X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 57

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Urząd Miasta Nowy Targ w 2017 r.

AiK.152.6.2018.III
Nowy Targ, 2018-06-20

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

  1.  

 

Budowa chodnika (o długości 0.5 km) dla pieszych przy Alei Tysiąclecia, będącej fragmentem drogi wojewódzkiej nr 969 (odcinek od ronda Jana Pawia II w stronę Nowego Sącza do budynku nr 115, gdzie znajduje się przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych).

Zwrócono się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy. Po uzyskaniu zapewnienia, że inicjatywa jest możliwa przy współfinansowaniu ze środków Miasta, wniosek przyjęto jako zgłoszenie do planu inwestycyjnego na kolejne lata (przy opracowaniu kolejnych budżetów).

  1.  

 

Przystąpienie Miasta do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 - udostępnienie przez jedną ze szkół podstawowych w Nowym Targu terenu pod zabudowę nie mniejszego niż 400 m2.

Poinformowano, że podległe szkoły (również tzw. Zespoły Szkół) nie mają w dyspozycji terenów pod zabudowę nie mniejszych niż 400 m2, jak również posiadają już swoje place zabaw.

  1.  

 

Zamieszczenie na stronie internetowej Miasta, w miejscu przeznaczonym na banery do innych serwisów i stron internetowych, baneru portalu mikroporady.pl wraz z podanym linkiem URL do strony https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html 

Zamieszczono baner.

  1.  

 

Przekazanie petycji (w sprawie dokonania wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych) do wszystkich szkół podstawowych, podległych gminie.

Przekazano petycję do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

  1.  

 

Przesłanie treści petycji do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży - oferta bezpłatnych szkoleń dostarczających nauczycielom narzędzi w postaci programu Spójrz Inaczej dla klas VII i VII SP oraz szkoleń wspierających ewaluację wewnętrzną i prowadzenia badań postaw uczniów klas VII i VIII

Przekazano petycję do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

  1.  

 

Przyznanie prawa do ulg w opłatach za przejazdy w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu dla osób, które świadczyły pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

Wniosek przesłano także do Gmin: Szaflary i Nowy Targ, które przekazują dotacje dla MZK w Nowym Targu, w związku ze świadczeniem usług na ich terenie. Opinie Wójtów ww. gmin będą przedstawione Radzie Miasta Nowy Targ podczas debaty na temat zmiany cennika usług przewozowych MZK w Nowym Targu.

 

 

 

Aktualizacja: 20-06-2018r.
Oglądane: 1575 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE