X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

Otwarte Konkursy Ofert - rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.133.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie edukacji polegającego na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego, przez organizację pożytku publicznego w roku 2020.

- termin składania ofert: 13-12-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.140.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2020.

- termin składania ofert: 10-01-2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.141.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji 2020.

- termin składania ofert: 10-01-2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.142.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

- termin składania ofert: 10-01-2020 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.Z.144.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2020.

- termin składania ofert: 31-12-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.145.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2020.

- termin składania ofert: 31-12-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.146.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2020.

- termin składania ofert: 31-12-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.147.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2020.

- termin składania ofert: 31-12-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.148.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2020.

- termin składania ofert: 31-12-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.149.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2020.

- termin składania ofert: 31-12-2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.158.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020.

- termin składania ofert: 20-01-2020 r.

 

Do pobrania:

Wzory dokumentów na realizacje zadań publicznych: kultura i sztuka, kultura fizyczna, przeciwdziałanie alkoholizmowi, edukacja, turystyka, pomoc społeczna

 

Rozstrzygnięcia konkursów ofert:

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.1.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2020.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.2.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w Nowym Targu w roku 2020.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.4.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2020.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.5.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.12.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2020.

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.27.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2020

Zarządzenie Nr 0050.Z.29.2020 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.35.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020.

Aktualizacja: 28-02-2020r.
Oglądane: 10011 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE