RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

VI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

VI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

W dniu 15 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się kolejne VI już posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Zastępca Burmistrza Waldemar Wojtaszek wręczył akty powołania nowym członkiniom Komitetu Rewitalizacji:

- Pani Zofii Pajerskiej reprezentującej Nowotarską Radę Seniorów,

- Pani Magdalenie Noworolnik z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu reprezentującą interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do GPR

- Pani Małgorzacie Morajko reprezentującej organizacje pozarządowe

równocześnie życząc im udanej i owocnej współpracy.

Ponadto na posiedzeniu omówiono „Raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023”, z którego wynika, że część projektów została już zrealizowana, ale jeszcze sporo jest w trakcie realizacji. Ponadto są projekty, które w ogóle nie są realizowane. Zakładając, że rewitalizacja jest procesem długofalowym trzeba mieć na uwadze, że na zadawalające efekty w wyznaczonych obszarach rewitalizacji trzeba będzie poczekać, zwłaszcza, że na ich realizację nie mały wpływ miała pandemia COVID-19 a obecnie wojna w Ukrainie.

Posiłkując się ustalaniami Raportu z ewaluacji śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji Miasta Nowy Targ w grudniu 2021 r., mając na uwadze kończącą się perspektywę czasową realizacji założeń GPR na lata 2017-2023 i brak realizacji dużej ilości projektów zgłoszonych do GPR, uchwałą Nr XLVIII/513/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Rada Miasta Nowy Targ przystąpiła do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Zasadniczo zmiana GPR ma mieć charakter techniczny i polegać na wydłużeniu perspektywy realizacji tego programu oraz zweryfikowaniu zgłoszonych, a jeszcze nie zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ma to związek z faktem, że rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa, trwają intensywne prace nad programem „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Zgodnie z obowiązującą wersją projektu ww. programu przyjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego miasto Nowy Targ jest wskazane jako jedno z 18 małopolskich miast małych i średnich, będących jednocześnie miastami powiatowymi, które mają być uprawnione do wsparcia w ramach odnowy zdegradowanych obszarów miejskich objętych rewitalizacją.

W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowych projektów do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 oraz żaden z Beneficjentów nie wystąpił o zmianę swojego projektu wpisanego do GPR.

Aktualizacja: 16-12-2022r.
Oglądane: 507 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE