RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 112

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej nowytarg.pl

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak wersji strony z wysokim kontrastem.
 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.

Wyłączenia

 • Oświadczenia majątkowe - skany dokumentów będących w posiadaniu podmiotu publicznego - ich dostosowanie wymagałoby modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. (art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)
 • Transmisje sesji Rady Miasta Nowy Targ nadawane na żywo (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – nagrania sesji Rady Miasta uzupełnienie o napisy są w ciągu 2 tygodni.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Foryt.
 • E-mail: mariusz_foryt@um.nowytarg.pl
 • Telefon: 182611296

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Nowy Targ
 • Adres: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
 • E-mail: umnt@um.nowytarg.pl
 • Telefon: 182611200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Nowy Targ nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu obsługi osób o ograniczonej mobilności wyodrębniono tzw. Biuro Obsługi Niepełnosprawnych, usytuowane na parterze budynku, zaś wjazd do budynku umożliwia zamontowana platforma – winda dla osób niepełnosprawnych (wejście od podwórza od ul. Krzywej). Obok Biura Obsługi Niepełnosprawnych zamontowano telefon umożliwiający przywołanie pracownika Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, który umożliwi załatwienie sprawy, bez konieczności poruszania się po piętrach budynku. Obok budynku Urzędu usytuowane są dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 

Urząd Miasta Nowy Targ zapewnia możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

 

Od 1 kwietnia 2021 r. Urząd Miasta Nowy Targ, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. Usługa dostępna jest w pok. 001, Wydział Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, Parter, wejście narożne od Placu Słowackiego
 • Z usługi można także skorzysta nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Uwaga! Do 31 marca br. nie istniała funkcja dostępności tłumacza języka migowego on-line, zapewniano natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny, w siedzibie Urzędu

Inne informacje i oświadczenia

---

Aktualizacja: 31-03-2021r.
Oglądane: 2896 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE