X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 78

Stanowisko Burmistrzów i Wójtów Powiatu Nowotarskiego w sprawie wdrażania Ustawy w zakresie pomocy materialnej uczniów.
 

Stanowisko Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Nowotarskiego
w sprawie wdrażania Ustawy
z 16.XII.2004r. (Dz. U. Nr 281 poz. 278 )
w zakresie pomocy materialnej uczniów.

Nowy Targ, dnia 19.IV.2005r  

Z oburzeniem i dezaprobatą przyjmujemy zapisy wdrażające ustawę z dnia 16.XII.2004r.o zamianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ten „nowy prezent” obciążył gminy nowymi zadaniami własnymi dotyczącymi udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie zabezpieczając środków na realizacje tego zadania. Z naszej analizy wysokości środków w budżecie państwa i zgłoszonych wniosków wynika, że środki zaplanowane przez rząd, zaspakajają mniej niż jedną dziesiątą zapotrzebowania. Zgadzamy się, że sytuacja wielu rodzin jest trudna, Stypendium wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży jest potrzebne. Jednak rozwiązanie, które zaproponował rząd grozi katastrofą finansową samorządów i eskalacją konfliktów.

Załączając wyliczenie finansowe, zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisem ustawy stypendia przyznawane są w drodze decyzji administracyjnych. Takie rozwiązanie to dodatkowe koszty wydania tylko na terenie powiatu nowotarskiego 11 123 decyzji od których służy odwołanie.

Stypendia mają być wypłacane w formie całkowitego lub częściowego dofinansowania zajęć edukacyjnych – wyrównawczych, wybiegających poza obowiązkowy wymiar zajęć. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wypłacone w formie gotówki.

Z treści art. 90 ust. 1 ustawy wynik, że świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielone przez gminę będą dofinansowane dotacją celową. Jest to w wyraźnej sprzeczności z treścią art. 7 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591), której stanowi, że przekazane gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację. W prowadzenie do ustawy kryterium dochodowego kwalifikującego do wypłaty rodziny w których dochód nie przekracza 316 złotych netto na osobę powinno zwrócić uwagę projektodawcy, że większość polskich rodzin nie przekracza tego pułapu dochodów co sprawdziło się w praktyce tej ustawy.

Wnosimy aby pilnie przeanalizowano podnoszone przez samorządy problemy wypłaty stypendium i dokonano zmian w ustawie bądź zabezpieczono środki na realizację zleconego gminom zadania.

   

 

Wójtowie i Burmistrzowie

Powiatu Nowotarskiego

Otrzymują:

- Premier RP – Marek Belka
- Minister Edukacji Narodowej i Sportu – Mirosław Sawicki
- Kurator Oświaty
- Wojewoda Małopolski
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Marszałek Sejmu RP – Włodzimierz Cimoszewicz
- Pan Jerzy Ciszewski – Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów
- Panowie Posłowie woj. małopolskiego.

 

Aktualizacja: 27-04-2005r.
Oglądane: 6806 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE