X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Urząd Miasta Nowy Targ w 2020 r.

AiK.152.7.2021

Nowy Targ, 2021-06-11

 

 

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.     

Niedopuszczenie do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23

Petycja rozpatrywana i przez Radę Miasta, i przez Burmistrza Miasta. Udzielono odpowiedzi w zakresie procedury uzgadniania zmian w MPZP i działaniach, jakie już podjęto w przedmiotowej sprawie.

2.     

Likwidacja smogu w Nowym Targu (złożona w imieniu mieszkańców)

Petycja rozpatrywana i przez Radę Miasta, i przez Burmistrza Miasta. Udzielono odpowiedzi w zakresie działań podejmowanych i planowanych.

3.     

Poparcie ogólnopolskiej inicjatywy "Samorządowa Karta Praw Rodzin"

Petycja rozpatrzona przez Radę Miasta – zostanie wzięta pod uwagę przy rozpatrywaniu zgłoszonej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców także w tej sprawie.

4.     

Petycja -  Stop zagrożeniu zdrowia i życia – ochrona zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne

Wysłano zawiadomienie o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia (składający petycje nie uzupełnił danych)

5.     

Archiwizacja oferty nt. platformy do zamówień publicznych

Spełniono wniosek zawarty w petycji.

6.     

Petycja – „mierzmy temperaturę interesantów”

Udzielono odpowiedzi – Urząd Miasta odrzucił propozycję mierzenia temperatury osobom wchodzącym do budynku.

7.     

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarny Dunajec.

Nie uwzględniono petycji – udzielono stosownych wyjaśnień i przedstawiono inne możliwości w tym zakresie.

8.     

Środki dezynfekcyjne do rąk stosowane w Urzędzie Miasta.

Udzielono odpowiedzi – poinformowano o stosowanych procedurach zakupu odpowiedniej jakości produktów.

9.     

Uregulowanie linii brzegowej potoku Skotnica na dolnym odcinku.

Petycję przekazano do rozpatrzenia Staroście Powiatowemu, a (zgodnie z informacją zwrotną) została ona dalej przekazana Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który prowadzi postępowanie w tej sprawie.

10.  

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca utworzenie poradni okulistycznej

Udzielono odpowiedzi – Burmistrz uwzględni wniosek w projekcie zmiany mpzp Nowy Targ 26 (zmiana będzie podlegała rozpatrzeniu w dalszej procedurze planistycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

11.  

Przekazanie petycji do szkół - program edukacyjny "Przygotujmy lepszy świat".

Udzielono odpowiedzi - postulat zawarty w petycji uwzględniono, przekazano informację do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, udzielono także innych wyjaśnień składającemu petycję.

12.  

„Się gra się ma… Playroom z Wyobraźni” - akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice

Udzielono odpowiedzi - postulat zawarty w petycji uwzględniono – przekazano informację do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

13.  

Zaliczenie ul. Kwiatowej do kategorii dróg gminnych

Petycja rozpatrywana i przez Radę Miasta, i przez Burmistrza Miasta. Udzielono odpowiedzi – postulat zawarty w petycji odrzucono.

14.  

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarny Dunajec – petycja złożona ponownie, przez inny podmiot niż w pkt.6

Udzielono odpowiedzi - postulat zakwalifikowano jako zadanie inwestycyjne.

15.  

Dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Rada Miasta Nowy Targ przekazała petycje do rozpatrzenia wg właściwości Ministrowi Zdrowia. O przekazaniu petycji zawiadomiono podmioty, które złożyły petycje.

16.  

Dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

17.  

Dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

Aktualizacja: 17-06-2021r.
Oglądane: 116 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE