RSS RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Invest in Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Pomoc Ukrainie
2022 GUS Małopolska
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 152

Protokoły z dyskusji publicznej nad projektami MPZP

PROTOKÓŁ ze spotkania z mieszkańcami miasta dotyczącego omówienia koncepcji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I, które odbyło się w dniu 29 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 6 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami – I wyłożenie, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 25 października 2018 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 33 (Zajezdnia) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 6 września 2018 r.

PROTOKÓŁ z II dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie MPZP NOWY TARG 33 (Zajezdnia) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia II dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany MPZP NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami – II wyłożenie, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 26 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 16 kwietnia 2019 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami – III wyłożenie, która odbyła się w dniu 7 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 4 czerwca 2019 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 1 października 2019 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 22 stycznia 2020 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, która odbyła się w dniu 22 stycznia 2020 r. "Centrum Sportów Lodowych”

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 (Ceramiczna – Składowa – Bór) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 24 lipca 2020 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 24 lipca 2020 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25.I (Zielona) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2020 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2020 r. "była zajezdnia PKS"

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 30 września 2020 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2020 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 30 września 2020 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2020 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II) rozwiązaniami, z dnia 20 stycznia 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 35 (Ceramiczna – Składowa – Bór), która odbyła się w dniu 9 lutego 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska), która odbyła się w dniu 13 kwietnia 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ – os. Marfiana Góra rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 8 września 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 8 września 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 21 września 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32 (Ludźmierska I) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 19 października 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 20 października 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa - Grel) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 16 listopada 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa - Grel) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 16 listopada 2021 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2022 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa - Grel) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 11 maja 2022 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa - Grel) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 2 sierpnia 2022 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział), która odbyła się w dniu 22 września 2022 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27 (Gliniki), która odbyła się w dniu 16 listopada 2022 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 12 z dnia 14 grudnia 2022 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) z dnia 17 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ  z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum z dnia 24 stycznia 2023 r.)

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15.I z dnia 16 maja 2023 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 23 maja 2023 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) z dnia 21.09.2023 r.

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16 (Nowy cmentarz)

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27 (Gliniki)

Aktualizacja: 17-11-2023r.
Oglądane: 8093 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE