RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 22 października 2018 roku

295 dzień roku, 43 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 17:37

Imieniny obchodzą: Abercjusz, Filip, Halka, Kordelia, Kordula, Przybysława, Sewer

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne Gminy Miasta Nowy Targ wykonywane są w szczególności przez:

  1. Najwyższą Izbę Kontroli,
  2. Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. Urząd Kontroli Skarbowej,
  4. Małopolski Urząd Wojewódzki,
  5. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  6. Państwową Inspekcję Pracy.

Kontrole zewnętrzne w roku 2015

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.

 

Urząd Miasta

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Nowy Targ

 

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta

Kontrola końcowa projektu MRPO ”Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych”

 

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta

Kontrola końcowa projektu MRPO- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu „

 

4.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Urząd Miasta

Gospodarka finansowa w tym realizacja zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych z uwzględnieniem działalności w latach 2013- 2014 i 2015

 

5.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Urząd Miasta

Dochody z mienia wynikające z tytułów cywilno – prawnych w kontekście art. 42 uofp za lata 2013-2014 i 2015

 

6.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Urząd Miasta

Sprawy obronne

 

 

7

Archiwum Narodowe

Urząd Miasta - USC

Funkcjonowanie Archiwum USC

 

8.

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Urząd Miasta

Obrona cywilna i powszechna samoobrona

 

9.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozliczenie pod względem finansowo księgowym wykorzystania dotacji na realizacje zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy  na rok 2014.

 

10.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie( Delegatura w Nowym Sączu)

Urząd Miasta

Składowisko odpadów komunalnych w Nowym Targu zlokalizowane przy ul. Szaflarskiej

 

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej:

ROK 2016

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie.

 

 

Urząd Miasta

Audyt gospodarowania środkami z UE w ramach EWT Projekt WTSL.01.01.00-12-304/10 „Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy Szlak wokół Tatr.”

 

2.

Wojewoda Małopolski

Urząd Miasta

Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy Szlak wokół Tatr.”

 

3.

Wojewoda Małopolski

Urząd Miasta

1.Wykonywanie zadań związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej 2.Ralizowanie zadań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

4

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kraków Delegatura Nowy Sącz

Urząd Miasta

Program ochrony powietrza

 

5.

Państwowa Inspekcja Pracy Nowy Sącz

Urząd Miasta

Prawna ochrona pracy Zagadnienia dotyczące lobbingu.

 

6.

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

Urząd Miasta

Prawidłowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi w latach 2013 i 2014.

 

7.

Wojewoda Małopolski

Urząd Miasta

Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk, Ewidencja ludności i dowody osobiste. Prawidłowość ustalania kwot dochodów należnych budżetowi państwa.

Wystąpienie pokontrolne WO-I.431.2.2016

8

Archiwum Narodowe w Krakowie

Urząd Miasta

Funkcjonowanie Archiwum Zakładowego

 

9.

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Urząd Miasta

Obrona cywilna i powszechna samoobrona.

 

 

 

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej

Rok 2017

 

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Małopolski Urząd Wojewódzki. Wydział Organizacji i Kontroli.

 

Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykorzystanie dotacji na realizacja zadań zleconych i własnych. Prawidłowość ewidencjonowania rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków Prawidłowość ustalania kwot dochodów należnych budżetowi Państwa

Wystąpienie pokontrolne OK-III.431.24.2017

2

Małopolski Urząd Wojewódzki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacja Ośrodka oraz kwalifikacje kadr. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej w roku 2016 w tym pracy socjalnej .Realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po ostatniej kontroli kompleksowej.

Wystąpienie pokontrolne WI-XI.431.1.34.2017

3.

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura NIK w Krakowie

Urząd Miasta

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

Wystąpienie pokontrolne LKR.410.023.01.2017

 

 

 

Kontrole prowadzone przez organy kontroli zewnętrznej

Rok 2018

 

L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Jednostka kontrolowana

Zakres przeprowadzanej kontroli

Wynik kontroli

1.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu

Urząd Miasta

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

 

2

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Organizacji i Kontroli

Urząd Miasta

Wykorzystanie dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach rządowego  programu na lata 2017 -2019”Aktywna Tablica

Sprawozdanie z kontroli OK-III.431.11.2018

Aktualizacja: 18-05-2018r.
Oglądane: 401 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE