X
Narodowy Spis Powszechny Ludnoci i Mieszka 2021
RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 127

Regulamin XVIII edycji konkursu: “NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W NOWYM TARGU im. ADAMA WORWY” - 2016r.
 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 2. Celem konkursu jest propagowanie idei upiększania miasta Nowy Targ poprzez podniesienie walorów estetycznych przestrzeni.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy gospodarze ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Targu, którzy w sposób szczególny upiększą swój ogród.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny oraz zdobywcy pierwszego miejsca ostatniej edycji konkursu.
 5. Warunkiem zgłoszenia ogródka do konkursu będzie wypełnienie przez Uczestnika karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Nowy Targ, w terminie najpóźniej do dnia 6 czerwca 2016r.
 6. Kryteriami oceny ogrodu będzie:
  • Ogólne wrażenie estetyczne – 1-5 pkt.
  • Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji – 1-5 pkt.
  • Kompozycje roślinne – 1-5 pkt.
  • Pomysłowość i oryginalność w urządzeniu ogrodu – 1-5 pkt.
 7. Celem rozstrzygnięcia konkursu poprzez dokonanie oceny i wyboru, powołuje się Komisję konkursową w składzie:
  • Jolanta Łapsa – Fundacja im. Adama Worwy,
  • Piotr Dobosz – Tygodnik Podhalański,
  • Anna Szopińska – Podhale Region,
  • Dominika Wielgus – Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji,
  • Anna Granowska – Urząd Miasta Nowy Targ,
  • Eliza Wątor – Urząd Miasta Nowy Targ,
  • Dariusz Jabcoń – Urząd Miasta Nowy Targ.
 8. Ocenie konkursowej podlegać będą ogrody z terenu miasta Nowego Targu odrębnie dla:
  • posesji jednorodzinnych,
  • posesji wielomieszkaniowych (bloki).
 9. Komisja konkursowa w miesiącu czerwcu wyłoni grono wyróżniających się ogrodów, natomiast w miesiącu sierpniu dokona ponownego ich przeglądu celem ostatecznego wyłonienia finalistów.
 10. W przypadku równej ilości punktów, o których mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, Komisja konkursowa przez głosowanie wyłoni zwycięzcę.
 11. W konkursie ustala się następujące miejsca i nagrody pieniężne ¬uzależnione od ilości przyznanych punktów zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu, w formie:
  1. bonów towarowych odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu w następujących wysokościach:
   • za I miejsce – 540 zł,
   • za II miejsce – 450 zł,
   • za III miejsce – 360 zł,
  2. puchary Burmistrza Miasta Nowy Targ odrębnie dla każdej kategorii, o której mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu o łącznej wysokości do 1 000 zł.
 12. W ramach konkursu Burmistrz Miasta Nowy Targ, nagrodzi jeden ogród – spoza zgłoszonych, za wyjątkowość i nietypowy wygląd.
 13. Nagroda, o której mowa w punkcie 12 niniejszego Regulaminu, zostanie wręczona w formie bonu towarowego o wartości 400 zł.
 14. Termin i miejsce uroczystego ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenie laureatom nagród zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym trybie.
 15. Nagrody w konkursie „Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy” są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 760 zł.
 16. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia i nazwiska z miejscem zamieszkania oraz zdjęć i filmu ogrodu i przekazanie nieodpłatnie praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu.

Aktualizacja: 13-04-2016r.
Oglądane: 2697 razy

Print Wersja do druku
Inne podstrony z tej kategorii:
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE