X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

Komunikat o obowiązku regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe

Burmistrz Miasta Nowy Targ przypomina mieszkańcom o obowiązku regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe z nieruchomości niepodłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zbiorniki na nieczystości ciekłe zwane potocznie "szambami" zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ przyjętym uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr XXXIX/354/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. określa, że:

"Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzenia nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu."

Prawidłową ilość nieczystości ciekłych jaka powstaje na nieruchomości określa się normą zużycia wody zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70) w zakresie przeciętnych norm zużycia wody i w przypadku gospodarstw domowych wynosi 2,4 m3 miesięcznie na osobę czyli 80 litrów dziennie na osobę.

Wobec właścicieli nieruchomości a co za tym idzie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władającymi nieruchomością będą wyciągane konsekwencje w zakresie nieprawidłowo prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej. Tego typu wykroczenie jest sankcjonowane karą grzywny w wysokości do 5 000 zł.

Pełna lista nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe wraz z ilością zamieszkujących osób oraz ilością wywiezionych nieczystości ciekłych do miejskiej oczyszczalni ścieków jest w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska stanowiąc materiał dowodowy do postępowań w tym zakresie. Nieruchomości, z których ilość wywiezionych ścieków jest rażąco niższa od przyjętych norm będą w związku z powyższym szczegółowo weryfikowane pod kątem stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

Warto również zaznaczyć, że zbiorniki na nieczystości ciekłe muszą być opróżniane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców do prowadzenia tego typu działalności na terenie miasta Nowy Targ. Ich pełna lista znajduje się na stronie Internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem: www.nowytarg.pl/dane.php?cid=1870. Dodatkowo obowiązkiem mieszkańców jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą na odbiór nieczystości ciekłych.

Ponadto właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki na nieczystości ciekłe, a posiadających możliwość techniczną podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej mają obowiązek podłączenia do kanalizacji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Aktualizacja: 01-02-2019r.
Oglądane: 1327 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE