RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 111

Budowa drogi Niwa – Grel w Nowym Targu w km 0+000,00 - 1+296,63 - 2019

Zadanie inwestycyjne pn.:Budowa drogi Niwa – Grel w Nowym Targu w km 0+000,00 - 1+296,63”.

 

 

 

Informacje o dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa:

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Małopolskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek Miasta Nowy Targ na Budowę drogi Niwa-Grel w Nowym Targu w km 0+000,00-1+296,63 otrzymał największą liczbę punktów w spośród wniosków na drogi gminne w Województwie Małopolskim i otrzymał na to zadnie dofinansowanie w kwocie 4 441 248,00 zł.

Inwestor:

Burmistrz Miasta Nowy Targ

Projektant:

Pracownia Inżynierii Drogowej mgr inż. Piotr Kowalczyk

ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ

Wykonawca

robót budowlanych:

Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o., ul. Lipowa 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław

Umowna wartość robót budowlanych:

9 805 934,56 PLN (brutto).

Umowny termin zakończenia robót budowlanych

15 listopada 2019 r.

 

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:

 1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze.

 2. Wycinkę drzew i krzewów.

 3. Jezdnię o nawierzchni asfaltowej ze ściekiem z kostki brukowej o szerokości podstawowej 6,0 m na nowych warstwach konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa mineralnego i warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, z nasypami i skarpami.

 4. Chodników szer. 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa mineralnego z betonowymi krawężnikami i obrzeżami.

 5. Budowę i przebudowę skrzyżowań.

 6. Przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów.

 7. Żelbetowy mur oporowy.

 8. Umocnienie brzegów potoku koszami siatkowo – kamiennymi oraz umocnienie dna potoku.

 9. Przepusty ramowe żelbetowe.

 10. Demontażu ogrodzeń i ich elementów (np. furtka, brama).

 11. Kanalizację deszczowej z budową i przebudową wylotów do potoku Klikuszówka, odwodnienia drogi.

 12. Oświetlenie uliczne.

 13. Przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej.

 14. Przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej.

 15. Elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 16. Rekultywację i uporządkowanie terenu.

INFORMACJE O REALIZACJI INWESTYCJI.

W dniu 07 maja 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz przekazany został plac budowy.

Mapka

Stan po zakończeniu inwestycji

Aktualizacja: 10-03-2021r.
Oglądane: 3068 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE