X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

2021

Styczeń


W miesiącu styczniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 33 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Luty


W miesiącu lutym pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 16 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Marzec


W miesiącu marcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 26 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Kwiecień


W miesiącu maju pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 16 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

2020

Styczeń

W miesiącu styczniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 39 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Luty

W miesiącu lutym pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 5 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Marzec

W miesiącu marcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 70 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Kwiecień

W miesiącu kwietniu w związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń w zakresie realizacji zadań przez tut. organ nie przeprowadzano kontroli.

Maj

W miesiącu maju pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 41 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Czerwiec

W miesiącu czerwcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 31 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Lipiec

W miesiącu lipcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 37 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Sierpień

W miesiącu sierpniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 22 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Wrzesień

W miesiącu wrześniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 31 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Październik

W miesiącu październiku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 39 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Listopad

W miesiącu listopadzie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 12 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Grudzień


W miesiącu grudniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 13 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

2019

Styczeń

W miesiącu styczniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 32 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. 

Luty

W miesiącu lutym pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 63 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Marzec

W miesiącu marcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 30 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Kwiecień

W miesiącu kwietniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 30 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Maj

W miesiącu maju pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 36 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Czerwiec

W miesiącu czerwcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 29 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Lipiec

W miesiącu lipcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 54 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Sierpień

W miesiącu sierpniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 50 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Wrzesień

W miesiącu wrześniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 55 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Październik

W miesiącu październiku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 74 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Listopad

W miesiącu listopadzie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 63 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Grudzień

W miesiącu grudniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 32 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

 

2018

Styczeń

W miesiącu styczniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 35 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Efektem działań kontrolnych Wydziału jest skierowanie w dniu 15 stycznia 2018 r. dwóch, kolejnych wniosków o ukaranie przedsiębiorców do Sądu Rejonowego w Nowym Targu w związku z potwierdzonym procederem spalania odpadów.

Ponadto w dniu 23 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy na obwinionego przedsiębiorcę nakładając grzywnę w kwocie 2.000 zł plus koszty sądowe za spalanie odpadów.

Luty

W miesiącu lutym pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 20 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Efektem działań kontrolnych wydziału jest stwierdzenie wycieku nieczystości ciekłych ze zbiornika na jednej z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Nowego Targu. Sprawę skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu poprzez złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia. Ponadto na dwóch nieruchomościach na terenie Nowego Targu pobrano próbki odpadu paleniskowego, które przekazano do analizy akredytowanemu laboratorium. W przypadku potwierdzenia spalania odpadów stosowne wnioski zostaną skierowane do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

W dniu 1 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał trzy wyroki nakazowe na obwinionych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Dwa wyroki dotyczyły stwierdzenia spalania odpadów w związku z powyższym nałożono na obwinionych kary grzywny w kwocie po 5000 zł plus koszty sądowe w wysokości 570 zł. Trzeci wyrok dotyczył stwierdzonego wycieku nieczystości ciekłych w tym ścieków garbarskich przemysłowych, wskutek czego dwie obwinione osoby zostały ukarane karą grzywny w kwocie po 5000 zł każda wraz z kosztami sądowymi w kwocie 570 zł.

Marzec

W miesiącu marcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 16 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Badania dwóch próbek odpadów paleniskowych pobranych przez pracowników Wydziału potwierdziły proceder spalania odpadów na nieruchomościach położonych na terenie miasta. W związku z powyższym jeden wniosek o ukaranie karą grzywny w kwocie 5000 zł został skierowany do Sądu Rejonowego w Nowym Targu Wydział II Karny, natomiast drugi jest w przygotowaniu.

Kwiecień

W miesiącu kwietniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 27 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W związku ze stwierdzonym procederem spalania niedozwolonych substancji skierowano wniosek o ukaranie obwinionego karą grzywny w kwocie 5000 zł do Sądu Rejonowego w Nowym Targu Wydział II Karny.

Maj

W miesiącu maju pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 27 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Ponadto w dniu 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy nakładając grzywnę w kwocie 5.000 zł plus koszty sądowe w wysokości 620 zł na osobę obwinioną za spalanie odpadów.

Czerwiec

W miesiącu czerwcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 20 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Lipiec

W miesiącu lipcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 18 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Sierpień

W miesiącu sieprniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 23 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Wrzesień

W miesiącu wrześniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 18 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Październik

W miesiącu październiku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 5 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Listopad

W miesiącu listopadzie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 51 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Ponadto w ramach prowadzonej współpracy, Nowotarski Alarm Smogowy użyczył Wydziałowi GKiOŚ mobilny pyłomierz umożliwiający wykonywanie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ. Urządzenie pozyskane w ramach kampanii edukacyjnej „Czas na czyste powietrze", pozwala na pomiar zanieczyszczenia pyłami PM1, PM2,5 oraz PM10 i będzie do dyspozycji przez sezon grzewczy.

Grudzień

W miesiącu grudniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 35 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Ponadto w związku z podejmowanymi działaniami przez Wydział GKiOŚ, w dniu 19 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy na osobę obwinioną za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska w zakresie spalania odpadów. Nałożono karę grzywny w kwocie 4000 zł plus koszty sądowe w wysokości 520 zł.

 

2017

Maj

W miesiącu maju pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 21 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Ponadto trwa postępowanie w związku z zanieczyszczeniem ściekami przemysłowymi kanalizacji burzowej z wylotem w rejonie ul. Krakowskiej.

Czerwiec

W miesiącu czerwcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 31 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.

Lipiec

W miesiącu lipcu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 46 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Ponadto prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Targu mieszkaniec miasta został ukarany karą grzywny w wysokości 2 tys zł. i zasądzono wobec niego kwotę 1222 zł kosztów sądowych za spalanie odpadów, co stwierdzili pracownicy Wydziału.

 Sierpień

W miesiącu sierpniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 25 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną skierowano dwa wnioski do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Wrzesień

W miesiącu wrześniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 22 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną skierowano jeden wniosek o ukaranie do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Październik

W miesiącu październiku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 20 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną skierowano jeden wniosek o ukaranie do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

W dniu 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy na obwinionego mieszkańca Nowego Targu nakładając grzywnę w kwocie 2.000 zł plus koszty sądowe za spalanie odpadów.

Listopad

W miesiącu listopadzie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 19 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną skierowano jeden wniosek o ukaranie do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy na obwinionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność o profilu garbarskim, nakładając grzywnę w kwocie 2.000 zł plus koszty sądowe za nielegalny pobór wody do celów produkcyjnych z cieku wodnego

Grudzień

W miesiącu grudniu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 16 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Efektem działań kontrolnych Wydziału jest potwierdzenie spalania odpadów przez akredytowane laboratorium na dwóch kolejnych nieruchomościach, w związku  powyższym zostaną skierowane wnioski o ukaranie właścicieli powyższych nieruchomości do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

W dniu 12 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy nakładając karę grzywny w wysokości 2.000 zł plus koszty sądowe na właściciela myjni samochodowej za pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych na terenie myjni w sposób niezgodny z przepisami. Obwiniony przedsiębiorca kilkukrotnie wyrzucał odpady nad brzeg potoku Biały Dunajec. Ponadto w dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy nakładając karę grzywny w wysokości 3.500 zł plus koszty sądowe na pracownika firmy o profilu garbarskim za spalanie odpadów.


Ponadto informujemy, że na adres e- mailowy kontrola_dym@um.nowytarg.pl mogą Państwo zgłaszać wszelkie niepokojące informacje związane ze spalaniem odpadów oraz innymi zanieczyszczeniami środowiska na terenie miasta Nowy Targ.

Aktualizacja: 24-05-2021r.
Oglądane: 4802 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE