RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 25 czerwca 2018 roku

176 dzień roku, 26 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:35
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja, Tolisława, Wilhelm

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 115

Informacja o środkach ostrożności w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza

I stopień zagrożenia – kod żółty

 

 

Informacje o przekroczeniach

Obszar

Obszar 5 – Małopolska południowo-zachodnia: powiat nowotarski i inne.

Stopień zagrożenia

I stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

• pomiar stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 na stacji automatycznej w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 50 μg/m³ lub

• pomiar stężenia maksymalnej średniej ośmiogodzinnej spośród średnich kroczących ozonu osiągnął wartość powyżej 120 μg/m³ lub

• prognoza stężenia pyłu PM10 na obszarze reprezentatywnym dla danej stacji pomiarowej wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godzinnego na poziomie 50 μg/m³.

Przyczyna

Oddziaływanie niskiej emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów.

 

Informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania ochronne

Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych:

• Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce.

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia:

• Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Osoby z wrażliwych grup ludności:

• Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

Ogólne zalecenia

• Stosowanie w paleniskach paliwa jak najlepszej jakości, optymalnie dostosowanego do danego typu kotła,

• Jeżeli istnieje taka możliwość to zaprzestanie ogrzewania budynków paliwami stałymi (węgiel, drewno),

• Ograniczenie palenia w kominkach,

• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,

• Korzystanie z systemu wspólnych dojazdów osobowych przez większą liczbę osób na trasach często uczęszczanych (np. do szkoły, pracy),

• Przemieszczanie się pieszo lub rowerem na krótkich odcinkach dróg.

Zakazy dla ludności

Bez względu na stan jakości powietrza obowiązuje zakaz:

• spalania odpadów,

• spalania bioodpadów (liści, gałęzi, traw itp.),

• wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych itp.

 

Wykaz telefonów alarmowych

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Bieżące informacje o stanie jakości powietrza

Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: www.krakow.pios.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:www.powietrze.malopolska.pl.

 

 

II stopień zagrożenia – kod pomarańczowy

 

 

Informacje o przekroczeniach

Obszar

Obszar 5 – Małopolska południowo-zachodnia: powiat nowotarski i inne.

Stopień zagrożenia

II stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

• pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 150 μg/m³ lub

• pomiar stężenia godzinowego ozonu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 180 μg/m³,

• prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. powyżej 100 μg/m³.

Przyczyna

Oddziaływanie niskiej emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów.

 

Informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania ochronne

Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych:

• Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce.

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia:

• Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Osoby z tereny, na którym ogłoszono II stopień zagrożenia:

• Unikanie wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania zagrożenia,

• Ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

• Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

Ogólne zalecenia

• Stosowanie w paleniskach paliwa jak najlepszej jakości, optymalnie dostosowanego do danego typu kotła,

• Jeżeli istnieje taka możliwość to zaprzestanie ogrzewania budynków paliwami stałymi (węgiel, drewno),

• Ograniczenie palenia w kominkach,

• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,

• Korzystanie z systemu wspólnych dojazdów osobowych przez większą liczbę osób na trasach często uczęszczanych (np. do szkoły, pracy),

• Przemieszczanie się pieszo lub rowerem na krótkich odcinkach dróg,

• Czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych,

• Ograniczenie stosowania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

Zakazy dla ludności

Bez względu na stan jakości powietrza obowiązuje zakaz:

• spalania odpadów,

• spalania bioodpadów (liści, gałęzi, traw itp.),

• wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych itp.

 

Wykaz telefonów alarmowych

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Bieżące informacje o stanie jakości powietrza

Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: www.krakow.pios.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:www.powietrze.malopolska.pl.

 

 

III stopień zagrożenia – kod czerwony

 

 

Informacje o przekroczeniach

Obszar

Obszar 5 – Małopolska południowo-zachodnia: powiat nowotarski i inne.

Stopień zagrożenia

III stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

• pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 300 μg/m³ lub

• pomiar stężenia godzinowego ozonu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 240 μg/m³ przez kolejne 3 godziny lub

• pomiar stężenia godzinowego dwutlenku azotu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 400 μg/m³ przez kolejne 3 godziny lub

• pomiar stężenia godzinowego dwutlenku siarki na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 500 μg/m³ przez 3 kolejne godziny lub

• prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla kolejnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. powyżej 150 μg/m³.

Przyczyna

Oddziaływanie niskiej emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów.

 

Informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania ochronne

Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych:

• Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce.

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia:

• Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Osoby z tereny, na którym ogłoszono III stopień zagrożenia:

• Unikanie wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania zagrożenia,

• Zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

• Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty,

• Pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,

• Unikanie przebywania na otwartej przestrzeni,

• Zaniechanie podróżowania jeżeli jest to możliwe.

Ogólne zalecenia

• Stosowanie w paleniskach paliwa jak najlepszej jakości, optymalnie dostosowanego do danego typu kotła,

• Zabezpieczenie miejsc składowania materiałów sypkich (żużla, piasku, popiołu itp.) przed emisją niezorganizowaną pyłu,

• Jeżeli istnieje taka możliwość to zaprzestanie ogrzewania budynków paliwami stałymi (węgiel, drewno),

• Zaprzestanie palenia w kominkach,

• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,

• Korzystanie z systemu wspólnych dojazdów osobowych przez większą liczbę osób na trasach często uczęszczanych (np. do szkoły, pracy),

• Czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych,

• Czyszczenie na mokro chodników, podjazdów, parkingów itp.,

• Zaprzestanie stosowania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

Zakazy dla ludności

Bez względu na stan jakości powietrza obowiązuje zakaz:

• spalania odpadów,

• spalania bioodpadów (liści, gałęzi, traw itp.),

• wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych itp.

 

Wykaz telefonów alarmowych

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Bieżące informacje o stanie jakości powietrza

Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: www.krakow.pios.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:www.powietrze.malopolska.pl.

Aktualizacja: 18-11-2016r.
Oglądane: 3728 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE