RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ

Logo

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy: 27 września 2016 r.
Całkowity budżet projektu: 37 451,66 zł
Kwota z dotacji: 16 178,43 zł
Wkład własny: 21 273,23 zł
Okres realizacji: 19.02.2016 r. – 30.06.2017 r.

Opis projektu:

Gmina Miasto Nowy Targ opracowała Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ, którego celem jest przygotowanie podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowego procesu rewitalizacji w celu wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym celem projektu jest partycypacja społeczna, która zapewni aktywny udział mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowaniu programu rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzaniu z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawą dla interesariuszy do ubiegania się o pozyskanie finansowania na wskazane w nim projekty. Zgodnie z założeniami do 11 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 działania te mają być wspierane z funduszy EFRR i EFS.

W ramach projektu prowadzone były konsultacje społeczne w formie:

  • spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji,
  • lekcji obywatelskich z udziałem młodzieży gimnazjalnej;
  • zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej.

Dodatkową formą partycypacji społecznej jest Komitet Rewitalizacji, który został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0050.Z.171.2018 dnia 5 grudnia 2018 r. z późn. zm.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z Budżetu Państwa.

Aktualizacja: 01-12-2016r.
Oglądane: 5272 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 11-12-2023r.

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE