X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 111

XX edycja konkursu

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza wszystkich Mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w XX edycji konkursu: "Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy"

Głównymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu ogródków będzie ich ogólna estetyka, kompozycje roślinne i dobór takich roślin, dzięki którym ogród ozdobiony jest przez cały okres wegetacji, pod uwagę komisji będzie również brana pomysłowość i oryginalność w jego urządzeniu.

Komisja konkursowa po pierwszym przeglądzie w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów osobno w kategorii posesje jednorodzinne i posesje wielomieszkaniowe, natomiast w miesiącu sierpniu dokona ponownego przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.          

Zainteresowanych gospodarzy ogródków prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl/konkursy, a także na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miasta.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej dostępnej na powyższej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, w pok. 001 i 208. Powyższe karty zgłoszeniowe należy w terminie najpóźniej do dnia 8 czerwca 2018 r. przesłać lub dostarczyć na jeden z poniżej podanych adresów:

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

– Wydział Kultury Sportu i Promocji - pok. 208,

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

– Biuro Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy) - pok. 001,

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: eliza_wator@um.nowytarg.pl, wpromocji@um.nowytarg.pl

Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych miasta Nowy Targ poprzez czynny udział w powyższym konkursie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w formie pucharów oraz bonów towarowych.

Karta zgłoszeniowa do pobrania: plik pdf, plik MS Word 2003-2013 (docx), Libre Office (odt)

 

 

Nasz znak: KSiP.4040.1.2018
Nowy Targ, 09 maja 2018 r.

 

Regulamin XX edycji konkursu: “NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W NOWYM TARGU im. ADAMA WORWY”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Nowy Targ.

 2. Celem konkursu jest propagowanie idei upiększania miasta Nowy Targ poprzez podniesienie walorów estetycznych przestrzeni.

 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy gospodarze ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Targu, którzy w sposób szczególny upiększą swój ogród.

 4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny oraz zdobywcy pierwszego miejsca ostatniej edycji konkursu.

 5. Warunkiem zgłoszenia ogródka do konkursu będzie wypełnienie przez Uczestnika karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Nowy Targ, w terminie najpóźniej do dnia 8 czerwca 2018 r.

 6. Kryteriami oceny ogrodu będzie:

  • Ogólne wrażenie estetyczne – 1-5 pkt.

  • Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji – 1-5 pkt.

  • Kompozycje roślinne – 1-5 pkt.

  • Pomysłowość i oryginalność w urządzeniu ogrodu – 1-5 pkt.

 7. Celem rozstrzygnięcia konkursu poprzez dokonanie oceny i wyboru, powołuje się Komisję konkursową w składzie:

  • Jolanta Łapsa – Fundacja im. Adama Worwy,

  • Anna Szopińska – Podhale Region,

  • Dominika Wielgus – Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji,

  • Katarzyna Put – Urząd Miasta Nowy Targ,

  • Eliza Wątor – Urząd Miasta Nowy Targ,

  • Zwycięzca ubiegłorocznego konkursu

 8. Ocenie konkursowej podlegać będą ogrody z terenu miasta Nowego Targu odrębnie dla:

  • posesji jednorodzinnych,

  • posesji wielomieszkaniowych (bloki).

 9. Komisja konkursowa w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, natomiast w miesiącu sierpniu dokona ponownego ich przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.

 10. W przypadku równej ilości punktów, o których mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, Komisja konkursowa przez głosowanie wyłoni zwycięzcę.

 11. W konkursie ustala się następujące miejsca i nagrody pieniężne ­uzależnione od ilości przyznanych punktów zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu, w formie:

  1. bonów towarowych odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu w następujących wysokościach:

   • za I miejsce – 540 zł,

   • za II miejsce – 450 zł,

   • za III miejsce – 360 zł,

  2. puchary Burmistrza Miasta Nowy Targ odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu o łącznej wysokości do 1 000 zł.

 12. Termin i miejsce uroczystego ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenie laureatom nagród zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym trybie.

 13. Nagrody w konkursie „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy” są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 760 zł.

 14. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska z miejscem zamieszkania oraz zdjęć i filmu ogrodu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu.

Aktualizacja: 18-05-2018r.
Oglądane: 1975 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE