X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45

Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12

Spółdzielczy Dom Kultury w Nowym Targu odzyska dawny blask!

Do 30.06.2019 r. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu planuje zakończyć prace związane z rewitalizacją Spółdzielczego Domu Kultury mieszczącego się przy Al. Kopernika 12. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt.  „Remont oraz  modernizacja  Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Roboty budowlane w  Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu obejmują budowę windy osobowej, modernizację pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz instalacji c.o. Przebudowie ulegną także wewnętrzne pomieszczenia, tj. sala widowiskowa, hol oraz drogi ewakuacyjne. Projekt przewiduje również zakup wyposażenia do zmodernizowanego budynku: zestawu nagłośnieniowego, projektora, drukarki oraz 5 zestawów  składających się z biurek, foteli biurowych, komputerów. W trzech pomieszczeniach zamontowana zostanie klimatyzacja.

Warto przypomnieć, że Spółdzielczy Dom Kultury wybudowany został w 1978 roku na pierwszym piętrze skrzydła budynku przy Al. Kopernika 12. Jednym z głównych celów pracy SDK jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez  instruktorów oraz podmioty działające w Spółdzielczym Domu Kultury na podstawie zawartych ze Spółdzielnią umów w ramach kół zainteresowań, sekcji, klubów (np. zajęcia koło plastyczne dla dzieci i młodzieży „Kombinat Sztuki”, zespól góralski „Mali i Młodzi Hyrni”, zajęcia taneczne).

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Miasta Nowy Targ, Powiatu Nowotarskiego, Województwa Małopolskiego otrzymają unowocześnioną placówkę kulturową z bogatą ofertą spędzania wolnego czasu. Przyczyni się to do aktywizacji społecznej i zwiększenia zainteresowania ww. ofertą.

Poprawę jakości korzystania z budynku Spółdzielczego Domu Kultury odczują także  osoby niepełnosprawne i starsze – budynek  zostanie dostosowany do ich potrzeb poprzez budowę windy.

Odnowa i modernizacja przestrzeni publicznej Spółdzielczego Domu Kultury w Nowym Targu wpłynie bezsprzecznie na poprawę estetyki całego Miasta Nowy Targ. Natomiast prace termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia i docieplenie dachu) nie tylko zmniejszą koszty eksploatacji, ale także przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne.

 

Wartość projektu wg wniosku aplikacyjnego to: 984 617,03 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (65%) wynosi  640 001,04 zł.

 

Ww. działania realizowane są przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu od 10.05.2017 r. do 30.06.2019 r.  w ramach projektu pn.: „Remont oraz  modernizacja  Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Aktualizacja: 19-03-2019r.
Oglądane: 1160 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE