RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64

Poprawa standardów dostępności w Nowym Targu - działania realizowane w związku z otrzymaniem grantu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Poprawa dostępności w Mieście

Miasto Nowy Targ zakończyło realizację zadań, jakie planowano w związku z otrzymaniem grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Do dofinansowania zakwalifikowane zostały 4 zadania, w ramach których:

  1. dostosowano łazienkę na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami);
  2. zakupiono 29 ławek, które zostały zamontowane przez Zakład Zieleni i Rekreacji w przestrzeni publicznej miasta – jako miejsca odpoczynku i integracji społecznej przy chodnikach, skwerach, terenach rekreacyjnych;
  3. przeszkolono 15 pracowników Urzędu Miasta z przygotowania dokumentów „dostępnych”;
  4. zamontowano w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ 92 tabliczki informacyjne, zawierające informacje pismem wypukłym i w alfabecie Braille’a, umożliwiające odczyt także osobom niewidomym bądź niedowidzącym.

 

Wartość dofinansowania uzyskanego w ramach grantu wyniosła 100 tys. zł, na które składały się środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (85%) oraz z budżetu państwa (15%). Tylko dostosowanie łazienki w budynku OPS wymagało zabezpieczenia części środków własnych gminy (wartość dofinasowania – 52 821,90 zł, środki własne – 49 678,10 zł). Pozostałe zadania zostały w całości sfinansowane ze środków grantu.

Realizacja ww. zadań to kolejny krok na rzecz zwiększania dostępności przestrzeni publicznej i samych usług publicznych, kolejne działania Miasta w tym zakresie (dostępność Miejskiego Centrum Kultury, przejścia dla pieszych z udogodnieniami dla osób o szczególnych potrzebach). Liczymy, że przez konkretne efekty, zwiększy się nie tylko świadomość w zakresie realizacji idei dostępności, ale także, że wpłyną one na ośmielenie i zmobilizowanie osób, które borykają się z różnego rodzaju „szczególnymi potrzebami”, do samodzielnego korzystania (bez konieczności angażowania pośredniczących, pomagających im osób) z usług publicznych dostępnych stacjonarnie, ale także i usług elektronicznych (poprzez propagowanie i umiejętność tworzenia dokumentów dostępnych). Przyczynić się ma także do tego stopniowe tworzenie przyjaznych warunków dla korzystania z budynków miejskich oraz odpoczynku w przestrzeni publicznej (czy to chwilowego, wynikającego z różnych ograniczeń w poruszaniu się, czy to dłuższego oczekiwania lub też integracji społecznej i odpoczynku w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych) szerokiego grona osób.

Tablica pamiątkowa pdf

Realizacja:

Aktualizacja: 16-11-2023r.
Oglądane: 349 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE