X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Urząd Miasta Nowy Targ w 2018 r.

AiK.152.7.2019.III
Nowy Targ, 2019-06-19

 

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.      

Interwencja w sprawie przebiegu linii energetycznej SN

Kopię petycję skierowano do TAURON Dystrybucja S.A. oraz do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, w celu wyjaśnienia rozbieżności. Po uzyskaniu informacji, udzielono odpowiedzi.

2.      

Budowa Samorządowego Schroniska dla Zwierząt

Udzielono wyjaśnień dot. braku możliwości zrealizowania inwestycji

3.      

Oszacowanie ilości podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych

Udzielono wyjaśnień dot. braku możliwości oszacowania ilości podmiotów gospodarczych nie korzystających z przyłączy gazowych (brak danych).

4.      

Interwencja w sprawie utrudnienia wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą na terenie placu targowego.

Wystosowano do Spółki Nowa Targowica wezwanie do należytego wykonania umowy. Informację o ww. wezwaniu, jak i odpowiedzi na nie przekazano składającemu petycję.

5.      

Przekształcenie ul. Kowaniec oraz ulic sąsiadujących w odrębną wieś.

Z uwagi na braki formalne, których wnioskodawca nie uzupełnił, petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.

6.      

Interwencja w sprawie przebiegu linii energetycznej SN – petycja skierowana do Rady Miasta

Petycję omawiano na posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta Nowy Targ. Ostatecznie, po uzyskaniu informacji z TAURON Dystrybucja S.A, podjęto działania zmierzające do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział)

7.      

Przejęcie ulicy Kwiatowej i oznaczenie jej w planie NOWY TARG 24 jako drogi lokalnej.

Petycję omawiano na posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta Nowy Targ. Ostatecznie udzielono wyjaśnień dot. konieczności wstrzymania się z przejęciem ulicy.

8.      

Przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

Poinformowano o możliwości przyszłej instalacji systemów fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu.

Przekazano treść petycji do szkół podległych gminie.

9.      

Wdrożenie w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Wdrożenie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii zostanie rozważone w przyszłości.

10.  

Petycja dotycząca V edycji Programu „Wzorowa Łazienka”

Przekazano treść petycji do szkół podległych gminie.

11.  

Próba dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych"

Udzielono odpowiedzi w zakresie stosowania tzw. Miniportalu, udostępnianego przez UZP, oraz podsumowano mocne i słabe strony wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

 

 

 

Aktualizacja: 28-06-2019r.
Oglądane: 1019 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE