się sześć reprezentacji. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, ale małą orientacją w terenie i miejscowych atrakcjach. Konkurs wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej ze Starego Bystrego i Gimnazjum z Bańskiej Niżnej. Nagrody rzeczowe ufundował Urząd Miasta w Nowym Targu.
 • 3 czerwca dobiegł końca Piłkarski Turniej „Dzikich Drużyn”, zorganizowany przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. Turniej wygrał zespół „Ciorne Jankersy”, a na szczególne wyróżnienie zasłużyła drużyna „Ka­czuchy” składająca się z samych dziewcząt. Uroczystego zakończenia rozgrywek oraz wręczenia pucharów, dyplomów i atrakcyjnych nagród rzeczowych doko­nali: burmistrz Marek Fryźlewicz wraz z organizatorem Romanem Matyasikiem oraz sponsorem części nagród Arkadiuszem Wróblem.
 • 4 czerwca na nowotarskim cmentarzu odsłonięto i poświęcono pomnik poległych żołnierzy Armii Krajowej, który jest symboliczną mogiłą tych, którzy nie mają swego grobu, a ich rodziny nie znają nawet miejsca ich po­chówku. Wzniesiony został według projektu rzeźbiarza Piotra Chodorowicza, a sfinansowany ze środków z budżetu miasta. Uroczystości towarzyszyło se­minarium historyczne na temat „ZWZ AK Na Podhalu w latach 1939–1945”. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Współczesny polski patriotyzm” wygłosiła prof. Anna Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11, która nosi imię żołnierzy Armii Krajo­wej. Po południu tego dnia wygłoszono cykl referatów i odbyło się spotkania z weteranami II wojny światowej, dzięki którym historycy mogą uzupełniać swoją wiedzę na temat tamtych wydarzeń.
 • 4 czerwca w Galerii MBWA „Jatki” odbył się koncert muzyki chóralnej za­tytułowany „Pieśni różnych narodów” w wykonaniu chóru kameralnego „Elim” z Krakowa pod dyrekcją Katarzyny Śmiałkowskiej.
 • W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego odbyła się w Nowym Targu seria spotkań politycznych i wyborczych. Nowy Targ odwiedzili m.in. poseł Adam Bielan, polityk i publicysta UPR Stanisław Michalkiewicz, Jan Maria Rokita z Platformy Obywatelskiej. Redakcja „Tygodnika Podhalańskiego” zorganizowała debatę wyborczą, na którą przybyli przedstawi­ciele pięciu komitetów: LPR, UPR, UW, PO, PiS i Narodowy Komitet Wyborczy. Niestety zainteresowanie było znikome.
 • 5 czerwca wyruszyła z Krzeptówek do Ludźmierza VII Piesza Pielgrzymka tzw. szlakiem papieskim w siódmą rocznicę wizyty Jana Pawła II na Podhalu. W pielgrzymce „Sursum Corda” wzięło udział około 1 500 osób, wśród nich spora grupa nowotarżan.
 • 6 czerwca na nowotarskim lotnisku rzesze górali świętowały 25. rocznicę pobytu Ojca Świętego w Nowym Targu w czasie I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Z tej okazji nasze miasto przybrało odświętny wygląd i oczekiwało na przyjazd Podhalan ze złocistą figurą Matki Boskiej Ludźmierskiej Gaździny Podhala, która przybyła z bazyliki ludźmierskiej w asyście konnego orszaku wraz z kawalkadą dorożek, powozów i fasiągów. Do orszaku zdążającego na lotnisko dołączył tłum wiernych. Spotkanie rozpoczął koncert połączonych orkiestr dętych z całego Podhala, a potem nastąpił główny punkt uroczysto­ści – odprawiona została uroczysta msza święta w oprawie chórów, muzyk góralskich i orkiestr dętych, koncelebrowana przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego, który wygłosił homilię, i arcybiskupa Józefa Wesołowskiego – nuncjusza apostolskiego w Kazachstanie. Po zakończeniu liturgii z płyty lot­niska uniósł się samolot, który zrzucił 25 wiązanek kwiatów, i pojawił się redyk złożony z 840 owiec (papieskie lata pomnożone przez 10). Spotkanie zakończył koncert zespołu młodzieżowego „Siewcy z Lednicy” i głośne Sto lat śpiewane Ojcu Świętemu z entuzjazmem przez wzruszonych jak przed 25 laty Podhalan. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły kilka tysięcy górali, którzy przybyli, aby podziękować Ojcu Świętemu za tamtą wizytę przed ćwierć wiekiem, potwierdzić, że dziś również jesteśmy z papieżem, a także wyrazić gotowość przyjęcia nauk papieskich. Modlitwy i myśli wiernych łączyły się z modlitwami Jana Pawła II odprawianymi w tym czasie w Watykanie. Z tej okazji przygotowano publikację Jan Paweł II w Nowym Targu – wizyta Ojca Świętego w relacji dr Józefa Grzybka. Książka jest wszechstronną relacją z przebiegu wizyty, ilustrowaną unikatowy­mi fotografiami z prywatnych i parafialnych zbiorów. W tym samym dniu do „amerykańskiego Ludźmierza” – Munster – przybyli górale, aby uczcić rocznicę i modlić się o zdrowie Ojca Świętego. Wśród zgromadzonych tam wiernych byli też uczestnicy spotkania w Nowym Targu sprzed 25 lat. Po zakończeniu obcho­dów 25. rocznicy spotkania z Ojcem Świętym władze naszego miasta wystoso­wały do Jana Pawła II uroczysty telegram z informacją o przebiegu obchodów, podziękowaniem i wyrazami wdzięczności za wszystko, co dla nas zrobił, wraz z najserdeczniejszymi życzeniami. Telegram podpisali przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Sięka i burmistrz Marek Fryźlewicz .
 • 6 czerwca – w pierwszą niedzielę tego miesiąca, zgodnie z pięcioletnia tradycją, w Kaplicy Rusnakowej pod Turbaczem odprawiona została msza św. za honorowych dawców krwi. Licznej reprezentacji krwiodawców (głównie młodzieży) serdeczne podziękowania za społeczną służbę złożył w czasie ka­zania ksiądz Kazimierz Krakowczyk.
 • 6 czerwca niewielka wieś Załuczne w gminie Czarny Dunajec hucznie obchodziła 400-lecie powstania. Jednym z punktów przygotowanego festynu była promocja książki Krzysztofa Szymusiaka-Nowakowskiego pt. Zapomniane Podhale, czterysta lat wsi: Dział, Odrowąż, Pieniążkowice, Załuczne. W czasie uroczystości odsłonięto pamiątkowy obelisk, a dzieci z miejscowego gimnazjum przedstawiły na scenie widowisko historyczno-patriotyczne.
 • 7 czerwca zakończony został konkurs pod nazwą „Ojciec Święty we wspo­mnieniach mojej rodziny” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta w Nowym Targu. Wzięły w nim udział dzieci z 46 placówek oświatowo­-wychowawczych z całego regionu, które przysłały łącznie 445 prac w wersji plastycznej bądź literackiej. Wyniki ogłoszono wcześniej, przed uroczystościami jubileuszowymi, na nowotarskim lotnisku, a podsumowanie wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się w MOK, gdzie również wyeksponowano najlepsze prace plastyczne.
 • 8 czerwca w Izbie Regionalnej MOK nowotarski oddział Związku Podha­lan zorganizował Posiady Góralskie, w czasie których uczestnicy wspominali pierwszą wizytę Ojca Świętego na Podhalu.
 • Również 8 czerwca w dniu 25. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Nowym Targu odbył się w MOK koncert w ramach II Przeglądu Twórczości, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Tym razem uczniowie zaprezentowali sylwetki patronów swych szkół, co stanowiło świetną lekcję historii i patriotyzmu. Szczególnie bliska wszystkim zebranym była w tym dniu postać patrona Szkoły Podstawowej nr 3 – Jana Pawła II.
 • W Restauracji „Chata Pieniny” w Leśnicy na Słowacji otwarto wystawę malarstwa pt. „Pogranicze polsko-słowackie w oczach młodych artystów”. Na wystawie zaprezentowano prace uczestników polsko-słowackiego pleneru artystycznego, który odbył się w dniach 8–9 czerwca w Szczawnicy.
 • W Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 9 czerwca otwarto wystawę pt. „Bajki, baśnie, legendy – Cy to prowda – cy nie prowda...”. W programie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Podszklu zaprezentowali przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej przedstawili spektakl pt. „Lis”.
 • 9 czerwca w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbyło się spotkanie z Janem Marią Rokitą – posłem Platformy Obywatelskiej.
 • W tym też dniu w II programie TVP pokazano reportaż pt. I odnowił oblicze Ziemi o wizycie Jana Pawła II w Nowym Targu.
 • 10 czerwca – tradycyjnie w święto Bożego Ciała – ruszył znów z Nowego Targu (po rocznej przerwie) 63. Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego. Ciepła, słoneczna pogoda sprzyjała biwakującym w parku spływowi­czom, na których czekała dziewięćdziesięciokilometrowa trasa. Otwarcia Spływu w obecności wielu honorowych gości i znanych sportowców dokonał burmistrz Marek Fryźlewicz, poczym uczestników popłynęło wodami Dunajca.
 • W tym samym dniu w restauracji „Ruczaj” odbyło się spotkanie z nowo mianowanym generałem brygady Henrykiem Majchrzakiem – nowotarżani­nem, który objął stanowisko szefa Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
 • 11 czerwca nowotarski Chór „Gorce” pod dyrekcją Janiny Glińskiej wziął udział w uroczystym koncercie zorganizowanym na Krakowskich Błoniach dla uczczenia 25. rocznicy I Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.
 • Jednym z najważniejszych wydarzeń 2004 roku był jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Obchody zainaugurowano wiele miesięcy temu odwiedzeniem we Lwowie grobu patrona szkoły. W ramach jubileuszu zorganizowano już także wiele imprez kulturalnych, sportowych, towarzyskich oraz promocję książki Jubileusz „Goszczyńskiego” – pierwsze 100 lat 1904–2004. Kulminacja jubileuszowych uroczystości przy­padła na czerwcowe dni od 11 do 13. Do Nowego Targu zjechali absolwenci z różnych stron Polski i świata, niektórzy z bardzo odległych miejsc, np. ks. Kazimierz Kubat przybył aż z wysp położonych za Madagaskarem. Łącznie wolę uczestnictwa w uroczystościach potwierdzoną wpłatą zgłosiło ponad 1 500 absolwentów, a wśród nich najstarszy absolwent Józef Króżel – maturzysta z 1932 roku. Przywiodły ich wspomnienia, sentymenty, poczucie wspólnoty i chęć odnowienia starych przyjaźni i więzi koleżeńskich.
 • 11 czerwca był dniem najbogatszym w wydarzenia. Najpierw odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę na I piętrze stuletniego gmachu, ufundowaną przez burmistrzów i radnych miejskich, a zaprojekto­waną przez Piotra Chodorowicza, następnie w auli szkolnej otwarto wystawę zatytułowana „100 lat LO im. Seweryna Goszczyńskiego”, na której wyeks­ponowano stare zdjęcia, kroniki, trofea sportowe, dawne pomoce naukowe i inne dokumenty. Potem, już dla wszystkich przybyłych na jubileusz, obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa z poświęceniem nowego sztandaru szkoły, odczytaniem papieskiego adresu do społeczności szkolnej, w którym Ojciec Święty składa szkole serdeczne ży­czenia i wyraża uznanie dla tradycji i zasług gimnazjum-liceum, odnowieniem aktu powierzenia nauczycielskiego i uczniowskiego grona Sercu Jezusowemu z roku 1946–47. Wszystko to – co warto odnotować – odbyło się przy udziale kilkudziesięciu księży – absolwentów szacownej Jubilatki. Potem uczestnicy przemaszerowali na szkolne boisko, gdzie odbyła się główna, oficjalna część uroczystości z wystąpieniami organizatorów i zaproszonych gości. Pod adre­sem szkoły padło mnóstwo ciepłych słów, gratulacji i uznania dla jej zasług, a także wiele serdecznych życzeń na przyszłość. Wspominano przede wszystkim dobre lata, wybitnych pedagogów i absolwentów, ale nie zapomniano także o trudnych latach w stuletniej historii szkoły. Dyrektor LO Franciszek Janczy i burmistrz, a równocześnie szef Komitetu Organizacyjnego Obchodów Marek Fryźlewicz mieli powody do zadowolenia, gdyż z zaproszenia skorzystało wiele znamienitych osób, m.in. wojewoda małopolski Jerzy Adamik, wicemarszałek Andrzej Sasuła, rektorzy trzech wyższych uczelni, parlamentarzyści, samorzą­dowcy, przedstawiciele władz oświatowych od szczebla ministerialnego, wła­dze powiatowe, miejskie i gminne z terenu Podhala, reprezentanci wszelkich możliwych instytucji, stowarzyszeń i związków. Były obecne także delegacje zagraniczne ze szkół zaprzyjaźnionych z jubilatką. Przy takiej okazji nie zabrakło. Finalnym punktem wspólnego programu był bal do białego rana udał się nad podziw i grupy wytrwałych biesiadników z młodszych roczników zakończyły go dopiero w godzinach południowych. W niedzielę, czyli w trzeci dzień obchodów, w kościele św. Katarzyny odbyła się uroczysta msza św. Akademickiego Chóru „Organum” pod dyrekcją Bogusława Grzybka i Zespołu indywidualne programy towarzysko-rozrywkowe. Trud organizatorów przyniósł wspaniałe efekty, które przerosły oczekiwania. Na jubileusz przyjechali absolwentów świata, nie wspominając o różnych zakątkach Polski. Bogaty i atrakcyjny program wypełnił jubileuszowe dni, wspomnieniom nie było końca, a głęboka radość i wzruszające przeżycia pozostały w pamięci uczestników tego święta. I tak pierwsze stulecie „Goszczyńskiego” przeszło do historii. Oczywiście prezentów dla szkoły, nagród i wyróżnień dla nauczycieli. Dyrektor Franciszek Janczy uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zakończeniem części oficjalnej był program przygotowany przez profesorki: Teresę Paśko i Ludmiłę Figiel zatytułowany „«Goszczyński» w meandrach hi­storii” w wykonaniu zespołu uczniowskiego. Radość ze spotkania dawno nie widzianych (nieraz z trudem rozpoznanych) koleżanek i kolegów była ogromna i atmosfera stawała się coraz bardziej towarzyska. Przyszła pora na wspólny obiad, który organizatorzy zaplanowali w dwóch restauracjach: Steskala i Łukasz­czyka. Popołudnie przebiegło pod znakiem różnorodnych wrażeń artystycznych. W Ratuszu odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych profesorów licealnych, nestorów środowiska plastycznego, a w „Jatkach” wernisaż kolejnej edycji „Pre­zentacji nowotarskich” z udziałem 36 artystów związanych z Nowym Targiem. Potem na szkolnym boisku odbył się Koncert Jubileuszowy w wykonaniu artystów-absolwentów, w którym udział wzięli m.in. Stanisław Jaskułka, Piotr Cyrwus, Lucjan Kaszycki, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Paweł Gędłek, Katarzyna Wiwer. Drugi dzień jubileuszu rozpoczął się od chwil zadumy i wspomnień. Najpierw była msza św. w kościółku św. Anny na nowotarskim cmentarzu w intencji zmarłych profesorów i absolwentów, później złożono kwiaty na grobach profesorów, koleżanek i kolegów, następnie odbyło się późne śniada­nie, zaś w godzinach południowych i po południu otwarcie wystawy fotografii ks. Zbigniewa Pytla (absolwenta LO) zatytułowanej „Mistyczne góry”. Prezento­wane fotografie stanowią zapis wędrówek po wielu masywach górskich od Tatr po Pamir. Wernisaż połączony był z promocja książki ks. Romana Rogowskiego Mistyka Gór w dwóch restauracjach, gdyż jedna nie pomieściłaby 1 200 uczestników. Bal ­a następnie Koncert z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego z udziałem Instrumentalnego „Ricercar”.
 • 13 czerwca odbyły się w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. W Nowym Targu najwięcej głosów oddano na kandydatów Platformy Obywa­telskiej (32,6%), natomiast w powiecie nowotarskim najwięcej głosów zebrała LPR, potem PO i PiS. Frekwencja w mieście była wyższa od średniej krajowej i wyniosła 24,8%, a średnia frekwencja w powiecie – około 20%. Żaden z pięciu kandydatów z naszego regionu nie zdobył mandatu.
 • 14 czerwca metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski, któremu obowiązki nie pozwoliły uczestniczyć w jubileuszu, niespodziewanie odwiedził Liceum Ogólnokształcące, które jeszcze żyło zakończonymi poprzed­niego dnia uroczystościami. Ksiądz kardynał udzielił szkole błogosławieństwa, obejrzał wystawy, rozmawiał z pedagogami i ku uciesze uczniów zalecił z okazji 100-lecia szkoły zawyżyć noty o pół stopnia. Warto w tym miejscu odnotować, że z nowotarskiej Jubilatki wywodzi się spora grupa duchownych. Najbardziej znani z nich to: arcybiskup Stanisław Dziwisz, arcybiskup Józef Wesołowski oraz nieżyjący już ks. prof. Józef Tischner. Jubileuszowa msza św. zgromadziła 80 kapłanów, a przecież nie wszyscy rozsiani po świecie księża mogli przyjechać na uroczystości jubileuszowe swojej szkoły.
 • Czerwcowe Posiady Góralskie poświęcone były wspomnieniom wizyty Ojca Świętego w Nowym Targu. Na spotkanie przyniesiony został model ołtarza pa­pieskiego w skali 1:25 wykonany pod okiem jego projektanta architekta Tade­usza Jędryski. Model będzie wystawiony jako papieska pamiątka w nowotarskim Ratuszu. W czasie Posiadów odbyła się także promocja książki wydanej przez Urząd Miejski Jan Paweł II w Nowym Targu – wizyta Ojca Świętego w relacji dr Józefa Grzybka oraz książki autorstwa Franciszka Łojasa Kośli zatytułowanej Rodowe dziedzictwo.
 • W opublikowanej przez tygodnik „Wprost” liście stu najbogatszych Polaków na 100. pozycji znalazł się przedsiębiorca z Nowego Targu – Wiesław Wojas. Po upadku nowotarskiego kombinatu obuwniczego założył własną fabrykę obuwia, która dziś zatrudnia 550 osób i produkuje około 700 tysięcy par obu­wia rocznie. Wojas jest głównym sponsorem nowotarskiej drużyny hokejowej Wojas-Podhale.
 • 15 czerwca głównymi ulicami naszego miasta przeszedł barwny korowód bajkowych postaci. Pierwsza edycja akcji „Znani i nieznani czytają dzieciom bajki” – prowadzona przez Szkołę Podstawową nr 5 – podsumowana została w Miejskim Ośrodku Kultury, a na zakończenie wystąpił szkolny teatrzyk „Re­belianciki”. Akcji towarzyszyły dwa konkursy: literacki i plastyczny. Za najlepsze prace przyznano nagrody i wyróżnienia. Łącznie nagrodzono 80 dzieci. Orga­nizatorami całej akcji, w tym również barwnego korowodu, były nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 5: Dorota Fryźlewicz, Ewa Olejarz i Anna Maraś.
 • W tym też dniu w Galerii MBWA „Jatki” radośnie i żywiołowo żegnały rok szkolny i witały lato dziewczęta z zespołu Hilaritas. Równocześnie był to koncert na pożegnanie niemieckich gości z Realschule w Munster. Zespół zaprezentował repertuar ludowy: słowiańsko-hiszpańsko-cygański.
 • 16 czerwca w sali widowiskowej MOK, jak zwykle pod koniec roku szkol­nego, Szkoła Muzyczna zorganizowała koncert wieńczący całoroczną pracę wychowanków i ich nauczycieli, dedykowany dzieciom nowotarskich szkół.
 • Także Finałowy Koncert – czyli prezentację dorobku artystycznego – dla szerokiej publiczności zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury. Udział wzięły zespoły: taneczny, muzyczny, folklorystyczny. Pochwalono się także sukcesami uczestników działających w MDK kół i pracowni.
 • 17 czerwca Galeria MBWA „Jatki” zaprosiła na koncert „Z muzyką w waka­cje”. Śpiewali i grali uczniowie nowotarskiej Szkoły Muzycznej.
 • Również w tym dniu Miejski Ośrodek Kultury zaprosił na wykład Zbigniewa Barana z cyklu „Korespondencja sztuk” zatytułowany „Czartoryscy – mecenasi sztuk i błogosławieni”.
 • 18 czerwca w nowotarskim Przedszkolu nr 7 odbył się Wielki Festyn Rodzin­ny. Impreza organizowana od sześciu lat cieszy się niezmienną popularnością i przyciąga coraz więcej młodszych i starszych mieszkańców miasta. W jej trakcie przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, a potem wszyscy uczestnicy podziwiali pokazy strażaków, policjantów, zespołów artystycznych i sportowych. Przy okazji zebrano na potrzeby placówki około 2 tysiące zł.
 • 19 czerwca, z okazji Dnia Ojca, Szkoła Podstawowa nr 6 zaprosiła na ro­dzinny festyn pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł Tato”. Miejscem prezentacji bogatego programu artystycznego, licznych pokazów, m.in. GOPR, Straży Po­żarnej, Policji, jak i wielu innych atrakcji był Stadion Miejski. Festyn zakończył pokaz ogni sztucznych.
 • Również 19 czerwca zakończono i podsumowano jedną z najbardziej presti­żowych imprez nowotarskich – XXIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Krajobraz Górski” im. Jana Sunderlanda, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Tatrzański Park Narodowy. Na konkurs wpłynęło 486 fotogramów 68 autorów. Jury pod przewodnictwem Jerzego Wygody zakwalifikowało na wystawę pokonkursową prace 41 fotografików. Złoty medal i nagrodę główną w wysokości 5 tysięcy zł otrzymał Arkadiusz Makuch z Jeleniej Góry za foto­grafię pt. nazwą „Zimna panorama”. Srebrny medal za zestaw trzech fotografii „Dolina kobiet” otrzymał Artur Góra z Bielska Białej, a brązowy przypadł Krzysztofowi Muskalskiemu z Częstochowy. Rozdano także Medale Fotoklubu „Za fotograficzną twórczość”, które otrzymali: Bogusław Pawłowski z Torunia, Piotr Reguła z Krakowa i Mariusz Oszustowicz z Tychów. Wystawie towarzyszył barwny katalog.
 • 20 czerwca w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się uroczy­stości jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich ks. prałata Andrzeja Fryźlewicza – osobistego sekretarza ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Tydzień później jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził ks. prałat Franciszek Juraszek – były długoletni proboszcz parafii NSPJ, który niestety z powodu stanu zdrowia nie mógł być obecny na uroczystościach.
 • Również 20 czerwca na nowotarskim Rynku odbyła się Tyska Biesiada Piw­na zorganizowana z okazji 375-lecia istnienia Tyskich Browarów Książęcych. Organizatorzy zapewnili występy muzyczne, konkursy, zabawy i oczywiście możliwość nabycia tyskiego piwa.
 • 22 czerwca Miejski Ośrodek Kultury zaprosił na Prezentacje Zespołów Artystycznych działających w MOK.
 • 23 czerwca w Galerii „Jatki” wystąpili młodzi adepci gitary pod kierunkiem Marka Brynkusa, zrzeszeni w ognisku muzycznym „Camerata”.
 • W ciągu trzech czerwcowych dni w ludźmierskim Domu Podhalańskim spotykali się ludzie pracujący nad otrzeźwieniem i trzeźwością społeczeństwa. Wśród 80 uczestników było 27 nauczycieli. IV Kongres Trzeźwości na Podhalu poświęcony był czynnikom ryzyka i czynnikom sprzyjającym wychodzeniu z nałogu.
 • Rok szkolny 2003/2004 powoli zbliżał się do końca. Najpierw szkoły średnie żegnały swych maturzystów, nagradzały najlepszych za wyniki w nauce, spo­rcie czy działalności na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej. Tradycyjnie uroczysty charakter miało pożegnanie maturzystów w nowotarskim Zespole Szkół Rolniczych, gdzie najlepsza uczennica – Urszula Cora otrzymała prywatną nagrodę burmistrza Marka Fryźlewicza. Zakończenie nauki w Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym połączone było z degustacja potraw przygotowanych przez kucharzy wykształconych z ZSZ nr 5, natomiast pożegnanie roku szkol­nego w Szkole Podstawowej nr 5 połączone było z profilaktyczną akcją „Bez­pieczeństwo na drodze” i finałem międzyszkolnego konkursu o tej nazwie.
 • 25 czerwca zakończył się kolejny, pracowity rok szkolny ku uciesze uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Podsumowując miniony szkolny rok, władze miasta podkreśliły wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nowotarskich szkół samorządowych i podziękowały wszystkim nauczycielom za wkład pracy w edukację naszych dzieci. Uczniom i nauczycielom życzono radosnych i pogodnych wakacji.
 • 25 czerwca w nowotarskim Ratuszu odbyła się 8. numeru „Almanachu Nowotarskiego”. Ukazujący się w 30. rocznicę powstania Podhalańskiego To­warzystwa Przyjaciół Nauk rocznik jest nie tylko nowotarski, lecz także pełny tekstów, których tematyka ogarnia szeroko pojęte Podhale. Redaktor naczelny dr Stanisław Michalczuk ma powody do zadowolenia, gdyż jest to okazały numer, w którym zachowana została równowaga tematyczna między zagadnieniami odległymi a problematyką współczesną. Co ważne, stale przybywa chętnych do współtworzenia tego periodyku.
 • Również w tym dniu w Dworze Drohojowskich na terenie Osady Tury­stycznej Czorsztyn w Kluszkowcach odbyła się premiera filmu Skarby Szlaku Gotyckiego, zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Regionu Jeziora Czorsz­tyńskiego według koncepcji i scenariusza Stanisława Apostoła.
 • 26 czerwca organizatorzy (nowotarski oddział Związku Podhalan, Urząd Miejski, MOK, ZGZiR oraz Ochotnicza Straż Pożarna) zaprosili na Nowotarskie Wianki. Impreza odbyła się na stadionie przy lodowisku i nad Dunajcem. W programie były występy zespołów regionalnych, muzycznych, kabaretowych i oczywiście konkurs wianków, które późnym wieczorem, po zapaleniu ognisk, popłynęły z wodami Dunajca. Potem był pokaz sztucznych ogni i zabawa przy dźwiękach muzyki cygańskiej. Można było udać się także na poszukiwanie kwiatu paproci.
 • 27 czerwca 4. rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera Łopuszna uczciła otwarciem Izby Pamięci tego wybitnego kapłana i filozofa. Dobudowana do Gminnego Ośrodka Kultury dwukondygnacyjna „Tischnerówka” mieści na par­terze pamiątki po księdzu profesorze, a na piętrze urządzenia audiowizualne pozwalające czytać teksty czy odtwarzać nagrania. „Tischnerówkę zaprojekto­wał nowotarski architekt Tadeusz Jędrysko, a aranżację wnętrz wykonała Ewa Barbeka. W uroczystości otwarcia wzięła udział duża grupa nowotarżan.
 • 29 czerwca Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zorganizował spotka­nie, w czasie którego dyrektor Barbara Pachniowska po omówieniu wyników badań ankietowych na temat nowotarskiego życia kulturalnego przedstawiła zebranym założenia programowe MOK na lata 2004–2006.
 • Babiogórski Park Narodowy wraz z Orawskim Parkiem Etnograficznym dokonały otwarcia wystawy zatytułowanej „O czym szumią babiogórskie smreki – czyli historia odkrycia Babiej Góry oraz powstania Babiogórskiego Parku Na­rodowego”. Wystawę otwarto 30 czerwca w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

  A tej nazwisko, patrz ku zachodowi,
  Co tak rozpartą i na wierzchu chmury?
  Przeklęta Baba! Nad wszystkie złośnica,
  Matka niepogód.
  Chciałaby rządzić okolicą całą,
  Choć jedna z mniejszych. Bieda tej krainie!
  Skoro się w czepek z obłoku owinie,
  Będzie płacz złości, co grozi nawałą.

  Seweryn Goszczyński

  Ze sportu: warto odnotować sukcesy nowotarskich unihokeistów. Druży­na ze Szkoły Podstawowej nr 6 na zawodach w Mielcu wygrała Puchar Polski w unihokeju chłopców.

Lipiec

 • Z początkiem lata w Nowym Targu rozpoczął działalność nowy klub miesz­czący się przy ul. Szaflarskiej o nazwie „Galera”, urządzony na podobieństwo statku. Korzystać z niego mogą wyłącznie osoby powyżej 18 lat. Uroczyste otwarcie „Galery” miało miejsce 3 lipca. Właściciele klubu przygotowali z tej okazji mnóstwo atrakcji, m.in. konkursy z cennymi nagrodami, pokazy piro­techniczne, i zapowiedzieli, że w wakacje dyskoteki w klubie odbywać się będą cztery razy w tygodniu.
 • Dyrekcja nowotarskiego oddziału PPKS zaproponowała prywatnym przewoźnikom miejsca postoju na dworcu PKS przy równoczesnej likwidacji przystanku odległego o 200 metrów, usytuowanego przed budynkiem MOK. „Busiarze” otrzymali do dyspozycji cztery stanowiska na dworcu, poza tym przy­stanek dla wysiadających i miejsca postojowe wzdłuż ul. Królowej Jadwigi. Daje to nadzieję na podniesienie jakości usług przewoźników prywatnych.
 • 3 lipca pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z historykami z nowotarskiego oddziału PTH rozpoczęli akcję inwentaryzowania śladów II wojny światowej na Podhalu. Na początek wybrano obóz partyzantów ra­dzieckich w Gorcach i wykonano dokumentację fotograficzną, szkice, pomiary odległości itp. Badania od strony naukowej nadzorował dr Krzysztof Wielgus. Wyniki badań zebrane będą w planowanej publikacji naukowej.
 • 4 lipca Jolanta Majchrzak z Nowego Targu zakwalifikowała się do grupy 20 najładniejszych nastolatek i będzie reprezentować nasz region w ogólnopol­skim finale renomowanego konkursu piękności Miss Polski 2004 w kategorii nastolatek.
 • Z sukcesów nowotarskich nastolatków w innych dziedzinach odnotować warto sukces uczniów nowotarskiego Zespołu Szkół Technicznych, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. Uczennica Ewa Giełczyńska zdobyła pierwsze miejsce w Małopolsce za opracowanie albumu na konkurs pod hasłem „Co z mojego bliskiego otoczenia chciałabym zostawić dla potomności”, a uczniowie: Bartek Blańda i Dorota Magiera otrzymali wy­różnienia. Do udziału zachęcił ich nauczyciel historii Janusz Horoszko.
 • 4 lipca w Podwilku odbyła się już po raz dwunasty Parada Orkiestr Dętych. Wzięło w niej udział około 15 orkiestr z powiatu nowotarskiego i tatrzańskie­go. Patronat nad imprezą objął Powiat Nowotarski. Wybór miejscowości nie był przypadkowy – w tym roku Orkiestra Dęta z Podwilka obchodziła swoje 80. urodziny
 • W tym samym dniu w Lipnicy Wielkiej na Przywarówce odbyło się XXX Jubileuszowe Święto Pasterskie, obchodzono jubileusz 50-lecia Babiogórskiego Parku Narodowego, 10-lecie Fundacji Children in crisis oraz 80-lecie Administra­cji Lasów Państwowych. Święto zorganizowano pod honorowym patronatem Krzysztofa Bolka – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Babiogórskie hole straśnie posmutniały
  Za owcami có się tu kiesik posały.

 • 5 lipca w Nowym Targu otwarł swoją placówkę Bank Gospodarki Żyw­nościowej. Mieści się przy ul. Składowej w tym samym budynku, w którym znajduje się hipermarket Leclerc. Obecny na uroczystości burmistrz Eugeniusz Zajączkowski zaznaczył w swoim wystąpieniu, że zgodnie z przyjętą strategią rozwoju miasta, przewidującą stwarzanie dogodnych warunków dla przedsiębiorców, otwarto ku wygodzie firm ósmy już w naszym mieście bank. Ponadto zaprosił przedstawicieli banku na robocze spotkanie z przedstawicielami sa­morządu miejskiego.
 • Na Podhale dotarła pamiątkowa księga, do której wszyscy mogą wpisać życzenia dla Ojca Świętego, swoje refleksje, wspomnienia dotyczące wydarzeń z 1979 roku. Księga wędruje po miejscowościach, które Jan Paweł II odwiedził w czasie swojej I Pielgrzymki do Ojczyzny, następnie będzie przekazana do Wa­tykanu, a jej kopie trafią do Kurii Metropolitalnej i Biblioteki Jagiellońskiej.
 • Opuszczone przez uczniów budynki szkolne przejdą w okresie wakacji większe lub mniejsze remonty. Nowotarskie władze traktują oświatę priorytetowo i nie żałują pieniędzy na inwestycje w tym zakresie. Przykładowo: w Szkole Podstawowej nr 5 prowadzone są pracę związane z ociepleniem fasady budynku i wymianą stolarki okiennej (zakres robót będzie wymagał wyłożenia z kasy miejskiej około 650 tysięcy zł), w Przedszkolu nr 4 oprócz docieplenia i wymiany stolarki zostaną także doszczelnione fundamenty (koszt remontu przewidziano na 300 tysięcy zł), a boisko sportowe przy Gimnazjum nr 1 będzie zmodernizowane kosztem 140 tysięcy zł. Ponadto nowotarskie szkoły otrzymają z kasy miejskiej około 270 tysięcy zł na przeprowadzenie różnych niezbędnych prac remontowych.
 • Około 200 uczniów nowotarskich szkół skorzysta z pomocy władz miejskich w zakresie organizacji letniego wypoczynku. Nowotarskie szkoły podstawowe nr 2, 6 i 11 otrzymały na organizację półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych od 6,5 do 8 tysięcy zł, natomiast nowotarski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 8 tysięcy zł na dofinansowanie wyjazdu na kolonie organizowane dla dzieci z rodzin najuboższych.
 • Pogoda w pierwszych tygodniach wakacji była niestety deszczowa i chłodna do tego stopnia, że wędrówki w wyższych partiach gór stały się niebezpieczne z powodu świeżego śniegu, który spadł w Tatrach. Opustoszały także Gorce, a schronisko na Turbaczu świeciło pustkami. Dzieci, młodzież i wszyscy wypo­czywający w mieście czekając na ciepłe i słoneczne dni lata mogli korzystać z oferty sportowej, kulturalnej i rozrywkowej przygotowanej przez stowarzyszenia i instytucje kulturalno-wychowawcze. Jako przykład wymienić warto przygoto­wany przez nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej koncert „Muzyka w waka­cje”, który odbył się w Galerii MBWA „Jatki” czy program „Internet dla dzieci”, będący połączeniem zabawy z edukacją, zorganizowany przez Informatyczne Centrum Edukacyjne. Po odpowiednim przygotowaniu dzieci i młodzież mogą już bez problemów korzystać z nowotarskiej, publicznej i bezpłatnej Czytelni Internetowej.
 • 9 lipca w Muzeum Podhalańskim PTTK w nowotarskim Ratuszu otwarta została wystawa prac plastycznych dwóch artystów z Limanowej: Aleksandra Majerskiego (rzeźba) i Wiesława Mamaka (malarstwo) zatytułowana „Anioły, ptaki, natura”. Aleksander Majerski pochodzi z Podhala i jest absolwentem LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, tak więc wernisaż zgroma­dził sporo koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy. Licznie przybyli też goście z Limanowej.
 • W dniach 10-11 lipca w Dworze Tetmajera w Łopusznej odbył się Polsko-Słowacki Konkurs Potraw Regionalnych „Góralskie Jadło”. Podczas konkursu degustowano potrawy regionalne zarówno polskich, jak i słowackich gospodyń. Po ogłoszeniu wyników odbyły się występy zespołów regionalnych, orkiestr dętych, kapel, zespołów muzycznych z Polski i ze Słowacji. W ramach kon­kursu zorganizowano imprezy towarzyszące – zawody konne w powożeniu oraz paradę zaprzęgów konnych, jak również wystawy w Dworze Tetmajera pt. „Najstarsze kościoły na Podhalu” i „Portrety Łopuśnian”.
 • 11 lipca odbyła się w Chochołowie powiatowa impreza kulturalna pn. „Góralskie Nucicki”, w ramach których odbył się VI Powiatowy Przegląd Zespołów Regionalnych i XXIX Konkurs Muzyk Podhalańskich. Tegoroczna impreza została zorganizowana przez Powiat Nowotarski oraz Gminę Czarny Dunajec. Miejscem Święta Góralszczyzny była Remiza w Chochołowie.
 • W Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju 11 lipca odbyło się Święto Akowskie – „Góralscy Bohaterzy”. W Święcie wzięli udział: dr Wincenty Galica – kurier tatrzański AK, prezes Związku Podhalan w Polsce, Władysław Szepelak – partyzant AK, wieloletni więzień obozów koncentracyjnych.
 • Rozpoczęta w ubiegłym roku rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Szaflarskiej kosztowała miasto 725 tysięcy zł i jeszcze nie jest zakończona, ale po stertach śmieci zalegających teren wysypiska od kilkudziesięciu lat nie ma już ani śladu. Na razie trzeba zadowolić się zielenią i krzewami, gdyż przez najbliższe 10–15 lat wysypisko będzie stale monitorowane i odgazowywane, dopiero potem będzie można bardziej intensywnie wykorzystać teren.
 • W lipcu na półki księgarskie trafiła nowa książka Jerzego Wcisły z Nowego Targu pt. On i inne opowiadania. Jest to kontynuacja tematyki wcześniejszych pozycji tego autora zajmującego się głównie problematyką uzależnień, choroby alkoholowej i zagadnieniami trzeźwienia.
 • W połowie lipca już od 30 lat odbywa się liczenie bocianów. Tegoroczny Spis bociana białego dostarczył optymistycznych wiadomości. Tych pięknych ptaków, których gniazda na dachach domostw są dobrym, wróżącym szczę­ście znakiem, jest na Podhalu więcej niż w latach ubiegłych. W powiatach: nowotarskim, tatrzańskim i suskim naliczono 88 bocianich gniazd i 181 sztuk bocianiej młodzieży.
 • 15 lipca w Łopusznej odbyła się uroczystość z okazji 500. rocznicy konsekracji kościoła św. Trójcy i poświęcenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Uroczystościom przewodniczył J.E. ks. kardynał Franciszek Macharski.
 • 18 lipca w Ludźmierzu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Podhalan z okazji podwójnego jubileuszu: 85-lecia Związku Podhalan i 100-lecia ruchu regionalnego na Podhalu. Na Zjazd przybyli delegaci z każdego z 59 kół Związku Podhalan z całego Podhala, z różnych stron Polski oraz z zagranicy, łącznie około 600 osób. Górali z USA reprezentował prezes Związku Podhalan w Ameryce Henryk Mikołajczyk. Jubileuszowy Zjazd był okazją przede wszystkim do spotkań z przyjaciółmi, wręczenia odznaczeń, medali i dyplomów, a także do wymiany poglądów na kondycję Związku i jego dotychczasowe dokonania.
 • W naszym mieście otwarty został w sąsiedztwie „Biedronki” nowy supermarket. W pawilonie zakupionym od likwidatora PHW Ryszard Steskal otworzył sklep z częścią samoobsługową oraz ciągiem usługowo-handlowo-gastronomicznym. Całkowicie zmieniona elewacja, wyremontowane, odpowiednio urządzone i funkcjonalne wnętrza, bogata oferta handlowo-usługowa, wreszcie ogólnodostępny parking wyróżniają supermarket uchodzący za najbardziej nowoczesny w naszym mieście.
 • Nowotarska parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa we współpracy z krakowską oficyną „Akade” Mariana Kozielskiego wydała kilkusetstronicowy tom wiernych przedruków z 61 numerów „Ojcowizny” – pisma wydawanego w latach 1985–1989. Z inspiracji ks. Antoniego Bednarza przy akceptacji proboszcza Franciszka Juraszka i za zgodą kurii szczupły zespół, w skład które­go wchodzili m.in. Tadeusz Staich, ks. prof. Józef Tischner, Roman Pyrczak i ks. Adam Zwoliński, redagował pismo o profilu patriotyczno-religijnym, dopuszczając numery specjalne czy tematyczne. „Ojcowizna” obok „Solidarności Podhala” i podziemnego „Janosika” była jednym z najważniejszych periodyków tamtych czasów. Przedruk opracował i słowem wstępnym opatrzył Władysław Skalski. Książka rozprowadzana była wyłącznie przez parafię.
 • 25 lipca staraniem Miejskiego Ośrodka Kultury, Galerii MBWA „Jatki” i Ga­lerii Antycznej s.c. zorganizowane zostały po raz pierwszy w naszym mieście Targi Staroci. Właściciele kilkunastu stoisk zainstalowanych na ul. Bulwarowej wyeksponowali sporo staroci, m.in. obrazy wszelkich rozmiarów i o rozma­itej tematyce, rękodzieło artystyczne, stylową porcelanę, zegary skrzyniowe w dużym wyborze, zawartość sporego kredensu itp. Kupujących nie było jednak zbyt wielu. Może w przyszłości Targi nabiorą większego rozmachu.
 • W tym też dniu w pobliskim Gronkowie obchodzono jubileusz 50-lecia świę­ceń kapłańskich ojca Leona Knabita, przeora benedyktynów tynieckich, autora poczytnych książek, bohatera programów telewizyjnych i audycji radiowych. Uroczystości uświetnił swym śpiewem nowotarski chór „Gorce”.
 • Również w tym dniu w Jabłonce odbyło się już po raz trzynasty Orawskie Lato. Imprezę zorganizował wójt Gminy Jabłonka oraz Orawskie Centrum Kul­tury i Sportu w Jabłonce. W programie przewidziano:
  • prezentację zespołów, instrumentalistów, wokalistów i muzyk orawskich,
  • konkurs „Masło, moje masło...”, „Popisy Hajduków”, „Wspinanie na pal”,
  • prezentację wielkolipniczan (dzieci i dorosłych),
  • występ zespołu regionalnego „Stryszawskie Gronicki”,
  • prezentację Babiogórskiego Parku Narodowego z Zawoi,
  • program rozrywkowy „Duo Fix” oraz koncert zespołów „Uniwerse” i „De Vils”.
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 25 lipca zorganizował festyn „Gorczańskie Kośby”. W ramach tej imprezy odbyły się: towarzyski mecz piłkarski, wyścig rowerowy, degustacja potraw regionalnych, występy zespołów regionalnych, konkurs składania siana. Patronat honorowy nad imprezą spra­wował starosta nowotarski.
 • Na tydzień przed terminem wyznaczonym na koniec lipca zakończona zastała duża i jedna z najpilniejszych inwestycji drogowych w Nowym Targu. Skrzyżowanie ul. Szaflarskiej z al. Tysiąclecia zostało przebudowane i oddane do użytku – i wreszcie (co za ulga dla kierowców) ruch został przywrócony. Skrzyżowanie zmodernizowane za pieniądze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo­wych i Autostrad, która wydatkowała na ten cel 1 mln 250 tys. zł, jest bardziej przestronne, zwiększyła się przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. Przejście dla pieszych w rejonie kościoła zostało przesunięte i zainstalowano na nim sygnalizację świetlną. Przy ul. Szaflarskiej powstała zatoka autobusowa, a istniejący przystanek przy al. Tysiąclecia został przesunięty nieco na zachód i otrzymał wiatę. Na generalny remont czeka teraz ostatni odcinek ul. Szaflarskiej od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do Rynku. Choć jest to droga powiatowa, inwestycja będzie wspólna: miasta i powiatu.
 • Pod koniec lipca policjanci obchodzili swoje święto. W trakcie uroczystości wręczono 47 nominacji na wyższe stopnie oraz medale i nagrody. Szczególnie uhonorowany został podkomisarz Tadeusz Czepiel, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i stopień komisarza.
 • 28 lipca uroczyście otwarto i oddano do użytkowania drogę powiatową Raba Wyżna – Podwilk, nazwaną „Drogą Solidarności”. Inwestycja ta została wykonana w ramach współpracy i funduszy SAPARD oraz środków ze Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. W uroczystości uczestniczył Lech Wałęsa, natomiast poświęcenia dokonał J.E. ks. biskup Jan Szkodoń.
 • 30 lipca odbył się w Galerii „Jatki” finisaż wystawy trwającej od 9 lipca. Swoje prace eksponowali artyści: Zbyszek Opalewski – malarstwo i Waldemar Cichoń – rzeźba.
 • Słowa „Idźmy przez życie śladami Jezusa” były hasłem tegorocznej piel­grzymki do Częstochowy. 23 lipca blisko trzystuosobowa grupa pielgrzymów z Nowego Targu wyruszyła na 23. Pieszą Pielgrzymkę Góralską na Jasną Górę. 31 lipca wraz z ponad tysiącem górali z całego Podhala stawili się w strojach regionalnych przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Podhalańskich pielgrzymów powitał na Jasnej Górze biskup Jan Szkodoń. Jako ciekawostkę można odnotować, że najmłodszy uczestnik liczył trzy lata, a najstarszy – 76 lat.
 • Ze sportu: nowotarscy unihokeiści mają za sobą bardzo udany sezon. Brązowy medal w unihokeju mężczyzn wywalczyli zawodnicy klubu „Gorce” Nowy Targ.

Sierpień

 • 1 sierpnia zakończył się dwudniowy 61. Międzynarodowy Rajd Tatrzański. Były to otwarte indywidualne Mistrzostwa Polski, VII i VIII eliminacje w mo­tocyklowych rajdach obserwowanych. W zawodach zorganizowanych przez Auto-Moto-Klub „Gorce” wystartowało 72 zawodników z Polski, Łotwy, Rosji, Słowacji i USA. Indywidualnym triumfatorem Rajdu był Sebastian Cyrwus, a zespołowym AMK „Gorce” z Nowego Targu. Jak zwykle, ten popularny w naszym mieście sport przyciągnął w okolice Kowańca mnóstwo widzów, którzy dopingowali rajdowców i podziwiali ich wyczyny.
 • W tym samym dniu Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju zor­ganizowało Jarmark Sztuki Góralskiej „Ginące Zawody” oraz „Święto Literatury” – Najwybitniejszego Rabczanina Juliana Kawalca – pisarza. Podczas jarmarku zaprezentowano sztukę – garncarstwo, malarstwo na szkle, tkactwo, rzeźbę, metaloplastykę, zabawkarstwo z udziałem artystów Galerii „Drzewiej” oraz twórców z Podhala, Pienin, Żywiecczyzny i Spisza. Atrakcją turystyczną było pieczenia barana według starodawnych przepisów.
 • Na nowotarskim Rynku pojawił się nowy, uaktualniony plan miasta, który umieszczono na miejscu starego przy najbardziej uczęszczanym ciągu pieszym. Z myślą o turystach naniesiono na plan dodatkowe informacje, m.in. o bankomatach, lecznicy zwierząt, przystankach autobusowych.
 • Do Nowego Targu przyjechali przedstawiciele ministerstwa rolnictwa aby m.in. spotkać się z bacami zrzeszonymi w Związku Hodowców Owiec i Kóz. Ponieważ spóźnili się dwie godziny, bacowie mieli dość czasu, aby w swoim gronie omówić „oscypkowy interes”, który od dłuższego czasu dostarcza licz­nych problemów i wzbudza silne emocje.
 • 6 sierpnia w Galerii MBWA „Jatki” otwarta została wystawa prac plastycz­nych dwójki zakopiańczyków, absolwentów krakowskiej ASP: Ewy Fortuny, która zaprezentowała tkaninę, pastele i collage, oraz Zygmunta Piekarza, który wystawił prace rzeźbiarskie.
 • 8 sierpnia Związek Podhalan wraz z ks. Kazimierzem Krakowczykiem i swoimi kapelanami zaprosił na kolejną, już po raz 24 organizowaną Góralską Mszę Św. w kaplicy pod Turbaczem. Jak każdego roku, sierpniowa msza św. ściągnęła mnóstwo wiernych nie tylko z Nowego Targu i okolicznych miej­scowości, ale także gorczańskich turystów z różnych stron Polski. Mszę św. koncelebrowali księża: Mieczysław Łukaszczyk, Tadeusz Juchas i Władysław Zązel, który również wygłosił homilię. W czasie nabożeństwa przygrywali muzyka „Mali Śwarni”.
 • W tym samym dniu w nowym sektorze Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej odbyło się Święto Borówki połączone z obchodami 50-lecia Babiogórskiego Parku Narodowego, 70-lecia Orkiestry Dętej z Zubrzycy Górnej oraz 80-lecia Administracji Lasów Państwowych. W ramach Święta Borówki odbyły się pokazy zajęć regionalnych, obróbki lnu, kowalstwa, hafciarstwa, bibułkarstwa, garncarstwa, pracy konia w kieracie itp. oraz występ Orkiestry Dętej z Zubrzycy Górnej, zespołów i muzyk regionalnych, konkursy i zabawy oraz kiermasz rękodzieła ludowego.
 • 12 sierpnia przy ul. Krakowskiej 7 A otwarto uroczyście nową restaurację „Skalny Dworek” pp. Łukaszczyków. Jest to kolejny elegancki lokal gastronomiczny w naszym mieście, dysponujący około 600 miejscami, posiadający w przyziemiu salę regionalną. W przyszłości zaplanowano oddanie do użytku około 90 miejsc noclegowych, bardzo potrzebnych w Nowym Targu.
 • Na rynku księgarskim pojawiła się książka autorstwa Jerzego Widejki zatytułowana Najmłodszy partyzant wileńskiej AK. Wydawnictwo, które zostało wsparte finansowo przez Urząd Miasta, ma charakter dokumentu, ilustrowanego historycznymi już dziś fotografiami. Po prawie 60 latach od opisywanych wydarzeń, dla ich upamiętnienia, autor zaprezentował szerokiej publiczności swoje losy i wspomnienia dotyczące ówczesnej walki o wolność i niepodległość Ojczyzny.
 • Na Podhale przyjechały dzieci z Niemiec i Francji, aby wspólnie z nowo­tarską młodzieżą uczestniczyć w Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży. Organizacyjnie Spotkaniami zajął się Wydział Promocji UM, a koordynatorem programu była nauczycielka języka niemieckiego Katarzyna Jarząbek. Przygoto­wano atrakcyjny program z mnóstwem zajęć sportowych, kulturalnych, spotkań towarzyskich, a także wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Każdego dnia młodzież uczyła się oczywiście języków: niemieckiego, polskiego i francuskiego. 10 sierpnia cała grupa spotkała się w nowotarskim Ratuszu z burmistrzem Markiem Fryźlewiczem. Był to drugi etap programu realizowanego dzięki pomocy Polsko-Niemieckiej Fundacji Młodzieży. Poprzedniego roku młodzież spotkała się w Niemczech, a w następnym roku spotka się we Francji.
 • 14 sierpnia z okazji Dnia Wojska Polskiego na strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu zorganizowano uroczystości, podczas których dokonano wręczenia aktów nominacyjnych na wyższe stopnie wojskowe oraz „Medali za Zasługi dla LOK”. Organizatorami spotkania byli: komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Targu oraz prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Nowym Targu.
 • 15 sierpnia przed Odpustem u Gaździny Podhala, czyli Matki Boskiej Ludźmierskiej, jak co roku odbyło się ogłoszenie wyników XII Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera.
 • W Ochotnicy Górnej w tym samym dniu odbyła się „Watra Ochotnicka” zorganizowana przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. W trakcie imprezy odbyła się degustacja potraw regionalnych, wystawa twórców ludo­wych, loteria fantowa, konkursy dla ceprów, pokazy sprawnościowe strażaków, występy zespołów i muzyk regionalnych.
 • W nowotarskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad projektem, którego efektem jest Polsko-słowacki informator gospodarczy regionów przygranicznych Nowy Targ Kieżmark. Część opisowa zawiera teksty prezentujące obydwa zaprzyjaźnione miasta, a część reklamowa przed­stawia 102 firmy w układzie branżowym. Projekt zainicjowała Podhalańska Wspólnota Samorządowa, partnerem krajowym był Urząd Miejski, a słowackim – Izba Gospodarcza w Popradzie. W pozyskaniu funduszy unijnych na ten cel w ramach programu Phare 2001 pomogły władze Euroregionu „Tatry”. Informator wydany w 1000 egzemplarzy służył będzie środowiskom gospodarczym: polskim i słowackim, a przede wszystkim będzie dobrym materiałem reklamowym.
 • W dniach od 19–22 sierpnia już po raz piąty odbyła się sztandarowa, kilkudniowa, wielka plenerowa impreza kulturalno-handlowo-rozrywkowa – „Jarmark Podhalański”. Główny organizator – szef Wydziału Promocji UM Krzysztof Wojtaszek wraz ze swoim sztabem zadbał o efektowne otwarcie (Parada Gazdowska liczyła 30 zaprzęgów), atrakcyjny program z gwiazdami i znakomitą zabawę. Dzień pierwszy nabrał charakteru międzynarodowego, a to za sprawą zespołów z Węgier i Słowacji, które wraz z naszymi muzykami koncertowały w czasie Biesiady Górali Karpat. W drugim dniu odbył się II Młodzieżowy Festiwal Muzyki Rozrywkowej, w czasie którego o Złote Szarot­ki Nowotarskie walczyły zespoły i soliści z różnych stron Polski; wieczorem koncertował Zbigniew Wodecki z towarzyszącymi mu muzykami, a potem młodzież bawiła się na nocnej dyskotece przy muzyce zespołu Omega Band. Gwiazdą trzeciego dnia Jarmarku była grupa Lombard, której koncert zgro­madził na Rynku tłumy wielbicieli. Na finał niebo rozbłyskiwało wspaniałymi barwami sztucznych ogni. Ostatni dzień imprezy przeznaczony był głównie dla dzieci, a w programie były gry, zabawy, zawody sportowe oraz koncert Majki Jeżowskiej z zespołem. Konferansjerkę w czasie Jarmarku prowadził spraw­dzony w ubiegłych latach duet: Elżbieta Porębska-Medoń i Stanisław Jaskułka. Na czas imprezy na płycie Rynku postawiono kilkadziesiąt stoisk z produktami różnych branż, a także wyrobami artystycznymi ludowymi – i nie tylko. Widzo­wie i handlujący musieli się czymś pokrzepiać, zadbano więc o gastronomię i oczywiście nie brakowało piwa. Ostatnim punktem programu była promocja Utworów zebranych Zygmunta Lubertowicza i widowisko przygotowane przez zespół „Śwarni” zatytułowane Gawędy Skalnego Podhala. Publikacja utworów Zygmunta Lubertowicza (1883–1958) – pedagoga i społecznika, publicysty i poety, miłośnika regionalnej kultury – jest ostatnią, którą śp. Andrzej Kudasik zdążył opracować i opatrzyć wstępem. Książka zawiera wiersze, rozprawy li­terackie, opowiadania, gawędy i wspomnienia. Dzięki spektaklowi „Śwarnych” słowa Lubertowicza ożyły i nabrały świeżości.
 • 20 sierpnia w nowotarskim Klubie „Galery” odbyła się udana impreza – wybory Miss Lata 2004. Tytuł zdobyła dwudziestoetnia nowotarżanka Monika Leja, a tytuł Miss Publiczności dziewiętnastoletnia Ewelina Samolej.
 • 24 sierpnia Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju zorganizowało Nocne Zwiedzanie Muzeum, podczas którego można było wysłuchać gawędziołek o najsławniejszych postaciach muzeum, dobrych duszkach i aniołkach w wykonaniu pracowników Muzeum, posłuchać muzyki góralskiej Eugeniusza Tokarczyka oraz muzyki organowej Wojciecha Gracza.
 • W dniach 27–29 sierpnia odbyła się naukowa konferencja historyczna zatytułowana „Małopolska i Podhale w Latach Wielkiej Wojny 1914–1918”. Przygotowany przez nowotarski oddział PTH bogaty program zawierał m.in. otwarcie wystawy „Pamiątka ze światowej wojny”, promocję książki Andrzeja Zaręby Lotnicze dziedzictwo 2003 z cyklu „Orły Habsburgów”, cykl 27 wykładów na tematy związane z I wojną światową oraz objazd terenowy pozostałości wojen­nych umocnień w Bielance, Chabówce i Klikuszowej. Gospodarzem konferencji był prezes oddziału Robert Kowalski, a gośćmi m.in. konsul generalny Niemiec dr Maren Klingler oraz Austrii Hermine Poppeler.
 • 29 sierpnia w kościółku św. Anny na cmentarzu odbył się zorganizowany przez Akcję Katolicką parafii św. Katarzyny kolejny koncert organowy w ra­mach cyklu pt. „Muzyka dawna i współczesna w zabytkowych obiektach miasta Nowego Targu”.
 • W tym też dniu 50 kolarzy z Nowego Targu i okolic uczestniczyło w wyścigu zorganizowanym przez Zygmunta Ostapiuka. Zawodnicy pokonali dwustukilo­metrową trasę wiodącą wokół Tatr. Nie było zwycięzców i pokonanych, gdyż liczył się głównie udział w sportowych zmaganiach i dobra zabawa, zwłaszcza przy ognisku przygotowanym przez organizatorów na zakończenie imprezy.
 • Również w tym dniu na nowotarskim lotnisku odbyła się VIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Wystawcy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier zgło­sili ponad 650 psów 135 ras. Wybierano najpiękniejsze pieski w kategoriach wiekowych i rasowych. Wystawa jak zwykle była świetną okazją do rozmów z hodowcami, można było zasięgnąć informacji o indywidualnych cechach poszczególnych ras i zaopatrzyć się w pełen zestaw akcesoriów potrzebnych do utrzymania psa i opieki nad nim.
 • Gminne dożynki organizowano w większości gmin powiatu nowotarskiego. 29 sierpnia odbyły się one w Jabłonce (już po raz dwunasty), w Chabówce oraz w Hubie w gminie Czorsztyn. XIV Hołdymas – Gminne Dożynki miały miejsce w dniach od 10– 2 września w Czarnym Dunajcu.
 • 29 sierpnia odbyła się już tradycyjnie prezentacja powiatu nowotarskiego w ramach XXVIII Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Bogata tradycja regio­nalna Podhala, Spisza, Pienin i Orawy, jak również w tym roku Słowacji, została zaprezentowana na Rynku Krakowskim przez wystawy twórców ludowych i rzemieślników, występy zespołów regionalnych („Mali Hyrni” z Nowego Targu, „Mali Sieniawianie” z Sieniawy, „Lubań” z Kluszkowiec, „Ochotni” z Ochotnicy Górnej, „Zornicka” z Lipnicy Wielkiej, „Kubasy” ze Szczawnicy, „Hajduki” z Łapsz Wyżnych, „Tatry” z Ratułowa), degustację potraw regionalnych, ściankę wspi­naczkową i pokazy ratownictwa Grupy Podhalańskiej GOPR. Tradycyjnie dla dzieci wystąpił ze spektaklem pt. Szelmostwa Lisa Witalisa Teatr Lalek „Rabcio” z Rabki-Zdroju. Aby przyciągnąć jak najwięcej turystów do naszego regionu, podczas Dnia Ziemi Nowotarskiej na krakowskim Rynku został przeprowadzony wśród zgromadzonej publiczności konkurs na temat znajomości powiatu nowo­tarskiego „Czy znasz atrakcje powiatu nowotarskiego?” Nagrodami były pobyty weekendowe w pensjonatach i hotelach na terenie powiatu oraz bilety wstępu do Skansenu w Zubrzycy i na spływ Dunajcem. Przeprowadzono również konkurs dla publiczności w ubijaniu masła o tytuł „Nojśwarniyjsej Gaździny XXVIII Tagów Sztuki Ludowej na Rynku Głównym w Krakowie”.
 • Ze sportu: 21-letni nowotarżanin Tadeusz Błażusiak został mistrzem Europy w motocyklowych rajdach obserwowanych. Jest jednym z dwóch zawodników, którym udało się przełamać hegemonię Hiszpanów w tej dyscyplinie sportu.

Wrzesień

 • 1 września uroczysta msza św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu rozpoczęła w naszym mieście obchody 65. rocznicy wybuchu II wojny światowej, na które zaprosili nowotarżan burmistrz miasta i organizacje kombatanckie. Dalszy ciąg uroczystości przebiegał zgodnie z tradycją pod pomnikiem Bohaterów Września, gdzie po okolicznościowych przemówie­niach delegacje władz, nowotarskich instytucji i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Orkiestra Dęta.
 • Także 1 września rozpoczął się nowy 2004/2005 rok szkolny. Miejska inau­guracja odbyła się w wyremontowanej w czasie wakacji Szkole Podstawowej nr 5. Początek nauki w nowym roku szkolnym obwieściły dźwięki zabytkowego dzwonka, którym posłużył się burmistrz Marek Fryźlewicz. Po oficjalnych wystąpieniach uczniowie zaprezentowali atrakcyjny program artystyczny przygotowany na tę okazję pod kierunkiem nauczycieli.
 • 2 września w nowotarskim Urzędzie Miejskim odbyły się warsztaty na temat odnawialnych źródeł energii. Tematyka wykładów i towarzyszącej im wystawy dotyczyła źródeł geotermalnych, małych elektrowni wodnych, turbin wiatrowych oraz możliwości pozyskiwania funduszy na realizację zadań w tym zakresie. Cały program promocji odnawialnych źródeł energii miał następującą dewizę: „Myśl globalnie – działaj lokalnie”. Organizatorami spotkania byli: burmistrz Nowego Targu, Towarzystwo na rzecz Ziemi i Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
 • 3 września w Galerii MBWA „Jatki” otwarta została wystawa prac Miroslava Broosa – interesującego słowackiego artysty i nauczyciela akademickiego w Bańskiej Bystrzycy, który nowotarskiej publiczności zaprezentował swoje malarstwo, obiekty i instalacje. Ekspozycja była efektem współpracy „Jatek” z Tatrzańską Galerią w Popradzie, a kuratorem wystawy była szefowa popradzkiej galerii Anna Ondrusekova.
 • W dniach 4–5 września nowotarski Aeroklub zorganizował Mistrzostwa Polski w klasie F1E – szybowców sterowanych mechanicznie. W organizacji zawodów pomógł nowotarski Urząd Miejski, a ufundowany przez burmistrza miasta puchar dla najlepszego zawodnika mistrzostw trafił do Józefa Wojtka z Aeroklubu Rybnickiego
 • 5 września w siedzibie Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyła się promocja książki Terra Scepusiensis – publi­kacji dotyczącej dziejów Spisza. W spotkaniu promocyjnym wzięli udział człon­kowie zespołu koordynacyjno-redakcyjnego oraz autorzy z Polski i Słowacji. Promowane tysiąc stronicowe dzieło, wydane z wielką edytorską starannością, stanowi plon konferencji naukowej, która odbyła się w słowackiej Lewoczy. Autorami materiałów składających się na to pomnikowe wydawnictwo są Polacy, Słowacy, Węgrzy oraz Fin, a bardzo szeroki zakres tematyczny obejmuje m.in. zagadnienia historyczne, polityczne, stosunki społeczno-gospodarcze, problemy etniczne, kulturalne, zagadnienia przyrodnicze.
 • W tym też dniu, czyli w pierwszą niedzielę września, odbyły się w Ludźmierzu Dożynki Podhalańskie. Górale z całego regionu w darze i podzięce przynieśli do stóp Matki Boskiej Gaździny Podhala rumiane bochny chleba, oscypki, miód i owoce, a do domu zabrali poświęcone ziarno na przyszłoroczne siewy. Liczni uczestnicy uroczystości podziwiać mogli barwny korowód i wspaniałe, wykonane ze zbóż i kwiatów dożynkowe wieńce przywiezione z różnych stron powiatu nowotarskiego.
 • 6 września nowotarscy hokeiści odbyli pierwszy w tym sezonie trening na długo oczekiwanej nowej tafli. Próbą generalną przed rozpoczynającym się sezonem ligowym było spotkanie towarzyskie zespołów: Wojas Podhale i słowackiego Liptowskiego Mikulasza. Modernizacja obiektu, a przede wszystkim kosztowna zmiana systemu chłodzenia ma poprawić ekonomikę funkcjonowania lodowiska. Oczekuje się uzyskania około 500 tysięcy zł oszczędności rocznie.
 • Członkowie międzynarodowego stowarzyszenia właścicieli prywatnych samolotów po raz czwarty na miejsce organizowanych dwa razy w roku zlotów i zawodów wybrali lotnisko nowotarskie. Do Nowego Targu na VIII Spotkania Lotniczo-Góralskie przyleciało 20 dwuosobowych załóg z różnych stron kraju. Najlepszą z nich (pierwsze miejsce w zawodach) okazała się załoga w składzie: Andrzej Trzeciakiewicz i Ireneusz Kowalski.
 • 9 września na nowotarskim lotnisku wylądował gen. Gromosław Czempiński – prezes Aeroklubu Warszawskiego i wziął udział w spotkaniu z burmistrzem Markiem Fryźlewiczem, prezesem Aeroklubu Polski, prezesem Centralnej Szkoły Spadochronowej i inwestorami z Florydy, trudniącymi się rozbudową lotnisk. Obradowano nad przyszłością nowotarskiego lotniska, a zwłaszcza nad możliwościami nadania mu funkcji turystyczno-pasażerskiej.
 • 10 września dobiegli do strefy zero w Nowym Jorku uczestnicy wyprawy w poprzek Ameryki. Ośmioro mieszkańców naszego miasta biegnąc pokona­ło trasę z Los Angeles do Nowego Jorku, liczącą 5 tysięcy kilometrów. Biegli z przesłaniem, aby pamiętać o tragedii World Trade Center 11 września 2001 roku. W Stanach towarzyszyło im spore zainteresowanie tamtejszych mediów.
 • 11 września nowotarski oddział Związku Podhalan zaprosił swoich członków na Posiady Góralskie w plenerze. Uczestnicy najpierw zwiedzili pierwszy odci­nek Szlaku Gotyckiego, potem wypłynęli statkiem „Harnaś” na rejs po Jeziorze Czorsztyńskim, a na zakończenie biesiadowali przy ognisku.
 • 11 września w Salonie Wystawowym Muzeum – Orawski Park Etnogra­ficzny w Zubrzycy Górnej otwarto wystawę pt. „Marian Kornecki na orawskim gościńcu”. W programie przewidziano również projekcję filmową oraz wykład na temat działalności dr. Mariana Kosteckiego.
 • 12 września zmarł Paweł Gędłek – aktor Teatru Ludowego w Krakowie znany z wielu ról teatralnych i filmowych, a ostatnio szczególnie z roli Romusia w telewizyjnym serialu Plebania – nowotarżanin, który o swoim mieście nie zapomniał i w tutejszym MOK-u przez kilka lat prowadził Studio Teatralne, a jako absolwent LO im. Seweryna Goszczyńskiego jeszcze w czerwcu brał udział w koncercie z okazji 100-lecia szkoły. Zmarł po ciężkiej chorobie, po niedawno wykonanym przeszczepie serca, w wieku 35 lat. Zmarłego miast po­żegnało bardzo uroczyście, z wielkim smutkiem i żalem. We mszy św. żałobnej odprawionej w kościele NSPJ uczestniczyło 20 księży, w kondukcie żałobnym z kościoła szli przez całe miasto na nowotarski cmentarz z rodziną zmarłego Jego przyjaciele i znajomi nowotarscy, krakowscy i warszawscy, wśród nich wielu zaprzyjaźnionych z Nim artystów, ekipa z Teatru Ludowego i ekipa z Plebanii oraz liczna rzesza nowotarżan.
 • 14 września przedstawiciele władz miasta Nowego Targu zostali zaproszeni przez Jankę Burianovą (konsul generalny Słowacji) do hotelu „Campanile” w Krakowie na uroczystość z okazji święta narodowego Słowacji.
 • 15 września Archidiecezja Krakowska otrzymała z woli Ojca Świętego Jana Pawła II dwóch nowych biskupów pomocniczych. Zostali nimi: ks. biskup Jan Zając oraz ks. biskup Józef Guzdek. W uroczystości konsekracji nowych biskupów, która odbyła się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, uczestniczył ks. arcybiskup Stanisław Dziwisz – sekretarz osobisty Ojca Świętego.
 • 15 września w Nowym Targu gościła stała podkomisja ds. kontroli realizacji inwestycji wieloletnich sejmowej Komisji Funduszów Publicznych pod przewodnictwem Mieczysława Jedonia. Członkowie podkomisji odwiedzili szpital, gdzie zorientowali się w potrzebach finansowych finalizowanej budowy, a następnie zwiedzili nowy budynek Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przy którym trwają prace wykończeniowe, i poznali plany rozwoju nowotarskiej uczelni
 • 16 września w czasie konferencji prasowej burmistrz Marek Fryźlewicz przedstawił dziennikarzom przyszłego audytora Urzędu Miejskiego – Ewę Szopińską, dotychczas pracującą w kontroli wewnętrznej UM, która wykształcenie ekonomiczne uzupełniła studiami podyplomowymi i egzaminem w Ministerstwie Finansów, umożliwiającym objęcie tego ważnego stanowiska. Celem jej działalności będzie analizowanie funkcjonowania Urzędu i usprawnienie zarządzania, jednak wyłącznie w charakterze doradcy. Pracę rozpocznie od 1 stycznia przyszłego roku.
 • W dniach od 16 do 19 września Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu świętował 30-lecie swego istnienia. Na jubileusz zaproszono wszystkich byłych pracowników i współpracowników, ludzi związanych z MOK, działaczy kultu­ry, a także kilka osób, którym miasto zawdzięcza wybudowanie Ośrodka, co w owych latach nie należało do przedsięwzięć łatwych. Obiekt wybudowany systemem gospodarczym i jak na tamte czasy w rekordowym tempie, został oddany do użytku we wrześniu 1974 roku. Jakaż to była wówczas radość, jaki szczery entuzjazm towarzyszył otwarciu budynku, niemal każdy chciał w jakiś sposób, na miarę swych możliwości przyczynić się do ukończenia tego przedsięwzięcia. W dniu otwarcia przed trzydziestu laty, jak i potem jeszcze przez dłuższy czas, przewalały się tłumy podziwiające wysoki standard budynku, salę widowiskową z jedyną pełno wymiarową sceną na południe od Krakowa, salę kominkową z regionalnym wystrojem czy różnorodne pracownie. Przed jubileuszem dyrektor Barbara Pachniowska zadbała o odmłodzenie wnętrza obiektu i korzystnie zmieniła aranżację parteru. Trzeba dodać, że efekt został osiągnięty przez pracowników MOK przy minimalnych nakładach finansowych. Przez cztery popołudnia i wieczory Miejski Ośrodek Kultury świętował swoje 30-lecie. W dniu pierwszym w sali kominkowej odbyła się promocja wydaw­nictwa Korespondencja sztuk, w drugim – otwarcie wystawy „Plakaty filmowe” z archiwum MOK, w trzecim dniu otwarta została wystawa „Kuskowski – Sutor” i odbyła się prezentacja multimedialna, w czasie której arch. Tadeusz Jędrysko i Władysław Gawlas, ówczesny przewodniczący PPRN, dzielili się wspomnieniami z lat budowy obiektu. Obchody zakończył Koncert Galowy z recitalem Iwony Konieczkowskiej i spotkanie pracowników oraz ludzi związanych z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
 • Rozpoczęła się budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego przy ul. Par­kowej. W tym roku mają być wykonane prace ziemne i fundamenty. Prace budowlane prowadzi spółka Rembet z Nowego Sącza.
 • 17 września jak co roku obchodzono uroczyście 64. rocznicę zbrodni katyńskiej. Uroczystości rozpoczęto mszą św. za poległych i pomordowanych na Wschodzie w kościele św. Katarzyny, następnie pod Krzyżem Katyńskim wprowadzono poczty sztandarowe licznych delegacji, odśpiewano Hymn Pań­stwowy, przemówienie okolicznościowe wygłosił wicestarosta nowotarski Jan Lasyk; uroczystości zakończono apelem poległych, złożeniem wieńców pod Krzyżem Katyńskim oraz zapaleniem zniczy.
 • 18 września nowotarski Klub Abstynentów „Rodzina” świętował 20. rocznicę swego powstania. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Katarzyny, a potem odbywały się w hali sportowej „Gorce”, gdzie po spotkaniu okolicznościowym rozpoczęła się zabawa taneczna trwająca do rana. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele Klubów Abstynentów niemal z całej Polski, a także ze Słowacji.
 • 21 września Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Po­żarnej zaprosił na polsko-słowackie ćwiczenia taktyczno-bojowe w ramach współpracy jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Korpusu Po­żarniczo-Ratowniczego Republiki Słowackiej w zakresie organizacji ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego i medycznego. Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem „Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor 2004”.
 • 22 września odbyły się uroczystości nadania nowotarskiemu Gimnazjum nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki. W czasie mszy św. w kościele św. Katarzyny poświęcony został sztandar, który następnie przekazano szkole. Niestety, dalszy ciąg starannie przygotowanych uroczystości zepsuła nieżyczliwa aura. Prze­mówienia okolicznościowe skrócono, ale i tak uczniowie składali ślubowanie w strugach deszczu. Kiedy się wreszcie przejaśniło, młodzież zaprezentowała przygotowany na tę okoliczność program artystyczny.
 • W tym też dniu nasze miasto gościło 17 ukraińskich samorządowców, którzy przede wszystkim zapoznawali się z polskimi doświadczeniami w zakresie pla­nowania i zarządzania strategicznego. W siedzibie Euroregionu „Tatry” dyrektor Antoni Nowak objaśnił gościom strukturę i funkcjonowanie transgranicznego związku, tam też samorządowcy z Ukrainy spotkali się z burmistrzem Markiem Fryźlewiczem i obejrzeli film promujący nasze miasto. Później zwiedzili jeszcze firmę obuwniczą „Wojas”. Organizatorem warsztatów był Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
 • Nowy Targ po raz trzeci wziął udział w ogólnopolskim konkursie towarzyszącym akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jak w latach ubiegłych, tak i tym razem młodzi artyści nowotarscy znaleźli się w gronie laureatów. W finale tegorocznej edycji konkursu, który odbył się w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, sukces odniosło rodzeństwo Mrożków: Kasia, Ania i Łukasz reprezentujące MDK. Za prace powstałe pod okiem mamy -- Marii Mrożek, prowadzącej zajęcia pla­styczne, otrzymali z rąk Roberta Korzeniowskiego w nagrodę wieżę stereo.
 • Po długim okresie starań doszło do podpisania ugody, na mocy której miasto odzyskało ponad 200 tysięcy zł należnych od ZUS za 1/3 budynku – obecnej siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za odzyskane pieniądze władze miejskie zamierzają kupić nowy autobus dla MZK, oczywiście za zgodą radnych i po dołożeniu brakującej kwoty.
 • 23 września, tradycyjnie jesienną porą, w restauracji „Ruczaj” Czesławy i Adama Worwów spotkało się grono uczestników konkursu pod nazwą „Naj­piękniejszy ogród w mieście”. Dla tych, którzy dokładają szczególnych starań, aby ich otoczenie piękniało, a ponadto wyróżniają się zmysłem estetycznym, organizatorzy przygotowali nagrody w postaci pucharów i bonów o wartości odpowiednio do przyznanego miejsca: 540 zł, 450 zł i 360 zł. W kategorii posesji jednorodzinnych pierwsze miejsce zdobył ogród Anny i Wiesława Bednarskich, drugie miejsce – ogród Bronisławy Kalety, a trzecie – Alicji Handzel. W kategorii budownictwa wielorodzinnego za dbałość o ogródek przy bloku pierwsze miejsce przyznano Antoninie Topie i Annie Miśkowiec, drugie – Renacie Piżanowskiej-Zarytkiwicz, a trzecie – Stanisławie Kołodziej. Nagrody wręczali: burmistrz Marek Fryźlewicz i Adam Worwa, fundator pucharów oraz przyjęcia. Jury konkursu przyznało także wiele wyróżnień w obydwu kategoriach. Zdjęcia najpiękniejszych ogrodów wyeksponowano na wystawie w Urzędzie Miejskim; można je było także oglądać na stronie internetowej UM.
 • 24 września nowotarscy radni w czasie sesji przyjęli uchwałę o wystąpieniu z Podhalańskiego Związku Gmin. Związek przez długie lata swego istnienia nie potrafił wywiązać się z jedynego ważnego zadania, jakie przyjął do realizacji, a mianowicie budowy zakładu utylizacji odpadów stałych. Podobnie zamierzają postąpić inne gminy, tak więc działalność PZG dobiegnie wkrótce końca.
 • Na tej samej wrześniowej sesji radni jednomyślnie i z brawami przyjęli uchwałę przyznającą Jego Magnificencji rektorowi Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Stanisławowi Hodorowiczowi tytuł Honorowego Obywatela Nowego Targu. Najwyższy dowód uznania, jakim dysponuje nowotarski samorząd, Honorowa Kapituła przyznała na wniosek burmistrza Marka Fryźlewicza za zasługi i zaangażowanie w utworzenie i roz­wijanie działalności pierwszej wyższej uczelni na Podhalu. Profesor Hodorowicz sprawuje także funkcję prezesa Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan.
 • 24 września w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona życiu i działalności Piusa Jabłońskiego – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce w latach 1959–1970.
 • 25 września odbył się V Festyn Rodzinny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 z bardzo bogatym i atrakcyjnym programem. Festyny trady­cyjnie odbywają się pod hasłem „Trzeźwość”, a tegorocznemu towarzyszyło hasło „Tylko w trzeźwej rodzinie osiągniesz sukces w każdej dziedzinie”. Przy okazji takich imprez szkoła, jak zwykle, zarobiła dodatkowe fundusze na własne potrzeby.
 • Również 25 września, w Miejskim Ośrodku Kultury zakończona została szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Jerzego Leca. Wzięło w nim udział 110 autorów, którzy nadesłali ponad 570 prac, w tym 268 fraszek i 305 aforyzmów. Jury, któremu przewodniczył Maciej Pinkwart, przyznało w kategorii „aforyzm”: pierwszą nagrodę Tadeuszowi Charmuszko z Suwałk, drugą – Piotrowi Skurzyńskiemu z Gdyni i trzecią – Markowi Kowalikowi z Zawiercia. W kategorii „fraszka” pierwszej nagrody nie przyznano, natomiast dwie drugie równorzędne otrzymali: Wojciech Wiercioch z Krakowa i Urszula Kopińska z Zabrza, a trzecią– Krystyna Sylwestrzak z Gdańska. Patro­nat honorowy nad konkursem sprawował burmistrz Marek Fryźlewicz, który uczestniczył także w podsumowaniu imprezy i rozdaniu nagród laureatom. Literackie spotkanie uświetnił występ duetu gitarowego w składzie: Marek Brynkus i Wojciech Wach.
 • W tym samym dniu w Łopusznej swój XXX Jubileusz obchodził Zespół im. Ludwika Łojasa. Po uroczystej jubileuszowej mszy w kościele p.w. Świętej Trójcy w Łopusznej Zespół przedstawił program pt. „Chrzciny”.
 • 26 września przy „Szałasowym ołtarzu” pod Turbaczem odprawił mszę św. kardynał Stanisław Nagy – przyjaciel i towarzysz górskich wędrówek Karola Wojtyły. Nabożeństwo odbyło się w tym samym miejscu, w którym przed 51 laty odprawił mszę św. dzisiejszy papież Jan Paweł II. Na jesienną mszę przywędrowali turyści z różnych stron Podhala, ratownicy GOPR, strażacy. Było to zakończenie tegorocznych letnich wędrówek „Papieskimi Szlakami”.
 • 29 września burmistrz miasta i Muzeum Podhalańskie PTTK w Nowym Targu zaprosili nowotarżan na otwarcie wystawy pod tytułem „Nowy Targ w malarstwie”. Zaprezentowane obrazy, głównie autorstwa Michała Rekuckiego, pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum, a niektóre ze zbiorów parafialnych i prywatnych. Muzealne zbiory, które zawsze ocalają część naszej przeszłości, często powiększają się dzięki darom. Do grona darczyńców dołączył arch. Tadeusz Jędrysko (autor świetnych grafik i akwarel), który w trakcie wernisażu podarował Muzeum obraz, na którym zebrani bez trudu rozpoznali fragment naszego miasta: róg ulic Długiej i Sokoła.
 • 30 września już po raz czwarty odbył się dwubój strzelecki o Puchar Burmistrza Nowego Targu nazywany także zawodami o Memoriał Franciszka Dworskiego. Na strzelnicę LOK przybyło 12 drużyn, z których niepokonana w obydwu konkurencjach była reprezentacja UM w składzie: Marian Kowalik, Jan Czaja i Waldemar Adamowski. Drugie miejsce przypadło policjantom, a trzecie ekipie z PPKS.
 • Ze sportu: warto odnotować sukces nowotarżanina Oliwiera Bryniarskiego na mistrzostwach świata rozegranych w Republice Południowej Afryki. Wywalczył tam srebrny medal w trójboju siłowym.

Październik

 • Remont mostu na Białym Dunajcu przy al. Tysiąclecia dobiegł końca, jest już przejezdny i tylko w niektórych miejscach brygady remontowe wykonują ostatnie prace kosmetyczne. Znikną już zapewne korki w dni targowe i poprawi się płynność ruchu.
 • Obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskie­go przyniosły rozliczne wymierne efekty, m.in. absolwenci na stałe mieszkający w USA zebrali i przekazali szkole 8 tysięcy dolarów na urządzenie pracowni multimedialnych. Dwie takie pracownie zaczęły właśnie w szkole działać i dzięki nim nauczyciele mogą wykorzystywać programy edukacyjne, filmy i nagrania w sposób bardziej efektywny, a dla uczniów bardziej interesujący.
 • W Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce 2 października miała miejsce premie­ra sztuki Tomcio Paluszek. Sztukę stworzyli: scenariusz i reżyseria – Dariusz Wiktorowicz (asystent reżysera – Piotr Serafin), scenografia – Barbara Wójcik, muzyka – Michał Makulski, teksty piosenek – Tomasz Pietrasik.
 • 3 października Urząd Miasta, Polsko-Niemieckie Forum Podhale i Miej­ski Ośrodek Kultury zaprosili nowotarżan na cykl imprez zorganizowanych w ramach Dnia Kultury Niemieckiej dla upamiętnienia rocznicy zjednoczenia Niemiec. Gościem specjalnym uroczystości była konsul generalny Niemiec dr Maren Klingler. Burmistrz Marek Fryźlewicz w okolicznościowym wystą­pieniu podkreślił dobre stosunki i współpracę Nowego Targu z niemieckimi miastami, a także pomoc charytatywną, jaka od czasu stanu wojennego zaczęła napływać na Podhale (pierwsza karetka reanimacyjna była darem Niemców). W czasie Dnia Kultury Niemieckiej otwarta została wystawa prac dzieci pt. „Nasi niemieckojęzyczni przyjaciele”, rozstrzygnięty konkurs recytatorski dla młodzieży, można było posłuchać wykładu dr Ewy Bojenko-Izdebskiej z UJ pod tytułem „Aktualne problemy w stosunkach polsko-niemieckich”, a potem muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu Barockensamble Entrada oraz obejrzeć projekcję filmową w DKF. Na zakończenie organizatorzy przewidzieli degustację kulinarnych smakołyków niemieckich przygotowanych przez Dworek Bawarski w Zakopanem.
 • Również w tym dniu Rada Rodziców klasy IV Szkoły Podstawowej nr 5 zorganizowała Festyn Sportowy. Mnogość atrakcji przyciągnęła na imprezę całe rodziny. Pieniądze uzyskane podczas Festynu pomogą uzupełnić wyposa­żenie sportowe uczniów-hokeistów.
 • Także 3 października odbyła się uroczystość poświęcenia nowej remizy na Marfianej Górze, nowotarskim osiedlu położonych pod Gorcami, które zamieszkuje około 120 osób. Poświęcenia dokonał nowy krakowski biskup pomocniczy Jan Zając. Obiekt wybudowano przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, OSP i sponsorów kosztem 200 tysięcy zł, z czego połowę stanowiła dotacja miejska.
 • 4 października dwie nowotarskie szkoły: Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2, dzielące jeden budynek, w trybie nagłym ewakuowano po telefonicznym zgłoszeniu o podłożeniu bomby. Nauczyciele i personel szkolny sprawnie ewa­kuowali uczniów, którzy na czas akcji straży i policji czekali na boisku szkolnym. Alarm na szczęście okazał się fałszywy, ale prawdziwe i niemałe były koszty związane z przeprowadzeniem akcji. To już drugi tego typu alarm w ciągu ostatnich dni. Poprzedni dotyczył internatu przy ul. Bolesława Wstydliwego.
 • 5 października na uroczyste podsumowanie konkursów recyklingowych zorganizowanych przez nowotarski Urząd Miejski przyszło 150 dzieci z opie­kunami. Dzięki tej akcji nowotarskie dzieci z przedszkoli i podstawówek zebrały imponujące ilości surowców wtórnych: 33 tony makulatury i prawie 2 tony aluminiowych puszek. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 osiągnęli najlepsze wyniki w zbieraniu makulatury, a uczniowie z „2” zebrali najwięcej puszek. Wśród nowotarskich przedszkoli najlepsze okazało się nr 2. Prawie nie do wiary, ale na jednego przedszkolaka przypadło prawie 50 kg zebranej makulatury, natomiast przedszkolaki z „4” zebrali najwięcej puszek. Dla rekordzistów miasto nie szczędziło pieniędzy na cenne nagrody. Burmistrz Marek Fryźlewicz pogratulował uczestnikom konkursów i wręczył zwycięzcom nagrody w postaci odbiorników TV, wież i drukarek. W czasie spotkania dzieci miały okazję pochwalić się sporą wiedzą ekologiczną.
 • Również w tym dniu na zaproszenie burmistrza Marka Fryźlewicza przybył na konferencje prasową zorganizowaną w UM dyrektor Banku Ochrony Środowiska w Nowym Targu Mariusz Rusek, który przedstawił możliwości uzyskiwania w BOŚ preferencyjnych kredytów na inwestycje związane z ochroną środowiska.
 • W dniach od 7 do 10 października Podhalański Dyskusyjny Klub Filmowy „Kabina” świętował 30-lecie swej działalności. W ramach Jubileuszu odbył się przegląd przedpremierowych filmów, do których prelekcje wygłosili: Jerzy Armata, Jan Gil i Zbigniew Rene. Podhalański DKF jest jednym z najstarszych w kraju, a jego znaczenie i dorobek dostrzeżono w 1983 roku, kiedy to Polska Federacja DKF przyznała mu prestiżową nagrodę im. Antoniego Bohdziewicza. Miłośnicy kina skupieni w Podhalańskim DKF zorganizowali wiele spotkań i seminariów z udziałem krytyków filmowych, reżyserów i aktorów. Szcze­gólnym zainteresowaniem cieszyły się: „Film – sztuka XX wieku”, „Czy sztuka filmowa dożyje swego stulecia”, a przede wszystkim seminarium ogólnopolskie zorganizowane tuż przed stanem wojennym „Film a charakter narodowy”. Długi czas DKF organizował projekcje filmowe z puli specjalnej, na które zjeżdżali także kinomani z okolicznych miejscowości. Długoletnia działalność Podha­lańskiego DKF zaowocowała sporą grupą kinomanów wiernych ambitniejszym filmom. Ostatnie lata DKF przetrwał dzięki wsparciu i pomocy szefa kina „Tatry” Adama Rapacza. Jubileusz był świetną okazją do podsumowań i wspomnień, a przede wszystkim spotkań dawnych działaczy, dzisiejszych miłośników kina i sympatyków DKF.
 • 8 października w Galerii MBWA „Jatki” odbył się wernisaż wystawy dwoj­ga artystów: Elżbiety Kardamasz i Piotra Timofiejczyka, którzy zaprezentowali swoje prace malarskie.
 • 9 października w sali kominkowej MOK odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Historii Wojskowości. Podczas spotkania Krzysztof Karwowski wygłosił odczyt pod tytułem „Średniowieczne i nowożytne fortyfikacje w Transylwanii – wspomnienia z wycieczki”. Druga część spotkania poświęcona była sprawom organizacyjnym KHW.
 • W tym też dniu odbyły się Zawody Latawców. Konkurs zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu.
 • Przed Dniem Papieskim Szkoła Podstawowa nr 5 zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Jan Paweł II nasz rodak” i akcję „Każdy dobry uczynek to jeden cukierek”. Inicjatywę nauczycielek: Doroty Fryźlewicz, Anny Maraś i Ewy Olejarz wsparli rodzice najmłodszych uczniów i przedsięwzięcie przy­niosło świetne rezultaty. Za najciekawsze prace plastyczne laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia, a z cukierków zebranych w czasie akcji powstało wielkie „Serce Dobrych Uczynków” przekazane następnie dzieciom niewidomym w Rabce.
 • 10 października nowotarżanie spotkali się na Rynku, aby wziąć udział w wyjątkowo uroczystych obchodach IV Dnia Papieskiego. Miasta, które papież odwiedził w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, czyli Warszawa, Kraków, Częstochowa, Oświęcim i Nowy Targ, łączyły się w tym dniu z Wa­tykanem za pomocą telemostu. Po raz pierwszy obchody Dnia Papieskiego były transmitowane na cały świat. Specjalnie sprowadzony z Krakowa telebim zainstalowany został na nowotarskim Rynku, który już od godziny 19.00 szyb­ko zapełniał się wiernymi. Nim rozpoczęło się spotkanie modlitewne, wystąpił szczawnicki zespół „Pieniny”, potem chór „Echo Gorczańskie” odśpiewał trady­cyjne nieszpory i fragmenty Nieszporów ludźmierskich. Po nabożeństwie wystąpił Tadeusz Woźniak, który przypomniał zgromadzonym swoje przeboje sprzed lat. Koncert zakończył się w momencie, gdy do Rynku zbliżała się Parada Góralska, a obraz jeźdźców na koniach i górali z pochodniami asystujących wiezionej w dorożce figurze Matki Boskiej Ludźmierskiej pojawił się na ekranach telewi­zyjnych w bezpośredniej transmisji z naszego miasta. Nie zabrakło oczywiście muzyki góralskiej w mocnym składzie i śpiewu chóru „Gorce”. Potem znowu wystąpił Tadeusz Woźniak, a na zakończenie był wielki pokaz ogni sztucznych. Spotkanie prowadzili ojciec Leon Knabit i Stanisław Jaskułka, którzy w prze­rwach przypominali niektóre fragmenty nauki Jana Pawła II. Papieski Dzień był wzruszający, pełen refleksji i wspomnień sprzed 25 lat, kiedy to Ojciec Święty gościł na nowotarskim lotnisku. Poza wymiarem religijnym, uroczystość była także znakomitą promocją miasta dzięki transmisjom telewizyjnym. Głównymi organizatorami IV Dnia Papieskiego byli: szef Wydziału Promocji UM Krzysztof Wojtaszek, ks. Sławomir Kowalski i Marcin Kudasik – szef zespołu „Śwarni”. Półgodzinny reportaż z uroczystości TVP obiecała wyemitować po 2 lub 3 tygodniach.
 • W Ratułowie Dolnym 10 października odbyła się po raz XVII Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich.

  Górole, górole
  Góralsko muzyka
  Cały świat obyndzies
  Ni ma takiej nika.

 • 12 października Związek Podhalan zaprosił na Posiady Góralskie, które tym razem poświęcone były historii szkolnictwa lutniczego na Podhalu. Spo­tkanie prowadził Stanisław Marduła – nauczyciel lutnictwa w Liceum Kenara w Zakopanem.
 • 13 października odbyła się w sali widowiskowej MOK uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/2005 Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Inauguracja połączona była z przecięciem wstęgi, wejściem do nowego, pierwszego budynku własnej siedziby i poświęceniem go. Goście, którzy zwiedzali obiekt (o powierzchni 5 000 m 2) aż po najwyższe kondygnacje, gdzie mieści się sala konferencyjna i rektorat, wyrażali szczery podziw i uznanie. W czerwcu uczelnię opuściło 225 licencjatów, a nowy rok nauki rozpoczęło 1 400 studentów. Po raz pierwszy PPWSZ przyznała okolicznościowe medale dla osób zasłużonych dla powstania i rozwoju uczelni. Złote otrzymali: ks. kardynał Franciszek Macharski, minister edukacji i sportu, wojewoda małopolski, marszałek województwa i starosta nowotarski, a srebrne: były marszałek województwa Marek Nawara, starosta Jan Lasyk, przewodniczący nowotarskiej rady Zbigniew Sięka i burmistrz Marek Fryźlewicz. W szczególny sposób uhonorowany został rektor uczelni prof. Stanisław Hodorowicz, który odebrał przyznany mu wcześniej przez Radę Miasta tytuł Honorowego Oby­watela Miasta Nowego Targu. Wykład inauguracyjny pt. „Filozofia turystyki” wygłosił prof. Józef Lipiec, a Gaudeamus igitur tradycyjnie już odśpiewał chór „Gorce”.
 • W tym też dniu Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego gościło wicemarszałka województwa małopolskiego Andrzeja Sasułę, który spotkał się z gronem profesorskim, a potem z młodzieżą.
 • Również w tym dniu Janusz Tarnowski został wybrany prezesem zarządu spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, która realizować będzie program „Oczyszczanie ścieków na Podhalu” w ramach projektu ISPA.
 • Także 13 października odbyło się spotkanie zatytułowane „Od Sabały do Wieniawskiego”. Organizatorzy: zespół regionalny „Śwarni”, MOK i Urząd Miejski znaleźli ciekawą formułę dla skojarzenia muzyki klasycznej z góralską, pokazania inspiracji tkwiących w folklorze, a przede wszystkim potrafili zgro­madzić świetnych wykonawców. O nazewnictwie nut góralskich opowiadali: Władysław Trebunia-Tutka, Jan Karpiel-Bułecka, Krzysztof Trebunia-Tutka. Góralskie nuty zaprezentowały muzyki z Białego Dunajca, Zakopanego, Kościeliska i Bukowiny Tatrzańskiej, a utwory Ignacego Paderewskiego i Henryka Wieniawskiego wykonali Andrzej Kacprzak – skrzypce i Paweł Poterkiewicz –fortepian. Imprezie towarzyszyły wystawy: kuśnierstwa regionalnego, ubiorów regionalnych oraz instrumentów smyczkowych.
 • 14 października burmistrz Marek Fryźlewicz przyjął w Ratuszu grupę wyróżnionych nowotarskich dyrektorów szkół i nauczycieli. Za osiągnięcia w pracy nauczycielskiej i wychowawczej oraz zaangażowanie w pracy na rzecz społeczności szkolnej wręczył im kwiaty i nagrody. W spotkaniu uczestniczyli także: Krystyna Gucwa – dyrektorka Delegatury Kuratorium Oświaty, nadzoru­jący nowotarską oświatę zastępca burmistrza Jan Kolasa, ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk, proboszcz Kazimierz Mynarski i ks. Janusz Rzepa – archidiecezjalny wizytator nauki religii. Warto przy tej okazji odnotować, że miasto zatrudnia 350 nauczycieli i 100 pracowników administracyjnych, którzy pracują w czte­rech przedszkolach, siedmiu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach. Na działalność oświatową przeznacza się corocznie z budżetu miasta ponad 17 milionów zł.
 • W tym samym dniu w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się promocja nie­dawno wydanej książki autorstwa Jerzego Widejki zatytułowanej Najmłodszy partyzant Wileńskiej AK.
 • Nowotarski Zespół Szkół nr 3 nawiązał bliższe stosunki ze szkołą w Rumu­nii. Delegacja nauczycieli i uczniów LO na Borze wróciła z pierwszej wizyty u nowych przyjaciół w Transylwanii bardzo zadowolona. Rewizytę zaplanowano na marzec następnego roku.
 • Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Targu cieszy się osiągnięciami swych uczniów. Dwóch wychowanków uzyskało w tym roku stypendium premiera: Tomasz Waksmundzki z klasu V TTŻ (już po raz drugi z rzędu) i Ireneusz Pach z V klasy Technikum Weterynaryjnego a Tomasz Piwowarczyk z V klasy Technikum Weterynaryjnego otrzymał stypendium ministra edukacji (pierwsze tego typu w historii szkoły).
 • 15 października na strzelnicy LOK w Nowym Targu odbyły się III Mistrzostwa Strzeleckie Samorządów Podhala o Puchar Burmistrza Miasta Nowego Targu. Czternaście trzyosobowych drużyn rywalizowało w dwóch konkurencjach. Zawody indywidualnie i drużynowo wygrali przedstawiciele samorządu nowo­tarskiego, przed Urzędem Miasta Zakopane i Urzędem Gminy Nowy Targ.
 • W dniach od 15–17 października w auli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce odbył się już po raz ósmy Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie „Stabat Mater 2004”. Patronat Honorowy nad Festiwalem przyjął J.E. ksiądz biskup Jan Szkodoń. Współorganizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.
 • 16 października w Miejskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę fotografii Dariusza Kwiatkowskiego ze Stalowej Woli.
 • 20 października Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zorganizowała w bazie rekreacyjnej Nadleśnictwa II Mityng Ekologiczny „Recykling – to się nam opłaca”. Ponad półtorej setki młodzieży bawiło się na scenie i przy ogni­sku. Stroje uczestników, program artystyczny i konkurs wiedzy związane było z ekologią. W mityngu uczestniczyli goście z Węgier, którzy obserwowali pracę naszych nauczycieli.
 • W tym też dniu w Starym Smokowcu w Wila Flora odbył się wernisaż wystawy zorganizowanej we współpracy Galerii MBWA „Jatki” i Tatrzańskiej Galerii w Popradzie. W wystawie zatytułowanej „My a nasi priatelia” wystawione były prace Teresy i Jerzego Olbrychtowiczów oraz Ireny Lang.
 • 21 października Miejski Ośrodek Kultury zorganizował kolejne spotkanie z cyklu „Korespondencja sztuk”, tym razem na temat: „Góry niewzruszone – o przymierzu natury z kulturą”. Gościem spotkania był profesor Jacek Woźniakowski.
 • W dniach 21 do 24 października odbywała się w Krakowie, Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego”. Przygotowana została z okazji 100-lecia ruchu regionalnego i 85-lecia działalno­ści Związku Podhalan przez Uniwersytet Jagielloński, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową i Związek Podhalan. Wśród prawie stu referatów, głównie historycznych, znalazły się także o tematyce współczesnej, m.in. na temat miejsca Podhala w strukturach Unii Europejskiej. Z wielkim zainteresowa­niem uczestników konferencji spotkała się książka prof. Stanisława Hodorowicza Słownik gwary góralskiej górali Skalnego Podhala, która w tym czasie ukazała się na rynku księgarskim.
 • 21 października Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu rozpoczął reali­zację pierwszego etapu programu pod nazwą „Talentem obdarzeni – bogaci kulturą”, który jest adresowany do szerokich kręgów artystycznie uzdolnionych dzieci z Nowego Targu i Popradu, a także do amatorów i artystów profesjonalnych. Na początek organizatorzy przewidzieli: jesienny plener fotograficzny tematycznie związany z jarmarkami, szkołę tańca regionalnego, przygotowanie przez dzieci programu związanego z obrzędami wspólnymi dla regionu no­wotarskiego i popradzkiego. Program został dofinansowany z funduszu Phare poprzez Euroregion „Tatry” kwotą 17 tysięcy euro.
 • 22 października w Galerii pod Aniołem w Rabce otwarta została wystawa malarstwa młodej, utalentowanej nowotarskiej artystki Anety Tworek.
 • W tym samym dniu odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonce międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Babia Góra – nasze wspólne dziedzictwo”. 23 października uczestnicy konferencji udali się na sesję terenową na Orawę Słowacką. Konferencja odbyła się w ramach Jubileuszu 50-lecia Babiogórskiego Parku Narodowego, nad którym patronat honorowy objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
 • Założony Zespół Tańca Nowoczesnego prowadzony przez Beatę Korczak-Schmidt przy Młodzieżowym Domu Kultury obchodził 10-lecie swej działalności. Przez te lata tańczyło w nim prawie 850 dziewcząt. Często był nagradzany i wyróżniany na konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych.
 • Wychowankowie MDK odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach artystycznych. Ostatnio prace 26 dzieci zostały nagrodzone na VI Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej zorganizowanym pod hasłem „Dziecko i pies”.
 • W ramach ogólnopolskiej akcji „Polskie drogi bezpieczne w Europie” w sali widowiskowej MOK zorganizowano konkurs dla dzieci i dorosłych. Niestety, uczestnicy nie dopisali. W kategorii dorosłych samotnie walczył Andrzej Milewski, który otrzymał nagrodę i możliwość startu w następnym etapie, w młodszej grupie najlepszy z trójki startujących dzieci – Grzegorz Kolusz wygrał rower górski.
 • Adam Liberak przekazał naszemu miastu na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Sięki cenny dar – dokument liczący 80 lat, akt nadania Ho­norowego Obywatelstwa Izabeli Liberakowej. Jest to jeden z dwóch ocalałych przedwojennych dokumentów tego typu. Babka darczyńcy – Izabela Liberakowa była przez ponad 40 lat nauczycielką śpiewu, założycielką i dyrektorką pierwszej nowotarskiej szkoły żeńskiej i za swe zasługi otrzymała od nowotarżan – jako pierwsza i jedyna do tej pory w historii miasta kobieta – Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowego Targu. Burmistrz miasta do podziękowań dla Adama Liberaka dołączył przyznany mu z tej okazji pamiątkowy Medal 650-lecia Nowego Targu.
 • W restauracji „Ruczaj” szesnaście nowotarskich par małżeńskich uroczyście obchodziło Złote Gody. Były kwiaty, pamiątkowe fotografie oraz słowa uznania i serdeczne życzenia od burmistrza Marka Fryźlewicza oraz księży proboszczów: Henryka Paśko i Kazimierza Mynarskiego. Jubilaci z rąk burmistrza otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP i niedawno wydaną przez miasto książkę Ojciec Święty w Nowym Targu. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowali: Stanisława i Stanisław Bubiszowie, Krysty­na i Andrzej Czerwińscy, Helena i Ferdynand Głodkowie, Maria i Franciszek Kurasiowie, Anna i Tadeusz Kudasikowie, Maria i Eugeniusz Klinowie, Halina i Henryk Majczakowie, Kazimiera i Stefan Mrugałowie, Eugenia i Andrzej Mirgowie, Janina i Antoni Pawłowscy, Jadwiga i Aleksy Przybylińscy, Bronisława i Wit Radwańscy, Jadwiga i Józef Różańscy, Danuta i Stefan Studentowiczowie, Elżbieta i Józef Sopatowie, Irena i Ignacy Wnękowie.
 • 26 października Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała IX Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Nowotarskiego. Wykłady dotyczyły internetu jako źródła informacji w bibliotece i ścieżek edukacyjnych realizowanych wspólnie ze szkołami. Część druga konferencji poświęcona była współpracy bibliotek ze stowarzyszeniami kulturalnymi. Spotkanie bibliotekarzy z członkami zarządu Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”: Wandą Szado-Kudasik, Kazimierzem Tischnerem i Romanem Dzioboniem odbyło się w Łopusznej w niezwykle miłej atmosferze, a potem uczestnicy zwiedzali „Tischnerówkę” – Dom Pamięci ks. prof. J. Tischnera.
 • 27 października w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się ciekawe spotkanie z cyklu: „Panorama miast Euroregionu «Tatry» – Dolny Kubin”. Prezentacji miasta towarzyszyła projekcja fotografii Dolnego Kubina i jego okolic oraz zespół muzyczny, a zakończył spotkanie wernisaż prac tamtejszych współczesnych artystów plastyków.
 • W tym samym dniu w sali reprezentacyjnej nowotarskiego Ratusza odbyła się miła uroczystość. Podczas konferencji prasowej burmistrz Marek Fryźlewicz wręczył Pamiątkowy Medal 650-lecia Nowego Targu Tadeuszowi Błażusiakowi, aktualnemu mistrzowi Europy w trialu.
 • 29 października w restauracji „Kaprys” odbyło się walne zgromadzenie nowotarskiej Kongregacji Kupieckiej, która ma już prawie stuletnią tradycję. Obecnie zrzesza 300 handlowców i rzemieślników z całego Podhala. Kongregacja wspiera rozwój działalności gospodarczej, a także reprezentuje interesy przedsiębiorców w sporach z urzędnikami.
 • W tym też dniu w kinie „Tatry” odbyła się nowotarska premiera filmu Wesele w reż. Wojciecha Smarzewskiego, w którym rolę pana młodego gra 37-letni aktor Bartłomiej Topa pochodzący z Nowego Targu. Artysta zaprosił na spotkanie rodzinę, przyjaciół, znajomych oraz grono profesorskie i uczniów Technikum Weterynaryjnego, którego był uczniem. Publiczności film się podobał i wielu widzów zostało po projekcji, aby porozmawiać z gościem. Szkolni koledzy z „Wetu” obdarowali aktora podkową na szczęście.
 • 30 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbył się I Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych. Podczas konkursu prezentowały się grupy śpiewacze, soliści, instrumentaliści, kapele, pary taneczne oraz wy­konawcy tańca zbójnickiego.
 • Tradycyjnie przed dniem Wszystkich Świętych w Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego odbył się apel poległych. Społeczność szkolna i przedstawiciele środowisk kombatanckich uczcili pamięć nauczycieli i uczniów, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej.

Listopad

 • 1 listopada na nowotarskim cmentarzu w godzinach od 8.00 do 18.00 odbyła się V Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków. Efekty poprzednich zbió­rek uwidocznione na planszach przy wejściu na cmentarz zachęcały chętnych do ofiar – a ofiarodawcy byli w tym roku bardzo hojni. Kwestujący (około 100 osób reprezentujących niemal wszystkie środowiska nowotarskie) zebrali ponad 17 tysięcy zł, czyli około 15% więcej niż w roku ubiegłym. Zebrane pieniądze pozwolą na uratowanie kolejnych zabytkowych nagrobków.
 • 2 listopada nowotarski Chór „Gorce” wyjechał na Krym, gdzie wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Szalapina i zdobył złoty medal za twórczość, artystyczny wyraz i mistrzostwo wykonania. Chórzyści przywieźli niezatarte wrażenia zarówno z muzycznej imprezy, jak i pobytu na Krymie.
 • Burmistrz Marek Fryźlewicz przyjął w Urzędzie Miasta honorowego konsula Wielkiej Brytanii w Katowicach Alana Arthura Strettona. Gość był zainteresowany możliwościami powstania niewielkiego lotniska pasażerskiego, zwiedził więc lotnisko i zapoznał się z tamtejszymi warunkami.
 • 4 listopada Miejski Ośrodek Kultury i Podhalańska Wspólnota Samorządowa zaprosiły na wieczór autorski Marka Lubasia-Harnego, dziennikarza „Gazety Kra­kowskiej”, autora m.in. powieści z nowotarskim wątkiem Urodzony z wiatru.
 • 5 listopada w Galerii MBWA „Jatki” otwarta została wystawa prac Allana Rzepki. Artysta zaprezentował nowotarskiej publiczności malarstwo i rysunki.
 • 6 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy fotografii Kazimierza Pańszczyka i Ludwika Krzeczkowskiego zatytułowanej „Dotykać przyrodę” oraz prezentacja slajdów o torfowiskach orawsko-nowotarskich pod nazwą „Na uroczyskach”.
 • W tym samym dniu w Rabce-Zdroju odbył się Dzień Ratownika z okazji Jubileuszu 50-lecia Grupy Podhalańskiej GOPR. Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru... (gen. Mariusz Zaruski)
 • W dniach 8-12 listopada w godzinach od 8.00 do 18.00 prowadzone były w mammobusie przy MOK bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50–69 lat. Badania przeprowadziło centrum medyczne Maszachaba z Krakowa w ramach umowy zawartej z NFZ. Z badań skorzystało 350 kobiet, a chętnych było znacznie więcej. W tym miejscu trzeba odnotować, że nowotar­ski szpital także dysponuje mammografem i można tam przeprowadzić badania po uzyskaniu wymaganego skierowania.
 • 9 listopada w Izbie Regionalnej im. ks. prof. Józefa Tischnera odbyło się tradycyjne spotkanie seniorów Urzędu Miasta w Nowym Targu.
 • Warto poświęcić kilka zdań utalentowanym nowotarskim uczniom i odnotować ich sukcesy. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego Piotr Mazur zdobył drugą lokatę w XIII Ogólnopolskim Kon­kursie Ekologicznym. Konkurencja była duża, gdyż napłynęło około 400 prac z całej Polski. Jego praca dotyczyła badania czystości powietrza w Zakopanem, a w badaniach wykorzystał porosty jako naturalne „mierniki” skażenia powietrza. Sukcesami w dziedzinie artystycznej może poszczycić się Krzysztof Gil – szesnastoletni romski artysta, który został pierwszym w Nowym Targu stypendystą fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Uczestnik projektu Hansa Guggenheima i projektu British Council „New Young Europeans” mimo młodego wieku zdobył już wiele nagród na różnorodnych wystawach plastycz­nych, a obecnie jest uczniem Liceum Plastycznego w Krakowie.
 • Zbiory Muzeum Podhalańskiego PTTK w Nowym Targu wzbogaciły się o godło narodowe, które przed wojną wisiało na Ratuszu Miejskim, w którym mieściły się władze naszego miasta. Zabytkową tablicę z orłem w koronie ofia­rował miastu Józef Borowicz „Stary”.
 • 10 listopada w zaduszkowym nastroju odbyły się Posiady Góralskie Związ­ku Podhalan. Wspominano wielkich ludzi Spisza i Podhala, przede wszystkim Michała Balarę w 100-lecie jego urodzin. Gośćmi Posiadów byli uczniowie wraz ze swoim dyrektorem ze Szkoły Podstawowej we Frydmanie.
 • 10 listopada rozpoczęły się w naszym mieście uroczystości związane z ob­chodami Święta Niepodległości. W godzinach popołudniowych na nowotarskim cmentarzu władze Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego złożyły kwiaty na grobach poległych za Polskę. Wieczorowa porą odbyła się w MOK uroczysta akademia, w czasie której przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sięka wygłosił okolicznościowe przemówienie, a potem wspólnie z burmistrzem Markiem Fryźlewiczem wręczył przyznane wcześniej przez nowotarskich radnych Medale za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. Otrzymali je: Anna Hajnos – działaczka społeczna zasłużona dla spółdzielczości i wielu stowarzyszeń społecznych, Barbara Słuszkiewicz – szefowa Archiwum, autorka prac na temat historii miasta, sekretarz zarządu PTPN, Zdzisław Stypuła – ks. kanonik, proboszcz i budowniczy kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej na Kowańcu, Tadeusz Wiśniowski – wychowawca dwóch pokoleń modelarzy, Stanisław Kostka Michalczuk – redaktor naczelny „Almanachu Nowotarskiego”, autor publikacji historycznych, Zbigniew Rapciak – dyrektor Oddziału Południowo-Wschodniego w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zasługi dla rozwoju infrastruktury drogowej w mieście. Ewa Pawlikowska – trzykrotna mistrzyni świata w karate kyokushin otrzymała Medal Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ . Część ar­tystyczną wypełnił program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego pod kierunkiem profesorek Ludmiły Figiel i Teresy Paśko. Była to interesująca opowieść o dziejach szkoły i miasta osnuta na tle dziejów Polski.
 • 11 listopada w kościele NSPJ odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, a następnie nowotarżanie wraz z przedstawicielami władz, pocztami sztandarowymi i Orkiestrą Miejską przemaszerowali pod Ścianę Pamięci przy Placu Kombatantów, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Plac po przeprowadzo­nym ostatnio remoncie (kosztem 80 tysięcy zł) odzyskał swe znaczenie i rolę miejsca reprezentacyjnego. Ścianę Pamięci zmieniono zgodnie z projektem Marka Stopki, a wokół pomnika pojawiła się zieleń. Święto Niepodległości było odpowiednim momentem do poświęcenia tego miejsca, co też uczynił ks. proboszcz Kazimierz Mynarski.
 • Obchody miały też swój wymiar sportowy. W dniach 11–13 listopada w Hali „Gorce” odbył się XXVII Turniej Koszykówki o „Puchar Tatr” kadetek i kadetów zorganizowany pod patronatem burmistrza Nowego Targu. W obchody Święta wpisał się też Młodzieżowy Dom Kultury organizując już po raz jedenasty konkurs plastyczny „Święto Niepodległości”. Wzięły w nim udział dzieci w czterech kategoriach wiekowych, które zgłosiły aż 200 prac. Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia z rąk kierownictwa MDK i burmistrza Marka Fryźlewicza, a prace konkursowe wyeksponowano w Młodzieżowym Domu Kultury.
 • 11 listopada na drewnianej góralskiej chałupie w Chochołowie odsłonięto pamiątkową tablicę, która przypomina, że w tej miejscowości i w tym domu działała powołana jeszcze przed wybuchem II wojny światowej placówka dywersyjna. W tym też domu ukrywał się przerzucany do Polski marszałek Edward Rydz Śmigły.
 • W dniach od 11 do 14 listopada Nowy Targ, a w każdym razie wszyscy jego mieszkańcy zainteresowani hokejem, przeżywali wielkie sportowe emocje. Na nowotarskim lodowisku rozegrany został hokejowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Nie zawiodła hokejowa reprezentacja Polski, wzmocniona takimi gwiazdami, jak Krzysztof Oliwa i Mariusz Czerkawski, i wygrała turniej. Hokejowe sławy ściągnęły na stadion dawno nie widziane tłumy kibiców, którzy mogli podziwiać dobrą, równą i przede wszystkim skuteczna grę zespołu.
 • 13 listopada Zespół Góralski „Hyrni” świętował Jubileusz 30-lecia działalności. W tym czasie „Hyrni” koncertowali około 500 razy, zdobyli mnóstwo nagród, wyróżnień i dyplomów na przeglądach, konkursach i festiwalach krajowych, jak i zagranicznych (za granicę wyjeżdżali kilkadziesiąt razy). Po trzydziestu latach zespołowego śpiewania i tańczenia na jubileuszowym koncercie spotkały się trzy pokolenia. Były okolicznościowe przemówienia, wręczanie dyplomów i wyróżnień, były wspomnienia, podziękowania i gratulacje, ale przede wszystkim była bardzo ciepła, radosna, wręcz rodzinna atmosfera, dzięki której świetnie bawili się zarówno członkowie zespołu, jak i widzowie. Koncert z dowcipem i humorem prowadził Andrzej Jakubiec. Jubileuszowy wieczór uświetnił koncert zaprzyjaźnionego zespołu „Komes” z Kędzierzyna-Koźla.
 • 15 listopada przebywał w naszym mieście Donald Tusk – przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Przyjechał, aby przekonać nowotarżan do referendum dotyczącego zlikwidowania senatu, ograniczenia liczby posłów, likwidacji immunitetu poselskiego oraz wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Najpierw odbyło się spotkanie w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a potem w Euroregionie „Tatry”. Uczestników spotkań interesowały też inne zagadnienia i prosili o wypowiedzi m.in. na temat służby zdrowia i ewentualnej likwidacji powiatów.
 • Również 15 listopada otwarta została w MOK wystawa pod nazwą „Małopolska w hołdzie księdzu Jerzemu”. Wystawę przygotowała nowotarska „Solidarność” dla upamiętnienia działalności i męczeńskiej śmierci kapelana Związku. Przy tej okazji pojawiły się głosy, aby nasze miasto bardziej trwale upamiętniło postać księdza Jerzego Popiełuszki. Burmistrz Marek Fryźlewicz przeprowadził już wstępne rozmowy w tej sprawie z artystą Piotrem Chodorowiczem.
 • 18 listopada dwójka nowotarskich poetów: Wanda Szado-Kudasik i Roman Dzioboń zaprosiła nowotarżan na wzruszający wieczór poetycki zatytułowany „Ludziom z Miasta – listopadowy wspominek”. W sali ratuszowej, wśród obrazów ukazujących dawny Nowy Targ, przy migocących płomykach świec zebrani słuchali opowieści o mieście, wspomnień o tych jego mieszkańcach, którzy się „minęli” i teraz żyją w poetyckich strofach i naszej dobrej pamięci.
 • 19 listopada otwarto wystawę w Domu Przyrodoleczniczym „Uzdrowisko Szczawnica” zatytułowaną „Żydzi – Kuracjusze i Mieszkańcy Szczawnickiego Kurortu”. Wystawę została zorganizowana przez: Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szczawnicy, Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczawnicy.
 • 19 listopada odbyła się uroczystość oddania do użytku i poświęcenia siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Targu. W dawnych biurowcach NZPS „Podhale” zakupionych z przeznaczeniem na siedzibę sądu i prokuratury rejonowej, a następnie zaadoptowanych i zmodernizowanych kosztem 10 milonów zł mieści się wydział karny i grodzki oraz prokuratura – w jednym budynku, a sąd pracy, wydział cywilny, rodzinny oraz wydział ksiąg wieczystych – w drugim. W uroczystości udział wzięli prezesi sądów z okręgu nowosądeckiego, prawnicy, przedstawiciele policji, straży pożarnej i władz miasta. Gościem specjalnym był Tomasz Wołek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Siedzibę Sądu Rejonowego poświęcił ks. Henryk Paśko.
 • Wprawdzie kontakty nowotarsko-francuskie w ostatnich latach nieco osłabły, jednak tradycyjnie jesienią obchodzony jest Dzień Francuski. Tegoroczne obchody przygotowane zostały przez Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej i odbyły się 19 listopada. Program zawierał m.in. turniej recytatorski, zakończenie konkursu wiedzy o bohaterach Świętoszka”, otwarcie wystawy „Architektura Francji”, degustację serów i wina beaujolais nouveau oraz koncert muzyki francuskiej w wykonaniu uczniów i nauczycieli nowotarskiej Szkoły Muzycznej.
 • Także 19 listopada, na zakończenie oficjalnej wizyty w Polsce przyjechał na Podhale prezydent Słowacji Ivan Gasparovic. Najpierw udał się do Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie spotkał się z władzami miasta, powiatu, gronem profesorskim (sam jest nauczycielem akademickim) oraz studentami. Potem odwiedził Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej i Euroregion „Tatry”, gdzie zapoznał się z dziesięcioletnią historią i działalnością transgranicznego związku, służącego integracji przygranicznych regionów polskich i słowackich. Przewodniczący Wendelin Haber wręczył prezydentowi Złotą Statuetkę ET, a sam otrzymał od prezydenta odznaczenie za zasługi dla współpracy polsko-słowackiej. Prezydentowi towarzyszyli przedstawiciele słowackich władz szczebla ministerialnego, ambasadorowie, konsulowie, a także wielu polityków ze strony polskiej.
 • W tym samym dniu staraniem Euroregionu „Tatry” i Nowotarskiej Izby Go­spodarczej odbyły się bezpłatne, indywidualne konsultacje z Milanem Wenitem – attache handlowym Ambasady RP w Bratysławie. Zainteresowani działalnością gospodarczą na Słowacji mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące nowych przepisów prawnych i celnych.
 • 19 listopada zapisze się w pamięci Podhalan, a także Słowaków po drugiej stronie Tatr z powodu niezwykle silnej wichury i ogromnych strat, jakie spowodowała, zwłaszcza w drzewostanie. Najbardziej ucierpiały lasy pod Babią Górą i na równinie od Szaflar aż po Chyżne. Wg szacunkowych obliczeń, straty tylko w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Nowy Targ wynoszą 65 tysięcy kubików drewna i nie mniejsze są w lasach prywatnych. Wiatr wyrywał
 • drzewa z korzeniami, łamał je tuż nad ziemią albo urywał same wierzchołki. W okolicy dawnego kombinatu obuwniczego powalił kilkadziesiąt drzew i tamtejszą drogę uczynił na pewien czas nieprzejezdną. Katastrofalny orkan, który w tym czasie nawiedził Słowację, spowodował w Tatrach straty największe w historii. Na przestrzeni 10 tysięcy hektarów las przestał istnieć. Wicher wiejący z prędkością dochodzącą do 200 km na godzinę zniszczył około 3 milionów metrów sześciennych drzew, które padając powodowały kolejne straty w bu­downictwie, liniach energetycznych, kolejowych, obiektach sportowych itp. Usuwanie szkód potrwa wiele lat.
 • 20 listopada został oddany do użytku po gruntownej modernizacji odcinek ul. Szaflarskiej pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a Rynkiem. Wykonawcą remontu było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.
 • 21 listopada parafia NSPJ, Urząd Miejski i Chór „Echo Gorczańskie” zaprosili nowotarżan na Wieczór Cecyliański, który odbył się w kościele NSPJ. Program był bardzo bogaty i urozmaicony. Wystąpiły chóry; „Echo Gorczańskie”, Chór Podhalański, „Kantylena” i „Watra” z Raby Wyżnej oraz „Wierchy” z Zakopanego, a ponadto: Orkiestra Parafialna, „Stokrotki” z Przedszkola ss. Serafitek, Schola „Promyki” i Diakonia Muzyczna.
 • 22 listopada pracownicy socjalni obchodzili swoje święto. W naszym powiecie jest to około setka osób, która opiekuje się kilkoma tysiącami ludzi. Nowotarskie Starostwo i Centrum Pomocy Rodzinie zaprosili z tej okazji na uroczyste spotkanie przedstawicieli wszystkich instytucji tzw. „socjalnych”, zajmujących się niesieniem pomocy ludziom w potrzebie.
 • 23 listopada w Nowym Targu gościła Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki sejmiku województwa małopolskiego. Komisja, której przewodniczącym jest Andrzej Gut-Mostowy z Zakopanego, odwiedziła Podhalańska Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Miejską Halę Lodową, gdzie zapoznała się z nowymi inwestycjami, a także osiągnięciami sportowymi miasta, a w szczególności dzieci i nowotarskiej młodzieży.
 • W Młodzieżowym Domu Kultury otwarto wystawę zatytułowaną „Jesienny pejzaż”, która stanowi przegląd twórczości plastycznej dzieci z pracowni arty­stycznych działających w MDK. Wyeksponowano ponad 230 prac wykonanych rozmaitymi technikami.
 • 25 listopada obradowała Koalicja Marek Ziem Górskich, która ma służyć wypromowaniu charakterystycznych produktów regionów górskich (w przy­padku naszego miasta mogą to być kożuchy czy lody tradycyjne). Na spotkaniu eksperci z Krajowej Izby Gospodarczej zapoznali zebranych z zagadnieniami dotyczącymi funduszy strukturalnych, omawiano także problemy związane z wizerunkiem gmin.
 • Także 25 listopada, przed zbliżającymi się „Andrzejkami”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez cały dzień trwały „Andrzejkowe Spotkania z Książką”. Tradycyjnie już, w wybrane dni w roku bibliotekarki uatrakcyjniają czytelnikom wizyty w Bibliotece. Tym razem były to andrzejkowe wróżby, ciasteczka z wróżbami, wonne kadzidełka i inne niespodzianki.
 • W tym samym dniu, w godzinach wieczorowych, pod wspólnym tytułem „Katarzynki” odbył się blok imprez, który zapoczątkowało widowisko plenerowe przed budynkiem MOK, w reżyserii Marcina Kudasika, następnie otwarta została wystawa prac dzieci pod nazwą „Święta Katarzyna – patronka miasta Nowego Targu”, potem na scenie sali widowiskowej MOK wystąpił Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”, a na zakończenie koncertowała „Wolna Grupa Bukowina”.
 • Również 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy w Nowym Targu dla dzieci z klas I–III.
 • 25 listopada w Zespole Szkół w Jabłonce odbyło się „Seminarium o warzywach kapustnych z przymrużeniem oka”. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Praca w młodości owocuje na starość” (Pindar).
 • 26 listopada odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej odbyło się w Gmin­nym Centrum Kultury w Krościenku n. D. Wystawa jest efektem prac uczestni­ków pleneru malarskiego pt. „Cztery pory roku w Pieninach – Jesień”.
 • 26 listopada w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się seminarium zatytułowane „Znaczenie małych projektów euroregionalnych w rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej”. Wykładom i prezentacjom towarzyszyła wystawa „Dziesięć lat Euroregionu «Tatry»”, a na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników na degustację potraw polskiej i słowackiej kuchni regionalnej.
 • W dniach 26 i 27 listopada trwały w Miejskim Ośrodku Kultury przesłu­chania XV Przeglądu Piosenki Religijnej „Sacrosong 2004”. Mottem tegorocznej edycji Przeglądu były papieskie słowa: „Niech zstąpi Duch Twój”. Zgodnie z ustaleniami organizatorów, czyli parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury, uczestnicy (tak soliści, jak i zespoły) prezentowali po dwa utwory. Jeden nawiązujący do nauczania Jana Pawła II, a drugi o tematyce dowolnej. Patronat nad Przeglądem, który zatacza coraz szersze kręgi i skupia wykonawców z całej Polski południowej, przyjęli: ks. Tadeusz Juchas, burmistrz Marek Fryźlewicz i wójt Jan Smarduch.
 • 28 listopada zakończyły się XXI Dni Trzeźwości na Podhalu zorganizowane przez parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkania odbywały się pod hasłem „Nie bój się, wierz tylko”.
 • 29 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie odbył się koncert „W górę serca” poświecony Pawłowi Gędłkowi, zmarłemu we wrze­śniu aktorowi pochodzącemu z Nowego Targu. W koncercie wystąpili artyści krakowscy, aktorzy, z którymi grał w serialach telewizyjnych, a także kapela z Ludźmierza. Gospodarzem wieczoru był Jerzy Stuhr. Podczas koncertu udało się zebrać 7 tysięcy zł, które przekazano rodzinie Pawła Gędłka.
 • 30 listopada wieczorem Podhale nawiedziło trzęsienie ziemi. Na szczęście ofiar w ludziach nie było, nie zanotowano też większych strat materialnych. W Nowym Targu przesuwały się w mieszkaniach meble, dzwoniły szklane naczynia, przedmioty spadały z półek, a niektórzy, zwłaszcza mieszkańcy wyższych pięter w popłochu opuszczali domy. Odnotowano ponad 4 stopnie w skali Richtera.
 • W Krakowie odbyły się uroczystości zorganizowane przez Małopolski Zarząd Wojewódzki LOK z okazji 60-lecia stowarzyszenia. Były okolicznościowe wystąpienia, gratulacje, a także odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych, wśród których był burmistrz Marek Fryźlewicz. Nowotarskiego burmistrza odznaczył Medalem 60-lecia LOK prezes LOK płk. Grzegorz Jarząbek.
 • Ze sportu: odnotować trzeba sukcesy nowotarskich zawodniczek: Ewy Pawlikowskiej, która na mistrzostwach Europy w karate kyokushin w kategorii open, zorganizowanych w Warszawie pod honorowym protektoratem prezydenta RP, pokonała mistrzynię Japonii Natsumi Iwai i zdobyła złoty medal, oraz Agnieszki Kaleciak, która na zawodach w Krakowie zdobyła czwarte miejsce w Pucharze Polski w Kulturystyce.

Grudzień

 • 1 grudnia z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS młodzi ludzie z nowotarskich gimnazjów i szkół średnich mogli porozmawiać z fachowcami o wirusie HIV i chorobie AIDS, o zagrożeniach i profilaktyce w tym zakresie. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej MOK, gdzie wcześniej młodzież obejrzała spektakl teatralny pt. Pierwsze przykazanie miłości.
 • Na początku grudnia Nowy Targ zgłosił się do akcji „Przejrzysta Polska” z zamiarem uzyskania tytułu „Przejrzysty Samorząd”. Akcja, do której gminy i powiaty zgłaszają się dobrowolnie, ma wykazać, na ile samorządy spełniają kryteria dobrego rządzenia, takie jak: przejrzystość, przewidywalność, fachowość, brak tolerancji dla korupcji itp. Zdaniem burmistrza Marka Fryźlewicza, większość zadań i celów akcji jest już przez nowotarski samorząd realizowana, więc i z kolejnych powinien wywiązać się należycie.
 • 2 grudnia w sali obrad Urzędu Miejskiego w ramach konsultacji społecz­nych i programu „Zielone Miasto” zorganizowane zostały warsztaty poświęcone problematyce ochrony środowiska w mieście. Ich celem było wypracowanie konkretnych wniosków do przygotowywanego planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska.
 • W tym też dniu w Galerii MBWA „Jatki” otwarto wystawę zatytułowaną „Między kontynuacją a eksperymentem”. Swoje prace wyeksponowali studenci Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, z pracowni malarstwa i rysunku prof. Tadeusza Śliwińskiego i jego asystenta Kamila Kuskowskiego.
 • W tym samym dniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbyło się już po raz piętnasty Święto Poezji Góralskiej. Podczas spotkania dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowy Targ zaprezentowały wiersze i gawędy góralskie.
 • 3 grudnia staraniem Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, Wydaw­nictwa Biały Kruk w Krakowie, burmistrza Miasta Nowy Targ i Muzeum Podhalańskiego PTTK w Nowym Targu otwarta została w salach Ratusza autorska wystawa fotografii Adama Bujaka zatytułowana „Pielgrzymki Polskie”, zorganizowana pod honorowym patronatem ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Zaprezentowane zdjęcia to reminiscencje ze wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, począwszy od 1979, aż do 2003 roku. Na uroczystym wernisażu pojawił się wizytujący w tym czasie parafię NSPJ biskup Jan Szkodoń, z mini koncertem wystąpiły urocze „Stokrotki” z przedszkola sióstr Serafitek, ponadto otwarciu towarzyszył wydany właśnie album Rok 26, w którym obok zdjęć Adama Bujaka znalazły się m.in. cztery fotografie z Nowego Targu (z paździer­nikowego telemostu) autorstwa Stanisława Zachwiei.
 • W tym samym dniu w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się w ramach cyklu „Korespondencja sztuk” wykład Aleksandra Fiuta zatytułowany „Czesław Miłosz miłośnik sztuk”.
 • Również w tym dniu w nowotarskim Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się eliminacje rejonowe konkursu pn. „Polska poezja religijna”. Najlepsi uczest­nicy zakwalifikowali się do finału, który odbędzie się w Nowym Sączu.
 • 4 grudnia rozstrzygnięty został XII Konkurs Poetycki „Co się komu w duszy gra?” zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury. Spośród 45 autorów ze szkół ponadpodstawowych najwyżej oceniono prace Beaty Wnęk i przyzna­no jej pierwszą nagrodę. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy pamiątkowe.
 • Pod nazwą „Pszczelarski Rój” odbyło się 5 grudnia spotkanie pszczelarskie w Jabłonce, poświęcone omówieniu aktualnych zagadnień pszczelarskich oraz perspektyw rozwoju pszczelarstwa podhalańskiego. Podczas spotkania można było spróbować różnych odmian miodu w różnych postaciach.
 • 5 grudnia w sali widowiskowej MOK odbył się Koncert Laureatów jubile­uszowego XV Podhalańskiego Przeglądu Piosenki Religijnej „Sacrosong – Nowy Targ 2004”. Jury pod kierunkiem Pawła Krauzowicza oceniło wykonawców w dwóch kategoriach i z czterdziestu kilku przykościelnych chórów, schol oraz zespołów wybrało najlepszych do udziału w koncercie. W kategorii dziecięcej, wśród solistów nie przyznano pierwszej nagrody, drugą otrzymała Barbara Samolej z Nowego Targu, a trzecią – Paulina Luberda z Pyzówki. Wśród dziecięcych zespołów pierwsze miejsce uzyskała schola „Nutki do nieba” z Krakowa, drugie – schola „Iskierki” z Podsarnia, a trzecie – schola „Cantate Deo” z Krakowa. W kategorii młodzieżowej – najlepsza wśród solistów – Anna Maciasz z Maruszy­ny uzyskała drugą nagrodę, natomiast wśród zespołów bezkonkurencyjny okazał się zespół uczniów ociemniałych i niedowidzących „Nadzieja” z krakowskiego liceum, który zajął pierwsze miejsce i zgarnął najwyższe trofea Przeglądu: Grand Prix i Puchar Przechodni. Dwa drugie miejsca ex aequo przypadły: Diakonii Muzycznej „Korale” z Krakowa i zespołowi „Jutrzenka” z Nowego Sącza, a dwa trzecie – zespołowi „Tatapetatu” z Zakopanego i scholi „Opoka” z Wadowic. Koncert Laureatów wraz z rozdaniem nagród trwał cztery godziny, oklaskom i podziękowaniom nie było końca, a sala widowiskowa okazała się zbyt mała i nie pomieściła wszystkich chętnych. „Sacrosong” wpisał się na stałe w no­wotarski kalendarz kulturalny i jest już dużym wydarzeniem artystycznym na Podhalu. Rozmach, sprawność organizacyjna, atmosfera Przeglądu i wierna publiczność sprawią być może, że następny będzie już diecezjalny, z patrona­tem ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Główny organizator ks. Sławomir Kowalski wspierany jest nie tylko przez oddaną grupę wolontariuszy, ale także przez różne instytucje, stowarzyszenia i firmy – i do tych najbardziej zasłużonych trafiło 15 statuetek „Przyjaciele Sacrosongu”.
 • W tym samym dniu przedstawiciele nowotarskiego oddziału Polskiego To­warzystwa Historycznego, Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Związku Podhalan i Związku Polskiego Spisza podpisali Deklarację Współpracy. Deklaracja for­mułuje wspólne cele oraz kierunki, metody i zasady współpracy.
 • Na zaproszenie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego sześciu uczniów nowotarskiej Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z dyrektorką Marią Wąsowicz – jako jedyni z Małopolski – gościło w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wzięli oni udział w spotkaniu pod nazwą „Nasi mali podróżnicy”, zorganizowanym w sali reprezentacyjnej dla działaczy Polskiego Towarzystwa Schronisk Mło­dzieżowych i przedstawicieli szkolnych kół PTTK z piętnastu szkół z różnych stron Polski.
 • Święty Mikołaj zatrzymał się w tym roku w naszym mieście nieco dłużej. Odwiedził nie tylko prywatne domy, ale także przedszkola, szkoły i różne instytucje. Zawędrował w policyjnym mundurze z zabawkami i słodyczami do dzieci na oddziale pediatrycznym nowotarskiego szpitala, trafił także do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie sprawił radość emerytom i rencistom.
 • Uroczystość otwarcia „Centrum Świętego Mikołaja” odbyła się w Rabce Zdroju 6 grudnia. Podczas uroczystości odsłonięto i poświęcono Pomnik Świętego Mikołaja, który stanął na placu koło dworca PKP, i otwarto siedzibę wraz z pocztą Świętego. Przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych oraz pokaz sztucznych ogni na zakończenie imprezy.
 • Nowotarscy honorowi krwiodawcy obchodzili swoje święto. W czasie spotkania Czesław Dul zebrał gratulacje za przyznane mu najwyższe odznaczenie PCK, którym jest Kryształowe Serce. Przyznane także zostały dla zasłużonych krwiodawców odznaczenia I, II i III stopnia. Odznaczenia I stopnia otrzymali: Józef Stefaniak, Franciszek Piątek, Robert Pasek.
 • 8 grudnia w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się konwent burmistrzów i wój­tów Podhala. Podczas spotkania wypracowano wspólne stanowisko dotyczące odrzucenia przez Regionalny Komitet Sterujący przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie wszystkich projektów z gmin Podhala, które starały się o pozyskanie środków z funduszy UE na inwestycje infrastrukturalne.
 • W tym samym dniu delegacja Nowego Targu została zaproszona przez Gminę Żydowską w Krakowie na uroczyste obchody 700-lecia jej istnienia. Uroczystości odbyły się w synagodze Tempel na krakowskim Kazimierzu.
 • 9 grudnia w nowotarskim Informatycznym Centrum Edukacyjnym odbyła się konferencja na temat e-learningu – nowej metody uczenia się opartej na wykorzystaniu sieci internetowej. Konferencję zorganizowano dla przedstawicieli placówek edukacyjnych.
 • 10 grudnia w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbyło się uroczyste otwarcie biura przedstawicielskiego posła do Parlamentu Europejskiego – Bogdana Klicha. Najpierw została zaprezentowana jego działalność zawodowa i polityczno-społeczna, a następnie w swoim wystąpieniu omówił rolę Parlamentu Europejskiego w rozwoju regionów. Potem uroczyście otwarto i poświęcono Biuro. Warto także odnotować, że Euroregion był gospodarzem dwudniowe­go XIII Forum Polskich Regionów Granicznych. Oprócz reprezentantów kilku regionów, udział w nim wzięli przedstawiciele szczebla ministerialnego z MSZ, MSWiA, MGiP, a także władz wdrażających Program Współpracy Przygranicznej Phare. Referaty i dyskusje dotyczyły roli euroregionów po przystąpieniu do UE, programu Interreg III A, centralizacji w dysponowaniu funduszem, rów­nouprawnienia stron itp.
 • 11 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu zakończony został XXVIII Konkurs Amatorskiej Twórczości Plastycznej zorganizowany przez MOK pod patronatem burmistrza Marka Fryźlewicza i odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z podsumowaniem i rozdaniem nagród. Komisarz wystawy Anna Gostkiewicz wyeksponowała prace 57 artystów, głównie z Podhala, Spisza, Pienin i Orawy, a także z innych stron Małopolski, wykonane w różnych technikach i o różnej tematyce. Na wystawie znalazły się prace rzeźbiarskie, malarskie, pastele, grafika, haft, wybrane przez jury spośród 210 prac nadesłanych na konkurs. Jury pod kierunkiem Mariana Gromady posta­nowiło z braku wybitnych dzieł nie przyznawać pierwszej nagrody. Drugą nagrodą uhonorowano „etatowego” laureata kolejnych konkursów, autentycznego twórcę ludowego z Nowego Targu Mieczysława Słowakiewicza za rzeźbę w drewnie „Kapela góralska i kapela żydowska”. Dwie trzecie nagrody ex aequo jury przyznało Annie Boguckiej z Zakopanego (malarstwo na szkle) i Maciejowi Kudasikowi z Nowego Targu (malarstwo). Ponadto ośmiu twórców otrzymało wyróżnienia.
 • 12 grudnia w sali widowiskowej MOK odbyła się uroczysta promocja książki ks. dr Władysława Zarębczana zatytułowanej Polacy w Watykanie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, przyjaciele i znajomi autora nie tylko z Podhala, ale także z różnych stron Polski. Książ­ka, bogato ilustrowana zdjęciami, powstała w szybkim tempie jak na tego typu pozycję (3 lata) i bardzo szybko ukazała się na księgarskim rynku – wydawnictwo diecezji pelplińskiej „Bernardinum” wydało ją w ciągu miesiąca. W trakcie spotkania, prowadzonego przez prof. Stanisława Hodorowicza, ks. prof. biskup Jan Kopiec z Opola wygłosił interesującą recenzję, autor opowiadał o trzech latach ciężkiej pracy, trudach gromadzenia materiału, podkreślił zasługi wydawnictwa, a potem przyjmował gratulacje, kwiaty i serdeczne życzenia, także dotyczące nowych publikacji. Wieczór uświetnił występ zespołu „Regle” z Poronina i krakowskich artystów z kabaretu „Loch Camelot”.
 • 14 grudnia Delegatura Kuratorium Oświaty i nowotarski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 zorganizowały konferencję poświęconą edukacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Obradom towarzyszył program artystyczny przygotowany przez uczniów i ich nauczycieli, w którym wzięły udział zespoły: „Pieguski”, „Sylaba” i „Efekt”. Ponadto uczniowie przygotowali wystawę swoich prac tkacko-krawieckich oraz bufet dla uczestników konfe­rencji.
 • Również w tym dniu pochód barwnych postaci przemaszerował wokół Rynku i dotarł do szopki przygotowanej przed Młodzieżowym Domem Kultu­ry, gdzie dzieci, mimo przenikliwego zimna, odśpiewały kolędy. Dalsza część tradycyjnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego odbyła się już w MDK, gdzie można było obejrzeć i zakupić prace plastyczne tematycznie związane ze Świętami, wykonane przez wychowanków MDK. Dzieci przygotowały szopki,
 • rozmaite ozdoby, stroiki, pastele, a dochód ze sprzedaży prac przeznaczono na zakup farb do malowania korytarzy. Przy okazji dyrektor MDK Maria Bogdał przedstawiła krótko działalność MDK, a potem można było posłuchać kolęd w wykonaniu „Stokrotek” i posłuchać muzyki zespołu Marka Brynkusa.
 • Przyjemnie odnotować, że w rankingu inwestycyjnym samorządów za lata 2001–2003, przeprowadzonym przez tygodnik „Wspólnota”, Nowy Targ zajął wysokie 34 miejsce wśród 360 miast w Polsce, które wzięły w nim udział. Wyróżnienia serdecznie pogratulował nowotarżanom marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł, który podkreślił, że tak wysoka pozycja naszego miasta jest efektem zarówno pracy aktywnych, przedsiębiorczych mieszkańców, jak i dobrych gospodarzy samorządowców.
 • Grudniowe Posiady Góralskie zorganizowane przez nowotarski oddział Związku Podhalan odbywały się w wigilijnej atmosferze przy stole z tradycyjnymi daniami wigilijnymi i opłatkiem. W czasie spotkania Andrzej Siwecki – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych opowiadał o zwyczajach adwentowych.
 • 16 grudnia zostało oficjalnie otwarte Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Nowym Targu, które ma swą siedzibę w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki. Zlokalizowana jest tam zarówno część strażacka, jak i medyczna. Integracja służb ratowniczych to duży krok w kierunku szybkiego reagowania i włączenia w akcję wszystkich potrzebnych sił i środków oraz koordynacji zespołów ratowniczych. Takich centrów, finansowanych ze środków ministerialnych i wojewódzkich, powstało dotychczas w Małopolsce sześć. W czasie uroczystości poświęcono najnowsze nabytki SP ZOZ, czyli dwa mercedesy sprintery. Każda z tych „erek” wyposażona jest w aparaturę EKG, respirator, defibrylator oraz inne urządzenia i każda kosztowała 250 tysięcy zł.
 • W tym też dniu w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej zainaugurowano cykl „Nowotarskie Czwartki Literacki” organizowany wspólnie przez Podhalań­ską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu i MBP. Gościem pierwszego spotkania była prof. Zofia Zarębianka z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca, krytyk literacki, poetka i eseistka, członek PEN Clubu. Spotkanie poprowadził dr Wojciech Kudyba.
 • Ambasadorzy: RP w Berlinie i Niemiec w Warszawie zaprosili Nowy Targ do włączenia się w obchody Roku Polsko-Niemieckiego. W piśmie skierowanym do burmistrza Marka Fryźlewicza apelują o zaangażowanie i realizację jak naj­większej liczby imprez, dzięki którym nawiążą się trwałe i przyjacielskie więzi polsko-niemieckie. Nasze miasto, które od lat utrzymuje przyjacielskie stosunki i współpracę z niemieckim Radevormwald, postara się zapewne o rozszerzenie i wzbogacenie swojej oferty w tym zakresie.
 • 18 grudnia w sali obrad nowotarskiego Urzędu Miasta odbył się casting do programu telewizyjnego „Dzieciaki z klasą”. Teleturniej przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z całej Polski. Program ma promować wiedzę, ciekawość świata, otwartość oraz kreatywność i wyłonić najinteligentniejszych uczniów. Z osiemdziesięciu piątoklasistów do finału zakwalifikowało się dziesięciu.
 • Ubieranie choinki przed Ratuszem stało się już nowotarską tradycją. Co roku dzieci z innej szkoły przygotowują ozdoby i wieszają je na ogromnym srebrnym świerku. W tym roku zdobieniem choinki zajmowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10, oczywiście przy pomocy strażaków, którzy przyjechali swym najnowszym podnośnikiem hydraulicznym i sprawili im frajdę wywożąc je w koszu podnośnika ponad płytę Rynku. Nie lada atrakcję sprawił dzieciom burmistrz Marek Fryźlewicz, który zadbał, aby przez chwilę gościł wśród nich Dariusz Michalczewski – wielokrotny mistrz świata w boksie. Słynny sportowiec rozdawał uczniom autografy i złożył im świąteczne życzenia. Potem burmistrz zaprosił dzieci do ratusza na herbatkę i słodycze, a one zrewanżowały się występami artystycznymi i najlepszymi życzeniami.
 • W zbiorach Muzeum Podhalańskiego PTTK w Nowym Targu znajduje się 300 rzeźb Edwarda Sutora, zakupionych przez miasto po jego śmierci. W ra­mach odnawiania kolekcji, pięć najbardziej zniszczonych prac władze miasta postanowiły poddać renowacji, którą przeprowadził Piotr Chodorowicz. Miasto wyasygnowało na ten cel 6 tysięcy zł. Inną cenną kolekcję w nowotarskich zbiorach stanowią rzeźby nieżyjącej nowotarskiej artystki Anny Dobrzańskiej. Kolekcja powiększyła się o pięć majolik utalentowanej rzeźbiarki, które miasto zakupiło od jej syna.
 • W Galerii MBWA „Jatki” odbył się Nowotarski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych dla gimnazjalistów. Grand Prix jury przyznało Ali An Ani z nowotarskiego Gimnazjum nr 1, a dwa pierwsze miejsca ex aequo: Monice Twaróg i Ani Glonek. W czasie imprezy rozprowadzono kartki świąteczne wykonane przez gimnazjalistów, a zebrane pieniądze przekazano dzieciom niepełnosprawnym z „Chatki”.
 • 20 grudnia zakończone zostały prace przy budowie ronda u zbiegu ul. Jana Pawła II i al. Tysiąclecia. Głównym wykonawcą robót było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu, a budowa bezkolizyjnego skrzyżowania, trwała niespełna trzy miesiące. Jest to trzecia (po przebudowie skrzyżowania al. Tysiąclecia z ul. Szaflarską i remontem mostu na Białym Dunajcu) ukończona w naszym mieście w tym roku inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 6,2 mln zł. W dziesięć dni później nastąpiło poświęcenie ronda przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego i nadanie mu imienia Jana Pawła II zgodnie z uchwałą nowotarskiej Rady Miejskiej.
 • 22 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Powiat Nowotarski. W spotkaniu świątecznym ze starostą nowotarskim Janem Hamerskim wzięli wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu.
 • Jak zwykle o tej porze roku, ustrojone ulice naszego miasta, udekorowane witryny sklepowe i prywatne domy wprowadzały świąteczny nastrój, najmłodsi mieszkańcy wyczekiwali gwiazdki, a starsi starali się nie zapomnieć w tym cza­sie o najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy, ludziach starych, chorych, samotnych i ubogich. Czesława i Adam Worwowie już po raz VII zaprosili osoby samotne do swojej restauracji „Ruczaj” na wspólną wigilię. Jak zwykle uczestnicy mogli skorzystać z autokaru, który dowiózł ich sprzed kościoła NSPJ do restauracji.
 • 28 grudnia, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2004 roku, wyjątkowo szybko i – co ważne – jednogłośnie uchwalony został budżet Nowego Targu na rok 2005. Plan dochodów i wydatków nie powstał łatwo, wcześniej nad jego kształtem obradowały komisje Rady i ostatecznie skonstruowano budżet rozwojowy, co oznacza, że utrzymany został dotychczasowy poziom wydatków na inwestycje (ponad 20%). Przewidziano dochody miasta w kwocie: 48 687 039 zł, wydatki w kwocie: 50 209 039 zł; a różnica – 1 522 000 zł pokryta zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 • 28 grudnia w Skalnym Dworku Cech Rzemiosł Różnych zorganizował spotkanie opłatkowe, w którym oprócz rzemieślników wzięli także udział przedstawiciele nowotarskich urzędów i instytucji oraz zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Przemówienie wygłosił Starszy Cechu Józef Trzciński. Warto odnotować, że Cech, istniejący już 53 lata, zrzesza około tysiąca przedsiębiorców z powiatu nowotarskiego, kształci 130 uczniów we własnej szkole zawodowej, a 1 300 uczniów kształcą w kilkudziesięciu zawodach rzemieślnicy – członkowie Cechu. Niespodzianką wieczoru był godzinny występ Krzysztofa Daukszewicza.
 • 29 grudnia Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” i Zespół „Śwarni” zaprosili na „Wieczór Betlejemski”, który odbył się w sali widowiskowej MOK. Chór „Gorce” pod batutą Janiny Glińskiej pięknymi ko­lędami wyczarował świąteczny nastrój, nasi poeci: Wanda Szado-Kudasikowa i Roman Dzioboń czytali wzruszające wiersze, członkowie Stowarzyszenia rozdawali zebranym z koszyka (jak chleb) wybrane Tischnerowskie myśli, goście z Ukrainy zaprezentowali ukraińskie kolędy, a Galina Kowal ognisty węgierski czardasz. Pozostali zaproszeni artyści także dzielili się z widownią poezją, refleksją czy wspomnieniami. W drugiej części wieczoru wystąpili „Śwarni” z kapelą, gwiazdą, turoniem i kolędnikami, a „poczęstowana” śpiew­nikami publiczność wtórowała kolędnikom. „Wieczór Betlejemski” pełen był ciepła i życzliwości, a także najlepszych życzeń na nadchodzący 2005 rok – i te serdeczne życzenia dla wszystkich kończą Kronikę Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego w roku 2004.

Zofia Giełczyńska, Magdalena Węgrzyn,Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego. Rok 2004.[ w:] „Almanach Nowotarski”, Nr 9, Rok 2005, Nowy Targ 2005 r., s. 201-294

Aktualizacja: 08-09-2005r.
Oglądane: 41350 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE