X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nasz znak: GKiOŚ.6324.2.2020
Nowy Targ, 10 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z aktualizacją przedmiotowej ewidencji Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwraca się z wnioskiem do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta Nowy Targ. Ponadto mieszkańcy, którzy posiadali na swojej nieruchomości zbiornik bezodpływowy, a który został zlikwidowany z uwagi na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub podłączenie nieruchomości do miejskiej kanalizacji sanitarnej proszeni są o wypełnienie załączonego oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ w pok. nr 211 lub na stronie internetowej Urzędu www.nowytarg.pl w zakładce ochrona środowiska. Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miasta Nowy Targ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@um.nowytarg.pl

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż w przypadku nie złożenia oświadczenia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Mając powyższe na uwadze informujemy również, o zapisach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ przyjętego uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr XVI/173/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 465) w zakresie prowadzenia na nieruchomości gospodarki wodno-ściekowej tj. § 11, w którym mowa że, właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzenia nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu. Ponadto zgodnie z normą zużycia wody zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70) w zakresie przeciętnych norm zużycia wody prawidłową ilość nieczystości ciekłych jaka powstaje na nieruchomości określa się normą i w przypadku gospodarstw domowych wynosi 2,4 m3 miesięcznie na osobę czyli 80 litrów dziennie na osobę.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków - plik MS Word 2007-2016 (docx), plik LibreOffice (odt), plik PDF

Oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe  - plik MS Word 2007-2016 (docx), plik LibreOffice (odt), plik PDF

Aktualizacja: 17-06-2020r.
Oglądane: 1217 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE