X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 47

Informacja o środkach ostrożności w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza

I stopień zagrożenia – kod żółty

 

 

Informacje o przekroczeniach

Obszar

Obszar 5 – Małopolska południowo-zachodnia: powiat nowotarski i inne.

Stopień zagrożenia

I stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

• pomiar stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 na stacji automatycznej w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 50 μg/m³ lub

• pomiar stężenia maksymalnej średniej ośmiogodzinnej spośród średnich kroczących ozonu osiągnął wartość powyżej 120 μg/m³ lub

• prognoza stężenia pyłu PM10 na obszarze reprezentatywnym dla danej stacji pomiarowej wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godzinnego na poziomie 50 μg/m³.

Przyczyna

Oddziaływanie niskiej emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów.

 

Informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania ochronne

Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych:

• Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce.

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia:

• Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Osoby z wrażliwych grup ludności:

• Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

Ogólne zalecenia

• Stosowanie w paleniskach paliwa jak najlepszej jakości, optymalnie dostosowanego do danego typu kotła,

• Jeżeli istnieje taka możliwość to zaprzestanie ogrzewania budynków paliwami stałymi (węgiel, drewno),

• Ograniczenie palenia w kominkach,

• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,

• Korzystanie z systemu wspólnych dojazdów osobowych przez większą liczbę osób na trasach często uczęszczanych (np. do szkoły, pracy),

• Przemieszczanie się pieszo lub rowerem na krótkich odcinkach dróg.

Zakazy dla ludności

Bez względu na stan jakości powietrza obowiązuje zakaz:

• spalania odpadów,

• spalania bioodpadów (liści, gałęzi, traw itp.),

• wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych itp.

 

Wykaz telefonów alarmowych

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Bieżące informacje o stanie jakości powietrza

Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: www.krakow.pios.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:www.powietrze.malopolska.pl.

 

 

II stopień zagrożenia – kod pomarańczowy

 

 

Informacje o przekroczeniach

Obszar

Obszar 5 – Małopolska południowo-zachodnia: powiat nowotarski i inne.

Stopień zagrożenia

II stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

• pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 100 μg/m³ lub

• pomiar stężenia godzinowego ozonu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 180 μg/m³,

• prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. powyżej 100 μg/m³.

Przyczyna

Oddziaływanie niskiej emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów.

 

Informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania ochronne

Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych:

• Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce.

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia:

• Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Osoby z tereny, na którym ogłoszono II stopień zagrożenia:

• Unikanie wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania zagrożenia,

• Ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

• Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

Ogólne zalecenia

• Stosowanie w paleniskach paliwa jak najlepszej jakości, optymalnie dostosowanego do danego typu kotła,

• Jeżeli istnieje taka możliwość to zaprzestanie ogrzewania budynków paliwami stałymi (węgiel, drewno),

• Ograniczenie palenia w kominkach,

• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,

• Korzystanie z systemu wspólnych dojazdów osobowych przez większą liczbę osób na trasach często uczęszczanych (np. do szkoły, pracy),

• Przemieszczanie się pieszo lub rowerem na krótkich odcinkach dróg,

• Czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych,

• Ograniczenie stosowania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

Zakazy dla ludności

Bez względu na stan jakości powietrza obowiązuje zakaz:

• spalania odpadów,

• spalania bioodpadów (liści, gałęzi, traw itp.),

• wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych itp.

 

Wykaz telefonów alarmowych

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Bieżące informacje o stanie jakości powietrza

Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: www.krakow.pios.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:www.powietrze.malopolska.pl.

 

 

III stopień zagrożenia – kod czerwony

 

 

Informacje o przekroczeniach

Obszar

Obszar 5 – Małopolska południowo-zachodnia: powiat nowotarski i inne.

Stopień zagrożenia

III stopień zagrożenia wprowadzany jest w sytuacji, gdy:

• pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 150 μg/m³ lub

• pomiar stężenia godzinowego ozonu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 240 μg/m³ przez kolejne 3 godziny lub

• pomiar stężenia godzinowego dwutlenku azotu na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 400 μg/m³ przez kolejne 3 godziny lub

• pomiar stężenia godzinowego dwutlenku siarki na stacji automatycznej WIOŚ osiągnął wartość powyżej 500 μg/m³ przez 3 kolejne godziny lub

• prognoza stężenia pyłu PM10 wskazuje dla kolejnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. powyżej 150 μg/m³.

Przyczyna

Oddziaływanie niskiej emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów.

 

Informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania ochronne

Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych:

• Ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce.

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia:

• Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Osoby z tereny, na którym ogłoszono III stopień zagrożenia:

• Unikanie wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania zagrożenia,

• Zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

• Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty,

• Pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,

• Unikanie przebywania na otwartej przestrzeni,

• Zaniechanie podróżowania jeżeli jest to możliwe.

Ogólne zalecenia

• Stosowanie w paleniskach paliwa jak najlepszej jakości, optymalnie dostosowanego do danego typu kotła,

• Zabezpieczenie miejsc składowania materiałów sypkich (żużla, piasku, popiołu itp.) przed emisją niezorganizowaną pyłu,

• Jeżeli istnieje taka możliwość to zaprzestanie ogrzewania budynków paliwami stałymi (węgiel, drewno),

• Zaprzestanie palenia w kominkach,

• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej,

• Korzystanie z systemu wspólnych dojazdów osobowych przez większą liczbę osób na trasach często uczęszczanych (np. do szkoły, pracy),

• Czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych,

• Czyszczenie na mokro chodników, podjazdów, parkingów itp.,

• Zaprzestanie stosowania dmuchaw do liści i rozpalania ognisk.

Zakazy dla ludności

Bez względu na stan jakości powietrza obowiązuje zakaz:

• spalania odpadów,

• spalania bioodpadów (liści, gałęzi, traw itp.),

• wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych itp.

 

Wykaz telefonów alarmowych

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Bieżące informacje o stanie jakości powietrza

Informacje dotyczące jakości powietrza znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: www.krakow.pios.gov.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:www.powietrze.malopolska.pl.

Aktualizacja: 14-11-2019r.
Oglądane: 7604 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE