X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 92

Otwarte Konkursy Ofert - rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.128.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2021.

- termin składania ofert: 22-12-2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.129.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2021.

- termin składania ofert: 22-12-2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.130.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w placówce wsparcia dziennego w Nowym Targu w formie świetlicy opiekuńczej w roku 2021.

- termin składania ofert: 22-12-2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.131.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja seniorów poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach organizowanych dla osób w podeszłym wieku w roku 2021.

- termin składania ofert: 22-12-2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.132.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w 2021 roku.

- termin składania ofert: 22-12-2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.133.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2021.

- termin składania ofert: 22-12-2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.135.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021.

- termin składania ofert: 31-12-2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.145.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2021.

- termin składania ofert: 15-01-2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.146.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2021

- termin składania ofert: 20-01-2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.147.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji w roku 2021

- termin składania ofert: 20-01-2021 r.

 

Do pobrania:

Wzory dokumentów na realizacje zadań publicznych: kultura i sztuka, kultura fizyczna, przeciwdziałanie alkoholizmowi, edukacja, turystyka, pomoc społeczna

 

Rozstrzygnięcia konkursów ofert:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.156.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.157.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.158.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie zabiegowym lub u chorych w domu, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wypożyczenie sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych rodzin w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.159.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie i zapewnienie 40 miejsc w placówce wsparcia dziennego w Nowym Targu w formie świetlicy opiekuńczej w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.160.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach organizowanych dla osób w podeszłym wieku w 2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.161.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021.

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2021

Zarządzenie Nr 0050.Z.44.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ turystyki i rekreacji w roku 2021

Zarządzenie Nr 0050.Z.45.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ kultury fizycznej i sportu w roku 2021

 

 

Aktualizacja: 19-03-2021r.
Oglądane: 8290 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE