RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45

Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.
Logo

"Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark" - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Miasto Kieżmark

Partner nr 1: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

26 czerwca 2018 r.

Całkowity koszt projektu:

117 219,00 euro

Kwota dofinansowania EFRR:

14 271,07 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ wkład własny:

1 678,96 euro

Kwota dofinansowana z budżetu państwa:

839,47 euro

Okres realizacji:

1 lipiec 2018 - 30 listopada 2019

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

 

Realizacja projektu pt; „ Łączy nas woda Nowy Targ-Kieżmark” przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku , dla wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych .

Cel projektu odpowiada celowi priorytetu ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego programu, poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców.

Projekt został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy i wsparciu finansowym mikroprojektu. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, które są produktem projektu ( plakaty, zaproszenia, stojaki) zostały oznakowane logotypami: Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, Unii Europejskiej, Euroregionu Tatry, Miasta Kieżmark oraz Miasta Nowy Targ. Zrealizowany projekt ma duże znaczenie dla pogranicza polsko-słowackiego. Realizacja projektu znaczenie wzmocni efekt transgraniczny, który przejawił się na poziomie partnerstwa Miasta Nowy Targ oraz Miasta Kieżmark.  Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i eliminowanie dyskryminacji. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, wnosząc wkład na rzecz 3 poziomów idei zrównoważonego rozwoju, wymogi w zakresie ochrony środowiska , aspekt gospodarczy , aspekt społeczny.

 

Został zorganizowany konkurs w ramach zadania „Wystawa historyczna Nowego Targu i Kieżmarku w Nowym Targu”. Wystawa  ze zdjęciami prezentującymi historyczne miasto Nowy Targ oraz Kieżmark została zorganizowana w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targ w dn. 25 .11.2019 r. Uczestniczyło w niej 85 osób.

 Również Wykonano spot pt.”Historia Miasta Nowy Targ” Spot zawiera informacje o współfinansowaniu w języku polskim i słowackim wraz z logotypami oraz podstawowe informacje o Nowym Targu (Ratusz,  Rynek- fontanna, Park Miejski, fontanna przy MOK , wieża wodna, rzeka Dunajec – złącza Czarnego i Białego Dunajca , Spływ Kajakowy, torfowiska, ścieżki rowerowe. Spot był emitowany w okresie realizacji mikroprojektu w dn.7.11.2019 na Youtubie, 7.11.2019 na Facebooku Nowotarskiej Telewizji Kablowej. 8.11.2019 na Facebooku Miasta Nowy Targ. Spot dotyczący historii Miasta Kieżmark - Partnera Wiodącego realizowanego projektu w ramach współpracy transgranicznej był publikowany na oficjalnym profilu Facebooka  Miasta Nowy Targ .

 

 

   
 

Aktualizacja: 01-04-2020r.
Oglądane: 2882 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE