X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 49

ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w roku 2021

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ płatna jest w terminach:

 • do dnia 10 marca za styczeń i luty,
 • do dnia 10 maja za marzec i kwiecień,
 • do dnia 10 lipca za maj i czerwiec,
 • do dnia 10 września za lipiec i sierpień,
 • do dnia 10 listopada za wrzesień i październik,
 • do dnia 10 stycznia za listopad i grudzień.                        

Wykaz mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 • plac przed wejściem do Rezerwatu „Bór na Czerwonem” przy ul. Lotników,
 • park miejski im. Adama Mickiewicza mini punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. dzwon na frakcje „PAPIER” został przeniesiony z Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza na ul. Parkowej na os. Bereki przy punkcie skupu. Rozmieszczenie pozostałych mini punktów pozostaje bez zmian.

gdzie właściciele nieruchomości i turyści mogą dostarczyć następujące rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych:

 1. papier - pojemnik oznaczony kolorem niebieskim,
 2. metal - pojemnik oznaczony kolorem białym,,
 3. tworzywa sztuczne - pojemnik oznaczony kolorem żółtym,
 4. szkło opakowaniowe - pojemnik oznaczony kolorem zielonym.

Wykaz mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć tworzywo sztuczne i szkło opakowaniowe:

 • ul. Szaflarska 126 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Szaflarska 142 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podhalańska 6 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podhalańska 12 – strona północno- wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podhalańska 20 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 70 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 78 – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 82 – strona północna przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Podtatrzańska 86 – strona południowa przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • os. Topolowe – przy istniejącym boksie śmietnikowym obok boiska sportowego,
 • os. Bór 1A – za ogrodzeniem,
 • ul. Augustyna Suskiego – obok istniejącego boksu śmietnikowego,
 • ul. Powstańców Śląskich 7– przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • Aleja Tysiąclecia 44 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • al. Mikołaja Kopernika 4 i 6 obok istniejącego boksu śmietnikowego,
 • ul. Generała Wł. Sikorskiego – strona wschodnia przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Kolejowa – strona wschodnia „Zakopianki” na terenach należących do Gminy Miasto Nowy Targ,
 • Plac Evry – parking,
 • ul. Skotnica – Cmentarz Komunalny,
 • Aleja Tysiąclecia 36-40 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Wojska Polskiego 1 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Generała Stanisława Maczka 9 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Generała Wł. Sikorskiego 31,
 • ul. Generała Wł. Sikorskiego 3,
 • ul. Podtatrzańska 72 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
 • ul. Willowa,
 • ul. Jana Pawła II,
 • os. Niwa – okolice SP nr 4,
 • ul. Wojska Polskiego,
 • os. Polana Szaflarska,
 • os. Wincentego Witosa,
 • ul. Powstańców Śląskich pomiędzy blokami nr 14 i 17,
 • os. Na Skarpie 4. 

Wykaz aptek w których przyjmowane są zużyte leki

 1. Nowy Targ, ul. Długa 57,
 2. Nowy Targ, ul. Kopernika 12,
 3. Nowy Targ, os. Topolowe 8,
 4. Nowy Targ, ul. Waksmundzka 79,
 5. Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 14,
 6. Nowy Targ, ul. Kościelna 2,
 7. Nowy Targ, ul. Szaflarska 136. 

Mapa pokazująca czynne apteki w Nowym Targu, w których znajdują się pojemniki na leki przeterminowane

Selektywnie zebrane problemowe odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego takie jak:

 1. papier;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. przeterminowane leki i chemikalia;
 6. zużyte baterie i akumulatory;
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 8. popiół;
 9. odpady zielone;
 10. tekstylia i odzież;
 11. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie instalacji FCC ul. Jana Pawła II 115 dla mieszkańców miasta nieodpłatnie czynny jest w wybrane dni!!!

 • poniedziałek w godzinach: 10:00-16:00,

 • środa w godzinach: 10:00-16:00,

 • sobota w godzinach: 8:00-13:00.

 • w pozostałe dni odpady można oddać tylko i wyłącznie odpłatnie!!!!

Regulamin PSZOK

Limity ilościowe przyjmowanych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej:

 1. odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest) do 1500 kg na rok,

 2. zużyte opony do 6 szt. na rok,

 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe do 1000 kg na rok.

Za w/w odpady w ilości powyżej określonych limitów będzie pobierana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Targu.

 

ODPADY KOMUNALNE W ROKU 2021

 

Od 1 lutego 2020r. na terenie miasta Nowy Targ odpady będą zbierane wg złożonych deklaracji od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny 

 

Obowiązujące od 1.02.2020 r. oznakowania pojemników/worki

sposób gromadzenia

PAPIER

niebieskie worki/pojemniki

SZKŁO

zielone worki/pojemniki

BIOODPADY

brązowe work/pojemniki

POPIÓŁ/ZMIESZANE

pojemniki z jasnoszarą naklejką

TWORZYWA SZTUCZNE/METAL

pojemniki z żółtą naklejką

 

 

Zasady segregacji

Zasady segregacji

 

 
 
 

Aktualizacja: 22-06-2021r.
Oglądane: 49656 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE