RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 129

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko Specjalista ds. Informacji Turystycznej.

Warunki zatrudnienia: 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat na zastępstwo / 2. Okres zatrudnienia: na czas określony / 3. Miejsce wykonywania pracy: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu.

>>>  Oferta do Pobrania <<<

Najważniejsze obowiązki:
1. Obsługa klientów Punktu Informacji Turystycznej;
2. Obsługa i organizacja imprez turystycznych;
3. Kompetentne i rzetelne udzielanie informacji;
4. Współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi  na terenie miasta w zakresie pozyskiwania informacji promujących miasto;
5. Współpraca z branżą, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, samorządem oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi IT w zakresie rozwoju turystyki w Mieście i Regionie;
6. Stała współpraca z Urzędem Miasta w zakresie budowania strategii marketingowej miasta;
7. Promocja turystyczna miasta;  
8. Aktualizacja danych zawartych na stronie www.it.nowytarg.pl z zakresu działalności Punktu;
9. Aktualizacja danych dotyczących usług turystycznych  na stronie miasta www.nowytarg.pl;
10. Wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych;
11. Codzienna analiza źródeł informacji o mieście i regionie;
12. Nadzór nad powierzonym mieniem stanowiącym wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej ;
13. Dbałość o porządek i estetykę Punktu.


Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie w zakresie turystyki i rekreacji, marketingu i organizacji usług turystycznych, zarządzania turystyką, dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub podobne;
2. Dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych (Microsoft Office, Excel);
3. Umiejętność budowania treści na portalach społecznościowych i obsługi stron internetowych;
4. Znajomość języka angielskiego;
5. Znajomość walorów turystycznych miasta i regionu;
6. Wysoka kultura osobista;
7. Nieposzlakowana opinia.


Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w branży turystycznej;
2. Umiejętność organizowania stanowiska pracy;
3. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, otwartość na potrzeby klienta;
4. Uprzejmość, opanowanie, życzliwość;
5. Umiejętność pracy w zespole;
6. Samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów;
7. Otwartość na podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy.
Oferujemy:
1. Umowę o pracę na zastępstwo;  
2. Pracę w stabilnej i przyjaznej instytucji;
3. Możliwość rozwoju osobistego.


Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny;
2. Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, poprzednie zatrudnienie;
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:
1.    Administratorem Pani/Pana danych jest Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: email: inspektor@cbi24.pl
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6.    Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
-    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać  w tymczasowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, Budynek Wieży Wodnej, ul Kolejowa 164, 34-400 Nowy Targ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mck.nowytarg.pl w terminie do dnia 29 października 2021 r..
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Aktualizacja: 11-10-2021r.
Oglądane: 227 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 20-10-2021r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE