X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81

Otwarte Konkursy Ofert - rok 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.159.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2017.

- termin składania ofert: 16-12-2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.160.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2017.

- termin składania ofert: 16-12-2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.161.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2017.

- termin składania ofert: 16-12-2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.162.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2017.

- termin składania ofert: 16-12-2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.163.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2017.

- termin składania ofert: 16-12-2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.178.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2017.

- termin składania ofert: 13-01-2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.179.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2017.

- termin składania ofert: 13-01-2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.180.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

- termin składania ofert: 16-01-2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z.181.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017.

- termin składania ofert: 16-01-2017 r. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.182.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji 2017.

- termin składania ofert: 16-01-2017 r. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.185.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w roku 2017.

- termin składania ofert: 20-01-2017 r. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.36.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2017.

- termin składania ofert: 7-03-2017 r. 

 

Do pobrania:

Wzory dokumentów na realizacje zadań publicznych: kultura i sztuka, kultura fizyczna, przeciwdziałanie alkoholizmowi, edukacja, turystyka, pomoc społeczna

 

 

Rozstrzygnięcia konkursów ofert:

 

Zarządzenie Nr 0050.Z.188.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.189.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób w roku 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.190.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.191.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej obejmującego udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2017 

Zarządzenie Nr 0050.Z.192.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej- aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2017

Zarządzenie Nr 0050.Z.18.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w roku 2017.

Zarządzenie nr 0050.Z.25.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.33.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ.

Zarządzenie nr 0050.Z.35. 2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.Z.63.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2017.

 

Aktualizacja: 27-03-2017r.
Oglądane: 12307 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE