RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70

Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark

Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza Polsko-Słowackiego Nowy Targ-Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Partner nr 1: Miasto Kieżmark

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

19 kwietnia 2018 r.

Całkowity koszt projektu:

114 605,25 euro

Kwota dofinansowania EFRR:

97 414,45 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ wkład własny:

9 003,62 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:

8 187,18 euro

Okres realizacji:

1 styczeń 2018 - 28 czerwca 2019

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Realizacja projektu pt; „ Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku , dla wspólnych działań edukacyjnych promocyjnych .

Cel projektu odpowiada celowi priorytetu ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego programu, poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców.

W ramach projektu wydane zostaną następujące publikacje: album pt."Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem II", przewodnik po mieście Nowy Targ oraz książka pt."Kieżmark dzieje i tradycje", których celem będzie popularyzacja wiedzy o mało znanych faktach historycznych, kulturowych Nowego Targu i Kieżmarku. Projekt przyniesie wiele korzyści dla obu partnerów , poprzez wydanie drukiem albumu, przewodnika i książki, dzięki którym potencjalni odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z historią, kulturą i tradycją miast partnerskich.
Ponadto zostaną wykonane trzy rzeźby przedstawiające owce: jedzącą lody, jeżdżącą na rowerze oraz handlującą serami czy kożuchami, będą one usytuowane na terenie Gminy Miasta Nowy Targ, przyczynią się one do wzrostu zainteresowania tradycją pasterską i rzeźbiarską pogranicza polsko-słowackiego. Działania realizowane w ramach projektu, osiągane produkty i rezultaty skierowane są do szerokiego grona odbiorców z Polski i ze Słowacji. Bezpośredni beneficjentami projektu są mieszkańcy obszaru wsparcia, osoby odwiedzające obszary wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturowo- rekreacyjnej obszaru objętego Programem.
 
Ogólnym celem projektu pt: „Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku ” jest wykorzystanie dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku ,dla wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych . Dodatkowo szczegółowymi celami są:

  • Upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat tradycji pasterskiej i rzeźbiarskiej Nowego Targu i Kieżmarku oraz upowszechnienie wiedzy na temat miejsc związanych z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II.
  • Wspólne wypromowanie walorów kulturowych oraz historycznych Nowego Targu i Kieżmarku.

02 grudnia 2018 r., odbyła się premiera filmu „Nowotarski Krajobraz z Janem Pawłem II”. Emisja filmu odbyła się o godz.11:35 na antenie TVP 3 Kraków.

Film zrealizowany w ramach mikroprojektu „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko- słowackiego Nowy Targ Kieżmark” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Jego realizacja wpisuje się w przypadające na 2019 rok obchody 40. rocznicy historycznej wizyty Ojca Świętego na nowotarskim lotnisku.

 

 

PASTERSTWO NA PODHALU

Edukacyjna aplikacja VR

Naszym zadaniem było opracowanie merytoryczne, wizualne oraz interaktywne aplikacji pt. Historia pasterstwa na Podhalu.
Na potrzeby projektu zgłębiliśmy wiedzę o dawnych zwyczajach, wierzeniach, obrzędach związanych z wypasem owiec.
Projekt zakładał przygotowanie trójwymiarowej sceny (na gogle HTC Vive), która przenosi oglądającego na gorczańską halę otoczoną lasem, pełną roślin i ziół z której rozpościera się widok na Tatry. Dla pełniejszego wrażenia scena jest udźwiękowiona.

Aktualizacja: 11-09-2019r.
Oglądane: 3336 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE