RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

Otwarte Konkursy Ofert - rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2022.

- termin składania ofert: 23-12-2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2022.

- termin składania ofert: 23-12-2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w placówce wsparcia dziennego w Nowym Targu w formie świetlicy opiekuńczej w roku 2022.

- termin składania ofert: 23-12-2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja seniorów poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach organizowanych dla osób w podeszłym wieku w roku 2022.

- termin składania ofert: 23-12-2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w 2022 roku.

- termin składania ofert: 23-12-2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2022.

- termin składania ofert: 23-12-2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022.

- termin składania ofert: 23-12-2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.151.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.152.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.154.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.155.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.156.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.172.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2022

- termin składania ofert: 21-01-2022 r

ZARZĄDZENIE Nr 0050.173.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2022

- termin składania ofert: 25-01-2022 r

ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2022

- termin składania ofert: 25-01-2022 r

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.157.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2021 r.

 

 

 

Do pobrania:

Wzory dokumentów na realizacje zadań publicznych: kultura i sztuka, kultura fizyczna, przeciwdziałanie alkoholizmowi, edukacja, turystyka, pomoc społeczna

 

Rozstrzygnięcia konkursów ofert:

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2022.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2022.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w placówce wsparcia dziennego w Nowym Targu w formie świetlicy opiekuńczej w roku 2022.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja seniorów poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach organizowanych dla osób w podeszłym wieku w 2022.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2022.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2022.

 

 

Aktualizacja: 26-01-2022r.
Oglądane: 595 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE