X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 43

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Urząd Miasta Nowy Targ w 2019 r.

AiK.152.7.2020.III
Nowy Targ, 2020-05-21

 

 

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.      

Petycja mieszkańców ul. Grel o zabezpieczenie osiedla przed wylewami rzeki Czarny Dunajec

Udzielono odpowiedzi w zakresie działań już podejmowanych i planowanych w tym zakresie.

2.      

Petycja – „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019

Zgodnie z postulatem zawartym w petycji, treść przekazano do szkół, które mogą mieć możliwość udziału w konkursie. Udzielono także odpowiedzi wnoszącemu petycję.

3.      

Petycja - w sprawie utrzymania drogi nieurządzonej na przedłużeniu ulicy miejskiej Ustronie

Udzielono odpowiedzi dot. zasad utrzymywania dróg gminnych.

4.      

Petycja grupy mieszkańców w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ul. Kazimierza Wielkiego.

Udzielono odpowiedzi – petycja zostanie uwzględniona przy analizie razem z innymi wnioskami dot. strefy płatnego parkowania

5.      

Petycja w sprawie zebrania ofert i dokonania analizy wydatków ponoszonych na usługi telefonii komórkowej.

Udzielono odpowiedzi w zakresie stosowanego mechanizmu okresowej (co dwa lata) analizy kosztów w zakresie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

6.      

Modernizacja parku maszynowego do oczyszczania miasta

Udzielono odpowiedzi – zobowiązano się, że w momencie planowania zamówienia publicznego dot.  modernizacji parku maszynowego do oczyszczania miasta zostanie dokonana analiza w zakresie efektywności maszyn na paliwa ekologiczne.

7.      

Petycja w sprawie publikacji w BIP służbowych telefonów komórkowych.

Nie uwzględniono petycji – udzielono stosownych wyjaśnień.

8.      

Petycja w sprawie opracowania programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym – przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających

Udzielono odpowiedzi – poinformowano o działaniach realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

9.      

Petycja - akcja „Się gra się ma”

Informację o akcji, zgodnie z wniesioną petycją, przekazano do szkół podstawowych.

10.  

Petycja – różne zagadnienia, głównie dotyczące zmiany prawa na szczeblu ogólnopolskim. Burmistrz Miasta - tylko pkt. 1 w zakresie parkowania przed kościołami i cmentarzami.

Burmistrz Miasta Nowy Targ był organem właściwym tylko w sprawie pkt. 1, tj. w zakresie parkowania przed kościołami i cmentarzami.

Składającej petycję udzielono wyjaśnień dot. miejsc parkingowych na terenie Miasta.

11.  

Petycja – zmiana przepisów prawa miejscowego i poparcie petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.

Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego była rozpatrywana i przez Burmistrza Miasta i przez Radę Miasta Nowy Targ. Burmistrz Miasta udzielił składającej petycję wyjaśnień nt. aktualnego stanu bezpłatnych miejsc parkingowych.

Rada Miasta Nowy Targ 3 lutego 2020 r. podjęła uchwały Nr XVII/181/2020 i XVII/1820/2020 – nie uwzględniono petycji.

Petycja rozpatrzona na przełomie roku 2019/2020

12.  

Petycja – stworzenie chodników i oświetlenia przy ul. Partyzantów

Pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Petycja rozpatrzona na przełomie roku 2019/2020

13.  

Możliwość wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów w zakresie płatności bezgotówkowych

Udzielono wyjaśnień dot. płatności bezgotówkowych (akceptowanych w kasie Urzędu), podsumowano zalety tej formy płatności.

Petycja rozpatrzona na przełomie roku 2019/2020

 

 

Aktualizacja: 22-05-2020r.
Oglądane: 642 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE