RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 159

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci za rok 2017

 1. Do niepublicznych przedszkoli w przeliczeniu na dziecko - 494,14 zł,
 2. Do niepublicznych punktow przedszkolnych w przeliczeniu na dziecki – 263,54 zł
 3. Wydatki publicznych przedszkoli w przeliczeniu na dziecko – 658,85 zł
 4. Liczba wychowanków publicznych przedszkoli – 342 dzieci

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2017r. - aktualizacja m-c październik 2017r.
Na podstawie art. 89 d ust. 1 ustawy z dna 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943, z późn. zm.), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art 78 ust. 1 ustawy o systemie oświaty po aktualizacji wynosi -7 732,55 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi– 342,33.

 

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci za rok 2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2018r.
Na podstawie art. 46 ustawy z dna 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017r. poz.2203), ogłasza się, że:

 1. podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi: 8 118,09 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ: 343,
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ: 6.

 

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci za rok 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2019r.
- aktualizacja m-c kwiecień 2019r.

Na podstawie art. 46 ust.l ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 9 083,9737 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi - 327.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 6.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2019r.
- aktualizacja m-c lipiec 2019r.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 9 151,6309 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi – 325.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi – 6.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2019r.
- aktualizacja m-c październik 2019r.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 9 172,6927 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi – 324,675.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi – 5,67.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci za rok 2020

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 9 973,44 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi – 324.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi – 5.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2020 r.  aktualizacja m-c czerwiec 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17 i 278), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ,o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 9 955,0668 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi – 324.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi – 5.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2020 r. - aktualizacja m-c październik 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17 i 278), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota rocznej dotacji na rok 2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 10 016,2622 zł.
  (Zarządzenie Nr 0050.Z.124.2020 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 12.11.2020r.)
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi – 322.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi – 4,66
 4. statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi – 0

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci za rok 2021

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.2029), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 11 009,08 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi -  313.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 5

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2021 r. - aktualizacja m-c marzec 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2029 i 2040 oraz z 2021r. poz. 619), ogłasza się, że:

 1. podstawowa kwota rocznej dotacji na rok 2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 10 996,0946 zł.

 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi – 318
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi – 4.

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2021 r. - aktualizacja m-c październik 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2029 i 2400 oraz 2021r. poz., 619 i 1237), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota rocznej dotacji na rok 2021 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 11 211,8341 zł.
 2.  statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, wynosi - 317,33.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 3,34
 4. statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 0

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2029 i 2400 oraz 2021r. poz., 619 i 1237), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota rocznej dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 12 277,55 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 307.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 2.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2022 r.- aktualizacja m-c kwiecień 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust.l ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1930, 2445), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota rocznej dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 12 430,77 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 307.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 2.

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Nowy Targ o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w 2022 r. - aktualizacja m-c czerwiec 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust.l ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 202Ir. poz. 1930, 2445, z 2022r. poz. 1116), ogłasza się że:

 1. podstawowa kwota rocznej dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, o której mowa w art 12 ust. 1 w/w ustawy wynosi - 12 455,81 zł.
 2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 307.
 3. statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wynosi - 2

 

Aktualizacja: 21-06-2022r.
Oglądane: 3686 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE