RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55

Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark


Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 71,92 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Partner nr 1: Miasto Kieżmark

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

10 stycznia 2020 r.

Całkowity koszt projektu:

43 382,10 euro

Kwota dofinansowania EFRR:

31 200,40 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ wkład własny:

10 012,60 euro

Kwota dofinansowana z budżetu państwa:

2 169,10 euro

Okres realizacji:

1 marzec 2020 -28 luty 2021

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Realizacja projektu pt; „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku, dla wspólnych działań edukacyjnych promocyjnych.

Szczegółowymi celami projektu są:

Poszerzenie wiedzy o historii i współczesności wśród mieszkańców regionu przygranicznego poprzez wzajemną wymianę informacji, doświadczeń i poglądów oraz nawiązanie kontaktów i poszerzenie współpracy poprzez wspólną organizację prezentacji obrzędów

Poznanie zwyczajów i obrzędów stanowi podstawę utrzymania własnej tożsamości regionalnej oraz wpływa pozytywnie na budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko-słowackiego, pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Do realizacji celu głównego bezpośrednio przyczyni się zorganizowanie zajęć edukacyjnych, które realizowane będą po stronie polskiej. W zajęciach edukacyjnych będą uczestniczyć zespoły regionalne z miast partnerskich Nowego Targu oraz Kieżmarku. Efektem tych zajęć będzie zorganizowanie prezentacji dotyczącej rodzinnych zwyczajów i obrzędów kultywowanych po obu stronach Tatr. Prezentacja z pewnością pomoże młodemu pokoleniu zrozumieć własną kulturę i jej korzenie oraz rozwinąć samoświadomość. Ułatwi bliższe relacje z sąsiadami oraz rozwinie kreatywne zachowania bazujące na tradycyjnych wartościach. Prezentacja obrzędów ma zainspirować do poszukiwania i przedstawienia własnych myśli i emocji związanych z tradycjami i obrzędami rodzinnymi. Ukazanie żywych tradycji rodzinnych pogranicza polsko-słowackiego oraz możliwość poznania być może jeszcze dotąd nieodkrytych obrzędów i zwyczajów pomoże zrozumieć czym różnią się one od innych tradycji, na czym polega ich odrębności i co je łączy. Należy uchronić zanikającą tradycję oraz wzmocnić edukację regionalną. Dodatkowym atutem wpływającym na zrealizowanie celów projektu jest zorganizowanie wystawy dotyczącej tradycji, zwyczajów i obyczajów mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Wystawa będzie można oglądać również na Słowacji w celu dotarcia do jak największego grona odbiorców. Wystawa będzie wykorzystana nie tylko na potrzeby realizacji projektu, ale także zostanie wykorzystana w celu szerokiej promocji projektu i pozwoli wzmocnić kontakty transgraniczne. Projekt zostanie także wzbogacony wykładami dotyczącymi obrzędów na pograniczu polsko-słowackim, które poprowadzone zostaną podczas konferencji zorganizowanej w Nowym Targu. W ramach projektu wydany zostanie album promujący oba partnerskie miasta, zespoły regionalne a nade wszystko album będzie piękną pamiątką zawierającą opis rodzinnych zwyczajów pogranicza ubogaconych niezwykłymi ilustracjami.

Bezpośrednim beneficjentem projektu pt: „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pograniczapolsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” będzie społeczność lokalna Nowego Targu i Kieżmarku. Zorganizowanie prezentacji dotyczącej rodzinnych zwyczajów i obrzędów, która odbędzie się w Nowym Targu oraz w Kieżmarku skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców i z pewnością odbije się echem po obu stronach granic

Od lipca 2020 zaczęły się warsztaty edukacyjne prowadzone zarówno po polskiej z zespołem Młode Podhale jak i po słowackiej stronie z zespołem Magura. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z pogranicza polsko-słowackiego.

Zdjęcia z zajęć zespołu Młode Podhale

 

Konferencja on-line "Rodzinne zwyczaje i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim"

PlakatSerdecznie zapraszamy na Konferencję on-line pt: „Rodzinne zwyczaje i obrzędy na pograniczu polsko-słowackim" „Rodinné zvyky a obrady na poľsko-slovenskom pohraničí.". Konferencja odbędzie się 19 marca 2021 r. (piątek) od godz. 12:00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „ Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníictvom Euroregiónu „ Tatry" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

 

Aktualizacja: 21-10-2022r.
Oglądane: 2330 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE